ÖVTJ 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

ÖVTJ szám Megnevezés Szakképesítés
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
702 Üzletviteli tanácsadás
7021 PR, kommunikáció
702101 PR, kommunikáció m.n.s. nem szükséges
702102 Lobbitevékenység nem szükséges
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702201 Általános üzletviteli tanácsadás nem szükséges
702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás nem szükséges
702203 Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás nem szükséges
702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés nem szükséges
702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt nem szükséges
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
711101 Építészeti tervezés Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:
a) építészeti tervezési terület,
aa) belsőépítészeti tervezési szakterület,
ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterület,
b) táj- és kertépítészeti tervezési terület,
Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
NEM SZÜKSÉGES a területi szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékébe történő felvétel, amennyiben olyan gép, berendezés, eszköz, jármű, technológia tervezéséről, valamint az építmények szerves részét nem képező technológiai berendezés, eszköz, bútor tervezéséről van szó, amely nem tartozik a jogszabályok hatálya alá rendelt építmény (épület, műtárgy) építészeti-műszaki tervezési területéhez.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711104 Táj- és kertépítészeti tervezés Építészeti-műszaki tervezési tevékenység:
– táj- és kertépítészeti tervezési terület.
Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711105 Építészeti műszaki rajzolás nem szükséges
711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen – Magasépítő technikus vagy
– Mélyépítő technikus vagy
– Műemlékfenntartó technikus vagy
– Vízépítő technikus vagy
– Hídépítő és -fenntartó technikus vagy
– Útépítő és -fenntartó technikus vagy
– Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus vagy
– Kertész és növényvédelmi technikus vagy
– Parképítő és -fenntartó technikus stb.
(150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet, 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, 27/2003. (X. 18.) OM rendelet, 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet, 32/2002. (V. 18.) OM rendelet, 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 2/2000. (I. 31.) OM rendelet, 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet, 12/1998. (V. 23.) MüM rendelet, 22/1997. (XII. 30.) MüM rendelet, 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet, 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet, 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet, 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet, 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 3/1972. (VII. 4.) KipM rendelet, 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, 10/1972. (IX. 26.) KPM rendelet, 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet, 3/1972. (III. 7.) MÉM rendelet, 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet)
711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le az
– általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterülethez kapcsolódó
szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a
– sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterületekhez,
– építésügyi műszaki szakági szakértői szakterületekhez,
– építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterületekhez
kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterületen:
– Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711108 Településrendezés tervezés Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a
– településtervezési területen településtervezési szakterülethez
– településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterülethez
kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a
– településtervezési közlekedési szakterülethez
– településtervezési víziközmű szakterülethez
– településtervezési energia-közmű szakterülethez
– településtervezési hírközlési szakterülethez
kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711109 Vidéktervezés A Kormány a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a Budapesti Építész Kamarát jelöli ki.
A Budapesti Építész Kamarának tett bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) lakóhelyét, székhelyét,
d) elérhetőségét (levelezési cím, telefon-, illetve telefax-szám, elektronikus levelezési cím),
e) részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzát,
f) végzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát, valamint
g) a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolását.
A kamara a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg TR minősítésű névjegyzéki besorolással, “területrendező tervező” megnevezéssel nyilvántartási számot ad.
(77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet)
711110 Területrendezési tervezés A Kormány a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a Budapesti Építész Kamarát jelöli ki.
A Budapesti Építész Kamarának tett bejelentésnek tartalmaznia kell az érintett személy:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) állampolgárságát,
c) lakóhelyét, székhelyét,
d) elérhetőségét (levelezési cím, telefon-, illetve telefax-szám, elektronikus levelezési cím),
e) részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzát,
f) végzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát, valamint
g) a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolását.
A kamara a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg TR minősítésű névjegyzéki besorolással, “területrendező tervező” megnevezéssel nyilvántartási számot ad.
(77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet)
711111 Településrendezési szakértő Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a
– településtervezési szakértői tevékenység
– zöldfelületi és tájrendezési szakági szakértői tevékenység
szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a
– közlekedési, víziközmű, energia-közmű és hírközlési szakági szakértői tevékenységek.
szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
(1997. évi LXXVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök) külön oldalon
711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése külön oldalon
711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás Szakképesítés nem szükséges, kivéve a
– földtani szakértést.
A földtani szakértői engedélyeket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban: MBFH) adja ki és vezeti a földtani szakértők nyilvántartását.
Az MBFH az engedély kiadásával egyidejűleg a szakértőt nyilvántartásba veszi.
(40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet
711204 Földmérés, térképészet
711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység nem szükséges
711207 Felelős műszaki vezetés
711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti) nem szükséges
711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés külön oldalon
711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet) – Magasépítő technikus vagy
– Mélyépítő technikus vagy
– Műemlékfenntartó technikus vagy
– Vízépítő technikus vagy
– Hídépítő és -fenntartó technikus vagy
– Útépítő és -fenntartó technikus vagy
– Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus vagy
– Kertész és növényvédelmi technikus vagy
– Parképítő és -fenntartó technikus stb.
(150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet, 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, 27/2003. (X. 18.) OM rendelet, 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet, 32/2002. (V. 18.) OM rendelet, 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 2/2000. (I. 31.) OM rendelet, 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet, 12/1998. (V. 23.) MüM rendelet, 22/1997. (XII. 30.) MüM rendelet, 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet, 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet, 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet, 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet, 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 3/1972. (VII. 4.) KipM rendelet, 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, 10/1972. (IX. 26.) KPM rendelet, 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet, 3/1972. (III. 7.) MÉM rendelet, 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet)
711212 Építési műszaki ellenőrzés Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

Első fokon a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)

711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le az
a) általános építmények építésügyi műszaki szakértői szakterülethez
kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a
b) sajátos építményfajták építésügyi műszaki szakértői szakterülethez,
c) építésügyi műszaki szakági szakértői szakterülethez,
d) építési beruházási építésügyi műszaki szakértői szakterülethez.kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.
(1996. évi LVIII. törvény, 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység 1. Építésüggyel kapcsolatos önálló mérnöki tervezési tevékenység:
A Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékébe bejegyzett személy végezheti.2. A beépített tűzoltó berendezés tervdokumentációban egyértelmű jelöléseket, jelkulcsot kell alkalmazni. Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell a tervező(k) nevét, eredeti aláírását, szakképesítését, a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát.
(1996. évi LVIII. törvény, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet)
711215 Igazságügyi szakértés lakás- és építésügyi, területrendezési területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére
– Igazságügyi szakértői
igazolványt ad ki.
Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és – a személyazonosság igazolását kivéve – egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.
(2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.

Első fokon a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)

711217 Felelős műszaki vezetés (technikus) Felelős műszaki vezetői tevékenységek:
a) általános építmények felelős műszaki vezetői szakterület,
b) sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterület,
c) szakági felelős műszaki vezetői szakterület.
Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik.Első fokon a kérelmező lakóhelye vagy székhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező a mérnöki kamara tagja vagy mérnöki szakképzettséggel rendelkezik.
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység Az ipari tevékenységhez kapcsolódó technikus szakképzettséggel rendelkező személy.
(150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet, 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, 27/2003. (X. 18.) OM rendelet, 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet, 32/2002. (V. 18.) OM rendelet, 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 2/2000. (I. 31.) OM rendelet, 16/1999. (IV. 2.) OM rendelet, 12/1998. (V. 23.) MüM rendelet, 22/1997. (XII. 30.) MüM rendelet, 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet, 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet, 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet, 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet, 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 3/1972. (VII. 4.) KipM rendelet, 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, 10/1972. (IX. 26.) KPM rendelet, 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet, 3/1972. (III. 7.) MÉM rendelet, 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet
711219 Távérzékelés Földmérési és térképészeti tevékenység:
– az ország teljes területére vonatkozóan a földmérési, térképészeti és távérzékelési állami alapfeladatok
végzése.
A földmérési és térképészeti munka végzése a 19/2013. (III. 21.) VM rendeletben meghatározott szakképzettséghez kötött tevékenység. A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult részére a miniszter rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérő igazolvány tanúsítja.Javaslat helyettesítő képesítés(ek)

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül:
a) az egyetemi végzettség közül, amely okleveles mérnöki, okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés;
b) a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki, valamint a tüzér-földmérő mérnök földmérő mérnöki szakirányon szerzett képesítés, amennyiben az rendelkezik a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból legalább hetven kredittel;
c) a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki, az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés, amennyiben az alapvégzettségét az a) és d) pontokban meghatározott szakokon szerezte. A más szakokon vagy alapszakokon végzetteknek az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból, a felsőoktatási intézményben szerzett legalább hetven kredittel kell rendelkeznie;
d) az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül az építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnöki ágazat (építőipari geodézia vagy térinformatikai szakirány), földmérő és földrendező mérnöki képesítés;
e) az okleveles építőmérnöki, az okleveles erdőmérnöki, az okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész végzettség, továbbá az építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki képesítés, amennyiben az R. 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel;
f) a külföldön szerzett, az a)-d) pontokban meghatározott szakképzettségeknek megfelelő, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által elfogadott, honosított képesítés, amennyiben az R. 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább hetven kredittel.

Az Fttv. 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez középfokú végzettségűnek minősül:
a) a földmérő technikusi, a földmérő és térinformatikai technikusi, a földmérő térképész és térinformatikai technikusi, a földmérő technikus elágazáson, földügyi térinformatikai szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, létesítménygeodéta szaktechnikusi és távérzékelési szaktechnikusi képesítés;
b) az olyan egyéb szaktechnikusi, technikusi, illetve szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel.

712 Műszaki vizsgálat, elemzés
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés külön oldalon
712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata a) a) kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást
b) az időszakos vizsgálatok elvégzéséhez az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján előírt feltételeket biztosítja
c) a közlekedési hatóság Nyilvántartásában szereplő vizsgabiztost alkalmaz a teljes vizsgáztatási időszakban. (5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet)
712003 Energetikai tanúsító tevékenység Névjegyzékben szerepel.
Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését, ha a kérelmező az építész kamara tagja vagy építész szakképzettséggel rendelkezik. (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet)
712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata Fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által kiadott gázszerelői engedély birtokában végezhető. (2008. évi XL. törvény, (30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet)
72 Tudományos kutatás, fejlesztés
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 1. Megbízási jogviszony keretében kutatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: megbízásos kutató). A megbízásos kutató alkalmazásánál az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.
Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres kutatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó kutatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet.
2. A felsőoktatási intézményi körbe nem tartozó műszaki kutatáshoz, fejlesztéshez szakképesítés nem szükséges.
(2011. évi CCIV. törvény, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet)
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 1. Megbízási jogviszony keretében kutatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: megbízásos kutató). A megbízásos kutató alkalmazásánál az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.
Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres kutatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó kutatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet.
2. A felsőoktatási intézményi körbe nem tartozó műszaki kutatáshoz, fejlesztéshez szakképesítés nem szükséges.
(2011. évi CCIV. törvény, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet)
722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés 1. Megbízási jogviszony keretében kutatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: megbízásos kutató). A megbízásos kutató alkalmazásánál az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.
Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres kutatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó kutatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet.
2. A felsőoktatási intézményi körbe nem tartozó műszaki kutatáshoz, fejlesztéshez szakképesítés nem szükséges.
(2011. évi CCIV. törvény, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet)
722002 Humán kutatás, fejlesztés 1. Megbízási jogviszony keretében kutatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá a végzett munkára fordított idő nem haladja meg a teljes munkaidő hatvan százalékát (a továbbiakban: megbízásos kutató). A megbízásos kutató alkalmazásánál az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen előéletű legyen, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az előírt végzettséggel és szakképzettséggel.
Megbízási jogviszony létesíthető továbbá az eseti, nem rendszeres kutatói feladatokra. A felsőoktatási intézmény a vele közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó kutatói feladatok ellátására megbízási jogviszonyt létesíthet.
2. A felsőoktatási intézményi körbe nem tartozó műszaki kutatáshoz, fejlesztéshez szakképesítés nem szükséges.
(2011. évi CCIV. törvény, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet)
73 Reklám, piackutatás
731 Reklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés nem szükséges
7312 Médiareklám
731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése nem szükséges
732 Piac-, közvélemény-kutatás
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
732001 Piac-, közvélemény-kutatás nem szükséges
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
741 Divat-, formatervezés
7410 Divat-, formatervezés
741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés 1. Divat-stílustervezés:
– Szakképesítés nem szükséges.2. Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése
– Bőrdíszműipari mintakészítő VAGY
– Bőrdíszműves VAGY
– Bőrfeldolgozó-ipari technikusa) Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése
– Cipőkészítő VAGY
– Cipőfelsőrész készítő VAGY
– Cipőgyártó VAGY
– Ortopédiai cipész VAGY
– Bőrfeldolgozóipari technikus VAGY
– Cipész, cipőkészítő, cipőjavító VAGY
– Cipőipari mintakészítőb) Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése
– Bőrdíszműves VAGY
– Kesztyűs VAGY
– Kesztyűipari mintakészítőc) Ruházati termékek tervezése
– Szakképesítés nem szükséges3. Grafika
– Szakképesítés nem szükséges.4. Kirakatrendezés
Szakképesítés nem szükséges.
(21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet)
741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás nem szükséges
741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás nem szükséges
741004 Dekorációs falfestés nem szükséges
742 Fényképészet
7420 Fényképészet
742001 Fényképészet m.n.s. Fényképfelvételek készítése kidolgozása és fotótermékek értékesítése
– Fotográfus és fotótermék-kereskedő, VAGY
– Fényképész és fotótermék-kereskedő VAGY
– FényképészJavaslat helyettesítő képesítés(ek)- Fényképész és fotótermék-kereskedőElágazásokAzonosítószám: 51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő vagy
Azonosítószám: 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns vagy
– Videoműsor-készítő vagy
– Alkalmazott fotográfus vagy
– Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola fotóillusztrátor ágazata vagy
– Fényképész mester vagy
– Okleveles film- és televízióoperatőr vagy
– Okleveles vizuális kommunikáció tervezőművész vagy
Okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész, illetve – a tanári képesítés megszerzése esetén – okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész és tanár.
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet)
742002 Videofelvétel-készítés Videófelvételek készítése, kidolgozása
– Fotográfus és fotótermék-kereskedő, VAGY
– Fényképész és fotótermék-kereskedő}, VAGY
– FényképészJavaslat helyettesítő képesítés(ek)
– Fényképész és fotótermék-kereskedőElágazások
Azonosítószám: 51 213 01 0010 51 01 Eseményrögzítő, vagy
Azonosítószám: 51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns, vagy
A 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet szerinti
– Szerkesztett videofelvétel-készítő képzés vagy
– Videoműsor-gyártó képzés alapján kiadott bizonyítvány.A 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet hatálybalépése előtt (1991. március 1.)
– az eseményrögzítő videofelvétel-készítő képzésben kiadott bizonyítvány – amennyiben a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága képviselője aláírta – eseményrögzítő videofelvétel-készítői szakképesítésnek,
– a szerkesztett videofelvétel-képzésben kiadott bizonyítvány – amennyiben a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága képviselője aláírta – szerkesztett videofelvétel-készítői szakképesítésnek felel meg.Továbbá
– Videoműsor-készítő vagy
– Alkalmazott fotográfus vagy
– Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola fotóillusztrátor ágazata vagy
– Fényképész mester vagy
– Mozgókép- és médiakultúra pedagógus vagy
– Mozgókép- és médiakultúra előadó vagy
– Okleveles film- és televízióoperatőr vagy
– Okleveles vizuális kommunikáció tervezőművész
Okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész, illetve – a tanári képesítés megszerzése esetén – okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész és tanár.
(21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet)
742003 Fotóriporteri szolgáltatás nem szükséges
743 Fordítás, tolmácsolás
7430 Fordítás, tolmácsolás
743001 Szakfordítás Szakfordítást díjazás ellenében az végezhet, aki
– Szakfordító
képesítéssel rendelkezik.
(24/1986. (VI. 26.) MT rendelet)
743002 Nyelvi lektorálás 1. Fordítás lektorálása :
– Szakfordító-lektor szakképesítés
Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.
2. Korrektori tevékenység (a könyvek, prospektusok és egyéb kiadványok nyelvi ellenőrzése:
Szakképesítés nem szükséges
(24/1986. (VI. 26.) MT rendelet)
743003 Tolmácsolás Tolmácsolást díjazás ellenében az végezhet, aki
– Tolmács
képesítéssel rendelkezik.
(24/1986. (VI. 26.) MT rendelet)
743004 Jeltolmácsolás 1. A térítés ellenében igénybe vett – jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz szakképesítés nem szükséges.
2. Az állam által finanszírozott alábbi tolmácsolási tevékenységeket az folytathat, aki büntetlen előéletű, a tolmácsolási tevékenység tekintetében nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a 2009. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek, valamint eleget tesz az ott meghatározott, továbbképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó előírásoknak.
a) a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
b) a közszolgáltatási tevékenység, valamint
c) a közoktatásról szóló törvény, a szakképzésről szóló törvény, a felsőoktatásról szóló törvény és a felnőttképzésről szóló törvény alapján megszervezett szóbeli vizsgák.
Tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető egyéni vállalkozó:
A fenntartó tolmácsszolgálatonként köteles legalább az alábbi munkakörök betöltéséről gondoskodni:
a) egy – heti negyven órás munkaidőben alkalmazott-szakmai vezető jelnyelvi tolmács,
b) egy – heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott – jelnyelvi tolmács,
c) egy – heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott – diszpécser.
A fenntartó a meghatározott minimális létszámon túl szükség esetén munkaviszony keretében jelnyelvi tolmácsokat alkalmazhat, vagy természetes személlyel létrehozott megbízási jogviszony keretében jelnyelvi tolmácsokat foglalkoztathat.Jelnyelvi tolmácsként csak olyan személy alkalmazható vagy foglalkoztatható, aki szerepel a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén.
A diszpécsernek magyar jelnyelvből legalább középfokú kommunikációs tanfolyami, vagy legalább A2 szintű jelnyelvi tanfolyami tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.2001. december 31-ét követően kiadott középfokú kommunikációs tanfolyami tanúsítvány akkor fogadható el, ha azt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, vagy – a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 30. § (4) bekezdése szerint, az ott meghatározott időtartamig – az azzal egyenértékűnek minősített nyilvántartásban szereplő intézmény bocsátotta ki.1998. március 1-je és 2001. december 31-e között kiadott középfokú kommunikációs tanfolyami tanúsítvány akkor fogadható el, ha azt az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő intézmény bocsátotta ki.Ellátási terület: az a földrajzi terület (megye, illetve főváros), amelyre a módszertani központ térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozására pályázatot ír ki, illetve amelyre a finanszírozási szerződésben a fenntartó tolmácsszolgálat létrehozását, működtetését, és tolmácsszolgáltatás biztosítását vállalja.
(2009. évi CXXV. törvény, 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet)
749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nem szükséges
749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás nem szükséges
749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-becslés) Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés) nem szükséges
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés külön lapon
749007 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés nem szükséges, kivéve a postai szakértés és a közlekedési szakértés.
Postai szakértés:
A hírközlési hatóság a szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait.
Közlekedési szakértés:
Aki szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalnak vagy – a Kormány rendeletében meghatározott szakterületek esetében – a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamarának bejelenteni.
(2012. évi CLIX. törvény, 1988. évi I. törvény)
749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés I. A miniszter által vezetett kulturális szakértői nyilvántartás tartalmazza:
a) annak a szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyen a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet folytat;
b) bejelentés időpontját és
c) a nyilvántartásba vétel sorszámát.A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a miniszter rendszeresíti.II. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos területek:
a) régészeti terület,
b) műemléki terület
ba) műemléki érték dokumentálása szakterület,
bb) műemléki falkutatás szakterület,
bc) műemléki restaurátor szakterület,
bd) történeti kertek szakterület,
be) műemléki faldiagnosztika szakterület,
bf) orgonahangszer-helyreállítás szakterület.A szakértői tevékenységet folytató személy köteles az erre irányuló szándékát a hatóságnak bejelenteni.A Kormány a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként
a) műemléki területen a Magyar Építész Kamarát,
b) régészeti területen a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot
jelöli ki.A régészeti területen szakértői tevékenységet folytathat az a személy is, akit a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet vagy a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterület régészet részszakterületen érvényességi idő megadása nélkül, határozatlan időre nyilvántartásba vettek.
(19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet
749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése 1. Egészségügyi szakértés:
Az egészségügyi miniszter által kiadott szakértői engedély.2. Gyógyszer/gyógyászati segédeszköz ismertetése:
Gyógyszerismertetést a Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal vagy a bejelentett ismertetési tevékenységet folytatóval (a továbbiakban: ismertetési tevékenységet folytató) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
– orvos,
– fogorvos,
– gyógyszerész,
– biológus,
– vegyész,
– orvos- és egészségtudományi képzési terület, egészségtudományi képzési ág valamely alapképzési szakán végzett személy,
– továbbá olyan személy folytathat, aki a gyógyszerismertetői tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítése alól 2007. március 14-ét megelőzően felmentést kapott.Gyógyászati segédeszköz ismertetést az ismertetési tevékenységet folytatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy folytathat.
(1997. évi CLIV. törvény, 2005. évi XCV. törvény, 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet)
749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés 1. Környezetvédelmi szakértés:
Környezetvédelmi szakértői tevékenységet az végezhet, akinek tevékenységét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényben meghatározott területi mérnöki kamara engedélyezte.2. Természetvédelmi és tájvédelmi szakértés:
Természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységet az végezhet, akinek tevékenységét az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélyezte.
(1995. évi LIII. törvény, 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet)
749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés Szakképesítés nem szükséges, kivéve a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység.
(2011. évi CXCI. törvény, 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet)
749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása külön oldalon
749013 Falugazdász tevékenység nem szükséges
749014 Igazságügyi tűzvédelmi szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás nem szükséges
749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749021 Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítő-szakértés (nem számítástechnikai) Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749022 Igazságügyi természettudományi szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749023 Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749025 Igazságügyi toxikológiai szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749026 Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi) Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749029 Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében) Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749031 Haszonállatok törzskönyvezése A szarvasmarha, bivaly, zebu, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, prémesállat, méh, hal, emu, strucc, valamint a vadászható emlős vadfaj fajtáinak tenyészállatait csak elismert tenyésztő szervezet és fajtaelismerés alapján meghatározott feltételekkel tarthat fenn, törzskönyvezhet, és láthat el származási igazolással.

A tenyésztő szervezeti elismerést tenyésztő egyesület, szövetség vagy tenyésztő vállalkozás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kérheti arra az önálló névvel megjelölt fajtára, amelyet köztenyésztésbe kíván vonni. A védett őshonos állatfajták fajtaelismerésére és tenyésztő szervezetük elismerésére a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 23.) FVM rendeletben előírtak az irányadók.

Az elismerést kérő tenyésztő szervezetnek a jelen rendeletben előírtak teljesítéséről saját szervezetén belül, vagy az adott tevékenységekre általa vagy más szervezetekkel együtt létrehozott szervezetei útján, illetve arra alkalmas más szervezetek megbízásával kell gondoskodnia. Ha az előírt feladatot nem a kérelmező látja el, azt a kérelemben külön meg kell jelölnie, és csatolnia kell a megbízandó szervezet nevét, címét, alapító okirat, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, továbbá a feladatok ellátására való alkalmasságát igazoló adatokat, valamint a megbízást és a feladatok ellátásának felelősségét szabályozó szerződést.

749032 Igazságügyi kriminalisztikai szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749035 Műszaki tanácsadás nem szükséges
749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb) Egyéni vállalkozó fajtiszta eb törzskönyvezését nem végezheti, mivel elismert ebtenyésztő szervezet bírósági nyilvántartásba vett társadalmi szervezet lehet.
749037 Lektorálás (nem nyelvi) nem szükséges
749038 Meteorológiai szolgáltatás nem szükséges
749039 Igazságügyi állatorvosi szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749040 Gombaszakértés Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki
a) rendelkezik a felsorolt képesítések valamelyikével:
aa) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres vizsgát tett
– Gomba-szakellenőr
ab) a VM által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon sikeres vizsgát tett,
ac) 1955-1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy
ad) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű képesítést szerzett.
b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,
c) ötévente részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által szervezett továbbképzésen, és
d) a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) bejelentette.
(2008. évi XLVI. törvény, 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet)
749041 Igazságügyi szakértés személy- és vagyonvédelmi területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar) Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749045 Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és pénzügyi területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749050 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Azon természetes személyek, akik a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: R.) hatálybalépését (2015.11.02.) megelőzően a R.-ben meghatározott közbeszerzési tevékenységet vagy közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére végzett folyamatba épített ellenőrzésben, minőségbiztosítási tevékenységben vagy utóellenőrzésben érdemi tevékenységet végeztek, a hatálybalépést követően nyújthatják be előzetes regisztráció iránti kérelmüket a Miniszterelnökségnek.

A kérelmező az előzetes regisztráció iránti kérelméhez csatolja:
a) felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumok másolatát;
b) közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó R. 3-4. § szerinti dokumentumokat;
c) felelősségbiztosítási kötvény másolatát;
d) előzetes regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást.

A Miniszterelnökség az előzetes regisztrációs kérelemben benyújtott okiratok megvizsgálása után a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint határozatot hoz az okiratok megfelelőségéről. A hiányosan benyújtott okiratok pótlására a Miniszterelnökség egy alkalommal, nyolc napos határidő biztosításával tűz határidőt a kérelmező számára. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Miniszterelnökség az előzetes regisztráció iránti kérelmet elutasítja.

Az okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a Miniszterelnökség továbbítja az előzetes regisztrációs kérelmet, és a határozatát a Közbeszerzési Hatóságnak, amely a kérelmezőt előzetes regisztráció jogcímén felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a névjegyzékbe veszi a 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján.

Az előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket az előzetes regisztrációtól számított hat hónapig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják (előzetes regisztráció).

Az előzetes regisztrációt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki felsőfokú – főiskolai, egyetemi – végzettséggel és a R.-ben meghatározott igazolt gyakorlattal rendelkezik.
(2015. évi CXLIII. törvény, 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet)

749051 Igazságügyi hangszerszakértői tevékenység Az igazságügyért felelős miniszter az igazságügyi szakértő részére Igazságügyi szakértői igazolványt ad ki.
2005. évi XLVII. törvény, 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet, 9/2006. (II. 27.) IM rendelet, 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet)
749052 Képesítéshez kötött nyomástartó berendezés kezelés külön oldalon
749053 Képesítéshez kötött kompresszor-kezelés Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit
– Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető VAGY
– Kompresszorkezelő VAGY
– Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
(21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet)
Javaslat helyettesítő képesítés(ek)
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetéséhez rendelt
– Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető vagy
– Kompresszorkezelő vagy
– Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
kpesítésen kívül nem fogadható el szakiránynak megfelelő más szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség:
– OKJ 31 522 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Kompresszorkezelő vagy
– OKJ 31 522 02 0010 31 01 Elágazás: Hőközpont és -hálózatkezelő vagy
– OKJ 31 522 02 0010 31 02 Elágazás:Hűtéstechnikai berendezéskezelő vagy
– OKJ 31 5259 02 Kompresszor-, légtartály-és szivattyúkezelő vagy
– OKJ 05 9 8299 04 3 1 03 Kompresszor, légtartály és szivattyúkezelő.
749054 Képesítéshez kötött ipari hűtőgép kezelés Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás
– Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő VAGY
– Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő VAGY
– Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó VAGY
– Szellőző- és klímaberendezés szerelő VAGY
– Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő VAGY
– Hűtőgépkezelő
(821/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
Javaslat helyettesítő képesítés(ek)
– OKJ 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő – vagy
– OKJ 31 521 14 0100 31 02 Részszakképesítés: Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő vagy
– OKJ 31 5236 01 Ipari-és kereskedelmihűtőgép-szerelő vagy
– OKJ 05 2 8299 02 31 06 Ipari és kereskedelmihűtőgép-szerelő vagy
– OKJ 33 522 02 0000 00 00 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó vagy
– OKJ 31 522 03 0000 00 00 Légtechnikai rendszerszerelő vagy
– OKJ 31 522 03 0100 31 02 Részszakképesítés: Légtechnikai hálózat szerelő vagy
– OKJ 31 5236 03 Szellőző-és klímaberendezés-szerelő vagy
– OKJ 05 2 7622 02 2 3 03 Szellőző- és klímaberendezés szerelő. vagy
– OKJ 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő vagy
– OKJ 31 582 21 0010 31 01 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő vagy
– OKJ 31 5236 03 Szellőző- és klímaberendezés-szerelő vagy
– OKJ 35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő vagy
– OKJ 31 582 21 0001 31 04 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő vagy
– Gépészmérnök (egyetemi végzettség) vagy
– Gépészmérnök (főiskolai végzettség)
749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység A nyilvántartásba vételt kérő szervezet a kérelmét a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyújtja be a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak.

A nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a tevékenységre vonatkozóan éves összes káreseményre legalább 20 000 000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 10 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással és a tevékenységére vonatkozó szabályzattal kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és biztosítania kell az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A nyilvántartott szervezet az ellenőri állományának változását nyolc napon belül bejelenti az országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron kívül nyilvántartásba veszi a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőrt. A nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a kérelmezett tevékenységre vonatkozó nemzeti akkreditáló szerv általi akkreditálással kell rendelkeznie, vagy bejelentett tanúsító szervezetnek kell minősülnie.
(146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet)

749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat területi mérnöki kamarai egységes nyilvántartásba vétel (176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet)
75 Állat-egészségügyi ellátás
750 Állat-egészségügyi ellátás
7500 Állat-egészségügyi ellátás
750001 Állatorvosi tevékenység Nem egyéni vállalkozói tevékenység
750002 Állat-egészségügyi szakasszisztencia Nem egyéni vállalkozói tevékenység
77 Kölcsönzés, operatív lízing
771 Gépjárműkölcsönzés
7711 Személygépjármű kölcsönzése
771101 Gépkocsikölcsönzés nem szükséges
771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése nem szükséges
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
771201 Járműkölcsönzés nem szükséges
772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése nem szükséges
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése nem szükséges
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s. nem szükséges
772902 Barkácseszköz kölcsönzése nem szükséges
772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése nem szükséges
772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése nem szükséges
772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése nem szükséges
772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése nem szükséges
772907 Hangszerkölcsönzés nem szükséges
772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó (7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet)
773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése nem szükséges
7732 Építőipari gép kölcsönzése nem szükséges
773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése nem szükséges
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
773301 Irodagép-kölcsönzés nem szükséges
773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése nem szükséges
7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése nem szükséges
7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése nem szükséges
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése nem szükséges
773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése nem szükséges
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése nem szükséges
774 Immateriális javak kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
774001 Immateriális javak kölcsönzése nem szükséges
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
781 Munkaközvetítés
7810 Munkaközvetítés
781001 Munkaközvetítés külön oldalon
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
791 Utazásközvetítés, utazásszervezés
7911 Utazásközvetítés
791101 Utazásközvetítés külön oldalon
791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése nem szükséges
791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése nem szükséges
791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban) nem szükséges
791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban) nem szükséges
7912 Utazásszervezés
791201 Utazásszervezés m.n.s. külön oldalon
799 Egyéb foglalás
7990 Egyéb foglalás
799001 Idegenvezetés 1. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) idegenvezetői igazolvány

2. a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek a lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői tevékenység ellátása: Lovastúra-vezető (középfokú), vagy Sportedző (lovas sportágban) (középfokú) (33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet, 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet)

799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység nem szükséges
799003 Turistatájékoztatás nem szükséges
799005 Egyéb foglalás m.n.s. nem szükséges

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek

Köszönet:

Farkas Tibor, Farkasné Tusák Anita, Füleiné Rozsits Anikó, Hoffmanné Klemm Szilvia, Huziánné Horváth Csilla, Illésné Ruzsa Teréz, Pető Andrea, Szitanicsné Csata Andrea, Varga Mária, Varga Irén, Verebélyi Istvánné, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb