Adó | Járulék | IlletékAdózás rendjeKATAKönyvelőzónaTársadalombiztosításTB-Bér-Nyugdíj-Munkaügy

Közteherfizetési mentesség egyes gazdasági ágazatokban, járványügyi vészhelyzet miatt

Gazdasági intézkedések járványügyi veszélyhelyzet - a koronavírus (Covid-19) - kapcsán

Frissítés 2020.03.23.

FIGYELEM!!

Ma a gazdasági életet, leginkább a kisvállalkozásokat érintő bejelentések voltak, estére jelenik meg a Magyar Közlöny róla. Pl.: – adóvégrehajtásokat felfüggesztik, – lejáró GYES, GYED meghosszabbítva automatikusan státuszban tartva – A felhalmozott adótartozás megfizetésére automatikus haladék – Bővül azon ágazatok köre, akiknél nem kell a katát, a járulékot fizetni, stb.

A szüneteltetésen gondolkodással várjuk meg a ma estére (2020.03.23.) ígért, Magyar Közlönyben megjelenő részletszabályozást!

Tegnap délután érkezett meg a könyvelőprogramunk frissítése – köszönet a gyorsaságért a keszthelyi Baloghy Szoftver Kft. csapatának! -, amelyben a Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről című jogszabály rendelkezései kerültek beépítésre.

A 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet kihirdetését követően, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és az állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében a kormányzat igazán hamar lépett, hiszen a hetedik napon jogszabályi alakot öltött néhány intézkedés; az említett rendeletben egyrészt a hiteltörlesztésekről, másrészt közterhek megfizetéséről, illetőleg ezek kapcsán tett könnyítés-intézkedésekről esik szó. A rendelet 3., 4. és 5. §-ai szólnak a járulékfizetési, közteherviselési engedményekről, és mi ezekről az előírásokról tesszük közzé tájékoztató írásunkat.

1. Valamennyi – a közteherviselést érintő – előírás egységesen
2020. március, 2020. április, 2020. május, és 2020. június hónapokat érinti
Vélhetően, ha szükséges, a határidők (is) módosulhatnak, de most azzal kell foglalkozni, amiről a jogszabály rendelkezik…

2. A közterhek elengedése nem minden népgazdasági ágazatot érint, hanem kizárólag csak a felsoroltakat! (Magánvéleményünk az, hogy a “dominóelv” alapján szinte minden gazdasági szereplő valamilyen módon érintett, vagy érintett lehet, de valamilyen “rendezői vonalat” mégiscsak követni kell. Nem tudjuk, hogy az oktatásban, a kultúrában, de leginkább az egészségügyben tevékenykedők miért lettek “mellőzöttek”, de gyanítjuk, hogy lesz még korrekció; elsőnek ez így is szép teljesítmény…).

a.) Az érintett gazdasági ágazatok, zárójelben a TEÁOR’08 szerinti besorolási szám, számok. [A jogszabály szövege egyáltalán nem sorol fel TEÁOR számokat, hiszen nehéz lenne merev besorolások mentén kezelni minden érintettet. Pl. turisztikai ágazat de jure nincs, de facto mégiscsak van 🙂 ). Mi azokat a TEÁOR számokat írtuk zárójelben, amelyek a legjellemzőbbek, de józan szántó-vetői ésszel mindenki megtalálhatja, hogy besorolható-e a tevékenysége abba a környezetbe, amelyről a jogszabályalkotó rendelkezni kívánt.] :

turisztikai (55, 79),
vendéglátóipari (56),
szórakoztatóipari (93.2),
szerencsejáték (92),
filmipari (59),
előadóművész (90),
rendezvényszervező (82.3),
sportszolgáltatás (93.1)

b.) Kizárólag a felsorolt gazdasági ágazatokban

ba.) a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,
bb.) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

Tudomásunk szerint kormányzat és a bürokrácia nem engedett még ki a kezéből adót, sőt, veszélyhelyzetben inkább az adó emelését vélték járható útnak, így nem véletlenül mondjuk azt, hogy az ágazati besorolások minden gazdálkodó szervezetre nagy önállóságot és felelősséget hárít; nem most van ideje az ügyeskedésnek, a kicsinyes adóspórolásnak, de sokszor néha még az észszerűnek tűnő adóteher-könnyítésnek sem!

3. A jogalkotó úgy vélte, hogy a kata adózási módot választó személyszállítási szolgáltatást végző kisadózóknak a  kata összegét nem kell megfizetni.

4. A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatás (Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből), és a Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása.

AKI TEHETI, MARADJON OTTHON! FIGYELJÜNK ÉS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletéből kiemelt rendelkezések jogszabályi szövege:

3. § (1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott
a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,
b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.
(2) A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

5. § A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb