ÖVTJ 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom  [print_link]  [email_link]

ÖVTJ szám Megnevezés Szakképesítés
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás  –
601 Rádióműsor-szolgáltatás  –
6010 Rádióműsor-szolgáltatás  –
601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s. nem szükséges
601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás nem szükséges
602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  –
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  –
602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s. nem szükséges
602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása nem szükséges
61 Távközlés  –
611 Vezetékes távközlés  –
6110 Vezetékes távközlés  –
611001 Vezetékes távközlés nem szükséges
612 Vezeték nélküli távközlés  –
6120 Vezeték nélküli távközlés  –
612001 Vezeték nélküli távközlés nem szükséges
613 Műholdas távközlés  –
6130 Műholdas távközlés  –
613001 Műholdas távközlés nem szükséges
619 Egyéb távközlés  –
6190 Egyéb távközlés  –
619001 Egyéb távközlés m.n.s. nem szükséges
619002 Internet-hozzáférés biztosítása nem szükséges
62 Információ-technológiai szolgáltatás  –
620 Információ-technológiai szolgáltatás  –
6201 Számítógépes programozás  –
620101 Egyedi szoftverfejlesztés nem szükséges
620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás nem szükséges
620103 Weblap tervezése (webdizájn) nem szükséges
620104 Számítógépes programozás m.n.s. nem szükséges
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás  –
620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás  nem szükséges
620203 Hardver-szaktanácsadás  nem szükséges
6203 Számítógép-üzemeltetés  –
620301 Számítógép-üzemeltetés nem szükséges
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  –
620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység nem szükséges
620902 Számítógép üzembe helyezése nem szükséges
63 Információs szolgáltatás  –
631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  –
631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás nem szükséges
631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése nem szükséges
631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás nem szükséges
631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting) nem szükséges
6312 Világháló-portál szolgáltatás  –
631201 Világháló-portáli szolgáltatás  nem szükséges
639 Egyéb információs szolgáltatás  –
6391 Hírügynökségi tevékenység  –
639101 Hírügynökségi tevékenység  nem szükséges
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  –
639901 Téma-, sajtófigyelés  nem szükséges
66 Egyéb pénzügyi tevékenység  –
661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység  –
661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.  külön oldalon
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  külön oldalon
661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.  külön oldalon
662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység  –
6621 Kockázatértékelés, kárszakértés  –
662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés   nem szükséges
6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység  –
662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység külön oldalon
662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység   nem szükséges
6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  –
662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja  külön oldalon
68 Ingatlanügyletek  –
681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  –
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  –
681001 Egyéb ingatlan forgalmazása  nem szükséges
681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása nem szükséges
682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadás  nem szükséges
682002 Gazdasági építmény bérbeadása  nem szükséges
682003 Földterület bérbeadás  nem szükséges
682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása nem szükséges
682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása  nem szükséges
682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása  nem szükséges
682007 Üzlethelyiség bérbeadása  nem szükséges
682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.  nem szükséges
683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás  –
6831 Ingatlanügynöki tevékenység  –
683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése Ingatlanközvetítői névjegyzékbe felvett

Ingatlanközvetítő vagy Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

683102 Ingatlan-értékbecslés Ingatlanközvetítői névjegyzékbe felvett

Ingatlanközvetítő vagy Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

683103 Egyéb ingatlan közvetítése Ingatlanközvetítői névjegyzékbe felvett

Ingatlanközvetítő vagy Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

683104 Igazságügyi ingatlan értékbecslés  IM által kiadott Igazságügyi szakértői igazolvány (2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
6832 Ingatlankezelés  –
683201 Ingatlankezelés m.n.s. Ingatlankezelő (2003. évi CXXXIII. törvény, 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet)
683202 Lakóingatlan kezelése  Társasházkezelő vagy Ingatlankezelő (2003. évi CXXXIII. törvény, 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet)
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység  –
691 Jogi tevékenység  –
6910 Jogi tevékenység  –
691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás  nem egyéni vállalkozói tevékenység
691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése  nem egyéni vállalkozói tevékenység
691003 Közjegyzői szolgáltatás   nem egyéni vállalkozói tevékenység
691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység   nem egyéni vállalkozói tevékenység
691005 Szabadalmi ügyvivő  nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek
691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)  Igazságügyi Minisztérium által kiadott közvetítői igazolvány (2002. évi LV. tv., 17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet)
691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben  nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek
692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  –
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  –
692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás adótanácsadó, vagy, adószakérző, vagy okl. adószakértő igazolvány (2003. évi XCII. tv., 26/2008. (VIII.30. PM r.)
692002 Könyvvizsgálat (audit) okl. könyvvizsgáló (2007. évi LXXV. tv.)
692003 Könyvelés  1. Mérlegképes könyvelő NGM könyvelői igazolvánnyal (regiszrált m.k. könyvelő)

2. nem szükséges Sztv. hatálya alá nem tartozó könyvviteli szolgáltatás esetén ev-nek, vagy olyan társaságnak könyvel, ahol 2 év átlagában a nettó árbevétel nem éri el a 10m Ft-ot

(93/2002. (V.5.) Korm.r., 23/2008. (VIII.8. PM.r.)

692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés 1. Mérlegképes könyvelő NGM könyvelői igazolvánnyal (regiszrált m.k. könyvelő)

2. nem szükséges Sztv. hatálya alá nem tartozó könyvviteli szolgáltatás esetén ev-nek, vagy olyan társaságnak könyvel, ahol 2 év átlagában a nettó árbevétel nem éri el a 10m Ft-ot

(93/2002. (V.5.) Korm.r., 23/2008. (VIII.8. PM.r.)

692007 Pénzügyi ellenőr nem minősül egyéni vállalkozói tevékenységnek
692008 Jövedéki ügyintézés  1. Adóraktár: jövedéki ügyintéző

2. Kizárólag bérfőzést végző szeszfőzde: jövedéki ügyintéző nem szükséges

(2003. évi CXXVII. tv.)

692009 Termékdíj ügyintézés  nem szükséges

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek | ÖVTJ 66 Egyéb pénzügyi tevékenység szakképesítési követelményei

Köszönet:

Egyed Regina, Füleiné Rozsits Anikó, Hoffmanné Klemm Szilvia, Illésné Ruzsa Teréz, Molnár Edit, Thurzó Viktória, Varga Mária, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb