ÖVTJ 781001 Munkaközvetítés szakképesítési követelményei

KSH-logoÖVTJ teljes tartalom [print_link] [email_link]

Magán-munkaközvetítői tevékenység:

– Munkaerő-piaci menedzser vagy
– Munkaerő-piaci ügyintéző vagy
– Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző

a) szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében

– egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán,
– egyetemek állam- és jogtudományi karán,
– egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon,
– egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán
szerzett oklevél, valamint
– egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy

b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:

– az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
– munkaköri követelmények meghatározása,
– a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
– munkaerő-kiválasztás,
– munkaerő-közvetítés,
– munkaerő-felvétel,
– a belső utánpótlás tervezése,
– a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
– teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:
= bérezési alapelvek kialakítása,
= hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
– munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
– személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,
– munkakörülmények vizsgálata; vagy

c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat; vagy

2. Munkaerő-kölcsönzést egyéni vállalkozó nem végezhet, mert kölcsönbeadó kizárólag a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet lehet, amely megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 215. § (1)).

Képesítési jogszabály: 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

Javaslat helyettesítő képesítés(ek)

– OKJ 54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző vagy
– OKJ 54 345 03 0100 52 01 Részszakképesítés: Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző vagy
– OKJ 71 3443 01 Munkaerőpiaci menedzser vagy
– OKJ 52 3443 01 Munkaerőpiaci ügyintéző

ÖVTJ egyéni vállalkozók képesítéshez kötött tevékenységek | ÖVTJ 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79

Köszönet:

Füleiné Rozsits Anikó, Illésné Ruzsa Teréz, Pető Andrea, 1818, és

KÖNYVELŐZÓNA - logó bejelentkezési oldal

"Vissza a tetejére" gomb