Áfa levonási jog - korlátozás és oldás

Fájlnév afa-levonasi-jog-korlatozas-es-feloldas-v2019.pdf
Fájlméret 118 KB
Verzió 2.0-2019
Létrehozás dátuma 2019-04-08
Letöltve 5822 alkalommal
Kategória Tájékoztatók, hasznosságok
Címke áfa levonás, áfa törvény, áfa tv, levonási tilalom, oldás, tiltás
classic-editor-remember classic-editor

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 120. §-a alapján az adóalany

Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany – ilyen minőségében – a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet

a) termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany – ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is – rá áthárított;

b) termék beszerzéséhez – ideértve a termék Közösségen belüli beszerzését is -, szolgáltatás igénybevételéhez – ideértve az előleget is, ha az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti – kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított;

c) termék importjához kapcsolódóan

ca) maga vagy közvetett vámjogi képviselője megfizetett, illetőleg

cb) maga vagy közvetett vámjogi képviselője fizetendő adóként megállapított;

d) előleg részeként megfizetett;

e) a 11. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett termékértékesítéséhez kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított

[a)-e) pontok a továbbiakban együtt: előzetesen felszámított adó]…

Az Áfa tv. idézett 120. §-a mellett a 121. § is az áfa levonhatóságáról rendelkezik, majd 2 paragrafussal később lehűti a lelkesedést a 124. § hosszas listája:

124. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le: …

"Vissza a tetejére" gomb