Adó | Járulék | IlletékSzemélyi jövedelemadó

Kiküldetési rendelvény beltagnál? Változott az Apeh-norma értéke!

Írhat-e kiküldetési rendelvényt egy betéti társaságban társas vállalkozóként tevékenységet végző magánszemély?

Törvényi hátterét tekintve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 83. pontja szerint küldetési rendelvény kifizetői minőségben adható magánszemély részére, ha az utazás hivatali, üzleti célúnak minősül.

Ilyen a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, ideértve többek között a kiküldetés (kirendelés) miatt szükséges utazást is.
Természetesen nem tartozik ide a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás, azaz a munkába járás.

Az adózás rendjéről szóló törvény 178. § 18. pontja alapján kifizetőnek minősül a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat.

Tehát kiküldetési rendelvényt nemcsak munkaviszonyra tekintettel állítható ki, hanem más jogviszonyok pl. megbízás, tagi, vezetői tisztségviselői jogviszony alapján is.


Összegezve:

Adhat kiküldetési rendelvény alapján költségtérítést egy Bt a tagjának a Bt tevékenységével összefüggő feladatai ellátása érdekében saját tulajdonú személygépkocsija használatára tekintettel.

Amennyiben a költségtérítés címén kifizetett összeg a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár szorzata, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével meghatározott összeg, akkor ez a magánszemélynél adómentes. Sőt. Ebben az esetben cégautó adót sem kell fizetni.

De vigyázat!
Megváltozott az üzemanyag-fogyasztási normák értéke. A következő táblázat a régi és az új értékeket tartalmazza.

Típus

Norma l / 100 km

2009

2010

benzinüzemű

1000 cm3-ig

8

7,6

1001-1500 cm3-ig

9

8,6

1501-2000 cm3-ig

10

9,5

2001-3000 cm3-ig

12

11,4

3001 cm3 felett

14

13,3

gázolajüzemű

1500 cm3-ig

6

5,7

1501-2000 cm3-ig

7

6,7

2001-3000 cm3-ig

8

7,6

3001 cm3 felett

10

9,5

(Az Adónavigátor Kft. engedélyével)

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Eseti megbízási szerződéssel foglalkoztat egy KFT dolgozót. Szerződése szerint megbízási díjat és kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi költségtérítést kap.
  Helyesen járunk el, ha a megbízási díj adó és járulékalapjának megállapításánál a kiküldetési rendelvény alapján elszámolt összeget figyelmen kívül hagyjuk, de a bruttó megbízási díjat csökkentjük a 10% általános költségátalánnyal?

  1. Kedves Szigeti Edit!

   Az Szja törvény meghatározza a kiküldetési rendelvény és a hivatali (üzleti) utazás fogalmát, melynek alapján a kiküldetési rendelvényt a hivatali (üzleti) utazás dokumentálására, kifizetési alapbizonylatolására kifizető jogosult.

   A megbízási jogviszony esetében tisztázandó, hogy a bevétellel szemben, hogyan és milyen mértékben kíván a megbízott költséget elszámolni. A bevétellel szemben elszámolható tételes költség nyilvántartás, vagy vélelmezett költséghányad alapján számított költségrész.
   Az adóalap mértékét az dönti el, hogy a megbízott nyilatkozik-e arról, hogy tételes költségelszámolást kíván alkalmazni. Amennyiben nem nyilatkozott, úgy 10 százalékos költséghányadot kell a számításnál figyelembe venni. Ha nyilatkozik, akkor ezt maximum a megbízási díj 50 százalékáig teheti meg. A bevétel és az elszámolt költség közötti rész a jövedelem, amely az alapja a személyi jövedelme adónak. Az így kiszámított adóalapot terheli az SZJA.

   A megbízási díj után akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettség, ha annak a hónapra összeszámított összegei elérik adott hónapot megelőző hónap szerinti minimálbér 30 százalékát. Fontos, hogy a megbízási díj járulékalapja azonos az abból származó jövedelemmel, vagyis a járulékot csak a megbízási díj költséghányaddal csökkentett része után kell fizetni.

   Azt, hogy helyesen járnak-e el, alapvetően, a megbízási szerződésben foglaltak határozzák meg; amennyiben a megbízási díj csak a megbízás elvégzésének ellenértékét tartalmazza, és külön rendelkezik a költségtérítésről kiküldetési rendelvény alapján, akkor véleményünk szerint helyesen járnak el.

"Vissza a tetejére" gomb