ÖVTJ 711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés képesítési követelmény

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

1. Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés:

Az országos kamarákon belül a Magyar Mérnöki Kamara legalább építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, vízépítési, környezetvédelmi, földmérő és térképészeti, erdészeti és faipari, mezőgazdasági, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai, munkabiztonsági, tűzvédelmi szakterületeken, valamint a jogosultsághoz kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken tagozatokat hoz létre.

A területi kamara kérelemre a mérnöki tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolványt állít ki. A hatósági igazolvány igazolja az engedély kiadásának idejét, a gyakorolható tevékenységet.

NEM SZÜKSÉGES a területi szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékébe történő felvétel, amennyiben olyan gép, berendezés, eszköz, jármű, technológia tervezéséről, valamint az építmények szerves részét nem képező technológiai berendezés, eszköz, bútor tervezéséről van szó, amely nem tartozik a jogszabályok hatálya alá rendelt építmény (épület, műtárgy) építészeti-műszaki tervezési területéhez.

2. Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le a

a) építészeti tervezési területhez,

aa) belsőépítészeti tervezési szakterülethez,
ab) kertépítészeti műtárgy tervezési szakterülethez

b) táj- és kertépítészeti tervezési területhez

kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.

Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara titkára, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára folytatja le az alábbi szakterületekhez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését:

a) sajátos építmények műszaki tervezési terület

aa) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület,

ab) hírközlési építmények tervezési szakterületen vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület, vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület,

ac) vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületen települési víziközmű tervezési részszakterület, területi vízgazdálkodás tervezési részszakterület és vízkészlet gazdálkodás tervezési részszakterület,

ad) bányászati építmények tervezési szakterület,

ae) gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület,

af) energiaellátási építmények tervezési szakterületen hőenergetikai építmények tervezési részszakterület, villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület, megújuló energia építmények tervezési részszakterület, atomenergia építmények tervezési részszakterület,

b) szakági műszaki tervezési terület

ba) hídszerkezeti tervezési szakterület,

bb) tartószerkezeti tervezési szakterület, a szakterületen épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület,

bc) építmények gépészeti tervezési szakterület, a szakterületen épületfizikai tervezési részszakterület,

bd) építményvillamossági tervezési szakterület,

be) geotechnikai tervezési szakterület.

NEM SZÜKSÉGES a területi szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékébe történő felvétel, amennyiben olyan gép, berendezés, eszköz, jármű, technológia tervezéséről, valamint az építmények szerves részét nem képező technológiai berendezés, eszköz, bútor tervezéséről van szó, amely nem tartozik a jogszabályok hatálya alá rendelt építmény (épület, műtárgy) építészeti-műszaki tervezési területéhez.

3. Tűzvédelmi berendezés tervezése:

a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti.

4. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai, mechanikai vagyonvédelmi rendszerek tervezése:

A rendőrhatóság által kiadott
– Biztonságtechnikai tervező, szerelő vagy
– Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
igazolvány alapján.

Képesítési jogszabály
(1996. évi LVIII. törvény, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet)

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek | ÖVTJ 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Köszönet:

Farkasné Tusák Anita, Füleiné Rozsits Anikó, Huziánné Horváth Csilla, Illésné Ruzsa Teréz, Pető Andrea, Szitanicsné Csata Andrea, Varga Mária, Varga Irén, Verebélyi Istvánné, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb