Egyéb

2014.03.06. – Jövő hét csütörtök az első adatszolgáltatási időpont a pénztárgép helyett számlát kiadók számára

online pénztárgép helyett folyamatos adatszolgáltatásFigyelem! Változás: Pénteken (2014.02.28.) ismét változott a helyzet a 10/2014. (II. 28.) NGM rendelet kihirdetésével!

A hozzászólások között olvasható a lényeg! Köszönjük szépen Paczári Tibornak, kedves olvasónknak, az értékes hozzászólást! (A hivatkozásra kattintva olvasható a változás.)

Nincs online pénztárgépünk? Akkor hetente adatszolgáltatás!” címmel nem egészen egy hónappal ezelőtt hívtuk fel a figyelmet arra, hogy az adóalany, aki

 • az egyébként pénztárgép használatra kötelezett tevékenységéhez kapcsolódó
 • nyugtaadási kötelezettségét
 • az adott pénzátvételi helyen
 • kizárólag számla kibocsátásával teljesíti

az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák adatát a számla kibocsátásának keltét alapul véve, naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig (csütörtök) elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követően történik. A beadást első alkalommal ? a 2014. március 1. és 2. vonatkozásában ? a 9. héttől kell teljesíteni.

Az első beadási határidő: 2014. március 6.

Erősen gyanítjuk, hogy nem mi vagyunk az egyetlen könyvelőiroda, aki hatalmas csatákat vív az arra kötelezett ügyfelekkel; “… de igen, kell pénztárgép, mert nem áll fenn a számlakiadás áfa törvény előírásai szerinti összes lehetősége.”

Egyáltalán nem csodálkozunk azon, hogy megszédülnek az ügyfelek az online pénztárgép tragikomédia előadás nézőjeként és szereplőjeként.

A NAV37 oldalon (!) keresztül ismerteti, hogy ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget. Aki szeretne alaposan tájékozódni a kérdésben, az a megadott hivatkozásra kattintva letöltheti saját gépére a tudásanyagot.

Mi megpróbáljuk pár sorban kiemelni a lényeget:

 1. Alapesetben az értékesítésről – főszabályként számlát – kell kiállítani.
 2. Készpénzes értékesítésnél, ha a vevő nem adóalany és nem kér számlát, az értékesítő adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli
 3. A nyugtaadási kötelezettségét az adóalany bizonyos esetekben kötelezően gépi kibocsátású nyugtával, vagyis a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő pénztárgéppel, taxaméterrel köteles teljesíteni.
 4. A nyugtaadás, gépi nyugtaadás kötelezettsége nem terheli az adóalanyt akkor, ha nyugta helyett számla kibocsátásáról gondoskodni tudott, mert módjában állt a nem adóalany vevőtől a számla szabályszerű kiállításához szükséges vevői adatokat megkapni.

A készpénzes forgalomban, nem adóalanynak történő értékesítés esetében nem biztos, hogy a vásárló meg kívánja adni a számla kibocsátáshoz szükséges vevői adatokat, melynek hiányában a számla kibocsátás meghiúsulhat.

Ennek következtében a nyugtaadási  kötelezettség  fennáll!

Ne adja a jó Atyaúristen, hogy egyetlen alkalommal egy NAV ellenőr azt mondja – az egyébként online pénztárgéppel történő nyugtaadásra kötelezett adóalanynál, aki a gépi nyugtaadás kötelezettsége alól azzal szeretne “menekülni”, hogy tervei szerint minden értékesítésről számlát adna -, hogy nem kívánja megadni az adatait a számlaadáshoz! 🙁

Éééés…, a “menekülőnek” az online pénztárgép helyett, amíg “meg nem bukik”, hetente adatszolgáltatást kell adnia; napi bontásban! Hogyan fog eljutni a könyvelőhöz a napi anyag? Vállalja-e a feldolgozást? Vállalja-e a heti ügyeletet? Vállalja-e a plussz terhet? Megfizeti-e a vállalkozás a többlet terheket?

Továbbiak

ozzászólás

 1. Pénteken ismét változott a helyzet a 10/2014. (II. 28.) NGM rendelet kihirdetésével 🙂

  9/B. § A 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek azok a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, akik vagy amelyek az  Áfa tv. 166.  §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségüknek az  Áfa tv. 166.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint 2013. szeptember 1-jét megelőzően kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget.

  12. § Az az adóalany, aki a 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól a 9/B. §-ban foglaltak szerint mentesül,
  köteles ezt a  tényt az  állami adóhatóságnak a  nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének,
  szervizelésének egyes, az  adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő
  szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet
  hatálybalépését követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.

  13. § A 9/C. §-t a 2014. december 31-ét követően kibocsátott számlák vonatkozásában kell először alkalmazni.

  Aki nem kap haladékot annak sem hetente hanem havonta kell adatot szolgáltatnia!

  Ezen adóalany az  Áfa tv. 178. § (1a)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a  Rendelet 2.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  Rendelet 1.  mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az  e  tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a  vevő nevét és címét, továbbá az  ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az  ellenérték összegét ? az  állami adóhatóság által meghatározott struktúrában ? a  számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.

  1. Kedves Paczári Tibor Úr!

   Nagyon szépen köszönjük, hogy nem csak elolvasta a jogszabály változását, hanem azt meg is osztotta honlapunkon!

   Ilyenkor egyáltalán nem lehet csodálkozni, hogy az a számviteli szakember (könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó stb.), aki alaposan átrágta magát az alaprendeleteken, a változásokon, most mérgében fölhöz csapja sapkáját, ugrál rajta negyed óráig, majd elmegy a legközelebbi becsületsüllyesztőbe, és addig iszik, amíg a sok rendeletből már egyet sem lát. 🙁

   A jó mindig elnyeri méltó büntetését! Aki becsülettel dolgozott, felkészült ezen baromság teljesítésére, ismét sutba dobhatja lelkiismeretességét.

   Csak egyszer kerülne a kezünk közé az, aki ezeket az épületes marhaságokat kitalálja…! 🙂

"Vissza a tetejére" gomb