Adó | Járulék | IlletékSzemélyi jövedelemadó

Tájékoztató a magánszemély által, a munkáltatói adómegállapítással összefüggő, 2009. évre adandó nyilatkozatról

A magánszemély a 2009. évi adókötelezettségének, ha a munkáltató (kifizető) vállalja, a munkáltató (kifizető) közreműködésével tesz eleget.

A magánszemély adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot tehet a munkáltatónak.

1.      Az adó megállapítását vállaló munkáltatónak kell tekinteni a társas vállalkozást, a polgári jogi társaságot is (továbbiakban: munkáltató), amellyel a munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozattétel napján a magánszemély tagi jogviszonyban áll, feltéve, hogy e napon nem áll más kifizetővel munkaviszonyban, és tagi jogviszonya alapján a társas vállalkozásnál, illetve a polgári jogi társaságnál díj ellenében személyes közreműködésre vagy mellékszolgáltatás teljesítésére köteles.

A magánszemély 2010. január 31-ig írásban nyilatkozatot adhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (1. számú melléklet). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, ezt a tényt is közölnie kell nyilatkozatában a munkáltatójával. A munkáltató nem köteles elfogadni a magánszemély adómegállapítást kérő nyilatkozatát. Erről időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt. Abban az esetben, ha a munkáltató nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, úgy köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy élhet az egyszerűsített bevallás benyújtásának lehetőségével.

A magánszemély a munkáltatói adómegállapításra vonatkozó nyilatkozata megtételére akkor jogosult, ha az adóévben

 • kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani, ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által jóváírt támogatói adományt is, ha azt kizárólag a magánszemélynek az adó elszámolását vállaló munkáltatója fizette be;

 • az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte az előzőekben említett bevételét, feltéve, hogy a korábbi munkáltató(k) által a munkaviszony megszűnésére tekintettel kiadott igazolást (Adatlap 2009) átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak;

 • a költségvetési szervek központosított illetményszámfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizető(k)től szerezte bevételét;

 • az adóévben ? az előzőekben említett bevétel(ek) mellett ? kizárólag

  • adóköteles társadalombiztosítási,

  • családtámogatási ellátás,

  • önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye,

  • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás,

  • belföldről származó nyugdíj címén szerzett bevételt,

feltéve, hogy a bevétel folyósítója az adó elszámolását vállaló munkáltató vagy a magánszemély ezen bevételeiről kiállított igazolást 2010. március 20-áig átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak;

Az adómegállapításhoz szükséges többi igazolást, valamint ha önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik a magánszemély, e nyilatkozatát a munkáltatójának átadja 2010. március 20-áig.

2.       A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, a regisztrált mezőgazdasági termelő magánszemély, valamint a családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok részére a 2009. évi ?támogatások nélkül számított ? 4 000 000 forint alatti őstermelői tevékenységéből származó bevételéről és a 2009. évi egészségügyi hozzájárulás munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által történő megállapításához nyilatkozatot (09NY63) adhat. Ennek további feltétele, hogy az 1. pont alatti munkáltatói adómegállapítást is kérje a magánszemély és megfeleljen az ott leírt feltételeknek is.

[Nem található a letöltés]

 

(Forrás: APEH)

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Regisztrált munkanélküliként nem oly régen kaptam meg a munkaügyi központtól a múlt évben a részemre folyósított “álláskeresési járadékról” szóló kifizetői igazolást. Ugyanakkor az APEH-től is kaptam adóbevallási nyomtatványcsomagot. Érdeklődni szeretnék, hogy van-e bármilyen kötelezettségem az APEH felé ebben az esetben?
  Előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: József

  1. Kedves József!

   A személyi jövedelemadó törvény értelmező rendelkezéseinek 23. l) pontja alapján az átmeneti járadék nyugdíjnak minősül

   Nem kell bevallást készítenie, ha

   -Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások “mentes” jogcímmel tartalmazzák.

   – Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt;

   -Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt;

   -Ha Ön a bevallás 12-18. soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet;

 2. Tisztelt Könyvelőiroda!
  2009 évben örököltem egy házrészt oldalági örökösként. A házrész értéke 2,7 millió ft volt. Ebből a hagyatéki teher 64000 ft.
  2,636 millió ft után 8% illetéket fizettem: 210.880 ft-ot.
  A házrészemet még 2009-ben eladtam 2,7millió ft-ért.
  Kérdésem a következő: kell-e jövedelemadót fizetnem,ha kell akkor mekkora összeg után.
  Válaszukat megköszönöm:Márkusné

"Vissza a tetejére" gomb