Általános forgalmi adóKATA

Alanyi adómentes, “tárgyi adómentes”, kata, áfatörvény

AM vagy AAM, TM vagy TAM, van jelentősége?

Bejegyzésünket, egy kedves olvasónk észrevétele nyomán, pontosítottuk. Az írásunkban történő változtatást ugyanezen színnel jelöljük, mint amit ebben a nyakatekert mondatban is alkalmazunk.

Egy tegnapi FB csoportbéli bejegyzésben bukkantunk egy érdekes, sok – kisadózók tételes adója (kata) alá tartozó – vállalkozást érintő kérdésre, amire – sajnálatosan – nem igazán korrekt választ kapott a kérdező. A kérdés így szólt:

Sziasztok!

Alanyi adómentes (xxxxxxxx-1-zz) egyéni vállalkozó vagyok. Végzek szoftverfejlesztést, nyújtok rendszergazdai szolgáltatást és néha oktatok is.
Mi a különbség az AM, AAM és a TAM között, mit kell a számlára írnom Áfa kulcsa oszlopban és mit kell írnom lent a számla alján?
Van némi fogalmam róla, de ellentmondóak a források…

Az AM és az AAM ugyanazon fogalmat takarja, és az Alanyi AdóMentes, vagy Alanyi Mentes rövidítést jelenti. Emlékeztetőül az áfa törvényből:

188. § (1) Alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek – forintban kifejezett és éves szinten göngyölített – összege
a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen,
b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen
nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott felső értékhatárt.

(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 8 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.

Az alanyi adómentesség esetén a számlára az AAM jelzést kell beírni, de akkor sem kell senkinek eret vágni magán, ha 0 %-ot írnak be. Olyan adókulcs, hogy nulla százalék nincsen, hívta fel helyesen és jogosan a figyelmet egy kedves olvasónk. Köszönjük Julcsi Golyha T. Attiláné észrevételét! (Magyarázat alul.)

A TM, vagy TAM jelölés a régi Tárgyi Mentes, vagy Tárgyi AdóMentes kifejezés rövidítése, ami ma úgy hangzik, hogy “Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel” (áfa tv. 85. §), vagy “Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel” (áfa tv. 86. §).

Az “Adó alóli mentesség” pontosan azt jelenti, hogy mentes az adó alól, azaz: nincs áfakulcsa. A számlázásban ez azt jelenti, hogy az áfakulcs értékét kihúzzuk, és nem nullát írunk oda (bár, technikailag sok program nullaként kezeli, és mégis nullát kell beírni, de jegyezzük meg: ilyenkor a nulla azt jelenti, hogy itt nincs adókulcs!).

Az oktatás akkor tartozik a (maradjunk a régi megszokott kifejezésnél az érthetőség kedvéért) a TM tevékenység közé, azaz akkor nincs adókulcs, ha az oktatás az áfa tv. 85. § (1) j.) pontjában foglaltaknak megfelel:

az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó magánóraadást is.

Láthatjuk, hogy nem csak az akkreditált oktatás esetén alkalmazzuk a TM-et, mert pl. a magánóraadás is itt található (már amennyiben az kapcsolódik az előzőekben foglaltakhoz).

FONTOS! Igenis van jelentősége, nagyon is szükséges megkülönböztetni, hogy valami AAM, vagy TAM!

Az áfa tv. 188. § e) pont értelmében az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba nem számítandó be (többek között) “a 85. § (1) bekezdése szerinti adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás”

Magyarán szólva: a TAM 85. § (1) bekezdés szerinti (oktatás) bevétel a KATA bevételek közé beleszámít, de az AAM 8.000.000 Ft-os korlátba nem számít bele. (És most szólunk, hogy van még néhány hasonlóan viselkedő bevétel a katások életében ezért jó, ha konzultálnak a könyvelőjükkel/adótanácsadójukkal, mert saját zsebre mehet a dolog.)

És mit kell a számlára írni ilyen esetekben?

Az AAM (AM) áfakulcs jelölésnél nincs külön előírás; az adószám hátulról számított harmadik karaktere egyes, ami megmondja, hogy alanyi adómentes az adózó, és ezt megerősíti az AAM (AM) = 0 % az adó mértéke..

Minden más, az általánostól eltérő esetben a számlán jelölni kell, hogy mi is történik, miért használunk más adókulcsot, vagy nem használunk adókulcsot, vagy kedvezményes adókulcsot alkalmazunk (pl. közösségi értékesítés, fordított adózás, stb.). Esetünkben a számlára a kibocsájtó kötelessége feljegyezni:

“A termék értékesítése / a szolgáltatás nyújtása az áfa törvény (esetünkben, most az oktatás) az áfa törvény 85. § (1) j) pontja alapján adómentes.”

Amennyiben ez a kis “irka-firka” elmarad, akkor nem kell csodálkozni, hogy bizony, ezt a kata bevételi értékhatárba számító bevételek közé sorolják.

Természetesen, a “Kisadózó” megjelölés se maradjon le a számláról!

Magyarázat az áfakulcsokhoz:

Valóban nincs olyan áfakulcs, hogy 0%! Hivatalosan így hangzik az adókulcsok “összefoglalása”:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (1) bekezdésében foglalt főszabály szerint a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után fizetendő áfa általános mértéke az adó alapjának 27 százaléka. Kivételt jelentenek az Áfa tv. 3. és 3/A. számú mellékletében szerepelő termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások, amelyek az Áfa tv. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján 5, illetőleg 18 százalékos adómérték alá esnek.
Az Áfa tv. 85-87. §-ai alapján a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentesek a fenti jogszabályhelyekben felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőzóna
  !
  érdeklődöm, hogy a számlához hasonlóan, a nyugtán is szerepeltet kell-e a “kisadózó” megjelölést?
  Valamint hogy a vállalkozóvá válást segítő támogatás (GINOP – 5.1.1….) bevételnek minősül-e, mivel ezzel kapcsolatban ellentétes vàlaszokat kaptam könyvelőtől és NAV -os ügyintézőtől is… ugye a 2016. június 16-ai hatállyal módosult Katv szerint “nem számít a kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás…. Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás alatt azon támogatásokat kell érteni, amelyeket a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap…..”
  Viszont ennél a vissza nem térítendő támogatásnál nincs elszámolási kötelezettség… így nem igazán tudom eldönteni, hogy pl egy megszűnés esetén a 18 KATA bevallásnál bevételként kell-e szerepeltetni ezt vagy sem?

  1. Kedves Pekker Boglárka!

   Nem, a nyugtán nem kötelező a “kisadózó” megjelölés feltüntetése:
   A számlán feltüntetendő kötelező elemeket az áfa törvény 169. §-a (Számla adattartalma), a nyugtáét a 173. § (Nyugta adattartalma) írja elő, és ezek egyike sem említi a “kisadózó” megjelölést, mert erről a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról (Kata tv.) 12. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:

   (2) A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „Kisadózó”.

   (a kiemelés tőlünk származik)

   A Kata tv. 2.§-ában találjuk meg ezen törvény alapfogalmainak meghatározását. A 12. pont az alábbiakat mondja ki (a kiemeléseket mi követjük el, a jobb érthetőség kedvéért):

   12. kisadózó vállalkozás bevétele: a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg

   Ugyanennek a 2. pontnak az f) alpontja azonban azt is kimondja, hogy
   (nem bevétel…)

   f) a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás

   Most már “csak” arra kell útmutatást találnunk, hogy a kapott támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül-e, amelynek eldöntésére a 22. pont ad útmutatást:

   22. költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás: a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított olyan támogatás, amelyet az adózó kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap, ideértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatást is

   Az eddigieket összeolvasva, magyarra fordítva: ha a kapott támogatással részben, vagy egészben nem kell elszámolni (vagyis kötnek egy hatósági szerződést, utalják az összeget, és nem kérnek számlákat, hogy mire költötte), akkor azt a kata bevételek között kell szerepeltetni (a 12m Ft-os “keretbe” tartozik), és a KATA bevallásban a helye.
   Ha minden egyes fillérjével el kell számolni, akkor nem minősül KATA bevételnek (és csak ekkor nem minősül annak; ha csak egy részével kell elszámolni, nem az egésszel, akkor is KATA bevétel).

   Azt, hogy az említett támogatás KATA bevétel, avagy nem, a hatósági szerződés tartalma fogja megmondani, amelyet a NAV ügyintéző nem ismer, ezért nem tud megfelelő választ adni, vagy eltérő választ adnak a “támogatás beleszámít-e a kata bevételbe?”-típusú kérdésekre.

   Ugyan nem kérdezte, de azért javasoljuk: mielőtt megszüntetné a vállalkozását, feltétlenül konzultáljon egy könyvelővel/adótanácsadóval, nehogy meglepetés érje. Lehet, hogy először szüneteltetni kellene a vállalkozását, lehet, hogy pár hónapot (bevételi határ!) rá kell húznia a szünetelés, vagy megszűnés előtt.
   10-20ezer Ft-os tanácsadási díjat nem kell(ene) sajnálni arra, hogy olyan döntést alapozzon meg, amely esetleg 100ezreket takarít meg…

"Vissza a tetejére" gomb