Adó | Járulék | IlletékÁltalános forgalmi adóHelyi iparűzési adó (HIPA)Munkaügy

Folyamatban lévő törvényjavaslatok

AParlamentz új kormány nem nyaral? Megkezdődött a nyár – bár az időjáráson még nem látjuk – és a parlamenti uborkaszezon helyett számos adózással összefüggő törvényjavaslat került az országgyűlés elé. Amikor törvény lesz belőle, természetesen írunk majd róla, de addig is szedjük össze hol várható változás.

Egyes adótörvények a sport támogatásával összefüggő módosításáról

A törvényjavaslat a társasági adóból és a személyi jövedelemadóból érvényesíthető kedvezmények megalkotásával kívánja ösztönözni az adók alanyait arra, hogy hazánkban is aktívabban járuljanak hozzá e sportágak támogatásához. A törvényjavaslat a sporttelepek megszerzése, fejlesztése érdekében külön illetékkedvezményt is megfogalmaz .

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Az Áfa tv. jelenleg nem tartalmaz olyan garanciát, mely biztosítja a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany törvényi védelmét, amennyiben ő önhibáján kívül (vevő nemfizetése miatt) nem tudja teljesíteni adófizetési kötelezettségét.

A jelenlegi szabályozás szerint ugyan a vevő kezesként felel a rá áthárított, de általa meg nem térített adó összegéért  (Áfa tv. 150 . §), azonban ennek érvényesítésére a gyakorlatban az állami adóhatóságnak ilyen jellegű információ hiányában nincs lehetősége. A törvénymódosítás biztosítja, hogy a vevő által meg nem fizetett adó az adóalanynál nyilvántartott, valós, az adóhatóság által is elérhető személytől követelhető.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII . törvény, mely 2010. április 1-jén lépett hatályba, olyan szabályokat tartalmaz, amelyek rendkívül megnehezítik a foglalkoztatást a hatálya alá tartozó területeken, elsősorban a mezőgazdasági ágazatban.

A Javaslat célja az, hogy megőrizve a papíralapú adminisztrációról az elektronikus ügyintézés irányába történt előrelépés előnyeit, életszerűbb, alkalmazhatóbb szabályokat fogalmazzon meg. Másfelől a kapcsolódó kedvezményes közteher szabályait is oly módon módosítja, hogy azok egyfelől közelítsenek a korábbi kedvezmény mértékéhez, másfelől egyszerűbbek legyenek.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról

A helyi iparűzési adó állami adóhatóság általi beszedésének 2010. január 1-től hatályos szabályozása a törvényjavaslat benyújtói szerint súlyosan sérti a helyi önkormányzatiság több olyan alapjogát is, amelyek a helyi szintű hatalomgyakorlás, mint a demokrácia egyik alapintézményének lényegi ismérvét, azaz az önkormányzatok autonómiáját igyekeznek garantálni.

A jogállam működése folyamatában kiemelkedő jelentősége van a demokratikusan megválasztott és megfelelő önállósággal rendelkező helyi önkormányzatok létezésének. A valódi önállóság, autonómia megvalósításához nélkülözhetetlen a szükséges gazdasági feltételek biztosítása is, melynek elsődleges gazdasági alapját a saját bevételek, közöttük a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók alkotják. Ezen belül az iparűzési adó vált a legjelentősebb saját bevételi forrássá. Ezek alapján lehet indokolt a vonatkozó törvényi szabályozás megváltoztatása, a helyi önkormányzati adóhatósági hatáskör mielőbbi visszaállítása.


(Forrás: Adónavigátor Kft.)

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Én jelenleg ?A? vállalat alkalmazottjaként ?B? vállalatnál dolgozom.A telephely azonos.?B? vállalatnak vannak saját alkalmazottjai és mi velük együtt ugyanazt a munkát végezzük,de nem ugyanazért a bérért.Az ?A? vállalat német a ?B? vállalat amerikai.Eltérő a bér besorolás a két cégnél.Én ?A? vállalat összekötőjétől megkérdeztem mi a státuszunk ?B? vállalatnál:kölcsön vagyunk adva,át vagyunk irányítva.stb.Azt a választ kaptam,hogy a két cég között egy keretszerződés van amiben a szolgáltatástól az emberekig minden benne van.Nekünk külön szerződésünk nincs ?B? vállalattal.A kérdésem az,hogy ilyen esetben ugyanazért a munkáért mért nem kaphatjuk ugyanazt bért?Az egyenlő munkáért egyenlő bér elve ilyen esetben nem érvényes?
  Bocsánat,hogy konkrétumot nem írok,de a mai világban aszt hiszem ez érthető.Régóta keresek erre a kérdésemre jogi megoldást,de az igazságot talán sosem fogom megtudni.
  Remélem nagyjából sikerült leírnom a problémát.Várom mielöbbi válaszukat.

  1. Kedves mapali!

   Valóban nagyon óvatosan kell bánni a kérdéssel, mert az Ön által elmondott tényeknek lehet más vetülete is, ha a nem említett kérdéseket alaposan megvizsgáljuk, pl. azonos címen van a telephelyük, mondjuk mindkét cég emberei egy vasdarabot püfölnek, amiből egy vasorrú bábának kell kijönni a végén. Önök alakítják ki az orrát, a másik cég a seprűjét, mivel a megrendelő 2 cégtől rendelte meg, előírva, hogy melyik mit csináljon, mit szállítson.
   A munka elvégzéséhez mindkét helyen vaslapütő diploma és x év gyakorlat kell. Mégis jogos, hogy a két cég úgy foglalkoztassa saját szakembereit, ahogy gondolja, még ha a banya derékkötőjét felváltva püfölik, akkor is.
   Magyarul: annak nincs törvényi akadálya, hogy 2 cég külön mértékben díjazza munkavállalóit, még ha azonos projekten is dolgoznak.

   A továbbiakban felsoroljuk a hivatalos lehetőségeket a jellemzőikkel együtt, de nem szabad elfeledni: az ördög mindig a részletekben lakozik:

   A. Kiküldetés

   Kiküldetésnek minősül, ha a munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Feltétel, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze a munkáját. (Mt. 105. §)
   A kiküldetés elemei tehát:
   – munkáltató gazdasági érdeke,
   – a szokásos munkavégzési helyen kívül munkavégzés,
   – tartama ideiglenes,
   – a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végzi a munkát.

   B. Kirendelés

   Kirendelésnek minősül, ha a munkavállalót a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezi a munkáltató.

   Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére
   – ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és
   – a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát, amelynek tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy. a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással.

   A kirendelés elemei tehát:
   – ellenszolgáltatás nélkül (ingyenesen) létrejött megállapodás alapján történő munkavégzés,
   – csak meghatározott ideig, ideiglenesen,
   – meghatározott munkáltatónál kerül sor rá.

   Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre és pihenőidőre, valamint – ha a munkavállalóra kedvezőbb – a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit.

   Ha a munkavállaló kirendelése ellenérték mellett történik, akkor nem kirendelésről, hanem munkaerő-kölcsönzésről van szó.

   Közös a kirendelésben és a kiküldetésben, hogy a munkavállaló munkavégzésére mindkét esetben a szokásostól eltérő helyen kerül sor, de míg a kiküldetés során ez az eltérő helyen történő munkavégzés továbbra is az eredeti munkáltatónál történik, addig a kirendelésnél a munkavállaló másik munkáltató részére – rendszerint annak irányítása alatt – végez munkát.

   C. Munkaerő-kölcsönzés

   Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. Ez tehát egy olyan háromszemélyes foglalkoztatási forma, ahol létezik egy kölcsönbeadó, egy kölcsönvevő (aki tulajdonképpen a megrendelő) és egy munkavállaló. A munkáltató szervezet, vagyis a kölcsönbeadó kifejezetten azért jön létre, hogy a munkavállalóval munkajogviszonyt létesítsen és közben egy polgári jogi szerződés által a munkavállalót egy másik cég (megrendelő, kölcsönvevő) rendelkezésére bocsássa. A kölcsönvevő és a foglalkoztatott munkavállaló között jogi kapcsolat nem létezik. (Mt. XI. fejezet)

   A munkaerő-kölcsönzés elemei tehát:
   – a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót
   – ellenérték fejében
   – munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi.

   A kölcsönvevőnek és a munkavállalónak a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben rögzíteniük kell, hogy a jogviszony kölcsönzés céljából jött létre, mert ha ezt nem tartalmazza, illetve a felek nem ebben állapodtak meg, utóbb a munkaszerződés nem módosítható ennek érdekében. A kölcsönzés időtartama nem korlátozott, az szólhat pár napra, de akár évekre is. Az elvégzendő munkák köre sincs behatárolva.

 2. Nem kéne ezt a témát,mármint a nők 40.év után nyugdijba engedését Olyan sokáig húznia a kormánynak vagy igazat mondtak vagy nem 56% igaz 44% nem.Győzzenek a kb.56 éves nők had menjenek,csak semmi trükk.Nem kell a mellé beszélés találgatódzás a 3.gyerek meg a gyes gyed,cirkusz mert akinek két gyermeke van azért mert csak kettőt tudott becsülettel felnevelni és iskoláztatni ennyire futotta.Mármint anyagilag az is ledolgozta a 40.évet és adózott most had élvezze.Könyörgöm mindenkinek ez az egy élete van.A férfiaknak is.Igen ha senki sem kaphatna ingyen semmit csak a ledolgozott évei után akkor maradna pénz bőven a közösben.A segélyeket is az évekhez kötném.Az nem lehet igaz,hogy valaki semmire nem alkalmas,és nincs munkában eltöltött éve.Üdv Magdimami Ja az aki nem dolgozik az ne is egyék!!!

 3. Lehet, hogy nagyon optimista vagyok de én nagyon bízom abban, hogy a nők 40 év munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba 2011. január 1-től.
  Az amit pletykaszinten hallottam nagyon aggaszt, miszerint a Gyes és a táppénz (ez utóbbi elhanyagolható)nem számít munkaviszonynak. Az én korosztályom tudomásom szerint legalább két gyereket szült és ezt általában ki is használtuk, hiszen nem állt fenn a veszély akkor, hogy nem tudunk utána munkát találni. Ha ez a pletyka igaz igencsak kevés embernek lesz meg a negyven éve és semmi értelme az egésznek mert ha a Gyes nem számít akkor majdnem előbb eléri az ember az öregségi nyugdíjkorhatárt mind a 40 éves szolgálati időt.
  Tisztelettel: Makrayné Nadrai Katalin

  1. T. Katalin! Sajnos erről én is hallottam, hogy a Gyes nem fog beleszámitani a 40 év szolgálati időbe. Reménykedem, hogy ez csak pletyka,de aggódom miatta én is.

 4. T. Könyvelőiroda! A következő kérdésre szeretnék választ kapni:
  Egyéni vállalkozó zöldterület kezeléssel foglalkozik, de ehhez szüksége van egyebek mellett traktorra is. Van is traktor, de a felesége nevén szerepel. Áfa alany az EV. és a gázolaj áfáját szeretné elszámolni amit a fenti traktorba tankolt és az EV nevére szól a számla. Hogyan lehetne megoldani (bérleti szerződéssel esetleg?), hogy a traktort a vállalkozásához jogosan használja, és annak minden költségét elszámolhassa. Másik kérdésem pedig az lenne, ha magánszemélytől vásárol pl. fűkaszát, az az eladónál keletkeztet-e befizetendő személyi jövedelemadót.
  Tájékoztatásukat előre is köszönöm, tisztelettel

  1. Kedves Magdi!

   Egy eszközt jogszerűen akkor használhatunk, ha arra a gazdájától engedélyt kapunk valamilyen formában. Az adott esetben valóban lehetséges a haszonbérleti szerződés, és ekkor a költségelszámolás is jogszerű lehet.
   A magánszemélytől történő eszközvásárlás során az eladónál általában akkor keletkezik adó, ha vagy üzletszerűen végzi a tevékenységet, vagy az ingóság beszerzési értéke és értékesítési értéke közötti különbözet meghaladja (éves szinten) a 200ezer forintot.

 5. Kö nyvelőiroda Pécs! 1954.suept. 08-án születtem. Férjem 2001 márc. 27-én meghalt. 2002 márc. -ig kaptam özvegyinyugdíjat. 41 év szolgálatiidőm lesz 2011 jan. 01-én , amikor a készülő törvény szerint teljesnjogú öregségi nyugdíjba mehetek. Feléled-e az özvegyinyugdíj? Tisztelettel : Mátyás Árpádné

 6. Tisztelettel megkérdezem , ha én 56,5 évesen 41év szolgálati idővel nyugdíjba mehetek jár -e akkor az özvegyi nyugdíj? A férjem 2001 márc.27-én meghalt . Tisztelettel Mátyás Árpádné.

  1. Kedves Mátyás Árpádné!

   Azt azért kellene tudnunk, hogy Ön mennyi idős, mikor született és mikor következik be az 56 és fél éve? 😉

   Elvileg, úgy tűnik, hogy feléledhet az özvegyi nyugdíja.

 7. Nagyon várom Én is ,hogy 40-év után eltudjak menni nyugdíjba. 43,évem van bedolgozva,aug.-tól semmi ellátást nem kapok. Aférjem nyugdíja túl sok a 69 -ezer .szoc.segélyhez!!! Még tb ellátásom sincs. Csak ha fizetek érte. Lehet valamit tenni még 4-hónapig?? Kissé elkeseredve várni a nyugdíjat.

 8. T. Könyvelő Iroda!
  Szeretném megkézdezni, hogy milyen papírok, okmányok kellenek ahhoz, hogy igazolni tudjam a munkaviszonyomat. (1969. 07.07-től kezdtem el dolgozni. Sajnos a munkakönyvem nincs meg!) Elég-e a biztosításomról szóló igazolás?
  BP-en a Fiumei úton (OEP) tudják-e igazolni a munkában eltöltött éveimet?
  Köszönettel várom szíves válaszukat.

  1. Kedves gmarika!

   Önnek csak azt kell igazolnia, amiről tudja, hogy volt, de a nyugdíjigazgatóságnál sehogyan sem lelik nyomát, vagy Ön igazolni tudja, hogy máshogyan van (volt), mint ahogyan arról a hatóság tud (pl. csak 4 órásra jelentették be, holott a szerződése 8 óráról szól, a bérjegyzékek is ezt tanusítják, amik önnek megvannak, stb).

   Tehát, előbb meg kell kérni a nyugdíjigazgatóság visszaigazolását, majd aztán kell a hiányzó időszakról gondolkodni (ha lesz egyáltalán olyan).

 9. Bizony nagyon várjuk, már 2011. január elsejét. Bízom Istenben, hogy velünk marad most is mind eddig tette. Aki Istenben bízik annak semmi sem lehetetlen.
  Kívánok mindenkinek hitet, szeretetet és boldog békességes földi életet. Amen.

  1. Kedves Inci!

   Arról nincs fogalmunk, hogy miért várja Ön a 2011. január elsejét, és ugyanúgy nincs arról sem fogalmunk, hogy miért éppen ezt a cikket, ezt a szakmai honlapot “tiszteli” meg hitterjesztéssel?

   Véleményünk szerint a hit mindenkinek saját belső lelki kérdés, és erőszakos terjesztésére egyáltalán nincs szükség. Tapasztalatink szerint amit emberre (de akár állatra is) rá akarunk erőltetni, az visszásságot szül, ellenkezést vált ki.

   Kérjük, honlapunkon éppen úgy szíveskedjen tartózkodni a hit terjesztéstől, mint a politizálástól! Vagy maradjon szűken az adózási és/vagy könyvelési kérdéseknél, vagy meséljen emberi történeteket, jó vicceket, csak minden más egyebet ne! 😉 🙂

   Köszönjük szépen, hogy tiszteletben tartja kívánságunkat!

 10. Elég sokan vagyunk, akik várják az igéret betartását, és elmehessünk nyugdijba
  40 év munkaviszony után. Sajnos senki nem beszél erről a kampányidőszak óta.
  Bizom benne, nem csupán kampámyfogás volt és 2011. január 1-től mehetünk nyugdijba, kortól függetlenül, ahogy igérték

  1. Kedves mami!

   Nekünk is vannak hölgyismerőseink, anyukák, feleségek, barátnék és barátnők – valóban megérdemelnék a 40 éves munkaviszony után a nyugdíjat.

 11. Kemény 40év munka pörgés anya kiszolgálo beszerzö de amunkában utolso 10 év a főnöki butaság kivagyiság hiszti elképesztővolt. Mért gondolják a megalázást követelésnek? Totál megőrjitett.Megtartani munkahelyet egészségemárán. Közben elvettek havi 20E ft meg vékiel jogot 15év ugyanaza munka ugyanott Kérem 40évet elég volt mem birom ésszel gyomorral betegvagyok engedjenek pihenni Küzdtemeleget .Gyerekek apadokban kinlódnak sex drog henyél életvitel nincs cél sem jövö,14évesen szerettem dolgozni család volt a közösség, akkor még fönök is

 12. Én azt a törvényjavaslatot keresem melyet Orbán Viktor trjesztett elő,remélem.Miszerint a NŐK 40-év szolg.idő után nyugdijba mehetnek.Szeretem a szavahihető embereket,ő pedig az remélem.

  1. Kedves kiss lászlóné!

   Azt hiszem, hogy ezt a törvényt nagyon sok hölgy várja; amint lesz konkrétum, biztosan be fogunk számolni róla.

   Mi úgy gondoljuk, hogy a nők védelme is van olyan fontos dolog, mint a pálinkafőzés szabadsága… 😉 🙂
   [- Ídesapáám! Ebbű mi lesz? – érdeklődik a gyerek a hordókban sorjázó gyümölcsökről.
   – Háát, ha Anyád meggyógyul, akkor lekvár, ha nem, akkor pálinka.. ]

"Vissza a tetejére" gomb