Társadalombiztosítás

Korengedményes nyugdíj 2011.

"hoztam is, meg nem is" - korengedményes nyugdíj 2011“Hoztam is meg nem is” – ahogy mondta a bíró okos lánya a Mátyás királyról szóló mesében. Kaptunk is a kormánytól meg nem is – legalábbis a 2011-es korengedményes nyugdíjba vonulás szabályainak változásával; nem szűnt meg a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége, ugyanakkor a szabályok szigorodtak.

A 2011-es évben a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét az 1953-ban születettek vehetik igénybe.

A szabályok szigorításának az a lényege, hogy az alapjogszabály, amely a jogosultsági feltételeket tartalmazza, 2012. január elsejével hatályát veszti, azaz egy év hosszabbítás van, és nincs tovább… 🙁

A korengedményes nyugdíj igénybevételéhez szükséges szolgálati idő nem változott, az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel kell rendelkeznie a munkavállalónak, vagyis 37 évvel. Ez alól az 1952-ben és 1953-ban született nők kivételek, akiknek a csökkentés nélküli korengedményes nyugdíjához rendelkezniük kell 40 év szolgálati idővel.

A korengedményes nyugdíj összege a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjhoz kapcsolódik, ami azt jelent, hogy az életkor hiánya miatt férfiak már nem tudnak csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjba menni, de a csökkentés mértéke a 8,4%-ot nem haladhatja meg.

A nők közül azok, akik rendelkeznek 40 év szolgálati idővel, még csökkentés nélkül tudják igénybe venni, mind a korengedményes, mind pedig az előrehozott nyugdíjat, de ha a szolgálati idejükből hiányzik, akkor arányos csökken a nyugdíj összege is.

A korengedményes nyugdíjba vonulás többi szabálya nem változott. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodásnak ? az előzetes munkaügyi központi eljárás végrehajtásával ? 2011. december 31-ig meg kell érkeznie az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási  szervhez.

A korengedményes nyugdíjba vonulás legkésőbbi időpontja 2011. december 31. Ennek megfelelően legkésőbb ebben az időpontban rendelkeznie kell a munkavállalónak mindkét jogosultsági feltétellel (életkor és szolgálati idő).

A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló rendelet

19. § A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
?(1) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha
a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,
b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi központ) bejelentette,
c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és
d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.?

20. § Az R. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következ? rendelkezések lépnek:
?(5) A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülő korengedményes nyugdíj összegét ? a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben ? a Tny. 18/A?18/B. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető.
(6) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011. évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben ? ha kormányrendelet másként nem rendelkezik ? a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követően is a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni

A kulcsmondat: ?Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha ? a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi??

A munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb 5 évvel jogosult, amennyiben még nem jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra.

Az 1954-ben született hölgyek és urak esetén ? egyformán ? az öregségi nyugdíjkorhatár 63 év és 183 nap (2017. II. félév 2018. I. félév). Az életkori feltételből levonva az 5 évet, 2012. II. félév ? 2013. I. félév az eredmény, ami azt jelenti, hogy a korengedményes jogosultsághoz szükséges életkort az 1954-es születésű hölgyek és urak nem töltik be 2011. december 31-ig, így ? sajnos ? nem vonulhatnak korengedményes nyugdíjba.

Az 1953-ban született hölgyek és urak esetén – egyformán – az öregségi nyugdíjkorhatár 63 év (2016.). Az életkori feltételből levonva az 5 évet, 2011. az eredmény, ami azt jelenti, hogy a korengedményes jogosultsághoz szükséges életkort az 1953-as születésű hölgyek és urak betöltik 2011-ben, és amennyiben a szükséges szolgálati idejük is megvan, korengedményes nyugdíjba vonulhatnak.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Végigolvastam ,- imádom a laza közvetlen stilusukat,- és csodálom hatalmas türelmüket !!!
  Puszi a csapatnak WANDA

 2. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Azt szeretném megtudni, hogy ha a munkaviszonyom megszüntetem a nyugdíjba vonulás napjával,akkor hány nap eltelte után léphetek ismét vissza a munkahelyre?Naptári napnak vagy munkanapnak kell közte lenni?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel:Farkasné

  1. Kedves Farkasné Boross Márta!

   Nincs törvényi előírás rá, ezért – ha nincs más kizáró körülmény – akár másnap (csak az már egy új szerződés lesz). Csak az van szabályozva, hogy a nyugdíjba vonulás napján nem állhat biztosítással járó jogviszonyban,

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
    Nagyon köszönöm a gyors válaszukat.
    Lenne még egy kérdésem ha 59 évesen 40 év m.viszony után kedvezményes öregségi nyugdíjba mennék akkor is vállalhatok munkát?
    Tisztelettel:Farkasné

    1. Kedves Farkasné Boross Márta!

     Na, álljunk csak meg egy baráti szóra! 🙂
     40 éves munkaviszony, vagy 40 év jogosultsági idő? Nem teljesen mindegy…

     Az 59 évesen pedig attól függ, hogy mikor 59 éves? Magyarul: legalább négyszemközt súgja meg nekünk, hogy mikor született (bármennyire is hölgy, mégis kellene tudnunk), aztán meglátjuk, hogy mit bányászhatunk ki önnek.

     A dolgok mai állása szerint a nyugdíjas végezhet keresőtevékenységet a nyugdíja mellett. Önt – feltehetően nem is a mai nap, hanem a 2012-től kezdődő napok idegesítik ugye? Elvileg akkor is dolgozhat (most még úgy van), de a nők 40 éves nyugdíján kívül a mindenféle előrehozott nyugdíj – úgy tűnik – szociális járadékká, ellátássá alakul, az viszont nem minősül nyugdíjasnak, és olyan akármiket kell fizetni utána, hogy a fal adja a másikat…. 🙁

     1. ..ettől féltem én is. 🙁
      (Mindenesetre köszönet Önöknek, hogy legalább megcsinálhattam (a nyugdíjamat..)
      Az más kérdés, hogy rögvest el is veszik..
      (Jó egészséget a pici uncsikának! Rég’ láttam, de már akkor is gyönyörű(séges) volt! 🙂

     2. Tisztelt Könyvelő Iroda!
      A jogosultsági időm 36 év 319 nap, a szolgálati időm 39 év 160 nap volt február 14.-én. 1952 május 23.-án születtem (nem titok) tehát már betöltöttem az 59 évet.
      Pillanatnyilag még az idei év az ami foglalkoztat.Tehát a 2011-es állapot szerint ha még az idén elmennék nyugdíjba, akkor egyik nap kilépek, következő nap vissza léphetek-e dolgozni.A miért bonyolult, de nem szeretnék erről bővebbet írni(bocsánat).
      Tisztelettel: Farkasné

      1. Kedves Farkasné Boross Márta!

       Ön 2014. II. félévben éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt.
       Mivel az 59. életévét betöltötte, ezért ebben az évben előrehozott öregségi nyugdíjra már jogosult; csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra máris jogosult, mert a szolgálati ideje elérte a 37 évet, teljes összegű előrehozott öregségi nyugdíjra a 40 szolgálati év elérésekor lesz jogosult – nagyjából a napokban.
       Mint azt már írtuk volt: igen, egyik nap ki, másik nap be… 😉

 3. -Tisztelt könyvelő iroda!
  A férjem 1953. szeptember22-én született. A nyugdíj intézet álltal kiszámított szolgálati ideje 43 év, és van egy év korkedvezménye.

  Kérdéseim:

  1. 2011 decemberében elmehet-e korengedményes nyugdíjba, amennyiben a munkátatójával megtud eggyezni

  2. (Ha nem tudnak megeggyezni a jelenlegi törvények szerint mikor mehet leghamarabb öregségi nyugdijba

  3. Hány hónapot kell a cégnek előre megfizetnie, ha 2011-be elengednék korengedményes nyugdíjba.

  A válaszukba ha lehetséges a § való hivatkozást is legyenek szivesek leírni

  Előre is köszönöm a fáradozásukat

  Tisztelettel Zsóka

  1. Kedves Tóth Attiláné!
   Kedves Zsóka!

   1. Igen, javasoljuk, hogy olvassa el az írásunkat, amelyhez feltette a kérdését.
   2. https://www.konyvelozona.hu/2011/01/korengedmenyes-nyugdij-2011/comment-page-2/#comment-6666
   3. ua. mint 1. pont

   Ön nem olvassa el sem az írásunkat, nem olvas vissza a válaszok között, nem használja a honlap keresőjét, de mi azért dolgozzunk meg alaposan önnek; még paragrafusokat is. Hát, persze… 🙁
   Legalább a legcsekélyebb fáradtságot szíveskedjék arra venni, hogy segíthessünk! 🙁 🙁
   (Az említett írásainkban nem csak paragrafusokat írunk, hanem még idézünk is.)

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
    Köszönöm a válaszukat, minden világos, előtte is olvastam és utána is olvastam.
    További sok sikert a munkájukhoz!

    Zsóka

 4. Tisztelt Könyvelőiroda!

  l954 04.09. születtem , l972 06.01-től folyamatos munkaviszonyom van, ezt megelőzően 4 év szakközépiskola. 2 év igazolt korkedvezményem van. Kérdésem el mehetek e előrehozott, csökkentett összegű nyugdijba ?

  válaszát köszönöm

 5. Jó reggelt kivánok!

  Talán az utolsó kérdésem a korengedményes nyugdyjhoz.
  A férjem elmehet ygy nyugdyjba (ezt már megbeszéltük itt Önökkel:-))), csak azt nem tudom még, hogy ki kell lépnie a munkahelyéről ahhoz, hogy beadjuk az ONYF-hez a kérelmét? Vagy beadhatjuk ami megvan (Munkaügyi Kp. papírja, igénybejelentő lap, munkakönyv) és a többit pótoljuk ha kilépett?
  Az évvégi ünnepek miatt nem tudom mikortól lenne “praktikus” kilépnie. Dec.15.-vel és akkor dec.14.-én lépjen ki a munkahelyéről?
  Sajnos egy kis cégnél dolgozik, senki nem tud semmit, nem volt soha nyugdíjba menő kolléga, így kénytelen lennék innen információkhoz jutni.
  Köszönöm.

  1. Kedves judit45!

   Annyira azért nem lehet kicsi az a cég, hogy ne lenne könyvelőjük A részleteket vele kellene megbeszélni.
   A korengedményes nyugdíjazás menete továbbra is olvasható abban a cikkben, amelyhez hozzászólt, illetve a cikkhez kapcsolódó, hasonló című másik írásunkban.

   Nem a benyújtáskor nem állhat biztosítással járó jogviszonyban (esetünkben: munkaviszonyban) a férje, hanem a nyugdíjazása napján.

 6. Tisztelt Könyvelőiroda

  Azután érdeklődök hogy jelent e valamilyen szabálytalanságot egy betéti társaságnak ha felvesz egy alkalmazottat és egy hónap múlva megegyeznek a korengedményes nyugdij lehetőségében.

 7. Tisztelt könyvelő iroda!
  Szeretném megkérdezni hogy 1952,02,28-án születem 44 év munkaviszonnyal rendelkezem. Egy honapja munkaélküli vagyok, eben az évben hogy tudnék nyugdijba menni??

 8. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952 X. hónapban születtem, betöltöttem az 59. életévet, 40 év szolgálati időm van. Munkaadómmal megállapodtunk, hogy 2011 december 15-el korengedményes nyugdíjat igényelek. A munkáltató kifizeti az öregségi korhatár eléréséig szükséges összeget.

  Kérdésem az, hogy 2012-ben nyugdíj (szociális ellátás lesz, úgy tudom) mellett vállalhatok-e munkát és ha igen, akkor milyen feltételekkel és milyen összegig.

  Fáradozásukat előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Légrádi László

  1. Kedves Légrádi László!

   Ne szaladjunk ennyire előre! Az Országgyűlés most tárgyalja a kérdést; volt ilyen verzió is, meg olyan verzió is. Most úgy tűnik, hogy hasonlítani fog a mostanihoz (keresetkorlát a minimálbér 18x-osára), de az ördög mindig a részletekben lakozik… 😉
   [Egyébként, csak a rend kedvéért dumálunk bele, nem elegendő a munkáltatóval történő megállapodás, kell közben a Munkaügyi Központ ámenje is…]

   Javasoljuk, nézzen vissza időnként a honlapunkra, mert minden fontosabb változásról meg lesz a külön bejáratú véleményünk… 😉

 9. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Próbáltam infót keresni a nyugdij ügyben, de mindenhol csak nyomtatványokat ir.

  Megszeretném kérdezni, hogy külföndön élö kettös állampolgár, aki betöltötte a 62. évét és nyugdijkérelmet szeretne beadni, milyen meghatalmazás kell a feleségnek? Valószinü, hogy elég a sima, de ha mégsem nem szeretném,ha e miatt nem tudnám beadni.

  Nekem az ügyintézö azt mondta, hogy közjegyzönek kell hitelesiteni a beadványt, meg a svájci munkaviszony idejét. Itteni, U.S.A. közjegyzönek?????

  Svájci papirjai megvannak, a szakm.bizonyitványa, a katonai szolgálat igazolása.

  Előre is köszönöm

  V.Judit

  1. Kedves Vénig Judit!

   Magyarországon az öregségi nyugdíjra jogosultságnak három feltétele van, melyeknek együttesen kell teljesülnie:
   az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltése,
   a szükséges szolgálati idő megszerzése,
   biztosítással járó jogviszony megszüntetése (beleértve EU/EGT és svájci meghatározott jogviszonyt is).

   Aki több EU-tagállamban rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, minden országban igényelhet nyugdíjat.

   A nemzetközi nyugdíjügyek elbírálása során nem csak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezését is alkalmazni kell.

   A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság
   Cím: 1081 Budapest Fiumei út 19/a.
   Levelezési cím: 1426 Budapest Pf.: 39.
   E-mail cím: onyf_budapest@onyf.hu
   Telefon: +36 (1) 323 – 6000
   Fax: +36 (1) 323 – 6116
   szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó hatósági ügyekben, a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alapján járó nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, valamint a külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben jár el.

   A nyugdíjigény benyújtása elektronikus úton is történhet, de postai úton (ajánlott levélként) is feladható, vagy akár személyesen beballagva is átvetethető az ügyintézővel. A személyes ügyintézéshez elegendő a “sima” meghatalmazás is (meghatalmazó + meghatalmazott + 2 tanu minden természetes adattal és adó- tb számmal, stb. + nagyon pontosan rögzítve, hogy milyen ügyben, milyen mélységű felhatalmazással bír a meghatalmazott).

   Az megint egy másik történet, hogy különféle igazolásokra, okiratokra van/lehet szükség a kérelem elbírálásához. Mivel – és ez elég logikusnak tűnik – Magyarországon, (részben) magyarországi törvények szerint történik az elbírálás, nem várható el az ügyintézőktől sem, hogy a világ minden nyelvén perfektül tudjanak. Aki német nyelven frappánsan tud kérni egy sört, az nem biztos, hogy eligazodik egy munkaszerződésben is ezen a nyelven… 🙂
   Általában az idegen nyelvű iratokat magyar fordítással kell ellátni, és az ilyen jellegű iratoknál bizonyítani kell, hogy nem otthon, a sufniban készítettük, ezért valamilyen hivatalos szerv iratára van szükség, amelyből egy arra jogosult iroda hiteles fordítást készít.
   A svájci munkaviszonyt – értelemszerűen – a svájci hivatal bocsájtja ki, és nem a Rézi bácsi, tehát az hiteles, aminek hiteles fordítását kell itthon elkészíttetni.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Szeretném megköszönöm a gyors választ.

    V.Judit

 10. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Szeretném megköszönni, gyors és kielégítő válaszukat. További sikeres munkát Kívánok Önöknek!
  ui: ha minden “ablakban” szolgálatkész, türelmes, készséges, és empatikus ügyintéző ülne, attól tartanék Önöknek kevés megválaszolandó kérdést küldenénk.
  Üdvözlettel:
  Sobieski Artúrné

 11. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Férjem 1953-ban született, jelenleg egyéni vállalkozó, 42 év munkaviszonnyal.
  Szeretne korengedményes nyugdíjba menni. Amennyiben én kiváltom a vállalkozóit, és őt alkalmazottként léptetem be, elküldhetem-e, illetve alkalmazottként dolgozhat-e tovább a vállalkozásban.
  Bármilyen lehetséges megoldás érdekel, mert a helyzet egyre rosszabb, ha eltörlik az előrehozott öregségit is, még öt évig nem tudja csinálni.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Kedves Harangozó Ágnes!

   Nem is olyan régen válaszoltunk hasonló kérdésre, ugyanezen témánál. Kövesse a megadott hivatkozást (és abban van egy másik hivatkozás is, amit figyelmébe ajánlunk)!

   Második, ismételt hozzászólását töröltük; amikor valaki először szól hozzá, akkor a hozzászólása (kérdése) rendszer-moderációra várakozik, azaz annak vizsgálatára, hogy nem csak szórakozik-e valaki, vagy nincs-e a tartalomban illegális, meg nem engedett hivatkozás, illetlen szavak, nem egy spam-robottal állunk szemben, stb., stb.
   A rendszerben van bizonyos automatizmus, amely alaphelyzetből kiszedi a nemkívánatos tartalmakat (eddig több mint 6ezer ilyen robothozzászólást szűrt ki), de vannak dolgok, amelyeket nem bízhatunk rá (pl. érdekeink ellen van, ha valaki olyan hivatkozást ír be, amely elvezet az oldalunkról), és ezeket manuálisan kell átvizsgálni, javítani.

   Az sem titok, hogy mi teljesen önkéntesen, ingyenesen próbálunk segítséget adni, de fizikai és anyagi lehetőségeink végesek, és van, amikor a szűrésre csak a kenyérkereső munkánk elvégzését követően tudunk sort keríteni…. 🙁

   Türelmét és megértését köszönjük szépen!

 12. Tisztelt könyvelőiroda!
  1954-es születésű nő vagyok. 2007-ben rokkantnyugdíjas lettem. Szolgálati időm 39 év 54 nap volt. Rokkant nyugdíj a keresetem 83,5%- volt. 2010-ben felülvizsgálat volt, ahol visszaminősítettek 40%-ra, majd ez évben az Igazságügyi Orvosszakértő is helyben hagyta. Még év elején kértem a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól, jogosultsági idő megállapítást. / a fellebbezés még tartott / Szolgálati idő : 39 év 54 nap, ebből 36 év 131 nap jogosultsági időt állapított meg. Ez alapján még 3 év 234 nap hiányzik a 40 éves kedvezményes nyugdíjhoz. Kérdésem az lenne, hogy a betegségben töltött 1106 nap rokkantsági időt miként számítják / szolgálati idő?, jogosultsági idő? vagy mert beteg mertem lenni sehova sem számítható? Másik kérdésem, ha ezalatt a több mint 3 év alatt a jelenlegi keresetem csak egyharmada a korábbi fizetésemnek, és a folyósított rokkant nyugdíjnak, mennyiben rontja/hatja/ az öregségi nyugdíj összegét?

  1. Kedves Sobieski Artúrné!

   A rokkantsági időszak a szolgálati időbe számít bele, de a jogosultsági időbe nem. Javasoljuk a honlapunkon olvasható összefoglaló írásunk átolvasását.
   Rontani rontja a várható nyugdíj összegét, de a mértékét nem tudjuk megmondani, hiszen a nyugdíjszámítás kellően bonyolult, sok összetevős folyamat, és a többi adat ismeretének hiányából saccolni sem tudjuk a mértéket. Mivel minden információ az ön kezében van, javasoljuk, hogy egy ingyenes nyugdíjkalkulátorba vigye fel őket, és megláthatja a közelítő hatását.

 13. érdeklödni szeretnék, hogy a munkáltatomnak mennyi időre kell kifizetnie a korengedményes nyugdijamat. l953.03.27-n születt férjemrőlvan szó, aki már most 42 éves munkaviszonnyal rendelkezik, a megállapodni kiván a munkáltatóval a korengedményes nyujgdijjal kapcsolatban. ha az előző hozzászólásokat nézem, akkor a 60. születésnapon betöltéséig kell fizetnie. Ha esetleg ezt nem jól értelmeztem kérem sziveskedjék erről tájékoztatni.

  1. kérdésem ugyanaz, mint az l.szorszám szerinti 2011 10 24 13.01

   1. Kedves Szabó Györgyné!

    Ezt a hozzászólását nem igazán értjük. Az 1. sorszám szerinti kérdésre a 2. sorszámot viselő kérdéssel már válaszoltunk.
    Vagy ön arra gondolt, hogy az ön 13:01-perckor feltett kérdésére miért nem kapott még 15:39-ig választ? Utóbbi esetben annyit tudunk mentségünkre felhozni, hogy dolgozunk, igyekszünk pénzt keresni a megélhetésünkhöz, és a tetejébe a mai nap még a szokásos hétfőkhöz képest is rázósabb volt.
    Tőlünk ennyire fussa…. 😉

  2. Kedves Szabó Györgyné!

   Többször is válaszoltunk ilyen kérdésre, csak egy kicsit vissza kellene olvasni, egészen idáig… 😉
   Még egy rövidke megjegyzés: a munkaadónak egyáltalán nem kötelessége, kötelezettsége a megállapodás (ebből eredően a fizetés sem), azt kizárólag a saját gazdálkodási döntése körébe bírálja el.

 14. Korengedményes nyugdíjazásról kérdezem 2011.11.15-én betöltöm a 58. évemet Nő vagyok és a jogosultsági időm 36 év és 165 nap.
  Kft- 50 – 50 % tulajdonosa vagyok egyik barátnőmmel aki már nyugdíjas.
  Kérdésem az lenne,hogy a kft megállapodás után kifizetheti a fennmaradó200 napot vagy még + 365 napot kell fizetni az 59 évemig és így elmehetek-e korengedményes nyugdíjba ?

  1. Kedves mesters!

   Mivel 1953-as születésű hölgy, ezért a korengedményes nyugdíjazás esetén az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárig terjedő időre, az ön esetében 59 éves koráig terjedően, kell egyösszegben megfizetni a várható nyugdíj összegét és azok költségeit.
   Kérdéséből nem derül ki, hogy a kft-ben, amelyben ön résztulajdonos, a foglalkoztatása munkaviszony keretében történik? Mert csak akkor köthetnek ilyen megállapodást.

 15. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Szeretném megkérdezni,hogy a 8órás állásom mellett volt 4órás megbizási szerződéssel munkaviszonyom.(Járulékokat vontak)A szolgálati idő megállapitásánál figyelembe lehet-e venni,hogy 8+4 órás munkaviszonyom volt?
  Válaszát előre is köszönöm:
  Tisztelettel:Barta Ilona

  1. Kedves Barta Ilona!

   1 nap munkával jellemzően 1 nap szolgálati időt lehet szerezni. A mellékéllás, a megbízási szerződés, és egyéb csalafinta életben maradási ténykedések majd a nyugdíjalap számításnál jönnek sorra. 😉

   1. Köszönöm szépen a gyors választ!
    További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kivánok!

 16. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Köszönöm gyors válaszukat, a pontatlanságért elnézést kérek. Ez év Dec.29-ig vagyok állományban/felmentési időm itt ér véget!/ Dec.25-én vagyok jogosult a 40.éves jubileumi kifizetésre, és Dec.30-tól vagyok-leszek nyugdíjas. Akkor az Önök válasza alapján ez az összeg is bele számít majd a nyugdíjamba, és ezzel több lesz.

  További jó munkát! és szép Napot Önöknek.

  köszönöm

 17. Könyvelőiroda Pécs!

  Köszönöm válaszukat, mely segített döntéshozatalomban.

  Áldozatos, és türelmes munkájukhoz sok sikert és egészséget kívánok, egy szebb nyugdíjas évek reményében.

  Üdvözlettel:Czinkota Mari

 18. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Ez év december 30-tól kértem a nyugdíjazásomat a 40-év szolgálati időm figyelembe vételével.
  Kérdésem: Be számít e a nyugdíj összegébe a jubileumi/40 év/ összege a kiszámításnál?

  Válaszukat előre is köszönöm

 19. Tisztelt könyvelőiroda!
  Férjem 1956.jan.6-án született, a cégével kötött szerződést a korengedményes nyugdíjra. Van 19 éve korkedvezményre jogosító ideje, mint mozdonyvezető és ez ami 3 év. Munkában szerzett idő 41 év.
  Sikerülhet -e neki elmenni korengedményes nyugdíjba, és szeretnem megtudni hogyan számolják ki a munkáltatónak mennyit kell fizetnie utána, hogy ő el tudjon menni korengedményes nyugdíjba dec. 31-vel.

  Válaszukat előre is megköszönve tisztelettel: Juhosné

  1. Kedves Juhos józsefné!

   Elméletileg elmehet korengedményes nyugdíjba, mert a korkedvezménnyel olyan, mintha 1953-ban született volna, és rájuk vonatkozik az utolsó lehetőség.

   A korengedményes nyugdíj mikéntjéről olvashat abban a cikkben és a kapcsolódó írásainkban, valamint a kérdés-feleletekben, amelyhez hozzászólását írta.

 20. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Ha elmegyek korengedményes nyugdíjba még idén, 2012-ben folytathatok e kiegészítő tevékenységet (EVA-s BT.)???
  A törvénytervezet indoklása a következő (11paragrafus):”A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság melletti munkavégzés szabályai megegyeznek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak jelenlegi szabályaival. E szerint, ha a nyugdíjjárulék alapja egy naptári évben meghaladja a minimálbér 18-szorosát, a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását az év végéig szüneteltetni kell. A hatályos szabályokhoz képest az a különbség, hogy a szüneteltetés szabályait a 2008. január 1-jét megelőzően korhatár előtti nyugdíjba vonult, a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személyek esetében is alkalmazni kell. Annak érdekében, hogy az érintetteknek legyen elegendő felkészülési idejük, esetükben csak a 2012. június 30-át követően elért jövedelmet kell figyelembe venni.”
  Tehát lehet???
  Válaszukat előre is köszönöm.

  1. Kedves dome52!

   Korábban többször leírtuk már: a parton nem kapálózunk, majd ha a vízbe esünk, akkor viszont nagyon. 🙂

   Nekünk a dolgunk nem az esélylatolgatás, hanem a kész törvény magyarra fordítása, alkalmazásának elmagyarázása, segítség az eligazodásban. (Természetesen, megvan a mi külön bejáratú véleményünk, amibe nagyon csúnya szavak is találhatóak, talán még “azt a kiskésit” kifejezés is… 🙂 ).

 21. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Érdeklődnék,hogy édesanyám 55.éves,és 39 év 130nap szolgálati idővel rendelkezik
  16 évet dolgozott fonodába fonónőként elméletileg 4-év korkedvezményes időt szerzet,mivel ez a munka tevákenység szerepel a korkedvezményre jogosító munkakörök listáján.Az lenne a kérdésem,hogy ezt az időt bele kell számolni?Ezzel az idővel pedig megg lenne a 40 éve.
  Elolvastam az előző bejegyzést:”korkedvezményes szolgálati idővel rendelkező személy a korhatárt megelőzően annyi évvel korábban válhat nyugdíjra jogosulttá, ahány év korkedvezménnyel rendelkezik. A nők 40 év jogosultsági idő utáni kedvezményes nyugdíjazásakor életkorára tekintet nélkül kerülhet megállapításra az ellátás, így a korkedvezmény az öregségi nyugdíj jogosultságot ekkor nem befolyásolja.
  De pontosan ebből nem jöttem rá a válaszra!
  Köszönöm a segítséget!

 22. Tisztelt Könyvelő Iroda.
  Szeretném kérdezni hogy jól dönttöttem e anyugdijba vonulással.
  1952.02,15 születésü férfi vagyok. A munkáltatómmal megálapodtam hogy 2011. 12,30 án nyugdijba mehetek.
  2011. december 30- án 45,év és 182 napom lesz igazolttan.
  válaszukat köszönöm : hirka kázmér

  1. Kedves hirka kázmér!

   A lehetőségekről áprilisban tájékoztattuk önt, de a döntést önnek kellett meghoznia. Szerintünk, mérlegelve a várható jövő éveket is – általánosságba – jól döntött.

   Azért írjuk, hogy általánosságban, mert minden eset más és más, a körülmények, lehetőségek, környezet, mind más és más. Irányt mutathatunk, az információinkkal kiszolgálhatjuk a gondolkodását, de dönteni egyénileg kell.

 23. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1953.09.26-án születtem. 2006 12. 31-ig 33 év 305 nap szolgálati időt számolt ki a nyugdijfólyósító.Amiben benne van a munkanélkülim és két gyermekkel 1979.
  1980 ban a gyes. Nagyon megvagyok keveredve a most kialakult helyzet miatt és nem tudom,hogy most mehetek nyugdijba vagy nem. Rám milyen rendelkezések vonatkoznak.Kérném a szives segitségüket.

 24. Tisztelt Könyvelőiroda !

  Régóta olvasom a bejegyzéseket, mivel magam is érintett vagyok. Néhány dolgot nem tudok értelmezni. Kérem, ha tudnak segítsenek.
  2012. jan. 24-én leszek 59 éves. Ez év nov.1-én lesz meg a 42 éves szolgálati időm és 39 éves jogosultsági időm Nőként, 23 éve közalkalmazott vagyok egy városi önkormányzatnál. Mikor járok jobban, ha előrehozott öregségi nyugdíjba megyek és idén novemberben elkezdem a 6 hónapos felmondási időmet letölteni?
  /Teljes összegű nyugdíjat kapnék ? A 4,2%-os emelés rám is vonatkozna?/
  Vagy várjam meg a 40 év jogosultsági időt, 43 éves szolgálati idővel, 2%-os növekedéssel. Nem sok a fizetésem, ezért a nyugdíj kiszámításánál néhány ezer forint is számít. Mikor adjam be (közös megegyezéssel ?) a felmentési kérelmet?
  Áldozatos és időigényes munkájukat ezúton is köszönöm, mindannyiunk nevében.
  Üdvözlettel Czinkota Mari

  1. Kedves Czinkota Mari!

   Egyszerűbben is leírhatta volna, hogy 1953-ban született… 🙂

   Az Ön esetében (figyelemmel a várható törvénymódosításokra), szerencsésebb kivárni azt az 1 hiányzó évet, hogy meg legyen a 40 év jogosító ideje, amely teljes öregségi nyugdíjat jelent, nyugdíjat jelent (fog jelenteni), így az emelés vonatkozik rá is.

 25. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Nyugdíjba vonulásom időpontját szeretném megkérdezni, minden lehetőséget figyelembe véve, így a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségét is a 2011-es évben. Szeretném kérdezni továbbá, hogy a várható törvényi módosításokat figyelembe véve, 2012.03.15.-től a 60. életévemet beöltve milyen feltételekkel mehetek nyugdíjba?
  1952.03.15. én születtem, a nyugdíjjogosultság megállapításához figyelembe vehető szolgálati idő 1966.09.01.-től 2011.12.31.-ig 45 év 32 nap lesz. (3 év szakmunkás tanuló, 90 nap passzív táppénz, 45 nap munkanélküli segéllyel együtt.)

  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Kedves Kiss Sándor!

   Ennél az írásunknál is, más helyeken is többször leírtuk már az 1952-ben születettek lehetőségeit: pl. ezt a linket követve is talál egy megfelelő választ az ön esetére.
   A törvényi változásokról csak akkor mondunk bármit, ha azt kihirdetik. Addig nem bocsájtkozunk elemzésekbe. (A dolgok jelen állása szerint, a tervezet szerint, 2012-ben nem vonulhat előrehozott öregségi nyugdíjba, ki kell várnia az öregségi nyugdíj korhatárát.)

 26. Tisztelt Könyvelőiroda !

  Szeretném megkérdezni, hogy ha betöltöttem az 59. évemet, 39 év 20 nap
  jogosultsági idővel rendelkezem, köthetek-e megállapodást a munkáltatómmal a hiányzó 345 napra (a 40 évhez) a korengedményes teljes nyugdíj megszerzéséhez?
  Vagy megállapodás csak az öregségi korhatár betöltéséig köthető?

  Köszönettel: Szabóné

  1. Kedves Szabóné Erzsi!

   Jogosító időre vonatkozóan jogszerűen megállapodást kötni nem lehet.
   A munkaadóval egyébként is csak a korengedményes nyugdíjba vonulásról lehetne megállapodni, de az egy másik történet lenne.

 27. Tisztelt Könyvelő Iroda
  1954 11 16án születésü vagyok.2011 08.hó.ig 42év munkaviszonnyal rendelkezem.
  1976-2001között fényező-mázoló szakmunkásként dolgoztam,egézségre ártalmas
  munkakörben.Erre az időszakra védő italt-ételt kaptam.Megszeretném kérdezni:
  erre az időszakra jár e néhény év korkedvezmény?Én esetemben egy is elég lenne
  talán a korkedvezményes nyudijazásomhoz.Kérem szépen a segitségüket és a
  tájékoztatásukat.
  Köszönettel Sztrátyi István

  1. Kedves Sztrátyi István.

   Az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben dolgozott.
   Ezek alapján, sajnos, nem jár önnek korkedvezmény.

   1. Köszönöm szépen a felvilágositást.

 28. “Zozip”-nak adott válasza az volt hogy

  “A korengedményes nyugdíj lehetőségének igénybevételének alfája és omegája: kizárólag munkaadó és munkavállaló viszonyban jöhet létre az egyezség. Az egyéb feltételek megléte esetén ez az egyezség szükséges, így pl. egyéni vállalkozó nem tudja igénybe venni, még akkor sem, ha aktív.”

  Ebből arra következtettem, hogy egyéni vállalkozó nem élhet a korengedményes nyugdíj lehetőségével. Sehol nem találok erre vonatkozó helyes állásfoglalást.

  1. Kedves Nyitrai Gáborné!

   Való igaz; az egyéni vállalkozó nem élhet a korengedményes nyugdíj lehetőségével, mivel ő önmagának nem munkaadója, és önmagának nem munkavállalója, vagyis – önmagával jogszerűen nem tud megállapodni.

 29. Kizárólag csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás feltétele: betöltött 60. életév (2011.) és minimálisan 37 év szolgálati idő. Egyéni vállalkozó aki egy személyes egyéni vállalkozó erre miért nincs lehetősége? Vagy ha van, hogyan lehetséges. Milyen törvény írja, hogy rá nem vonatkozik?

  1. Kedves Nyitrai Gáborné!

   Ez egy 1951-ben született férfinak szóló válasz része volt; nem is tudjuk, hogyan keveredik a csizma az asztalra? 🙂

   Ki említette, hogy egyéni vállalkozóra nem vonatkozik ugyanez? Az évek (ha akarjuk őket, ha nem) eljönnek, dolgozni meg dolgozunk, mint a barom, ugye? Szolgálati idő a dolgozásból jön össze (többségünknek). 😉

 30. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Tisztelettel üdvözlöm Önöket, úgy látszik minél többet olvasunk bármilyen témában szembesülünk azzal mily keveset is tudunk. Hát én éppen így jártam olvasom az újabbnál újabb kérdéseket és válaszokat és nem vagyok nyugodt mert nem egyértelmű, mindig változik valami.
  Ami aggaszt a következő: A határidő lejárat a 40 éves munkaviszony beadási határidejének 2011 dec: 31. A lenti másolatot azért mellékeltem mert másként jár a nyugdíj összege, és emelése is folyamatos lesz. De a mostani rokkant-i, és özvegyi nyugdíj már nem rendesnek számít, minden téren korlátozva lesz, ezért kérem tisztelettel válaszoljanak nekem, nem érné meg átváltanom a rokkant nyugdíjról kérni a 2012 márciusában betöltött 59 éves-kor és addig kérvényezni, hiszen megvan az alapom hozzá. Mit tanácsolnak, a rendes nyugdíj mellé jár az özvegyi nyugdíj is érdemes váltanom, hogyan volna a legjobb?Azt kérem válaszoljanak nekem, gondolom nem egyedól vagyok ezzel a kétellyel.
  Köszönettel:
  Kiss Ilona

  Az egyetlen korhatár előtti nyugdíj, ami megmaradna, a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíjkedvezménye, ez a jövőben is öregségi nyugdíjként járna. Ezt a módosítást már a jelenlegi kormány vezette be, minden bizonnyal ezért is nem szűnik meg.//A figyelő oldalairól //

 31. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Férjem 1951.05.29.-én született. Közalkalmazotti munkaviszonya ez év 03.03.-án
  megszünt. Addig 36év,290 nap szolgálati ideje van. Március 3.-tól, december 3.-ig munkanélküli.Kérheti e, a csökkentett előrehozott nyugdíjat? Kb 37év, 210 napja lesz adigra.
  Válaszukat köszönöm.
  Törökné

  1. Kedves Török Tiborné!

   Az 1951-ben született férfiak öregségi nyugdíjkorhatára 62 év (2013.) Kizárólag csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás feltétele: betöltött 60. életév (2011.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   Magyarul: 2011. június tájékán megszerzte a jogot, hogy nyugdíjas életét élje. Ezt a jogát bármikor érvényesítheti, azaz nem kell feltétlenül nyugdíjba vonulnia, amíg be nem tölti a 62. életévét, addig bármikor igénybe veheti ezt a lehetőséget.
   Megérdemli, hogy pihenjen egy kicsit. 🙂 Jó egészséget hozzá!

 32. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesapám 1954. aug. 8-án született, 43 év ledolgozott ideje van. Szeretném tudni, hogy ő elmehet-e valamilyen nyugdíjba, vagy mikortól mehet el és milyen nyugdíjra jogosult. A korengedményes nyugdíj rá vonatkozik-e?

  Várom válaszát!

  Üdvözlettel: Andrea

  1. Kedves Orvosné Apró Andrea!

   Megtenné, hogy ahova írta a hozzászólását, visszaolvas egy kicsit? Pár nappal ezelőtt adtunk hasonló esetre választ.
   Amennyiben még a cikkünket (amihez hozzászólt) elolvasná, akkor már tudná, hogy a korengedményes nyugdíj utolsó lehetősége az 1953-ban születettekkel csiki-csuki… 😉 🙂

   1. Köszönöm a választ!

    Olvastam a cikket, illetve a hozzászólásokat is, de pont olyat amit én kérdeztem nem volt. Azt nem tudom mit takar a pl. 4 év korkedvezmény. Reméltem, hogy van valamilyen lehetőség, hogy édesapám nyugdíjba jöjjön, ha nem is most az elkövetkező 1-2 évben és ne kelljen 65 éves koráig dolgozni. Erre sincs semmilyen lehetőség?

    1. Kedves Orvosné Apró Andrea!

     A legkorábbi időpont a 2014-2015 körüli időpont, édesapja 60 és féléves kora.

     A korkedvezményes évek azok az időszakok, amikor olyan munkakörben dolgozik valaki, amely a szervezetet fokozott terhelésnek teszi ki, vagy az egészségre ártalmas. Pl. bányász a föld alatt, keszonmunkát végez, vagy röntgenes, stb.

     1. Tisztelt Könyvelőiroda!

      Változás lenne édesapám ügyében amely szerint átszervezés lesz a cégnél, ahol 27 éve dolgozik. Törvényileg ha jól tudja 8 hónap felmentési idő és 1 év végkielégítés jár neki, ha nem fogadja el az új munkakörét. Összesen 43 év ledolgozott ideje lesz nov. 1-jén. Van-e valamilyen lehetőség, hogy így nyugdíjas legyen? Gondolom munkanélküli ellátást igénybe kellene vennie, de mégis hogyan lehetne megoldani, hogy nyugdíjba jöjjön? Minden megoldás érdekelne minket. Illetve végkielégítésnél meg kell várni, amíg letelik az egy év, vagy azonnal igényelhet munkanélküli segélyt? Ha elfogadja az új munkakört, akkor valószínű a jövőévi változás miatt 65 éves koráig kellene dolgoznia. Kérem amennyiben ideje engedi részletesen válaszoljon kérdéseimre, hogy kihez tudunk fordulni és hogyan zajlik ez az egész, illetve tényleg 1 év végkielégítés és 8 hónap felmondási idő jár-e a ledolgozott évek után. Hogy járna jobban, ha most nyugdíjba jönne 57 évesen (mármint nem fogadná el az új munkakört) vagy elfogadja az új munkakört és legkorábban talán 63 éves korában jöhet el nyugdíjba, de megkapja a 45 évre járó jubileumi pénzt, illetve a 60 éves jubileumi pénzt.

      Válaszát előre is köszönöm!

      1. Kedves Orvosné Apró Andrea!

       Törvényileg a felmentési ideje 30 + 60 nap, hacsak a kollektív szerződés, vagy a felek megállapodása ettől el nem tér. A felmentési idő az egy évet nem haladhatja meg. A végkielégítés mértéke 6 + 3 havi átlagkereset lehet a törvény szerint, hacsak attól – az előzőekben írtak szerint – a felek el nem térnek. [Mind a felmentési idő, mind a végkielégítés a Munka törvénykönyve hatályos előírása szerinti.]

       A nyugdíjazására nincs jelenleg jogszerű megoldás (jövőre még ennyire sem lesz). 🙁

 33. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Jelenleg hivatásos katona(nő) vagyok. 2013. június 16-án lesz meg a 40 év szolgálati időm, így amennyiben a várható jogszabály módosítás lehetővé teszi, szeretnék kedvezményes nyugdíjba vonulni.
  A kérdéseim:
  – lemondhatok-e a 6 hónapos felmentési időről, hogy így már 2012. december közepétől nyugdíjas lehessek vagy erre nincs lehetőség (pl. nem is jár felmentési idő, ill. a 40 évnek ezzel együtt kell meglenni)
  – a katonai szolgálat (misszió stb.) jelent-e valamilyen “szorzót” az említett jogosultsági idő kiszámításánál.
  Üdvözlettel: Kovács Gabriella

  1. Kedves Kovács Gabriella!

   Teljesen érthető, de nem teljesen megérthető módon – lévén, hölgyről van szó mégis -, sikeresen eltitkolta előlünk születési adatait, így egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk a válaszadást illetően. 🙂

   A szövegkörnyezetéből úgy tűnik számunkra, hogy nem a szolgálati ideje, hanem a jogosító ideje közeleg a 40 évhez; ez nem teljesen mindegy!
   – munkaviszonyt meg kell szüntetni a nyugdíj igénybevételekor, ami lehet éépen közös megegyezés is, de jellemzően felmondás a munkavállaló részéről szokott előfordulni, és akkor nem jár a felmentési idő (sem).
   – a jogosultsági idő számításánál nem jelent további szorzó számot a katonai “misszió”. Javasoljuk, olvassa el honlapunkon az ezzel kapcsolatos összefoglaló írásunkat!

 34. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Férjem 1952.március 17-én született. 2012. 03.17-én 45 év és 163 nap jogviszonnyal rendelkezik.
  Az eddig érvényes rendelkezés szerint Ő már 60 évesen előrehozott csökkentett összegű nyugdíjban részesülhet.
  Munkáltatójánál (közalkalmazott) beadta felmentési kérelmét, azzal az indokkal, hogy 2012. március 18-al nyugdíjba szeretne menni.
  Kérdésem, ha időközben – mert már ilyen “rémhírek” is terjednek – eltörlik az előrehozott nyugdíjba vonulás lehetőségét is, és Ő már a felmentését tölti, akkor mi lesz vele?

 35. Tisztelt Könyvelő iroda!

  2011.08.01-vel öregségi nyugdíjba mentem. A kérdésem a következő: Dolgozhatom tovább rendes bérrel?

  Válaszukat előre is köszönöm.

  Vénig Judit

   1. Köszönöm szépen a gyors választ.

    V.Judit

 36. Tisztelt könyvelőiroda !
  Az 58. életévemet betöltött korengedményes nyugdíjas vagyok. Szolgálati nyugdíjamat 2o12 -ben fogják -e emelni , vagy rám is fog vonatkozni a tervezett új törvény , mely szerint a 62 év eléréséig nem emelik a nyugdíjakat annak aki korengedményes nyugdíjban részesül ?

  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel : fodor-gene

  1. Kedves fodor-gene!

   Nem akarjuk riasztani, de a jelenlegi javaslat szerint úgy tűnik, hogy a korhatár előtti nyugdíjból szociális járadék lesz 2012.01.01-től, és mint ilyen (mivel nem nyugdíj), nem vonatkozik rá az emelési kötelezettség. 🙁

 37. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952.05.20.-án születtem 2012.05.20.-án 43 év és kb 250 nap munkaviszonnyal rendelkezem. 1984.06.04.-töl vagyok egyéni vállalkozó.
  kérdezem, hogy a 60.szűletés napomon elmehetek-e Csökkentett összegü előrehozott
  Öregségi nyugdijba. Ha 2012.08.31.-ig lenne munkaviszonyom akkor 44 év munkaviszonnyal rendelkeznék. Ez a 3.5 hónap plussz munka jelentene e valamit a megállapított járulékon?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Horváth Zoltán Siófok

  2012.10.16

  1. Kedves Horváth Zoltán!

   Önnek is, mint korábban is, igenlő a válaszunk.

   Igen, jelent, hiszen az egész éveket veszik figyelembe, vagyis kár lenne 3 és fél hónapért egy bónuszt elhagyni – már, ha megteheti…

 38. Tisztelt Könyvelőiroda !

  Elfelejtettem leírni, hogy 3 éve munkanélküli vagyok (elötte vállalkozó voltam).
  Korengedményes nyugdíjat ebben az esetben is igényelhetem?

  Üdvözlettel: S.Zoltán

  1. Kedves zozip!

   Nagyon örülnénk, ha legalább azt az írást elolvasná, amelyhez kérdését fűzte… 🙁 A korengedményes nyugdíj lehetőségének igénybevételének alfája és omegája: kizárólag munkaadó és munkavállaló viszonyban jöhet létre az egyezség. Az egyéb feltételek megléte esetén ez az egyezség szükséges, így pl. egyéni vállalkozó nem tudja igénybe venni, még akkor sem, ha aktív.

 39. Tisztelt Könyvelőiroda !

  1953.04.05.-én születtem, 41 év szolgálati időm van. Az a kérdésem, hogy 2011.-ben elönyugdíjba mehetek-e, ha igen akkor mi a teendő?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Üdvözlettel: S.Zoltán

  1. Kedves zozip!

   Előnyugdíj fogalma nem ismeretes manapság. 2011-ben korengedményes nyugdíjat tud igénybe venni, ha munkaadójával meg tud egyezni.

 40. T. Könyvelőiroda!
  Érdklődnék, hogy vállalják-e korengedményes nyugdíj ügyintézését, vagy tudnak-e ajánlani valakit?
  Üdvözlettel
  Pesztericz László

  1. Kedves Pesztericz László!

   Mi mindent elvállalunk, amivel csak pénzt lehet keresni, és van rá lehetőség! 🙂

   Korengedményes nyugdíjat azonban a munkaadónál kell kezdeményezni, egy megállapodással, majd a munkaügyi központtal, aztán az oep-pel, és a hivatalokat a lakóhelyéhez illetékes hivatal közül kell kiválasztani.

 41. Kedves Könyvelőiroda!
  Köszönöm véleményüket.
  Ezt azonban azért tartanám mélységesen felháborítónak és igazságtalannak, mert a nyugdíkorhatár eléréséig ki kell a munkáltatónak fizetnie a járulékot – ez ugye feltétel. Magyarul, olyan, mintha a munkavállaló fizetné…
  Lehetséges lehet ez, 🙂 ??

  1. Kedves DentA!

   Lehet róla beszélgetni, de – a jelek szerint – nem sok beleszólásunk van… 🙁

   Hogy pontosítsunk: az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és nem a munkavállaló, hanem a munkaadó a fizető, a munkavállaló az “élvező”. 🙂

 42. Kedves Könyvelőiroda!

  Ma olvastam arról az interneten, hogy 2012-től az összes, korhatár előtti nyugdíj szociális ellátássá változhat a kormány tervei szerint. Ez vajon vonatkozhat majd a korengedményes nyugdíjakra is? Vagy bizonyára nem vonatkozhat, mert a munkáltató kifizeti a hiányzó járulékot? Kérdezem mindezt azért, mert 2011 december 15-vel korengedményes nyugdíjba készülök…
  Véleményüket és válszukat megköszönöm,
  DentA

  1. Kedves DentA!

   Igen, ilyen tervezetek repkednek, de konkrétum még nem bukkant elő.
   Nyilvánvalóan minden korhatár előtti nyugdíjat fog érinteni, és feltételezzük, hogy a korengedményes nyugdíj kérdését is beleveszik a rendezésbe, hiszen véglegesen ez a lehetőség 2011. december 31-ig él. A folyamatban lévő dolgok pedig majd kifutnak valamilyen néven… 😉

 43. Tisztelt Könyvelöiroda
  Szeretném megkérdezni hogy mikor mehetek nyugdijba ha 1952 ben születtem
  44év munkaviszonyom van.Jelenleg egyéni vállalkozoként dolgozom.

  1. Kedves laszlo!

   Ha megtenné, hogy pár kérdéssel (3?,5?) visszanéz, akkor láthatja a válaszban a lehetőségeit… 🙁
   Korengedményes nyugdíjra – munkaadó hiányában – nincs lehetősége.

 44. Tisztelt Könyvelőiroda

  Segítségüket kérném. 1953. 05. 19.-én született férfi vagyok. Szeretnék korengedményes nyugdíjba vonulni 2011. 12. 01. vel. A szolgálati idő kiszámítást megkaptam. A mai napig több mint 40 év az igazolt munkaviszonyom. Szeptemberben beadtam a nyugdíjazási kérelmemet is.. Saját KFT.-men keresztül fizetném ki a nyugdíjat, ahol jelenleg munkaviszonyban nem állok, csak ügyvezetői státuszban vagyok. Jelenleg közalkalmazottként végzem a munkám, mint tanár. Azt szeretném megtudni hogy milyen papírokat kell még beszereznem és milyen határidővel kell leadni ezeket? Melyik az a legkésőbbi időpont amikor át kell lépnem a KFT.-be? (még biztonságosan) Nem szeretnék a határidőkből kicsúszni, de a jelenlegi munkahelyemen a lehető legtovább dolgoznék. (majd december 03.-tól fél állásban) Sajnos egymásnak ellentmondó és hiányos információkat kaptam ezért fordulok Önökhöz. Segítségüket előre is köszönöm.

  Tisztelettel Fodor Tibor

  1. Kedves Fodor Tibor!

   Tulajdonképpen annyit értünk hozzászólásából, hogy korengedményes nyugdíjba szeretne vonulni 2011.12.01-vel… 🙂

   Korengedményes nyugdíjazás feltételeket írásunk tagolja (amihez ön hozzászólt). Milyen nyugdíjazási kérelmet, és kinek nyújtott be? Munkaadójának? Nyugdíjigazgatóságnak?
   Saját kft-je jogszerűen nem fizetheti a nyugdíj összegét, hiszen nem áll velük munkaviszonyban, így meg sem állapodhat velük. (Utána is kétséges; a személyes kapcsolódást kell vizsgálni még.)

   Hasonló kérdésre született válaszunkat is javasoljuk elolvasni (nem sokkal, talán kettővel az ön hozzászólása előtt).

 45. Tisztelt Könyvelőiroda !
  1954.07.15-én született férfi vagyok. 43 év munkaviszonyom és 3 év igazolt korkedvezményem van. Ha jól számolok, akkor csak 2012 január 15-én mehetnék előrehozott korkedvezményes nyugdíjba. Azt is tudom, hogy ez év végén megszűnik az előrehozott nyugdíj. Tehát ez az út nem járható.
  A gondom a következő: tulajdonképpen 23 évet dolgoztam -megszakítás nélkül- föld alatti munkahelyen ami 4 év korkedvezményre jogosít. Mos derült ki, hogy a munkáltatóm 2008-tól nem fizette be a korkedvezményre a 13 % Tb-t. Persze erről a munkáltató nem tájékoztatott sem engem sem a többi ott dolgozót. Mi a megoldás ?

  1. Kedves Mihály!

   Igen, a megadott adatokkal a számítása helyesnek tűnik: 2012.01.15-én csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult.

   A korkedvezmény-biztosítási járulékbó 2008-ban a járulék 75 százalékát, 2009-ben 50 százalékát, 2010-ben 25 százalékát fizeti meg a költségvetés a foglalkoztató, illetve az egyéni vállalkozó helyett, 2011. január 1-jétől pedig a 13 százalék járulék egészét a foglalkoztató köteles megfizetni.
   A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól a 2007. évi CXXVI. törvény 354. §-a alapján mentesítést lehet kérni. A kérelmet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.(XII.19.) Korm. rendelet, amely egyébként meghatározza az eljárás menetét és részletszabályait alapján kell benyújtani.
   Amennyiben a foglalkoztató jogerősen felmentést kap a járulék megfizetése alól, a jogerőre emelkedés napjától az adott munkakörben dolgozók további korkedvezményre jogot adó időt nem szereznek.
   A korkedvezmény-biztosítási járulék bevallására és megfizetésére a törvény szerinti foglalkoztató kötelezettsége, ha ezt nem tette meg, akkor a NAV és az OMMF elveri rajta a port.

   Megoldás? Kérje le az nyugdíjigazgatóságtól a szolgálati idejének igazolását, amelyből megláthatja, hogy alapos-e az aggodalma. Amennyiben a határozatban nyomát sem látja a korkedvezményes időnek, akkor első lépésként, de haladéktalanul, a munkáltatót kell (célszerűen írásban) megkérdezni, második lépésben az ONYF felé a határozatot kifogásolni. Lehetséges, hogy munkaköre nem is tartozik a korkedvezményre jogosító munkakörökbe.

 46. Tisztelt Könyvelőiroda !
  Férfi vagyok.
  1954.12.28.-án születtem.
  42 év szolgálati idővel, és 4 év korkedvezménnyel renderlkezem.
  A nyugdíj körüli törvények számomra kiszámíthatatlan változásai miatt még az idén elszeretnék menni nyugdíjba.
  Egyik kérdésem a nyugdíj összegére vonatkozna.
  Ezekkel a feltételekkel teljes, vagy csökkentett összegű lesz a nyugdíjam?
  A másik kérdésem : Az év hátralévő idejében nyugdíj mellett dolgozhatok-e még, vagy már érvényes az a törvény ami már jövőre egyértelműen tiltja a korhatár előtti nyugdíjasok munkavégzését?

  1. Kedves Kéri Lajios!

   Az 1954-ben született férfi öregkori nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév ? 2018. I. félév)
   Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége: 61 év és 183 napos életkor (2015. II. félév ? 2016. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   Amennyiben a szolgálati idő eléri, vagy meghaladja a 42 évet, akkor az előrehozott, csökkentett összegű öregségi nyugdíj életkori feltétele 60 év és 183 nap (2014. II. félév ? 2015. I. félév).
   Az igazolt korkedvezményes évek számát a fentiekben megadott évekből lehet levonni.

   A megadott adatai alapján ön csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, idén nyugdíjba vonulhat. A nyugdíj csökkentett összegű lesz.

   Nyugdíj mellett végezhet keresőtevékenységet, csak a keresetkorlátra kell ügyelnie. A keresetkorlátról honlapunkon külön írást olvashat. (Írja a honlap keresőmezőjébe a keresetkorlát kifejezést, nyomjon egy Enter billentyűt.)

   1. Tisztelt Könyvelőiroda !
    Válaszát köszönöm szépen.
    Nagyon sok kisembernek segítenek e oldalon.
    További jó munkát kívánok!

    1. Kedves Kéri Lajios!

     Nagyon szépen köszönjük, hogy így gondolja!

     Szívünk repes az örömtől, a májunk meg hízik a dicsérettől… 🙂 🙂

 47. Tisztelt Könyelőzóna,

  Sok hozzászólást elolvastam a témában Önöknél, de nem találtam a saját kérdésemre választ, ezért kérem a segítségüket.

  Édesapám 52 októberi születésű, a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság szerint is leigazoltan 44 év szolgálati idővel. Szeretne a jelenlegi munkáltatójával megállapodást kötni korengedményes nyugdíjra. A probléma, hogy a megállapodás megkötését követően is szeretne itt munkaviszonyban állni. Önök szerint mennyire járható az alábbi út?
  Jelenlegi munkáltatójánál (ahol egyébként ő 33%-ban tulajdonos) munkaszerződését 6 órásra módosítják, és ezzel egyidejűleg egy másik cégben 2 órában alkalmazásra kerül, mondjuk október 15-től. Ez az új munkáltató köt vele megállapodást, hogy mondjuk december 1-től legyen nyugdíjas, és vállalja a nyugdíj megfizetését a jó 10 hónapra, ami visszavan a 60. szülinapjáig. Ezt október közepén bejelentik a munkaügyi kp-nak, majd november 30-án közös megegyezéssel elválnak egymástól. A régi munkáltató ez alatt folyamatosan foglalkoztatja, majd november 30-val ő is megszünteti a munkaviszonyt közös megegyezéssel, és új szerződést köt mondjuk december 2-án immáron figyelemmel arra, hogy a bére ne legyen több mint a minimálbér másfélszerese.

  Még egy kérdés: A megállapodás megkötési nyomtatványon van egy Kötelezettségvállalási nyilatkozat. Ahol, mivel az új munkáltató az én cégem (apja lánya), így bejelölnénk, hogy többségi befolyás fennáll rublikát. Az én olvasatomban ennek nem lenne a későbbiekben semmi következménye, hiszen nem kívánja ez a munkáltató a nyugdíjazása után foglalkoztatni.

  Mi a véleményük a fenti eljárásról?
  Van benne buktató?

  Nagyon köszönöm segítségüket, és türelmüket a végigolvasáshoz.

  Üdvözlettel

  Koczkáné

  1. Kedves Kockáné!

   Ami édesapja esetében biztos pont: mivel a szolgálati idő eléri, vagy meghaladja a 42 évet, ezért 60 éves korától (Önöknél 2012. október) jogosult a csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra, vagyis a korengedményes nyugdíj odáig tartana.

   Nem kell elbonyolítani a kérdést; édesapja – amennyiben tényleg munkaviszonyban van foglalkoztatva a résztulajdonában lévő cégnél, és nem tagi viszonyban van – minden további nélkül megállapodhat jelenlegi cégével .
   A többségi befolyás – közlése szerint – nem áll fenn, ezért nem lesz akadálya a majdani továbbfoglalkoztatásnak (míg az Ön esetében, feltehetően, fennáll az Ön többségi befolyása). A linket követve olvasson el egy korábbi válaszunkat a közelmúltból, amely talán jobban megvilágítja a kérdést.

   És még egy dolog: bármit lépnek, konzultáljanak előtte a két cég könyvelőjével! 😉

 48. Tisztelt Könyvelőiroda !
  Tudom,hogy Önök nem tehetnek róla…..
  Egyes országokban pl.Németországban két évente megkapják a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóságtól, hogy ha most menne az ember nyugdíjba mennyi lenne a nyugdíja.
  Itt sajnos sokan nagyot néznek,mint pl. én is,hogy mennyi nyugdíjt kap,mert egyáltalán nem képesek azt előre megmondani.
  Így kéntelen lesz élete végeig dolgozni.
  Kérdezem, hogy hol vannak a szép nyugdíjas évek?????

 49. Tisztelt Könyvelőiroda !
  nagyon szépen köszönöm a gyors válaszukat.
  Akkor sem értem, hogy miért csak annyi a nyugdíjam és miért vonnak le a nyugdíjamból 9547 Ft-ot.

  Köszönettel:
  Hempel Elke Regina

  1. Kedves Elke!

   Minden adat az ön kezében van, miért nem számol utána? Leírtuk a menetet, a főbb számokat és tudnivalókat, a határozat önnél van kirészletezve. Vesse össze a kettőt.

   Ami a 9.547,- Ft-ot illeti: az pontosan az a 11,4 %, amelynek folyósítására nem a magyar állam illetékes, hanem a német állam.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda !

    Nagyon köszönöm most már megértem mi az a levonás.
    Egy kicsit összeszedem magam és kiszámolom a többit is.

    Még egyszer köszönöm szépen

 50. Tisztelt Könyvelőiroda !
  2011. augusztus 01. óta nyugdíjas vagyok.1953.évben születtem és 40 éves szolgálati idő után mentem nyugdíjba.Magyarországon szerzett szolgálati idő 35 év 282 nap. Németországban szerzett szolgálati idő 4 év és 213 nap.

  Most kaptam meg a határozatot amelyben az áll,hogy a nyugdíj összege-a szolgálati idő függően-a havi átlagkeresetének 80.0%, vagyis 83.762 Ft.
  Továbbá a magyar nyugdíjbiztosítást az ellátás 88.6%-a terheli, vagyis a megállapítandó ellátás összege havi: 74.215 FT.
  Az 1988 évtől 2011.-június 31-ig leírták,hogy mennyit kerestem minden évben amit össze adtam. Eredmény: 17.179.408 Ft-ot kerestem.

  Úgy tudom,hogy levonás nélkül mehetnek a nők 40 év szolgálati idő után nyugdíjba.Ismerőseim közül,akik ugyan úgy mentek 40 év szolgálati idő után nyugdíjba mindenki azt mondta, hogy nincs levonásuk.Sőt a keresetük nettó fizetéshoz hasonló összeget kapják nyugdíjasként. Van aki többet kap,de van aki kb. 10.000 Ft-tal kevesebb kap.Nem értem,hogy én miért nem kapok hasonló összeget mint amennyi a nettó fizetésem volt.
  A nettó fizetésem 126.525 FT volt.Bruttó 185.200 Ft.

  Válaszukat előre is köszönöm:
  Tisztelettel:
  Elke Regina Hempel

  1. Kedves Elke!

   Korábbi (2011. júliusi) kérdéseiből arra következtetünk, hogy ön a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével élt, mivel megszerezte a 40 év jogosító időt. Ezzel teljes öregségi nyugdíjra vált jogosulttá.

   A nyugdíjszámítás módszere rendkívül összetett és bonyolult dolog;
   1. Beszámitási, vagy átlagszámítási időszakban elért keresetek, jövedelmek és az osztószám meghatározása
   a.) (az ön esetében) 1988. 01. 01.-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért kereset, jövedelem
   b.) osztószám: Az átlagszámítási (beszámítási) időszaknak a biztosításban töltött napjainak száma, amelyben az igénylőnek keresete, jövedelme volt.
   2. Naptári évenként a fenti kereseteket, jövedelmeket csökkentik a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékokkal, ezután pedig, a fennmaradó összegre képzett adókkal.
   3. Valorizáció. A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. (Magyarul: a jövedelmek felszorzását jelenti a jövedelem megszerzésének évéhez tartozó szórzószámmal)

   1988. 18,863 1989. 16,136 1990. 13,269 1991. 10,573
   1992. 8,717 1993. 7,406 1994. 5,818 1995. 5,167
   1996. 4,401 1997. 3,546 1998. 2,995 1999. 2,658
   2000. 2,386 2001. 2,053 2002. 1,717 2003. 1,502
   2004. 1,421 2005. 1,291 2006. 1,199 2007. 1,164
   2008. 1,088 2009. 1,069 2010. 1,000 2011. 1,000

   4. Havi átlagkereset meghatározása: A felszorzott jövedelmek összességét elosztják az osztószámmal. Az így kapott napi átlagot megszorozzák 365-tel (évesítik), majd elosztják 12-vel. Az így kapott havi átlag a nyugdíjalap.
   5. Degresszálás: Ha a fenti számítás szerinti havi átlag meghalad egy meghatározott mértéket (2011-ben 330ezer Ft-ot) , akkor nem vehető figyelembe a teljes összeg, a nyugdíj kiszámításához. A havi átlagot ezért sávosan csökkentik .
   Ha a saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 330 000 forintnál több,
   ? a 330 001-374 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
   ? a 374 001-422 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,
   ? a 422 001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni. Akinél a havi átlag a 330 000 forintot nem éri el, azoknál a degresszió elmarad.
   6. Nyugdíj összegének megállapítása: A figyelembe vehető átlagkeresetnek, a szolgálati időtől függő százaléka lesz a nyugdíj összege, egy táblázat szerint. (Például: 40 év szolgálati idő után a kiszámított összeg 80 %.-a, a nyugdíj összege.)

   Ahogyan ön is írta, ezt a lehetséges maximumot,, az ön esetében a 80 %-ot kapta meg, levonás nélkül.

   Ha a szűkszavúan leírt pontokat végigolvassa (minden ponthoz több oldalnyi “ha… akkor…”-magyarázat tartozna), akkor látható, hogy szinte nincs is két azonos eset, kicsi a valószínűsége, hogy az egyik-másik szomszédja, ismerőse, kolléganője napra, forintra egyezne az ön adataival, így lehetnek jelentős eltérések is.

"Vissza a tetejére" gomb