Társadalombiztosítás

Korhatár előtti ellátás 2012. – válaszok az ONYF-től

ONYF logó2011. december 11-én tettük közzé Korhatár előtti ellátás 2012. címmel összefoglaló írásunkat, melyhez érkeztek is szép számmal kérdések.

Sajnos, maradt néhány kérdés, amit kollektív buksinkat összedugva sem tudtunk megnyugtató módon megválaszolni, ezért először a Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához, majd az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (ONYF) fordultunk állásfoglalásért,megerősítésért.

Írd és mondd, 3, azaz három napon nap alatt reagált az ONYF, írásban megküldve kérdéseinkre a válaszokat, amelyeket kommentár nélkül, szó szerint megosztunk Önökkel.

Köszönjük szépen az ONYF munkatársainak a villámgyors, alapos reagálást!

    1.  Jól értelmezzük, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíja a jövőben ugyan öregségi nyugellátásként kerül folyósításra (2012. január 01-től), de mivel életkortól függetlenül kerül megállapításra, a személyre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt, ezért nem minősül nyugdíjasnak, és keresőtevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles?

1.   A nők részére a 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes öregségi nyugdíj 2012. január 1-jét követően is életkortól függetlenül sajátjogú öregségi nyugdíjnak minősül, így vállalkozói tevékenység folytatása esetén az továbbra is kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozásnak fog minősülni, melynek alapján a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetése alól a kedvezményes öregségi nyugdíjban részesülő személy a vonatkozó jogszabályok szerint mentesül.
(Az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységen kívüli, egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, például munkaviszony esetén természetesen valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles.)

Miután a kedvezményes öregségi nyugdíj életkorra tekintet nélkül kerül megállapításra, keresőtevékenység folytatása esetén – az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig – e személyi kör tekintetében is alkalmazni kell a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny) nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó, 83/B. §-ában foglalt, alább kifejtésre kerülő rendelkezéseket.

2.  2012. január 01-től a korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozók nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatóknak. A főfoglalkozású, eva adózás hatálya alá tartozóknak (jellemzően) a garantált bérminimum után kell megfizetni a járulékokat. A főfoglalkozású, eva hatálya alá tartozó, korhatár előtti ellátásban (szolgálati járandóságban) részesülő vállalkozóknál

 –          mi lesz a keresetkorlát határa 2012-ben?

–          mi lesz a táppénzellátás alapja?

2.   A Tny. 83/B. §-a a fentieken túl a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek esetében is irányadó, mely szerint ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér – tehát itt nem a garantált bérminimumot kell alapul venni – havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha az ellátásban részesülő 3007. december 31-én nyugellátásban részesült, a szüneteltetés tekintetében a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmeket lehet figyelembe venni.

A táppénzellátás alapját illetően feltett kérdésével összefüggésben ? tekintettel arra, hogy a táppénz megállapítására az egészségbiztosítás szervei rendelkeznek hatáskörrel ? kérem, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz szíveskedjen fordulni.

3.   Az ONYF legfrissebb tájékoztatójának III. pontjában olvasható:

?A törvény 7. §-a alapján 2011. december 31-ét követően is igényelheti a korhatár előtti ellátást,

?.

– az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna..?

 A biztosítással járó jogviszony megszüntetésével kapcsolatos egyoldalú jognyilatkozat a felmondás (átlagos, normál esetben) a rendes, vagy rendkívüli felmondás ? ha jól értelmezzük. Jól értelmezzük (magyarul) a következőket?

–  ha valakinek 2012.01.01-ig felmondanak, vagy ő mond fel, mindkét esetben írásban, vagy megállapodott a munkaadó és a munkavállaló a munkaviszony közös megszüntetéséről, és

–  a munkaviszony 2012-ben szűnik meg a felmondás vagy közös megegyezés alapján, és

–  a volt munkavállalónak a munkaviszony megszűnését követő napon (2012-ben) a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti eljárásra lett volna jogosult, akkor 2012-ben ez a személy (egyéb feltételek fennállása esetén) korhatár előtti ellátásra jogosult?

 Tehát, a 4 feltételnek (jognyilatkozat írásban, biztosítással járó jogviszony megszüntetése, a megszüntetés ideje 2012., a megszüntetést követő napon a 2011.december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult) együttesen kell bekövetkeznie?

 Példaszerűen: 1952. január 6-án született férfi, 2012. március 19-én lesz 42 év munkaviszonya. A munkaviszonyát a mai napon, 2012. március 20-i napra felmondja (vagy munkaadójával erről közösen megegyeznek ? természetesen, írásban. Az 1997. évi LXXXI. törvény 2011. december 31-én hatályos előírása alapján csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az 1952-ben született férfi, amennyiben 42 év szolgálati időt szerzett.

2012. március 21-én, a biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon, az életkori feltételen túl (60 éves múlt 2012. január 6-án) és megszerezte a 42 év szolgálati időt. Jogosult lesz korhatár előtti ellátásra?

 [Itt az okozza a bizonytalanságot, hogy 2011. december 31-én még nem töltötte be a 60. életévet. A mi olvasatunkban jogosult lesz, de szeretnénk azért egy megerősítést a kérdés eldöntésére igazán jogosultaktól.]

3.  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjának helyes értelmezésével kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni.

Mindenek előtt utalnék rá, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok eljárása során nem képezi vizsgálat tárgyát, hogy a jogviszony megszüntetésére rendes vagy rendkívüli felmondással kerül-e sor, illetőleg, hogy azt melyik fél kezdeményezi, mint ahogy az sem, hogy a jogviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat vagy megállapodás megfelel-e a jogszabályok által előírt alaki követelményeknek.

A 7. § (1) bekezdés f) pontja értelmében azok jogosultak 2011. december 31-ét követően is korhatár előtti ellátást igénybe venni, akik esetében a jogviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat 2011. december 31-ig közlésre került, illetőleg közös megegyezés esetén az írásbeli megállapodás eddig az időpontig megkötik és a jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van. (Ami azt jelenti, hogy a jogviszonynak legkésőbb 2012. december 30-ig meg kell szűnnie.) Amennyiben ezek a feltételek fennállnak és az igénylő a jogviszony megszűnését követő napon megfelel a 7. § (1) bekezdés f) pontjában felsorolt korhatár előtti öregségi nyugdíjak valamelyikére vonatkozó 2011. december 31-én hatályos feltételeknek, a korhatár előtti ellátás megállapítható a részére.

A példánál maradva, az 1952. január 6-án született és 2012. március 19-én 42 év szolgálati idővel rendelkező férfi, akinek biztosítással járó jogviszonya 2011. december 31-ig írásban megkötött megállapodás vagy 2011. december 31-ig írásban közölt egyoldalú nyilatkozat alapján 2012. március 20-ig, megszűnik, korhatár előtti ellátásra 2012. március 21. napjától jogosult lesz, ha ezen a napon az előrehozott öregségi nyugdíj 2011. december 31-én hatályos szabályok szerinti jogosultági feltételeinek megfelel, továbbá a 7. § (1) bekezdés végén szereplő, valamennyi pontra alkalmazandó feltételek is teljesülnek.

A levelükben szereplő jogértelmezés tehát helytálló, tekintettel arra, hogy a jogszabály szövege szerint a 2011. december 31-i szabályok szerinti jogosultsági feltételeknek a jogviszony megszűnését követő napon, tehát 2012. március 21-én kell fennállniuk, a példa szerinti férfi jogosult lesz a korhatár előtti ellátásra függetlenül attól, hogy 2011. december 31-ig nem töltötte be a 60. életévét.

Iktatószám: 7/1 – 723-2/2011

Központi szám: KP – 38066 / 2011

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Nyugdíjjogi és Hatósági Ügyek Főosztálya

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. tunyogi ur?nak küldött jokivánságomat törölni tudták az én hozzászolásaimat is legyenek szivesek törölni

  1. Kedves Juhász János!

   Sok mindennek mondanánk, de nem jókívánságnak azt, amit Tunyogi János olvasónknak írt; honlapunk szellemiségével nem összeegyeztethető, ezért eltávolítottuk a moderációs elvek alapján, amelyet ön is tanulmányozhat a jogi és adatvédelmi nyilatkozatainkban.

   Azt pedig engedje meg nekünk, hogy a saját honlapunkon mi tartsuk és tartassuk be a szabályokat. 😉

   Amennyiben nem kíván hozzászólni, akkor ne tegye, ha pedig hozzászól, akkor annak ódiumát is viselje. A regisztrációval történő hozzászólás más kérdés; a regisztrációt kérésre töröljük, de a hozzászólásokat akkor sem. (Csak képzelje el, hogy ön kérdezett jó pár alkalommal, mi válaszoltunk, van aki hozzászólt, és tüntessük el nyom nélkül az ön hozzászólásait? Az olvasok meg találják ki, hogy a válaszok mire is történtek? Ez így komolytalan lenne. Felnőtt emberek vagyunk, senkit nem ostorozunk, hogy mondja el, írja le ami a szívén van, aki ír valamit, az vállalja is érte a felelősséget. Nincs olyan, hogy vissza a babaruhát, nem? 🙂 )

 2. Tisztelt Könyvelőiroda !

  nagyon értékesnek találom korekt tájékoztatásukat a kérdésekre. Én szintén kérdezni szeretnék.Férjem 1953-as születésü 42 év munkaviszonnyal, mikor mehet el nyugdijba vagy milyen ellátást vehet igénybe ?
  Köszönettel : Máté Tiborné

 3. 2008 ban is elutasitották a kérelmemet indoklás 40% egésség károsodás mértéke pedig orvosszakértöi bizotság 50% állapitotmeg 200809 01 tölvéleményezhetö

  1. Kedves Juhász János!

   Kettő nappal ezelőtt még azt írta, hogy töröljük eddigi hozzászólásait.
   A törlési kérését követő 22 perc múlva ugyanazt a kérdést tette fel, amit – eléggé összefüggéstelen szöveggel – naponta vagy kétnaponta, néha naponta kétszer is, fel szokott tenni. Sőt, 2012. december 04-én még panaszt is tett a saját honlapunkon, saját magunk ellen, amit akkor azonnal kivizsgáltattunk, és nyilvánosan elmondtuk, hogy véleményünk szerint panasza megalapozatlan.

   Az eddig megjelent hozzászólásain túl 11 hozzászólását tettük “irattárba”, mivel azok teljességgel alkalmatlanok a közzétételre, mindig ugyanarról a dologról szólnak.

   Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében legalább 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de nem illeti meg rokkantsági nyugdíj,
   rehabilitációs járadék.
   A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás mértékétől függ. 1985-ben, leírása szerint 36%-os egészségkárosodása lehetett, amely alapján, feltehetően, a 3. baleseti fokozatba tartozott, a járadékának összege a havi átlagkereset 15%-a lehetett. Ugyancsak gyanítjuk, hogy 1995-től 2008-ig a 4. baleseti fokozatba sorolhatták.
   Arról, hogy 2008.10.31-től mi történhetett 2012.03.06-ig, nem ejtett szót, így elképzelésünk sincs. Sőt, azt sem közölte, hogy végzett-e munkát, azaz volt-e munkaviszonya, vagy főfoglalkozásszerű vállalkozói jogviszonya vagy sem.

   Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság kz2016uj minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (az öné 73%-os a leírása szerint), és aki
   – a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
   – keresőtevékenységet nem végez és
   – rendszeres pénzellátásban nem részesül.

   Azt is joggal feltételezzük, hogy a 2012.03.06-i kz2016uj minősítést követően hivatalos határozatot kapott, amelyben mind a teendők, mind a jogorvoslati lehetőségek le vannak írva.

   Javasoljuk, forduljon panaszával a lakóhelye szerinti nyugdíjigazgatósághoz; nekünk minden lehetőségünk kimerült abban, hogy az ön által közölt – meglehetősen hiányos – adatok alapján többet tudjunk segíteni.

   1. ezek után nem fordulok tanácsért önökhöz

 4. T. Könyvelö iroda.
  Szeretnem megkérdezni önöktől,hogy a dupla bérezés /nyugdíj és fizetés /csak a közszférára vonatkozik?mert azt olvastam,hogy ha dolgozom és nyugdíjat is kapok akkor áprilisig bekel jelenteni,és júliustól megvonják a nyugdíjat.Maszeknál dolgozom és rám is fog ez a törvény vonatkozni?
  Előre is köszönöm a válaszukat.S.né

  1. Kedves simon istvánné!

   A törvénytervezet szerint a dupla juttatás tilalma fog érvényesülni a
   – közalkalmazotti jogviszonyban,
   – kormányzati szolgálati jogviszonyban,
   – állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
   – közszolgálati jogviszonyban,
   – a bírói szolgálati viszonyban,
   – igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
   – ügyészségi szolgálati viszonyban,
   – fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban állókra.

   1. Nagyon szépen köszönöm önöknek a kimerítő válaszukat.Elmondhatom,hogy nem először kértem tanácsot és mindig megfelelő válasz érkezett a levelemre. Öszintén köszönöm.Sné.

 5. 1955 02 04 én születtem 1983 ban üzemi balesetet szenvettem 1985 08 09 orvosszakértöi bizotság 36% össz-baleseti mukaképes csökkenést álapitot meg1995 01 19 ig 1995 töl2008 10 31 ig 1995 10 31 én orvosi bizotság 50% 2010 ben mennem kellet volna bizotság elé de nemhivtak 2012 ben énkértem a vizsgálatot állapot rosszabodás miat 03 06 án szakértöi bizottság 72% égészség károsodást állapitot meg kérdésem milyen ellátásra vagyok jogosult /eddig baleseti járadékot kaptam 36%után/

 6. kérném a eddig hozzászolásomat törölni

 7. Tisztelt Könyvelő Iroda!A következőben szeretném kérni a segítségüket. Egy előző kérdező leveléből arra lettem figyelmes, hogy azt írta, hogy szakmunkás iskolába járt, és ha sikerül a nyári gyakorlati időt elismertetnie, akkor az beleszámít a jogosultsági időbe. Mert ugye a 3 év az nem.Én is 1956-os születésű vagyok, 2010-ig kiszámolták a jogosultsági időmet ami addig 36 év és 286 nap volt. De a szakmunkás évek 1970.06.10-1973.04.14.ig nem volt elismerve.A kérdésem a következő lenne. Milyen formában kell vagy lehet a nyári gyakorlatot igazolni, vagy kell e egyáltalán, vagy mit jelent az “hogy ha sikerül elismertetni” Én úgy tudom , hogy abban az időben az kötelező volt, anélkül nem mehettünk a következő évfolyamba.Várom segítségüket, és Kellemes Ünnepeket kívánok az iroda minden dolgozójának.

 8. kikérem magamnak ezt arogás válszt én csaksegitségért fordultam önökhoz esetleg talán ha aössz kortörténetemet leirnám tudnának segiteni

  1. Kedves Juhász János!

   Mint ezen miniportál üzemeltetését végző vállalkozás vezetője panaszát megvizsgáltam, és azzal nem értek egyet.

   Ön 7 alkalommal tett hozzászólást honlapunkon 2012.11.28-a óta, összesen két kategóriánál. 3 alkalommal tett fel kérdést, 3 alkalommal kijelentett valamiket és 1 alkalommal (a jelenleginél) kifogással ért, mely szerint a válaszunk arogáns.

   Érthetetlennek tűnő kijelentése (nem kérdése) volt az első, amire válaszoltunk:

   1985 vgyok baleseti járadékos 40% volt2012márciustol 72%rokkant beszámit e 1095 napba baleseti járadék ami megváltozot személynek számit

   Meg próbáltuk megfejteni a kérdéstartalmat, és kedvesen válaszoltunk önnek 30,5 órán belül.

   További kérdései/kérdésnek is értelmezhető kijelentései is választ kaptak 2-án és 4-én is kb. 2 órán belül.

   Mi nagyon szívesen segítünk bárkinek, ha módunkban áll, ha tudjuk a választ, vagy akár a válasz fellelési helyét. Nem állami, vagy önkormányzati pénzekből, hanem saját szabadidőnk terhére, saját eszközeinkből, saját költségünkre – mert mi ezt tudjuk a közösségnek, az érdeklődőknek felajánlani.

   Nem is tudom jelenleg, hogy összesen hány hozzászólás van a honlapunkon, olyan 9ezer körül lehet, ezen a helyen pedig látom a számlálót: 480 a hozzászólások száma.

   Hiába is írná le a kórtörténetét, nem orvosi lap vagyunk, tehát, nem is tudnánk mit kezdeni vele. Ha ön segítséget vár el tőlünk, elfogadja a felajánlásunkat, akkor mi is joggal várjuk el, hogy értelmesen próbálja elmondani, hogy miben segítsünk.
   Ha ön összefüggéstelen kijelentéseket tesz a honlapunkon, és ráadásul a weboldal helyére a mi weboldalunk címét írja, amitől a rendszernek úgy tűnik, mintha mi írtuk volna ezeket a kijelentéseket, akkor nem csak lehetőségünk, hanem érdekünk és kötelességünk más Olvasóinkkal szemben, hogy tisztázzuk a kérdést.

   Összefoglalva: Mi, és én, visszautasítjuk az aroganciára vonatkozó kijelentését. Felkérjük, hogy foglalja össze, hogy ön milyen ellátásban részesül, és ennek kapcsán mit szeretne megtudni.

   Reméljük, hogy az “összezörrenés” ellenére továbbra is olvasgatni fogja honlapunkat!

 9. BALESETI JÁRADÉKOS FOGYATÉKOSOK KÖZÉ SOROLHATO fogyatékosnak tekinhetö az személy aki veleszületett,balesetböl,vagy betegségböl kifolyolag nem képes oly modon vagy mértékben elvégezni a rá bizott feladokat,mint hozzá korban nemben képzetségben személyek fogyatékos például.cukorbetegség,keringési betegségek,térdizületben mentális betegségek ez aumatikusan megváltozott munkaképességünek számit

  1. Kedves Juhász János!

   Legyen kedves kitalálni, hogy mit szeretne kérdezni, vagy mire szeretne kilukadni. Teljesen felesleges honlapunkat bombáznia pár soros, értelmezhetetlen, vagy rosszul érthető megjegyzéseivel.

   Baleseti járadékra jogosult az,
   – akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében
   – 13 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett,
   – de a megváltozott munkaképességűek ellátásai nem illeti meg.

   Megszűnik a baleseti járadék, ha az egészségkárosodás mértéke nem éri el a 13 százalékot. Ha a baleseti egészségkárosodás mértéke a 20 százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át folyósítható.
   [ 1997. évi LXXXIII. törvény és 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet ]

   Fogyatékos személy: az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
   [ 1998. évi XXVI. törvény ]

   egészségi állapot: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait (a továbbiakban: egészségkárosodás) figyelembe véve meghatározott állapot

   Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság kz2016uj minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki
   a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
   b) keresőtevékenységet nem végez és
   c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

   (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,
   a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
   b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.
   [ 2011. évi CXCI. törvény, 327/2011.(XII.29.) Kormányrendelet és 23/1991.(II. 9.) Kormányrendelet ]

   Nem szabad összekeverni a köznyelvi fogalmakat a jogszabályi fogalmakkal, és utóbbin belül még ügyelni kell arra is, hogy milyen szempontból teszünk fel egy kérdést (pl. ellátás, jogosultság, szolgálati idő, stb.).

  2. megprobálom összefoglalni 2983 ban űzebaleset ért 12012 március 1985ota mkcs 36%1985 ben40% mkcs 2008ban 40% mkcs 2012március 6 án kombinált érték alapján össz-szervezeti 72% DMINÖSITÉSI CSOPORBA TARTOZO kizárolag folyamatos támogatással foglalkoztathato kérdésem milyen ellátást kaphatok észségi állapotom 28% 2001 ota nemtudok dolgozni

   1. Kedves Juhász János!

    Sajnos, leírásának megfejtése még mindig túlságosan sok energiánkba kerül. Kérjük, figyelmesen, lassan és nyugodtan szedje össze magáról (legrissebb papírjaiból) a tudnivalókat, és pontosan másolja be.
    (Az üzemi balesetének ideje, nyilvánvalóan nem 2983, a többi is nagyjából bogarászható, de ne rövidítsen, mert az ön által használt rövidítés nem biztos, hogy azt jelenti nekünk is, mint amit nekünk kellene értenünk.)

 10. T SZERKEZTÖ NÖ UR NEMTALÁLOM VÁLASZT KÉRNÉM ISMÉTELTEN MEGADNI

  1. Kedves Juhász János!

   Rákattintott az előző válaszunkban megadott hivatkozásra (ami kék színnel van kiemelve)? Ha nem, akkor tegye meg, és ott olvashatja a komplett választ.

  2. Tisztelt szerkesztö megtudná nekem mondani melyik törvény monja ki baleseti járadék nem megváltozott munkaképességü személy

 11. imét egy kérdésem lenne baleseti járadékos megváltozott munkaképességü személy e vagy sem és ha nem milyen tövény paragrafus alapján nem

 12. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Köszönöm a választ. Pontosan tudom, hogy Önök grátisz és önként nyújtanak segítséget sok embernek, méghozzá nagyon gyorsan -t.i. visszanéztem legalább 30 esetet, mindig 1 napon belül, vagy akár aznap válaszoltak. Ennek alapján és ezt követően írtam Önöknek, mert rájöttem, hogy tkp. érdemi válasz nem is létezik és így Önök sem tudnak mit írni. Azonkívül én közben megkaptam a munkáltató részletes írásbeli elutasítását és így rövidre akartam zárni a témát. Tehát nem Önöket akartam “cikizni”, még kevésbé megbántani. Amit írtam, hogy 1 napon belül szoktak válaszolni, (önmagában véve) egyértelmű dicséret. Persze ez egy kis csúsztatás, mert a szövegkörnyezet soha nem mellékes.
  Azért nem is én lennék, ha nem írnám meg: törvény értelmében szinte minden hivatal számára 22 munkanap az ügyintézési határidő, amely indokolt esetben további 22 munkanappal meghosszabbítható. Remélem, Önök továbbra sem ehhez tartják magukat.
  További sikeres munkát kívánok és BUÉK!
  Tisztelettel: Gizike 58

  1. Kedves Gizike 58!

   A grátisz és önként egyáltalán nem jelenti azt, hogy jogunkban áll hiteltelen, tévedésektől hemzsegő, általános jellegű válaszokat adni. Nem is teszünk ilyent. Úgy gondoljuk, úgy tapasztaljuk, hogy ez a kis miniportál egy hivatkozási pont, és mi azok is akarunk maradni, azok is maradunk. A becsület mindennél többet ér.
   Ha nem tudunk valamit, akkor utánamegyünk, ha úgy is homály marad, akkor elmondjuk, hogy sorry, hülyék vagyunk hozzá, mint a segg. 🙂

   Az egynapos válasz – szerénytelenség nélkül – a tudásunkból, tapasztalatunkból és lelkiismeretünkből származik. A hosszabb idő bevallási időszakot, zárlati időszakot, adójogszabály változási időszakot jelent, vagy valami hasonló, eszement ökörséget.

 13. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Ahogy látom, mindig 1 napon belül válaszolnak a kérdésekre. Nekem még a 3. napon sem. Ezért értesítek mindenkit, hogy közben megkaptam a választ a munkáltatótól, nem kerteltek megírták, hogy felmentés nuku, mehetek esetleg közös megegyezéssel, július 17-ig kell dolgoznom – mivel az időarányos szabadság kevesebb. Szóval én tévedtem, a “mérlegelési jog” abszolút értelemben a munkáltatónak ad szabad kezet. A törvény (Kjt. 30. §. f/ pont)tehát csak a “csókosoknak” ad esélyt a felmentésre. Mondjuk, akinek a férje a polgármester. Erről ennyit.
  Remény a ködben: jan. 1-től az Állam veszi át az iskolákat.
  Akkor jön el az igazság pillanata, megadják az általuk hozott törvény által biztosított kedvezményt a közalkalmazottaknak, vagy egyéb testrészt csinálnak a szájukból.
  A tisztelt Könyvelő Irodát pedig -megköszönve korábbi tájékoztatásukat- felmentem a válaszadás terhe alól.
  Tisztelettel: Gizike 58

  1. Kedves Gizike 58!

   Köszönettel vettük “felmentvényét”!

   Bár korábban már válaszoltunk kérdésére, és többször is, alaposan körberágtuk a kérdést, ön az előző választ kioktatásként élte meg – de, legalább ezen véleményét nem rejtette a köténye alá. 😉

   Nem tudom melyik magyar hivatalon nevelkedett, hol intéznek három nap alatt el önnek bármit, hol válaszolnak 3 nap alatt, amikor 15-30 nap áll rendelkezésükre a válaszadáshoz? Mi nem is hivatal vagyunk, hanem egyszerűen úgy gondoltuk kb. 3-4 éve, hogy erőnkhöz és tehetségünkhöz képest segíteni próbálunk másoknak.

   Nekünk ennyire futotta, ennyire futja; dolgozunk, hogy megéljünk, és a saját szabadidőnkben, a saját energiánkból keressük azokat a válaszokat, amelynek néha a kérdéseit sem értjük. 🙂 Amikor egy napon belül válaszolunk, akkor azt biztosan kapásból, saját gyakorlatunkból tudjuk, legfeljebb mégegyszer utánanézünk, hogy valóban jól mondjuk-e, vagy éppenséggel törvényi hely idézetét keressük.

   Mivel mi a való életben dolgozunk, a közalkalmazottakkal és köztisztviselőkkel mindig bajban vagyunk; legalább 5-ször annyit kell egy válasz helyessége után néznünk, mint normál esetben, hisz’ ami nekünk természetes lenne, azt a “jogalkotó gazdájuk” kicsit másképpen facsarja, hol az önök előnyére, hol pedig az önök hátrányára (a hátrány alatt, persze, azt kell érteni, hogy a szabadságfokukat csökkentik, az intézkedésekkel láncolják oda önöket (is) magukhoz – az uralkodó színjárástól függetlenül.

 14. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Korábban, 09.11-én már kérdeztem Önöktől a közalkalmazottak 8 hónap felmentési idejével kapcsolatban. Kicsit kioktattak, bár igazuk lenne. A konkrét esetem a következő:
  2013.aug. 21- én pedagógusként és közalkalmazottként igazoltan betöltöm a 40 év szolgálati időt. Erre való hivatkozással kértem munkaviszonyom FELMENTÉSSEL történő megszüntetését 2013. aug. 30-ával. A munkáltatóm ezt-egyelőre szóban, az írásbeli választ már 1 hónapja várom-megtagadta, arra való hivatkozással, hogy a Kjt. 30. §. szerint a munkáltatónak mérlegelési joga van a kérés teljesítését illetően. Nos, ez a szöveg valóban szerepel ott. Úgy érzem, itt valami nagy gubanc van. A 2011. évi XXX. trv. életbelépése után dicshimnuszokat zengtek arról, hogy a 40 év szolgálati időt elérő közalkalmazottak ezután már jogosultak a felmentésre és így valóban előnyt élveznek a versenyszférában dolgozókhoz képest. Ugyanakkor a valóság az, hogy a munkáltatók ezt jogosan (??) megtagadhatják. Ez a 22-es csapdája, nesze -semmi: fogd meg jól.
  Az én értelmezésem szerint a munkáltató csak azt mérlegelheti, hogy egyáltalán elengedi-e nyugdíjba a munkavállalót. Ha nem, mert nélkülözhetetlen (egy beosztott pedagógus???), akkor ez egy dolog és további egyeztetést igényel. A csavar az, hogy mivel nyíltan nem szólíthatja fel a dolgozót arra, hogy felmondással vagy közös megegyezéssel menjen el, ha elfáradt és nyugdíjas akar lenni 40 év után, így kényszeríti rá erre. Mert nem akarja 4 hónapra fizetni a munkaviszony alóli tényleges felmentést, annak ellenére, hogy ebből 2,5 hónap a nyári szünetre esik és nem igényel helyettesítést.
  (Mellesleg én a nyugdíjba vonulási szándékomat már korábban szóban jeleztem, ezért nem adtak osztályfőnökséget sem az utolsó évre, mondván, hogy az osztálynak 2 évre kell osztályfőnök. Így tehát nem vagyok nélkülözhetetlen, tudomásul vették a távozási szándékom.)
  Nagyon várom a véleményüket, mert én csak Önöket olvasom -és természetesen csak Önöknek írtam – mert az Önök válaszai érthetőek, alaposak és stílusuk, egyéniségük van, beleértve anno az én kioktatásomat.
  Változatlan tisztelettel: Gizike 58 (éves, sajnos)

 15. Tisztelt könyvelőiroda!

  köszönöm szépen a válaszukat.
  kérdésem hoy szerezhetek -e szolgálati időt ha egy másik országban nyugdíjas vagyok?

  köszönettel
  Mayerné Anikó

  1. Kedves Mayer Anikó!

   Előző válaszunk első mondata éppen erre a kérdésére ad választ. Magyarországon igen.

   Mivel nemzetközi tb ügyekben (sem) vagyunk professzorok, írjon egy emailt az ONYF-hez, és kérdezze meg tőlük. Örömmel vennénk, ha a választ megosztaná Olvasóinkkal is. 🙂

 16. Tisztelt könyvelő iroda!

  Két országban szereztem szolgálati időt.
  (Magyarország és Románia) összesen 42 évem van
  de a nők kedvezményes idejéhez csak 39 év és 183 napom van. 1952 ben születtem

  Magyarországon korhatár előtti ellátást kapok
  Romániában meg nyugdíjas vagyok.

  kérdésem hogyha még szerzek szolgálati időt akkor mint korhatár előtti vagy mint nyugdíjas érvényesíthetem?
  azaz a nyugdíjam összegét hogyan befolyásolná?

  köszönettel
  Mayerné Anikó

  1. Kedves Mayer Anikó!

   Amennyiben a korhatár előtti ellátás mellett biztosítási jogviszonyban áll, akkor 2012.01.01-től ezzel szolgálati időt szerez. Mivel ez már keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő, így egyben jogosító idő is lesz, ami a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges.

   A várható nyugdíj összegét ugyan módosítja, de nem gondoljuk, hogy túlzottan jelentős mértékben, hacsak nem valami multimiliárdos foglalkoztatása lenne, de akkor meg a keresetkorlát vetne határt a túlzott nyugdíjas jólétnek. 😉

 17. T.könyvelő iroda.

  Férjem 1952 április 10-én született, 2012 április 10-től korhatár előtti ellátást kap.
  2012 május 2-tól dolgozik az ellátás mellett.1300ezer ft-ot keresett ez idő alatt bruttóban.A kérdésem az lenne, hogy túllépte-e az éves1674ezer forintos éves kereseti keretet vagy sem.Az adó bevallásnál össze vonódik-e a 2012 01 01-től2012 04 09-ig tényleges munkában töltött idő és munkabér.
  Hogy kell az adó bevallást elkészíteni.
  Válaszukat előre is köszönöm, mert már két könyvelőt is kérdeztem, de egyik sem tudott választ adni.
  Már decemberben nem is dolgozik a férjem, mert azt mondták, hogy már így is túl lépte az éves keretet.
  Köszönettel:K.Gizus54

  1. Kedves K.Gizus 54!

   Mindaddig, amíg a korhatár előtti ellátásban részesülő adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosát, 2012-ben 93.000 forint x 18 = 1.674.000 forint), a keresete mellett az ellátását is korlátozás nélkül felveheti.
   Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én nyugellátásban részesült és az irányadó nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, esetében az éves keretösszeg számításánál a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.

   A férje 2012-től részesül korhatár előtti ellátásban, méghozzá április 10-től, így április 10-től kezdődő jövedelmeire vonatkozóan kell a korlátozást figyelembe venni, ami – ahogyan leírta – esetünkben nem érte el az 1.674ezer Ft-os bruttó keresethatárt, ha a béren kívül nem volt más jövedelme (leszámítva a kapott ellátás összegét).

   A munkabér és a munkában töltött idő az adó tekintetében soha nem vonódik össze (almát nem adunk a körtéhez… 🙂 ), de ha arra gondolt, hogy a korhatár előtti ellátás kezdete előtti 2012-es jövedelme, és a korhatár alatti 2012-es jövedelme összeadódik-e, akkor a válasz az, hogy az adóbevallás tekintetében igen, a keresetkorlát tekintetében nem.

   Az éves keretet (1.670ezer Ft a korhatár előtti ellátás alatt) az ön által közöltek alapján nem lépte túl a férje, hiszen az 1.300ezer Ft kevesebb, mint az 1.670ezer Ft. És ezt nem időarányosan kell számolni.

   Hogyan kell az adóbevallást készíteni? Mi azt mondjuk, azt tanácsoljuk, hogy ne álljon neki bevallást készíteni, ha ennyire bizonytalan az alapdolgokban is. Bízza hozzáértő könyvelőre, vagy adószakértőre.
   Mi a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó bevallás elkészítését vállaljuk, 8.000,- Ft + áfa összegtől, bonyolultság fokától függően. Honlapunkon majd közzé fogunk tenni egy felhívást és egy kódot, hogy aki majd a megadott felületen keresztül jelentkezik a kóddal, és online kéri az adóbevallása elkészítését, annak kb. 30-50 %-os kedvezménnyel (a mérték még nincs eldöntve) készítjük el az adóbevallását.

 18. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  1952. 09. 27-én született nő 2011. 12. 31-ig 36 év 247 nap szolgálati időt szerzett, 2010-től munkaviszonyban áll folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál jelenleg is. Jogosult-e 2012. 12. 01-től korhatár előtti ellátásra, ha rendelkezik 2011-ben megkötött megállapodással arról, hogy a jogviszonya 2012. november 30-án megszűnik?

  Tisztelettel,

  Nagy Krisztina

  1. Kedves Nagy Krisztina!

   2011.12.31-én érvényes szabályok szerint az 1953-ban született hölgyek 59 éves korukban jogosultak az előrehozott öregségi nyugdíjra, 40 év szolgálati idő esetén teljes összegűre, 37 év-től csökkentett összegűre.

   2011.12.31-én önnek – leírása szerint – 36. év és 247 nap szolgálati ideje volt, a 37 évhez még 118 napja hiányzott. Amennyiben a feltételek fennállnak úgy “és az igénylő a jogviszony megszűnését követő napon megfelel a 7. § (1) bekezdés f) pontjában felsorolt korhatár előtti öregségi nyugdíjak valamelyikére vonatkozó 2011. december 31-én hatályos feltételeknek, a korhatár előtti ellátás megállapítható a részére.” /idézet abból a cikkből, amelyhez kérdését írta/.

 19. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Férjem 1953.01.15-én született.2013.01.15-én lesz 60 éves.
  2012.február 29-én megszünt a munkaviszonya, azóta a munkaügyi hivataltól kap 34.500 Ft-ot.
  Az ONYF közlése szerint 2011.dec.31-ig 42 év 3 hónap ledolgozott szolgálati ideje van.
  2013. jan.16-től jogosult-e a korhatár előtti ellátásra? Mi az ügyintézés menete?
  Köszönettel: Marcsika

 20. Tisztelt könyvelő Iroda.Szeretném a segitségüket kérni.Közel 20.évet dolgoztam a mecseki szénbányáknál földalatt ahol kb.3500 müszakot teljesitettem,jelenleg Spanyolországban a Vasko leonéze bányatársaságnál dolgozom földalat már 11.éve ahol kb.2600 müszakot teljesitettem feketeszén bányában.Igy összesen kb.6100 müszakom és 30év földalatti munkaviszonyom van.Azt szeretném kérdezni hogy igényelhetőe az ötezer müszak vagy a 25.év.egyébkén bányásznyugdijra leszek jogosult ha elérem a korhatárt,háromév korkedvezményem van.1956.07.16.án születtem.Ugy halottam hogy három volt kolegám már beadta a kérelmet a Budepesti központi nyugdijbiztositonál amit elfogadtak de hivatalossan seholnem olvastam,ezért szeretném kérni segitségüket amit előre is köszönök.Tisztelettel Lajtai Ferenc.

  1. Kedves Lajtai Ferenc!

   Ha azt mondjuk, hogy kapásból nem tudjuk megmondani a hivatalos verziót, akkor nem túlzunk egy percet sem. 🙁
   Mindezekkel együtt, már csak azért is, mert földik vagyunk – na, nem spanyol földik, hanem Mecsek-földik -, ezért hamarosan utánajárunk a helyes válasznak.

   Kérjük szíves türelmét!

 21. 2o12. szept. 12-ig nyugdíj mellett dolgoztam 2oo7. szept-től mint közalkalmazott.Kérhetem-e a Nyugdíjhivatalt a nyugdíjam újraszámolására?Köszönöm Szemőkné

  1. 2007.szept.-től 2012.szept. 12-ig, mint közalkalmazott dolgoztam korhatár előtti ellátás igénybevétele mellett. Kérhetem -e a Nyugdíjhivatalt a nyugdíjam újraszámolására? Köszönöm Szemőkné

   1. Kedves Szemőkné Farkas Mária!

    Az 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a szerint annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége alapján, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell megemelni.

    A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben szerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, akkor a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.

    2012. január 1-től az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas ? a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül ? a nyugdíj-megállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét ? az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően ? abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb a folyósított összegnél.

 22. Korhatár előtti ellátásra jogosult közalkalmazott vagyok. Milyen módon célszerű/lehet/kell a munkaviszonyomat megszüntetnem, a felmondási idő kötelező, vagy megállapítható számomra, illetve a 40 éves jubileumi jutalomra jogosult lehetek-e?
  A felmentési idő áthúzódhat-e 2013-ra, ha igen, akkor az ellátás iránti igény a felmentési idő kezdetekor jelezhető-e a nyugdíjbiztosítónak.
  Tisztelettel várom válaszukat: Bálint Katalin

 23. Tisztelt Könyvelő iroda!
  56-os születésű nő vagyok,a 40 éves nyugdíjazást szeretném igénybe venni,2014 febr.elején,de ha sikerül a 10 hét szakmunkás évek nyári gyakorlatát belevetetnem a jogosultsági időmbe,akkor 2013nov.-ben tudnék elmenni nyugd.-ba.Nekem kivették a tanuló évekkel együtt.
  A kérdésem az lenne,hogy a korkedvezményre jogosító munkakörök mit tartalmaznak,illetve meg van a lista ,csak a pontos értelmezését nem tudom.
  A 8. pont ,a sütőiparban végzett munka. Ez hogyan értelmezhető?Úgy olvasom,hogy nőknél a nőknél legalább 8 éven át korkedvezményre jogosító munkakörben kell dolgozni,ezért 2 év jár,továbbá négy évenként1-1 nap.
  Ezt olvasom még,hogy a nyugdíj korkedvezményre jogosult az általános szabályokhoz képes annyi évvel korábban veheti igénybe az öregségi nyugdíj lehetőségét ahány év korkedvezményt szerzett.
  Azért szeretnék erre választ kapni mert ténylegesen 28 évet dolgoztam /8 év gyes,szakm.kivéve/ egy munka helyen ugyanazon munka körben, cukrászatban dolgoztam végig cukrászként.Kaptam egy pékallergiát ,amit a liszt porban
  levő valami alkotóeleme okoz,nem is tudok dolgozni tabletták orrspré ,és szemcsepp nélkül.
  Tehát a kérdésem az lenne ,hogy a cukrászat úgy értékelhető-e mint a sütőiparban végzett munka? Mert ha igen akkor az éveket igényelhetném és hátha sikerülne előbb elmennem nyug-ba.
  3 gyermeket neveltünk ,ezért számolnak-e még éveket a szol.időhöz? és ezzel esetleg további éveket nyerhetek?
  Előre is köszönöm válaszukat.
  Zsuzsa

  1. Kedves Zsuzsa!

   A korkedvezmény alapján járó szolgálati idő-kedvezmény a nők 40 éves nyugdíjba vonulásához szükséges jogosultsági időbe nem számít bele, az a szolgálati idő számításánál játszik szerepet. (Kedvezménybe kedvezményt igény bevenni ritkán lehet.)

   A tanulóévek gyakorlati ideje, amennyiben a feltételeknek megfelel, többnyire beleszámítanak a jogosultsági időbe.

   A cukrász, az cukrász, a sütőipar, az sütőipar. A korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében vagy szerepel, vagy nem. Innen, látatlanból nem tudjuk megmondani, de gyanítjuk, hogy nem jogosult korkedvezményre a leírtak alapján.

   Ne tessék keverni a szolgálati időt, és a jogosultsági időt! Huszonkétezerszer leírtuk a honlapunkon, hogy a kettő nem ugyanaz – így a gyermekkedvezmény is máshogyan jár, máshogyan szól. 🙁

   Születési évszámából adódóan az ön öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap, 2020-2021-körül mehetne öregségi nyugdíjba. Azt írja, hogy 2014. február elején lesz meg várhatóan a 40 év jogosultsági ideje, amiből az következik, hogy 1974. február körül kellett kezdenie a nagybetűs életet, vagy szakmunkásképzővel, vagy munkahellyel – ami elképzelhető, hisz’ 1974-ben ön 18 éves volt, és mint írta, szakmunkásképzőbe járt.

 24. Tisztelt Könyvelő Iroda!Nem először írok Önöknek.Most is számomra fontos kérdésben szeretnék választ kapni.
  2011.12.19-én indítottam el a nyugdíjazásom kérelmét,azóta nyugdíjas vagyok. De a nyugdíj összegébe nem számolták bele:2010.08.15-től 2011.10.05-ig
  és 2011.10.06-tól 2011.12.19-ig terjedő időt.Az ügyfélkapun keresztül Abev-szolg-járulék-lekérdezésnél csak 2011.05.01-től 2011.09.30.-ig nincs semmilyen adat,így befizetés sem.Kérhetem a ny.folyósítót hogy utólag számolja el részemre utólag ezt az időszakot is?
  Tisztelettel köszönöm előre is a válaszukat..

 25. Kedves Könyvelő Iroda,
  1953.júniusában születtem, nő vagyok. 41 év szolgálati idővel rendelkezem. Szeretném igénybe venni a korhatár előtti ellátást. Saját egyszemélyes KFT-ben tulajdonos és “mindenes”vagyok. Tudom, hogy személyesen nem működhetek közre, ha a korhatár előtti ellátást igénybe veszem, de meddig ? Amennyiben az ügyvezetést a társasági szerződés módosításával egy családtagom veszi át tulajdonos maradhatok ? Mennyi idő után lehetek ismét ügyvezető a saját KFT-ben ?
  Kérdésem még, hogy a keresetkorlátba az osztalékjövedelem is bele fog számítani ?
  Válaszukat előre nagyon szépen köszönöm.
  Fülöpné Köves Éva

 26. Tisztelt Kőnyvelő Iroda!1949 február 21-én született férfi vagyok,jelenleg is főállásban dolgozom,tehát jogosult vagyok öregségi nyugdijra.A kérdésem az,hogy jogosult vagyok-e végkielégitésre,vagy egyéb juttatásra ha a mukáltatóm netán felmondana?

  1. Kedves Legoza László!

   Általában a munkáltató felmondása esetén végkielégítés illeti meg a munkavállalót, amennyiben legalább 3 év időtartamban fennállt a munkaviszony az adott munkáltatónál. A végkielégítés mértéke alapesetben egyhavitól hathavi távolléti díj.
   Egy-háromhavi távolléti díj összegével növekedik a végkielégítés mértéke, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

   Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
   a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
   b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

   A Munka Törvénykönyve alkalmazásának vonatkozásában nyugdíjas munkavállaló aki
   – az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és
   – az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság)

   Tehát, ön a végkielégítésre nem lenne jogosult egy munkáltatói felmondás esetén, amennyiben legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik.

 27. 1953,02,12-én születem 2011,december 31 kiszámitott nyugdij intézet allapján 42 év 168 nap van le dolgozva azota másfél honapot tudtam munkával el tölteni viszza kellet mennem a munka ügyi központhoz mert munka lehetőséget nem tudok tovább biztositani magamnak akár hova be jelenkezek mindenüt az a válasz hogy fiataloknak sem tud unk munkát biztositani kérésem a kövezkezö mivel közel vagyok a 60 évhez mikor mehettek leghamarabb nyugdijban VÁROM meg tisztelö válaszát Tisztelettel Hüse Gábor

  1. Kedves Hüse Gábor!

   Ezt a kérdést 2012.augusztusában már feltette, és akkor válaszoltunk is rá, mégpedig azt, hogy olvassa el azt a válaszunkat, amit egy ugyanilyen kérdésre adtunk az ön kérdésfeltétele előtt nem sokkal.
   Most is ezt tudjuk tanácsolni. A megadott hivatkozásunkra kattintva olvashatja az önre (is) vonatkozó választ.

 28. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  2012. 07. 30-án már fordultam Önökhöz, akkori válaszukat köszönöm. Azonban egy dolog mégsem hagy nyugodni a 07.30-án feltett kérdésemmel kapcsolatban. A jogszabály azt írja, hogy “korhatár előtti ellátásra jogosult az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van”. Ez a jogszabályhely -az ONYF erre hivatkozik-miért zárja ki Önök szerint azt, hogy korhatár előtti ellátásban részesüljek, hiszen 2011. dec. 31. előtt jognyilatkozatot te ttem, majd igaz, hogy január-február hónapban munkanélkülire küldtek, de utána ismét ugyanaz a cég foglalkoztat és a biztosítással járó jogviszonyom megszűnését követő nap 2012. évben lesz így is. (Igaz, hogy másodjára szűnik meg a jogviszonyom, de erre utaló tiltást, korlátozást nem találok a jogszabályban.)

  1. Kedves Szilágyi Imre!

   Mi nagyon sokszor abba a rendkívül kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy a jogalkotók nyakatekert mondatait fordítjuk és tolmácsoljuk közérthetőre, miközben érezzük, hogy a tisztességes gondolkodásmóddal ütközik a jelentéstartalom. Egy átlagember (aki igazán nincs, hiszen mindenki más és más, és belőlünk van a több) többnyire józan ésszel bír, és többet olvas/ért a szívével; nem tulajdonít jelentőséget egy “és”, egy “vagy” szócskának, egy vesszőnek stb.

   Próbáljuk egyszerűen elmondani:
   – 2011-ben megállapodnak írásban arról, hogy 2012-ben megszüntetik a jogviszonyt (ez a jognyilatkozat). Lehet, hogy nem is állapodnak meg, hanem a munkaadó azt mondja, azt írja, hogy felmond, és 2012-ben megszünteti a jogviszonyt, vagy éppen fordítva, a munkavállaló közli, hogy felmond (így ez egyoldalú jognyilatkozat, hisz’ az egyik fél mondta meg a magáét.
   Ez a feltétel, leírása alapján, rendben van, azaz ennek a feltételnek eleget tett(ek).

   – az előzőekben említett jognyilatkozat szerint a biztosítással járó jogviszony (amiből többféle is létezik; önnél ez éppen (és ez fordul elő leggyakrabban) egy munkaviszony) 2012-ben szűnik meg.
   Tehát, ennek a feltételnek is megfelelt.

   Az életkori feltételnek, és a szükséges szolgálati idő feltételnek megfelelt, a további két feltételnek megfelelt – nos, ekkor, ha beadja kérelmét, akkor ma ön korhatár előtti ellátásban részesülne.
   De miért nem jogosult rá?
   Azért, mert nem kérelmezte ezt a fajta ellátást, hanem lett egy újabb jogviszonya (munkanélküli ellátás), amely megszűnt, majd lett egy újabb jogviszonya, egy munkaviszony.
   Bármelyik újabb biztosítási jogviszony megszüntetésekor már az a feltétel ne teljesül, hogy 2011-ben állapodnak meg a 2012-ben történő jogviszony megszüntetésről. Egy 2012-ben létrejött jogviszony megszüntetéséről 2011-ben nem tudnak, nem tudhatnak nyilatkozni.

   Higgye el, hogy nagyon sajnáljuk a történetét. Nagyon nagy szívás ez a mai világban. Azt is nagyon sajnáljuk, hogy nem volt sem a cégnél, sem a munkaügyi központban, aki ezt elmondta volna… 🙁

   1. Köszönöm a választ, na ezt a magyarázatot nem kaptam meg sehol, ezért nem értettem a lényeget. További jó munkát kívánok!

 29. 1954-ben születtem (férfi) 1972 óta egy munka helyen dolgozom meg van a 40 éves folyamatos munka viszonyom. A munka helyem ebben a hónapban megszűnik a cég végkielégítéssel el küld. Van e olyan lehetőség hogy a nyugdíjig hátralevő éveimet megvásároljam?Ha ez nem lehetséges mit javasol?előre is köszönöm

  1. Kedves eff!

   Az 1954-ben születettek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap, vagyis önnek 2017. évig kell az öregségi nyugdíj jogosultságára várnia, hogy az életkori feltétel teljesüljön. A szükséges szolgálati ideje már megvan, tehát ahhoz szükségtelen még vásárolnia (ami egyébként lehetséges lenne, de ettől előbb nem vonulhatna nyugdíjba).
   Inkább törekednie kellene az elhelyezkedésre, mert a nyugdíjszámításnál lesz jelentősége, a majdani nyugdíj mértékének szempontjából.

 30. Tisztelt Könyvelőiroda!

  54. novemberi születésű vagyok. Kérdésem, hogy mikor és milyen módon tudok leghamarabb elmenni nyugdíjba, tekintve, hogy a korhatár előtti nyugdíj megszűnt. Tudom, hogy az öregségi korhatárom 63,5 év. De van-e még előrehozott és/vagy csökkentett összegű nyugdíj? Kb. most 37 év szolgálati időm van, ebben 5 év nappali egyetem.
  Teljesen eltérő információk vannak e téren, hálásan megköszönném ebbéli válaszukat.

  Köszönettel,
  Béres Erika

  1. Kedves Béres Erika!

   Minden információja teljesen helytálló: 63 év és 183 nap a nyugdíjkorhatára (ez az a bizonyos 63,5 év), és minimálisan 37 év szolgálati időt kell szerezni ez ideig, ami önnek már megvan. Még a nők negyven éves kedvezményes nyugdíja jöhetne szóba, de a közölt adatok szerint nagyjából ehhez is 5 évet kellene kereső tevékenységgel töltenie (hogy meglegyen a 40 év jogosító idő.

   Az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összeű előrehozott öregségi nyugdíj pedig 2012. január 1-től megszűnt.

   Abban az írásunkban, amelyhez kérdését feltette, rögtön az elején, van egy hivatkozás – Korhatár előtti ellátás 2012-ben -, amelyre kattintva eljut másik írásunkhoz, amely részletesen elmagyarázza a korhatár előtti ellátás részleteit.

 31. Kedveseim!
  Tanácsotokra 2011. novemberében elmentem előrehozott öregségi nyugdíjba és nagyon jól tettem, mindazok ellenére, hogy a nyugdíjam igen tetemes, 56.400ft. De szabad vagyok, és még dolgozgatok azért mellette nem is keveset.
  Most teljesen más dologban kérem a segítséget.
  Van a páromnak egy üresen álló panellakása. Az elmúlt 3 évben ki volt adva, de ha hiszitek, ha nem, csak annyi haszna volt, hogy nem kellett nekünk a közös költséget és a távfűtést kifizetni.
  Most van egy jelentkező, aki kivenné, el kezdené felújítani és meg is venné.
  Valahogy úgy képzelem el, mint egy ingatlan pénzügyi lízinget, csak a lízingbeadó nem egy cég, hanem a párom lenne. Ezt ő megteheti, önök szerint ez egy járható út? Vannak-e buktatói, mire figyeljen oda?
  Köszönöm előre is a választ B. Judit

  1. Kedves B. Judit!

   A lakás bérbeadással és/vagy a lakás értékesítésével kapcsolatban a felek szabadon megállapodhatnak,azaz, nincs annak akadálya, hogy a lakást részletfizetésre adja el, vagy meghatározott idejű bérleti jogviszony után kerüljön a bérlő tulajdonába a lakás.

   Nyilvánvaló módon az adózásra kell fokozott figyelmet fordítani (az mellett, hogy a tulajdonjog akkor kerüljön a vevő nevére, ha minden anyagi kötelezettségének eleget tesz az eladó felé). Bővebbet nem nagyon tudunk mondani, mert a többi már nagyban függ a választott módozattól, és az már teljesen egyéni, testre-szabott jellegű.

 32. Tisztelt Könyvelőzona,
  Kérném szíves tájékoztatásukat az alábbiakról:
  1952.11.08-án született férfi vagyok. 2013. május 8-án leszek 60,5 éves.
  2011. december 31-éig 40 év 136 nap munkaviszonnyal rendelkezem. Jelenleg is dolgozom.
  Munkahelyemmel a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szerződést megkötöttük 2011. decemberi dátummal.
  Kérdésem az, hogy korhatár előtti ellátásra mikor lehetek jogosult.
  Kérném szíves válaszukat. Tisztelettel:
  Laduver Mihály

  1. Kedves Laduver Mihály!

   Köszöntjük ismét a fedélzeten! 🙂
   Februári kérdés-felelet óta nem változott a helyzet; most is azt javasoljuk, olvassa el azt az írást, amihez most a kérdését írta, ott az utolsó bekezdések pont önre vannak számszerűen “példásítva”. 😉

   Nincs (nem lesz) 42 év szolgálati ideje december 31-ig, tehát nem lesz jogosult a korhatár előtti ellátásra. Az öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap. Tehát, az ön esetében, ön teljes jogú öregségi nyugdíjra jogosult lesz 2014. május 9-től.

 33. Köszönöm szépen.

  További szép napot kívánok!

  üdv
  Mayerné Anikó

 34. Tisztelt Iroda!
  A rokkantság felülvizsgálatánál hogyan változtak meg a százalék-számítás feltételei? Saját példa: 2011-ben igazságügyi orvosszakértő 47%-ot adott,2012-ben csípőprotézis-műtét után első fokon 46%-ot kaptam.

  Köszönöm: magyarmi

 35. Tisztelt könyvelő iroda!
  A nők negyven éves nyugdíjazásához hiányzik 7 hónap,jelenleg korhatár előttibe vagyok(1952-es)
  Ha megszerzem a hiányzó 7 hónapot akkor kérhetem a nyugdíjújraszámolását?

  Köszönöm
  Anikó

  1. Kedves Mayer Anikó!

   Amennyiben a hiányzó hét hónapot keresőtevékenységgel tudja megszerezni, akkor kérheti a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját, és az újraszámítást.

   1. Nagyon szépen köszönöm.

    Ez azt jelenti hogy nem kell egy teljes évet szereznem ,elég csak a 7 hónap.

    üdv
    Mayer Anikó

    1. Kedves Mayer Anikó!

     A korhatár előtti ellás szolgálati időt nem teremt. Ha eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor nincs nyugdíj újraszámolás, hanem kapja tovább az öregségi nyugdíjat.

     Amennyiben foglalkoztatása (a korhatár előtti ellátás mellett) eléri a heti 40 órát vagy a mindenkori minimálbért, akkor teljes szolgálati időt (1 munkanap = 1 nap szolgálati idő , értelemszerűen: részmunkaidő esetén rész-szolgálati idő) szerez. 7 hónap hiányzik, akkor elég 7 hónap. 🙂
     (Biztos, ami biztos: kérje le a nyugdíjigazgatóságtól a szolgálati és jogosultsági időt, nehogy meglepetés érje.)

     Korábban úgy volt, hogy a korhatár előtti nyugdíjas 1 év ledolgozását követően kérelmezhette a nyugdíjának emelését.

 36. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Ismerősöm kérdését tolmácsolnám, hogy mi a teendő(je) olyan esetben, ha elérte a nyugdíj korhatárt, de nincs munkahelye, nem áll munkaviszonyban?
  Köszönettel: Zsuzsa

   1. Köszönöm szépen gyors válaszukat, s azt külön köszönöm, hogy mind ezt vasárnap délelőtt tették:-)
    Zsuzsa

   2. én augusztus 19 -én töltöttem az 59.életévemet jelenleg nekemsincsen munkaviszonyom semilyen jövedelemmel nem rendelkezem be adtam az évek lekéréséhez az igényemet a nyugdijfolyósitó felé négy gyermeket neveltem és ez bele számit-e az évekbe ha nincsen meg a 37 év munkaviszonyom akkor mire számithatok

    1. Kedves Harmos Mihályné!

     Az 1953-ban születettek öregségi nyugdíjkorhatára: betöltött 63. életév (2016.).
     Amennyiben minimum 32 év keresőtevékenységgel és maximum 8 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati ideje van, akkor korhatártól függetlenül vonulhat nyugdíjba.

 37. Tisztelt Könyvelő Iroda! Érdeklődni szeretnék, hogy saját magam után fizethetek-e nyugdíjjárulékot. Ugyan is 2,5 évem hiányzik a nők negyvenéves nyugdíjához. Most viszont lehet, hogy olyan helyzetbe kerülök,hogy ismét munkanélküli leszek.Ha meglenne a hiányzó évem elmehetnék nyugdíjba.

  1. Kedves Joó Istvánné!

   A szolgálati idő megszerzéséhez van lehetőség a vásárlásra, de a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges idő vásárlására nincs ilyen lehetőség. 🙁
   Az utóbbihoz ugyanis nem szolgálati idő, hanem jogosító idő szükséges, amely 40 év olyan szolgálati időből áll, melyből minimum 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő, a többi, maximum 8 év pedig gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő.

 38. Tisztelt Könyvelő Iroda! Igaz én már boldog nyugdíjas vagyok,de azóta is szorgalmasan olvasom a kérdéseket és az önök válaszát.Most egy olyan gondban vagyok,hogy rémhirek szállingóznak az özvegyi nyugdíjak felöl. Anyosom 4 gyermeket szült egyik tartósan fogyatékos. Nem dolgozott soha aposóm munkahelyi balesetben hunyt el 1965-ben.Anyósom szóta kapja az özvegyi nyugdíjat. Most megíjadtünk mert kapott egy levelet a Nyufi-tól,hogy elveszik a 60% ot. Szegény hogy fog megélni 30 e forintból??? Tényleg igaz a hír?? Tisztelettel várom válaszukat továbbra is hű olvasójuk Vivi

  1. Kedves Tóthné Baksa Éva!

   A Köztársasági Elnök aláírására várakozik az a törvénymódosítási javaslat, amely rendezi a kérdést:

   … azon személyek számára, akik 2011. december 31-én özvegyi nyugdíj mellett átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesültek, vagy az özvegyi nyugdíj folyósítására tekintettel az átmeneti járadékot, rendszeres szociális járadékot szüneteltették, az özvegyi nyugdíj összege változatlan összegben kerülne folyósításra, vagyis nem csökkenne annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak a harminc százalékára, amely az elhunytat halála időpontjában megillette vagy megillette volna.
   Az özvegyi nyugdíj változatlan mértékű folyósítása mellett hatályon kívül helyezésre kerül az Mmtv.-ben foglalt azon szabály, amely értelmében a korábban csökkentett mértékben folyósított ellátást teljes összegben kell folyósítani. Azok viszont, akiknek az ellátásai a most hatályon kívül helyezendő rendelkezések alapján összességében emelkedtek volna, a különbözetet megkapják a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás emelése formájában.

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda! Nagyon szépen köszönöm válaszukat,amely teljeskörű és egyben megnyugtató volt számunkra. További jó munkát kívánok önöknek nagy tisztelettel Tóthné Baksa Éva

 39. Tisztelt Könyvelő Iroda! 1955-ben születtem,februárban, Végleges az állapotom, asztmás vagyok,2005 óta, gyógyszereket szedek,és ugy dolgozom,nagyon nehezen birom a munkát ,esztergályos vagyok,valami megoldást ha tudna javasolni,hogyan mehetnék valami nyugdijszerü ellátmányba 41 évem van ledolgozva. Tisztelettel Sándor

  1. Kedves Mucza Sándor!

   Sajnos, túlságosan fiatalok vagyunk (a válaszadó is 1955-ös): legközelebbi lehetőség a nyugdíjba vonulásra 2019. 🙁

"Vissza a tetejére" gomb