Könyvelőzóna

Társasházaknak mérlegképes könyvelőt vagy könyvvizsgálót?

Ki nem hallott még olyan rémisztő történetet, hogy a társasházi képviselő a közös pénzzel hűtlenül, vagy gondatlanul bánt, és a lakóknak kellett helytállni a kötelezettségekért?

Egy kedves Olvasónk az alábbi levelet írta nekünk:

Kérnék útmutatást arra nézve, hogy a társasházak könyvvizsgálatának milyen kötelező elemei vannak valamint formai követelménye.

Segítségét köszönöm. Gondolom sokakat érdekel, hiszen kapunk megkeresést erre nézve.

Akár hiszik, akár nem, a bevezető gondolatsor után az jutott az eszünkbe, hogy egy könyvelőnek mennyi mindenhez kell értenie, hogy hiteles válaszokat tudjon adni. A paradicsom termesztéstől a használt gépjármű kereskedelmen át a háziorvosi szolgáltatásig, a társasházak könyvelésétől, a szolgáltatások teljesítésének helyének meghatározásán keresztül az előrehozott öregségi nyugdíjig mindenhez kell tudni érdemben hozzászólni… 🙂

A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról rendelkezéseit módosította a 2009. évi LXXXIX. törvény, amelyet 2009. október 01-jétől kell(ene) alkalmaznunk.

“Ha

a közösség éves pénzügyi forgalma eléri vagy meghaladja a tízmillió Ft-ot, vagy

az alapító okirat szerint külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma eléri vagy meghaladja az ötvenet,

a számvizsgáló bizottság, illetőleg az ellenőrzési jogkör gyakorlója (a továbbiakban együtt: számvizsgáló bizottság) feladat-ellátásának segítésére – különösen az éves elszámolás és a költségvetési javaslat előzetes véleményezésére – legalább regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy annál magasabb számviteli képesítéssel bíró és ebbéli minőségében regisztált személyt, vagy gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági ellenőrzést segítő személy) kell igénybe venni.”

Tehát, téves az az elterjedt nézet, mely szerint a társasházak könyvvizsgálata kötelező!

A társasházak gazdálkodásának szabályszerűségét és szakszerűségét a törvényben új rendelkezéssel garantálják, mivel a számviteli szakértelemmel gyakran nem rendelkező számvizsgáló bizottság részére, gazdasági ellenőrzést segítő személy (legalább regisztrált mérlegképes könyvelő vagy annál magasabb képesítésű) útján segíteni kell. Ez a jogvitákat, a pénzügyi hiányok keletkezését megelőzi és együttesen szolgálja a közös képviselő, valamint a tulajdonosok biztonságát.
Az új előírás 51/A §-a részletesen szabályozza a kizáró okokat, valamint a gazdasági ellenőrzési feladatot ellátó személy jogait és kötelezettségeit, illetőleg azt, hogy mely esetben köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni.

Azoknak a könyvelő kollégáinknak, akik társasházaknak könyvelnek (vagy a jövőben könyvelni fognak) javasoljuk, hogy a könyvviteli szolgáltatásra vonatkozó szerződésüket – a feltételek fennállása esetén – egészítsék ki azzal, hogy a gazdasági ellenőrzést segítő személy / szervezet feladatait is ellátják – természetesen további díjazás ellenében.

Ne feledjük, hogy a gazdasági ellenőrzést segítő személy feladata többet jelent (felelősségben és feladatban is), mint az “egyszerű könyvelés”!

 


Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb