Könyvelőzóna

Ismét utazási kedvezmények 2012-ben a korhatár előtti és a rokkantsági ellátásban részesülőknek

busz-metró-villamos-vonat 2012.Elég nagy arculcsapás volt az előrehozott öregségi nyugdíjasoknak a korhatár előtti ellátássá változás, aminek sok egyéb negatív hatása mellett az is a következménye, hogy a korhatár előtti ellátottak, varázsütésszerűen, nem minősülnek nyugdíjasoknak, és így nem részesülhetnek a nyugdíjasoknak járó kedvezményekben.

Ugyancsak nem jártak jól a megváltozott munkaképességűek közül sokan, akiknek nem volt elég a saját gondjuk-bajuk, de sikeresen megnehezítették az új szabályok az ő életüket is.

2012. március 20-án jelent meg a Magyar Közlöny 32. számában a Kormány 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról, ami nagyjából azt jelenti, hogy a saját jogú nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, a 2011.december 31-ig betöltötték az 57. életévüket és korhatár előtti öregségi nyugdíjasok (azaz, mai nevükön: korhatár előtti ellátásban részesülők), rokkantsági járadékosok, nemzeti gondozásban részesülők, nemzeti helytállási pótlékban részesülők újra visszakapják az utazási kedvezményeiket, “Ellátottak utazási utalványa” néven.

A rokkantsági ellátásban részesülők sem maradtak ki a sorból. A kedvezményre az a jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő jogosult, aki

– 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a hatósági minősítés alapján 30%-os vagy kisebb mértékű

– 2011. december 31-én betöltötte az 57. életévét és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra, vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult.

Az ?Ellátottak utazási utalványa? alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:
a) személy, aki
aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
ab) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,
ad) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság kz2016uj minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,
ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
af) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

A 2012. január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő személy részére 2011. év folyamán kiállított ?Nyugdíjasok utazási utalványa? 2012. április 30-áig használható fel kedvezményes utazás igénybevételére

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a helyi közlekedésben a korábbi kedvezményezetti jogcímeken vásárolt kedvezményes bérletek érvényességi idejük lejártáig kedvezményes utazás igénybevételére felhasználhatóak

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Kérek szépen eligazítást: 1951. 03. 12.-én születtem, 2011. 03. 12.-én mentem csökkentett összegű előrehozott nyugdíjba.Mellette vállalkozóként dolgoztam. A járulékokra való tekintettel a váll.engedélyem 2011.12.29.-e óta szüneteltetem, 2012.01.01.-től 4 órában alkalmazott vagyok a mai napig.Szeretném tudni, hogy újra számoltassam-e a nyugdíjam,a 365 napot hogyan kell számolni? S ha igen, milyen papírokat kell a kérelem mellé csatolni? Érdemes-e, és ha igen, mikor visszatérni a vállalkozók nehéz világába? Válaszukat előre és mélységes tisztelettel köszönöm. Fehér András Hajdúböszörmény.

  1. Kedves Fehér András!

   A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki 1952. január 1-e előtt született, a betöltött 62. életév, vagyis, ön március 12-én betöltötte az öregségi nyugdíj korhatárt, tehát, ön már öregségi nyugdíjas.

   Ha az érintett személy betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, korhatár előtti ellátása megszűnik. A nyugdíjfolyósító szerv öregségi nyugdíjként folyósítja tovább a korhatár előtti ellátást változatlan összegben.
   Tulajdonképpen nem történik változás, a nyugdíjkorhatár betöltését követően az ellátás összege nem változik, csak a folyósítás jogcíme módosul korhatár előtti ellátásról öregségi nyugellátásra. (Mivel vállalkozói tevékenységet folytat, kiegészítő tevékenységű egyéni vagy társas vállalkozónak fog minősülni, és kedvezőbb járulékfizetési helyzetbe kerül.)

   Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítására a nyugdíjkorhatár betöltését követően nincs mód, az öregségi nyugdíjról lemondani sem lehet.

   A korhatár előtti ellátásban részesülő személy a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjigényt nyújthat be. (Esetünkben, sajnos, már késő bánat, eb gondolat… 🙁 )

   Az öregségi nyugdíj megállapítására akkor van lehetőség, ha az érintett személy az öregségi nyugdíj korhatár betöltését megelőzően, legkésőbb a korhatár betöltését megelőző napon lemond a korhatár előtti ellátásról, melynek következtében az ellátás megszűnik, így nem következik be a korhatár előtti ellátás korbetöltést követően öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása, amikor ismételt megállapítás, számítás már nem történhet, hanem megnyílik a lehetőség az ellátás ismételt megállapítására.

   A korhatár előtti ellátásban részesülő személy, ha az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább háromszázhatvanöt napra szolgálati időt szerzett, a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását.

   A korhatár előtti ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért keresőtevékenység esetén az érintett személy a nyugdíjjárulék fizetéssel további szolgálati időt szerez. A háromszázhatvanöt nap szolgálati idő követelmény szigorú, az esetlegesen rövidebb tartamú szolgálati idő kizárja az ellátás ismételt megállapításának lehetőségét, kerekítésre, méltányosság gyakorlására nincs mód.

 2. Tisztelt Cim!
  1955.03.28. születtem,törzsszámom:xxxxxxxxxxxx (szerkesztő törölte, mert ez kényes adat)
  rehabilitációs ellátásban részesülök,jár-e nekem utazási kedvezmény, erre szeretnék választ kapni?2013 március 13-án.
  Válaszát tisztelettel várom a fenti e.mail cimen.
  Levelem megirására az késztetett,hogy a törvényben irottakat nem lehet értelmezni egy földi halandónak, miért nem irják magyarul,hogy mindenki értse!!

  Tisztelettel:
  Kada Lászlóné

  1. Kedves Kada Lászlóné!

   Kérjük, olvassa el figyelmesen azt az írásunkat, amelyhez kérdését írta; még a jogszabályi szöveget is bemásoltuk. Ennyi adatból nem is tudunk válaszolni megnyugtató módon, mert alapból ugyan nem jár, de van egy-két kitétel, amikor mégis jár.

   1. Tisztelt Címzett!

    Engem érdekelne az az egy-két kivétel, amikor mégis jár, mert van egy ismerősöm, aki 1955-ben született és mégis kapott 2013-ban, de nem tudja, hogy milyen jogcímen kapott. Köszönettel: János

    1. Kedves János!

     Legyen kedves elovasni figyelmesen azt a cikkünket, amihez kérdését írta. Az ismerőse nem tudja, hogy milyen jogcímen kapja, és ebből mi találjuk ki, hogy ön miért nem kap… 🙁

 3. Szeretném Önöktől megkérdezni
  hogy rehabilitációs foglalkoztatásban lehet e teljesítménybérezést alkalmaznia a munkaadónak, és jár – e a rehabilitált dolgozónak az éves szabadságon túl úgynevezett plusz szabadság. Köszönettel

  1. Kedves Tóth Sándorné!

   A foglalkoztatásnak vannak bizonyos korlátai, de a teljesítménybérezés alkalmazására vonatkozóan nincs tilalom.

   Öt munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, akinek a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

  2. Hálás szívvel köszönöm a gyors és precíz válaszokat amit Önöktől kaptam! Szeretném megkérdezni , rehabilitációs ellátásom mellet fenntarthatom e kis vállalkozásomat/ rövidáru kisüzlet/ és dolgozhatom e 4 órában benne.

   1. Kedves Tóth Sándorné!

    A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott
    a. keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a munkaszerződés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja,
    vagy
    b. keresőképtelen.

    Amennyiben egyéni vállalkozó, akkor nincs (nem is lehet) önmagával munkaszerződése, és ugyanez igaz akkor is, ha tagi viszonyban van foglalkozta. Ezekben az esetekben nincs értelmezve a munkaidő (ahogyan sokszor leírtuk már: a vállalkozó munkaideje látástól Mikulásig tart…).

 4. Tisztelt Könyvelő iroda!
  1952. december 6.-án születtem. 2000-től 67% rokkantsági nyugdíjon voltam.
  2010. júliustól 50% rokkantságit kapok, az összeg maradt. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor mehet el nyugdíjba.- ledolgozott éveim, 26év. Az is érdekelne, hogy rokkantsági mellett lehetek-e őstermelő.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  1. Kedves szabotimi82!

   1952-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap.

   Azt nem ártana tudni, hogy milyen ellátást kap pontosan, gyanítjuk, hogy rehabilitációs ellátást, de ezt pontosan a határozatról olvashatja le.

   1. Saját jogú ellátásban ( III.) részesülök.Nem tudom,hogy ebben a “helyzetben” lehetek-e őstermelő.
    Válaszát előre is köszönöm.

 5. Tisztel Könyvelő iroda!
  Megváltozott munkaképességük ellátása iránti kérelmet terjesztettem elő 2ol3.jan l4.-én. A lényeg az egészségi állapot mértéke 56 %, minősitési csoport B2, rehabilitálható, foglalkozási rehabilitáció nem javasolt. Tavaly két hosszu csipőprotézist kaptam, és két térdmütétem is volt, az egyik szintén tavaly. Fogalmam sincs mint jelent az ötvehat százalék /2oo7-ben már kaptam egy végleges 5o%os határozatot/ és minek alapján számolják ki a rokkantsági ellátást, mivel 2oll.dec.8-tól betegállományban voltam, és 2ol2.nov.l9.-ig, amig le nem járt a táppénzes évem táppénzt folyósitott az OEP. nov. l9.-ig, a mellékelt nyilatkozatban “részesül-e rensszeres pénzellátásban” nem tudom mit ikszeljek. Jelenleg a 9o napos álláskeresési járadékban részesülök, ami február l9,-én jár le.
  A következő mivel táppénzt kaptam, nem tudom, hogy mit irjak a “jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért pénzbeli e.bizt járuék alapját képező jövedelme” cimü rovatba. Mivel munkaviszonyom megszünt 2ol2.nov.l9-én, és az elmult egy évre járó szabadságot fizette ki a munkáltatóm.
  Szóval teljesen tanácstalan vagyok, mert az egészet, ahogy van nem értem. Válaszukat előre is köszönöm tisztelettel

  1. Tisztel könyvelő iroda! Tudnának nekem válaszolni? köszönöm

  2. Kedves Horváth Erzsébet!

   Ez olyan kérdés, amire nem tudunk megfelelően válaszolni; ez már olyan konkrét ügy, amelyhez sok adatunk hiányzik.

   Az ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a kz2016uj minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata. A javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek
   a) rehabilitációs ellátásban, vagy
   b) rokkantsági ellátásban részesülhetnek,
   amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak.

   A rehabilitációs hatóság a kz2016uj minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy
   a) rehabilitálható
   b) rehabilitációja nem javasolt.
   (Mindkét csoporton belül, további alcsoportok is szerepelnek a kz2016uj minősítésben, az ellátás összege ettől is függ.)

   Javasoljuk, kérje a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervének ügyfélszolgálatának segítségét – nekik pontosan ez az egyik feladatuk.

 6. T.Könyvelő Iroda!

  1953-as születésű nő vagyok.2012.december 26-tól Korhatár előtti ellátásban részesülök. Érdeklődöm hogy valamilyen utazási kedvezményt kaphatok e?

  Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelettel: Gál Andrásné

 7. Tisztelt könyvelő iroda!
  64 éves öregségi nyugdíjas. A kérdésem az lenne, hogy kapunk-e 2013-ban utazási utalványt,Ill. a tavalyit meddig használhatjuk fel?
  Köszönettel.

  1. Kedves Kovács Györyné!

   A nyugdíjigazgatóság Tárgy év március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-ig 65. életévüket nem töltötték be.
   érvényességi idő: Minden év január 1-től a követő év március 31-ig
   Felhasználható: vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven történő közlekedésre.

 8. Akkor jól értem,hogy a minimálbér 93000 ft-nak a 45 %-ra vagyok jogosult a törvény alapján?Ennél többet semmiképpen nem kaphatok?Magyarul rám az első a.)pontban leírtak vonatkoznak?Egyébként nem vagyok rahabilitálható,ezt bocsánat nem írtam le.:(

  1. Kedves Szgyöngyi!

   Írta, hogy B2 kategóriás rokkantsági ellátásban részesülő.

   A B2 kategória azt jelenti, hogy rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a kz2016uj minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt – ezért jogosult rokkantsági ellátásra.

   A rokkantsági ellátás összege az ön esetében (B2):
   A havi átlagjövedelem 40 %-a, de legalább a minimálbér 30 %-a (27.900,- Ft), és legfeljebb a minimálbér 45 %-a (41.850,- Ft).

   1. Most már világos a dolog.:)Nagyon szépen köszönöm a gyors választ és további szép napot!

 9. Tisztelt Könyvelőiroda!
  2005-2012 áprilisig 67%-os rokkant nyugdíjat (103585 ft)kaptam.Most a felülvizsgálaton megállapították,hogy egészségi állapotom 57%-os és B2 minősítési csoportba tartozom és így rokkantsági ellátást állapítottak meg és ezáltal 2013.02.01-től az ellátás összege 41.850 ft lesz.Az lenne a kérdésem,hogy ezt hogy számolják ki?Én mint földi halandó ezt a törvényt nem tudom követni.:(Hozzáteszem még nem vagyok 57 éves és 2005-ben a nyugdíjam összege:71991 ft volt.Ebből számolták a jelenlegi ellátás összegét?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Kedves Szgyöngyi!

   A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha rehabilitációja nem javasolt, illetve akkor, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárának betöltéséig visszalévő időtartam kevesebb 5 évnél.
   A rokkantsági ellátás összege függ
   a) a kz2016uj minősítésben foglaltaktól,
   b) a havi átlagjövedelem összegétől

   A rokkantsági ellátás havi összege:
   a) a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka, vagy
   b) a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy
   c) a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, vagy
   d) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.
   (A rokkantsági ellátás legkisebb havi összege 2012. évben : 27.900 Ft)

   Havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben ( referencia-időszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa;
   – ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőz? 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa;
   – ha a jogosult ebben az időszakban, valamint a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege.

 10. Tisztelt Iroda.
  Ez év januárban töltöttem be az 57 évet. Eddig rendszeres szoc. járadékot kaptam. A felülvizsgálat márciusban megtörtént rehab. járadékot és 45%-ot állapitottak meg.
  Van egy sor ami arra utal hogy kellene kapnom utazási utalványt mivel eddig rendszeres szoc. járadékot kaptam, de az utazási utalványt bizony nem kaptam meg. Miért?

  1. Kedves Buc Zoltánné!

   Egyrészről: az utalványt nem mi osztjuk, ezért felesleges bennünket kérdőre vonni. 🙁

   Másrészről: ön melyik sorra gondolt? 2011. december 31-ig nem töltötte be az 57. életévét. Pontosan milyen ellátásban részesül most?

 11. Tisztelettel köszöntöm Önöket!

  Arra szeretnék válasz kapni,hogy élettársam utazási utalványát én használhatom-e. Én is kaptam,de lassan betelik,élettársam viszont egyáltalán nem használja.

  Válaszukat megköszönve tisztelettel:

  Kővári Ferenc

   1. Kedves Kővári Ferenc!

    Webmesterünk jelezte, hogy ön az email fiókunkba küldött egy hozzászólást, mely’ szerint önt a vasúti jegy váltása során úgy tájékoztatták, hogy az utalványt ön is felhasználhatja, amennyiben élettársával azonos a lakcímük.
    (Eltekintve attól, hogy email fiókunkat a munkavégzésünkhöz kívánjuk használni, és ingyenes szolgáltatásaink csak a honlapon keresztül vehetőek igénybe – mégegyszer visszatérünk a kérdésre, mielőtt valami badarságot mondanánk, és az menne át a köztudatba.)

    Tehát, előző válaszunkat pontosítjuk:

    Jogszerűen élettársa utazási utalványát nem használhatja, kivéve:

    A kedvezményt a jogosulttal megosztva veheti igénybe: a gyám és a gondnok kivételével a jogosultak házastársa/élettársa, amennyiben az irányadó öregségi
    nyugdíjkorhatárt betöltötték.

    Jegyváltáskor és ellenőrzéskor
    – az érvényes utalványt át kell adni és
    – a személyazonosságot,valamint
    – a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb feltétel meglétét is igazolni kell.

    1. Tisztelettel megköszönöm kimerítő válaszukat. Így már biztosan tudom, hogy nem!
     Önzetlen,segítőkész munkájukhoz kívánok további erőt és jó egészséget!

     Tisztelettel: Kővári Ferenc

 12. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Néhány hozzá szólással ezelőtt írta hogy

  A rehabilitációs járadék saját jogú nyugellátásnak minősül, így minden, nyugdíjasoknak járó kedvezmény megilleti.
  38 éves vagyok rehabilitációs járadékos viszont utazási kedvezményre jogosító kártyát idén nem kaptam hogy vegyek így bérletet mert hogy oda viszont kérik anélkül nem tudok nyugdíjas bérletet venni ilyenkor mi a teendő .
  válaszát előre is köszönöm :))

  1. Jó napot kívánok !
   Ma kaptam a nyugdíj intézettől egy levelet .
   Bemásolom:

   Tájékoztatjuk hogy a Kormány a 44/ 2012. (III. 20. ) Korm . rendelettel módosította a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. ( IV . 25. ) Korm. rendeletet. A jogszabályváltozás alapján Ön az ” Ellátottak utazási utalványára ” nem jogosult , tekintettel arra, hogy rehabilitációs ellátásban részesül.

   Ezek szerint nekem nem jár semmilyen kedvezmény ? nem értem 🙁
   Köszönettel Zatkóné

   1. Kedves Zatkó Attiláné!

    Korábbi hozzászólásában ön azt írta, hogy rehabilitációs járadékos, nem pedig azt, hogy rehabilitációs ellátásban részesülő. 🙁

    A problémát és a kérdését értjük, ami a kedvezményekre vonatkozik, de higgye el, mi nem tehetünk róla… 🙁

    1. Köszönöm szépen a válaszát tudom hogy nem önök tehetnek róla :))
     Igazából fogalmam sem volt róla hogy nem járadéknak hanem ellátásnak nevezik amit kapok :(még egyszer köszönöm a választ .
     üdv Zatkóné :))

     1. Kedves Zatkó Attiláné!

      Az némileg megnyugtató, hogy legalább ebben nem mi vagyunk a hibásak… 😉

      Ami viszont nagyon fontos: az ön kezébe érkezik minden papír, azokon pedig szerepel. Sajnos, olyan világot érünk, amikor a bürokrácia mindenre rátelepszik, mindent agyonnyom. 🙁

      1. Jó napot kívánok !

       Ezt azért tartom felháborítónak mert ahhoz hogy el tudjak menni dolgozni kb 19000 ft a bérletem ( Pest megye ) ha találok állást és ehhez képest minimál bérért vesznek fel ami az én esetemben 4 órára kb 38000 ft :

       Viszont nagyon jó hogy ide lehet írni és sokféle dologban tudnak segíteni :))
       Köszönettel Zatkóné

 13. TISZTELT KÖNYVELŐ IRODA. 4 ÉVE VÉGLEGESEN LESZÁZALÉKOLTAK67%-RA
  1955 07 01 SZÜLETTEM SZERETNÉM MEG TUDNI HOGY MIÉRT NEM KAOTAM UTAZÁSIT . SAJÁT JOGU ROKKANT NYUGDIJAS VAGYOK EZ VAN A PAPIRRA IRVA AMIT AZ ORVOS SZAKÉRTŐ ADOTT
  .KÉRDEZEM HOGY ENGEM IS VISSZA HIVNAK FELÜL VIZSGÁLATRA?.KÖSZÖNÖM TÜRELMÉT ÉS A VÁLASZT

  1. Kedves axa!

   Saját jogú rokkant nyugdíjas, ez van a papírján? Nem inkább rokkantsági ellátásban részesülő? Vagy rehabilitációs ellátásban?

   Előbb ezt kellene tisztázna, majd elolvasni azt az írásunkat, amelyhez kérdését feltette.

   U.i.: Megkérjük, ne írjon csupa nagy betűvel a jövőben: egyrészt nehezen olvasható számunkra, másrészt, az internetes etikettben kiabálást jelent. Köszönjük szépen.

 14. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Testvéremnek rokkantsági ellátást állapítottak meg 2012.máj.1-vel kezdődően. Előtte rehabilitációs járadéban részesült, melynek utólsó összegét 2012.április hónapra utalták ki.
  Jelen határozattal a 2011.évi CXCI. törvény 12.§ (1) b)pontja érvényes a rokkantság állapotát tekintve. Kérdésem: -a törvényben (hivatkozott pontban) mitől függ a százalék mértékének megállapítása?
  -ez a nagymértékű intervallum talán azt a célt szolgálná, hogy az előző időszakhoz képest ne érje anyagi veszteség az amúgy is beteg embert? (vagy naív vagyok?) Ugyanis 50%-os veszteség történt. Sehol nem találtam a megfejtést.
  Válaszát megköszönve, tisztelettel: Urbánné

  1. Kedves Urbán Istvánné!

   Azért, hogy más is tudja, hogy miről van szó:

   12. § (1) A rokkantsági ellátás összege

   b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,

   A 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont:

   (2) A rehabilitációs hatóság a kz2016uj minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy

   b) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül

   bb) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a kz2016uj minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

   5.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti eset:

   (2) Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességű személynek is,

   b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
   és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

   Tehát, ha összeolvassuk az egészet, akkor megtudjuk – esetünkben – hogy a rokkantsági ellátást miért, milyen feltételekkel kellett megállapítani, és az ellátás összege a havi átlagjövedelem 60%-a.
   Ha arra gondolt, hogy miért pont 60 %, akkor azt mondjuk, hogy földi halandó, átlag embernek erről halvány lila gőze sincs. Lehetne éppen 50 %, vagy 73%, de nyilvánvalóan valami számítások útján a 60 %-ot találták szimpatikusnak a jogszabály alkotók.

   Ha tovább olvassuk ezeket a pontokat, akkor azt láthatjuk, hogy ez a 60 % nem lehet kevesebb a minimálbér 45 %-ánál (jelenleg 93ezer x 0,45 = 41.850,- Ft), illetve nem lehet több a minimálbér 150 %-ánál (93ezer x 1,50 = 139.500,- Ft).
   Ha a 41.850,- Ft és a 139.500,- Ft közötti összegekre gondolt, mint intervallum, akkor is az előzőekhez hasonló gondolatmenettel juthatunk valami magyarázatfélére. A havi átlagjövedelem 60%-ának kell beleesni ebbe a tartományba. A 41.850,- Ft = 60% — > 69.750,- Ft = 100%, vagyis akinek az átlagjövedelme korábban 69.750,- Ft, vagy annál kevesebb volt, az ebben az esetben, legalább 41.850,- Ft-ot kell, hogy kapjon, de – ugyanezzel a számtannal – akinek az átlagjövedelme 232.500,- Ft volt, vagy annál több, 139.500,- Ft-nál nem kaphat többet.

   A különbség 40 %-os, az ön által említett 50%-os veszteség akkor lehet, ha a felső határt lényegesen meghaladta a korábbi átlagjövedelem.

   Örök dilemma a megváltozott munkaképességű emberek kérdése: ha egy empatikus ember belegondol a helyzetükbe, akkor úgy gondolja, hogy egy fél élet, egy egész élet munkája után megrokkantan élni hatalmas lelki és fizikai teher, költség, stb., ezért mindenképpen csúcsellátást kellene számára biztosítanunk.
   A másik végpont az egészséges, munkát végző emberek (és az egész társadalom) teherbíró képessége, amíg nem lesz abszolút jóléti társadalom, addig – véleményünk szerint – a két véglet közötti ellentmondás mindenki elégedettségére nem lesz feloldható. Tisztességes ember egyet tehet ebben a helyzetben: a maga lehetőségeihez, eszközeihez képest igyekszik oldani, csökkenteni ezt az ellentmondást.

 15. Tisztelt Cím.
  Azt szeretném tudnihogy a rokkantnyugdijjasként eltöltött idő beleszámít e a 40 év szolgálati időbe?
  Ugyanis 56 éves vagyok.

 16. Tisztelt Könyvelőiroda !
  Már előzőleg tettem fel egy kérdést és időközben ,felmerült bennem egy újabb kérdésem lenne.1957.ben születtem , így azok a szerencsése emberek közé tartozom ,hogy elmehettem 40 év munkaviszony után nyugdíjba 2011.dec.01-től.A nyugellátásom megállapításánál nem vették figyelembe,hogy a fő állásom mellett 9 évig mellékfoglalkozásom is volt vállalkozó voltam,de ezt a jövedelmemet nem vették figyelembe a nyugdíj összegének kiszámítása során.A járulékokat itt is megfizettem,tisztességesen.Kérdésem ,hogy a vállalkozásomból származó jövedelem nem számítható be.
  Még volna egy kérdésem 1999-től özvegy lettem jogosult vagyok-e özvegyi nyugdíjra ?
  Válaszukat előre is köszönöm .

  Kalinka

  1. Kedves Kalinka!

   Előző kérdésében még 2014-ben készülődött a 40 éves nyugdíjba vonulásra, most meg már tavaly óta nyugdíjas? 🙂
   Nem korhatár előtti ellátást kap véletlenül?

   Így, látatlanban nem nagyon lehet megmondani, hogy mit vettek figyelembe és mit nem, de alapesetben az ONYF mindent figyelembe vesz, ami csak lehetséges.

   Az özvegyi jog feléledéséről olvassa el honlapunkon megjelentetett írásunkat, a megadott hivatkozásra történő kattintással.

 17. Már régóta figyelem a hozzászólásokat az ELLÁTOTTAK UTAZÁSI UTALVÁNYÁVAL kapcsolatban. Azt tapasztalom, hogy valami nincs rendben,ugyanis ismerőseim közül aki 69%-os rokkant szívműtét miatt és 2011. december 31-ig nem töltötte be az 57 évet nem kaphat utalványt. Viszont, ha valaki ettől egészségesebb és 50%-os és rehabilitálható, vagyis REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKBAN részesül és még nincs 57 éves, annak jár az utalvány! Van olyan rehabilitációs járadékos aki áprilisban megkapta az utalványt és júliusban a felülvizsgálaton rehabilitációs ellátottá minősítették. Ebben az esetben visszakérik tőle az utalványt? Érdekelne a véleményük!

 18. Kedves Szakértő!
  A kérdésem a következő: jogilag azonos-e a két dolog?
  1. korhatár előtti öregségi nyugdíj
  2. korengedményes nyugdíj
  Várom mielőbbi válaszát.
  Marika

  1. Kedves Marika!

   Annyiban azonosak, hogy 2012. január 01-től ezek nem létező fogalmak. 😉

   A korhatár előtti öregségi nyugdíj helyes neve: előrehozott öregségi nyugdíj (csökkentett összegű, vagy csökkentés nélküli), míg a korengedményes nyugdíj az előrehozott öregségi nyugdíj korhatár elérése előtt maximálisan 5 évvel, a munkaadó és a munkavállaló, valamint a nyugdíjigazgatóság megállapodása alapján létrejövő ellátás, amikor a munkaadó kifizette egyösszegben az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárig járó nyugdíj össszegét az ONYF-nek, amely havi összegben folyósította azt a volt munkavállalónak.

 19. t. szerkesztőség!
  1951-ben született nő vagyok, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök( korábban előre hozott öregségi nyugdíj) kérdésem, hogy ha lesz nyugdíjemelés 2012 és 2013-ban akkor
  én kaphatok-e vagy sem?
  üdvözlettel Sebestyén Éva

  1. Kedves Sebestyén Éva!

   A korhatár előtti ellátás nem minősül nyugdíjasnak, így nyugdíjemelés sem jár számára.

   Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak a csökkentés nélküli összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

   Az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas ? a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül ? a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátás időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét ? az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően ? abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb a korhatár előtti ellátás szerint folyósított összegnél.

 20. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Kérdésem a következő lenne: Jár- e utazási kedvezmény édesanyámnak, aki 61 éves, december 31-ig átmeneti járadékban részesült, jelenleg Rokkantsági ellátást kap. 2011-ben még kapott utazási kedvezményt, most meg lehet, hogy hiába várja?? Köszönöm előre is válaszukat.

  1. Kedves Titkos Ilona!

   Beidéztük a jogszabályt, magyarázatot írtunk elé; véleményünk szerint édesanyja nem jogosult az utazási kedvezményre.

 21. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Az alábbiakat olvastam:
  ae) rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
  Kérdésem:
  én még csak 55 éves vagyok de 1995-től rendszeres szociális járadékon vagyok,az utazási kedvezmény rám is vonatkozik?
  Várom megtisztelő válaszukat.

 22. Üdvözlöm!
  2009.08.09-ig 50%-os rokkant voltam,akkor voltam bizottság előtt és 60%-ot kaptam,és rehabilitációs járadékon vagyok(1959-ben születtem).Az a kérdésem jár-e nekem az utazási utalvány?
  A választ előre is köszönöm!

 23. 2012.06.12. én leszek 57 éves. Veleszületett betegség miatt 26 éve 3. csoportos rokkant vagyok. 2011. 05. hó ban kapott szakvélemény szerint állapotom végleges. Rehabilitációs ellátásként kapom a jövedelmem január óta. Ellátottak utazási utalványát is megkaptam, amit most visszakérnek tőlem mert tévedésből küldték ki.Levélben kértem hogy méltányosságból legalább az idei évben hagyják meg ezt nekem, mivel önkéntes civilszervezeti munkás vagyok , jövedelmet ezért nem kérek és nem is kapok, ellátásom 60000 Ft, viszont a segitségnyújtáshoz utaznom is kell. Hatalmas veszteség lenne ha az utazási kedvezményem megszünne. Kérdésem: Gyakorolhat-e méltányosságot ilyen esetben a kiküldő szerv? Válaszukat köszönöm!

  1. Kedves Tóth Sándorné!

   Sajnos, ön valóban nem jogosult erre a kedvezményre; a törvény tételesen felsorolja, hogy kik (milyen csoportok) a jogosultak.

   Véleményünk szerint méltányosságot az gyakorolhat, akinek erre jogköre és akarata van. Szerintünk, az ONYF-nek erre nincs megfelelő felhatalmazása. 🙁
   [Az önkéntes munkások esetén a foglalkoztató szervezet átvállalhatja az utazási költséget.]

 24. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Több kérdésem van. 1., A férjem 60.-ik életévét ez év februárjában töltötte be, eddig átmeneti járadékban részesült. Jelenleg rokkantsági ellátást kap. Jár-e neki az “Ellátottak utazási utalványa”? 2., Én rehabilitációs járadékban részesülök, de 2012. 04 hónapban lejárt a határozatom, és egyenlőre nem is tudják megmondani, hogy mikor kerül sor a felülvizsgálatomra. A régi rendszer szerint 40%-os munkaképesség csökkent vagyok. Jár-e nekem az “Ellátottak utazási utalványa”? Mi a teendő, ha munkát szeretnék vállalni, de sajnos mint munkaképesség csökkent nem foglalkoztathatnak, mivel nincs érvényes orvosi határozatom. Sajnos egyikünket sem értesített a Nyufig. arról, hogy jár-e utazási utalvány vagy sem. Válaszukat előre is köszönöm.

  1. Kedves Marcsi!

   Kérjük, olvassa el azt az írásunkat, amelyhez kérdéseit írta; még a jogszabály szó szerinti szövegét is beidéztük, és igyekeztünk elmagyarázni is a dolgokat.

   Véleményünk szerint önnek nem jár a kedvezmény, a férje dokumentumainak ismerete nélkül, a leírtak alapján talán jár, de ugyanakkora az esélye is, hogy nem jár neki.

   Mi nem tudjuk átvenni az ONYF tájékoztatás szerepét, mi csak arra vállalkoztunk, hogy a szakterületünkön, és az ahhoz közelálló területeken lévő, nehezen értelmezhető, bonyolult jogszabályok megismeréséhez nyújtunk segítséget, összefüggésekre mutatunk rá, felhívjuk a figyelmet a “veszélyekre”, megmutatjuk, hogy adott esetben egyes döntések esetén melyik lehet a kedvezőbb.
   Sok minden megfordult már nálunk a gyakorlatban, de az ön által is feltett kérdések mélységeiben nem merültün el igazán.

   Javasoljuk, hogy kérdéseivel forduljon emailben az ONYF-hez, az onyf@onyf.hu email címen. A válaszokat – a személyes adatok nélkül – nagyon szívesen közzétesszük, ha megküldi nekünk – hátha sok, hasonló cipőben járó embertársunkon segíthetünk.

 25. 1953 06.03. születtem.Én most steretnénk ezt aKorhatár elötti ellátást igénybe venni.Csak egy kédésem lenne.Most voltam Dezember1911 töl Márzios 1912 Munkanéküli voltam.Most Aprilis tól tudtam még menni dolgazni.Probaidös vagyuk 3 Hónapik,de Junius 3.steretnénk akkor elmeni erre a Korhatár elötti ellátasra,akkor is kell felmondani?És aMunkanéküli beleszámol?

  1. Kedves markus lajosné!

   ne haragudjon, de ezt a kérdését nem értjük. Próbálja megfogalmazni ismételten, másképpen, figyelmesebben, összeszedettebben.

   Köszönjük szépen!

 26. Tisztelt Cím!
  A következőt szeretném kérdezni, mert a rendeletből nem tudom egyértelműen kihámozni a státuszom: 2012.05.01-én töltöttem be az 57. életévem. 2001 óta rehabilitációs ellátásban részesülök (korábban rokkantsági nyugdíjnak hívták) 67%-os rokkantságot állapítottak meg. Áprilisban megkaptam az “új” utazási utalványt, majd most május 2-án egy levelet, miszerint nem vagyok rá jogosult, 15 napon belül küldjem vissza. Mi a teendőm? Jogosult vagyok rá vagy sem? Vissza kell küldenem vagy sem? Előre is nagyon köszönöm a tájékoztatásukat. Üdvözlettel: Márta

  1. Tisztelt Könyvelőiroda!
   Tudnak esetleg informálni a kérdésemmel kapcsolatban? Vizsgálatra kellene utaznom és nem tudom, hogy igénybe vehetem-e a kedvezményt vagy sem. Előre is köszönöm a segítségüket!
   Üdvözlettel: Márta

   1. Kedves Veres Márta!

    Kellően zavaros az, amit a május 5-i kérdésében leírt: vagy rokkant nyugdíj, vagy rehabilitációs ellátás. Tudnia kellene a papírjaiból, hogy valójában mi is a státusza? 🙁

    Nem tudunk válaszolni, mert fogalmunk sincs, hogy mi az ön helyzete. Mivel belül van a 15 napon, addig mi felhasználnánk, főleg, hogy a papír önnél van, és még utaznia is kellene…. Más kérdés, hogy nem szabályos, de hasznos… 🙁

    1. Tisztelt Könyvelőiroda!
     Köszönöm a válaszukat!
     Elnézést, ha érthetetlenül írtam le a korábbi státuszom, én csak a papírjaimat néztem! Jelen státuszomban Rehabilitációs ellátást kapok, a legutolsó ellátás kifizetésekor ez szerepelt a kifizetési tájékoztató papíron. 2001-ben 67%-os rokkantságot állapítottak meg és “Rokkantsági nyugdíj III. csoport”-ba soroltak be. Mivel csak 2012-ben töltöttem be az 57. életévemet, így átminősítették az ellátásomat Rehabilitációs ellátássá. (Ezt megnéztem és egybevág azzal a tájékoztatóval, amely az Önök oldalán is megtalálható – https://www.konyvelozona.hu/cimke/rokkantsagi-nyugdij/ ) Felülvizsgálatra kellett jelentkeznem, amelyre majd az év második felében kerül sor.
     A fentiek alapján meg tudják esetleg mondani, hogy jogosult vagyok-e az utazási utalványra?
     Előre is köszönöm!
     Üdvözlettel: Veres Márta

     1. Kedves Veres Márta!

      Így már egyértelmű, de ezt annál a cikknél is tudja azonosítani, ahova a jelenlegi kérdését írta: sajnos, ön nem felel meg a törvényi feltételeknek, így nem jár az utazási kedvezmény.
      Sajnáljuk. 🙁

      1. Tisztelt Könyvelőiroda!
       Szomorúan olvasom, de köszönöm a válaszukat!
       Üdvözlettel:
       Veres Márta

 27. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesanyám, aki 2012. áprilisában töltötte be csak az 57. életévét és nem kapott 2012. március 31-ig érvényes utazási utalványt kapott, rehabilitációs járadékban részesül. 67%-os rokkantságot állapítottak meg nála.
  Van valamilyen teendő, ha nem kapott utalványt?

  Válaszukat előre is köszönöm!

  1. Bocsánat, most látom csak, hogy érhetetlenül fogalmaztam…
   szóval csak 2012. március 31-ig érvényes utazási utalványt kapott. azóta semmi.
   és a jövő héten szeretne utazni és az érdekelne, hogy milyen jegyet kell/lehet akkor most neki váltani utazáskor?

   1. Kedves Tóth Krisztina!

    Az ?Ellátottak utazási utalványa” az utazási kedvezményre jogosult személyeknek 2012. április 30-ig postázásra kerül az ONYF szerint.

 28. Tisztelt Szerkesztőség!

  Szeretném megtudni, hogy 33 éves, rehabilitációs járadékot kapó személy kaphat-e nyugdíjas bérletet?

  Bp., 2012. 04.26. Tisztelettel
  Füstöss Ildikó

  1. Kedves Füstöss Ildikó!

   A rehabilitációs járadék saját jogú nyugellátásnak minősül, így minden, nyugdíjasoknak járó kedvezmény megilleti.

 29. Tisztelt iroda! Én még január körül megkaptam az utazási kedvezményt, de az a régi szerint nyugdijasnak szól, nem az uj néven szerepel, mint ellátásban részesülők kedvezménye. Azért ez is ugyanugy érvényes, vagy még kapunk ujabbat?Válaszukat köszönöm:Bujdos Lászlóné

  1. Kedves Bujdos Lászlóné!

   – A 2011. év folyamán kiállított ?Nyugdíjasok utazási utalványa” – azok esetében is, akik 2012. január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak nem minősülnek – a 2012. április 30-áig használható fel kedvezményes utazás igénybevételére.

   – A 2012-ben kiállított és február hónapban postázott ?Nyugdíjasok utazási utalványa” érvénytelen, nem használható fel. Azon érintettek, akik február hónapban megkapták a 2012/2013. évre tervezett “Nyugdíjasok utazási utalványá”-t, de az ?Ellátottak utazási utalványá”-ra már nem lesznek jogosultak, az érvénytelenség tényéről külön levélben is kapnak tájékoztatást. (A tájékoztató levelek kiküldésére 2012. április 15-étől kerül sor.)

   – Az ?Ellátottak utazási utalványa” az utazási kedvezményre jogosult személyeknek 2012. április 30-ig postázásra kerül.

   2012. május 1-jét követően az utazási kedvezmények csak az ?Ellátottak utazási utalványa” elnevezésű közokirattal vehetőek igénybe.

 30. Kedves Könyvelőiroda ! Azt írjákÖnök,hogy idézem ” a rokkantsági ellátásban
  részesülők sem maradtak ki a sorból” Az ellátottak utazási kedvezményéből.A III. fokú rokkant ellátottak, rehabilitációs ellátottak is sajnos kimaradtak!!!!!!!
  Jó lett volna ha megemlítik !!! üdv.Viki

  1. Kedves budai viktória!

   Talán mentségünkre szólhat, hogy
   – nem mi hoztuk az említett jogszabályt,
   – felsoroltuk, hogy kiknek jár,
   – szó szerint idéztük a változást…

 31. Tibor: a párom nem kapta meg a7800Ft-os gyógyszer támogatást,mert a jöv.münk 87000Ft.Meg kérdezik gyógy.szer -rezsiköltséget,de az éngyógy.szerereim 10000Ft! 12 éve vagyok 3foku (v. voltam!??) rokkant.Februárban jelenkeztem telesk. f.vizsgálatra(addig is 55000Ft),mégis elvették az utazásim!Nem vagyunk csorók,mert beosztással,de szükösen élünk(??)Igaz már minden megtakaritásunk elfogyott és van 10000Ft-os bankihitelünk.A nagytudásu úrak szerint smmijen segély nem jár aMAGASJÖVEDELMÜNKmiatt!Érdemes volt megteremteni a JÓLÉTI TÁRSADALMAT és ezt a NAGY DEMOKRÁCIÁT! Tibor.

 32. Szép estét rehabilitálható vagyok ami 203.februárban jár le két évere adták meg..uatzásaim során igénybevettem a kiküldött utazási kedvezményt ami márciusig be is telt de közben a postás már kihozta azt amit 2013ig lehet felhasználni a hétvégén a volánbuszon megbüntettek mikor 90 %os jeggyel utaztam volna amit az automatából nyugodt lelkiismerettel váltottam ahogy előtte mindig..azt mondták ez nem érvényes és 8000 forintra pilusz az egész jegy árának megfizetésére köteleztek…bevallom értetlenül állok a dolog előtt amit egy honappal postáztak és egy évre lett volna jo azt hirtelen egy vonással megváltoztatva semmisé tették..és igaz a nem tudása a dolgoknak nem mentesit de nem is ért el semilyen forrásbol a hir hozzám ilyenkor mi a teendő mert ha állitolag ujakat nyomtatnak arra van pénz egy levélre mért nem volt amiben esetleg megküldték volna hogy még véleltlenül se akarjam használni a 90 vagy 50 %os kedvezményt mert az nem jo…megköszönném ha valami jo tanácsot adna az ügyben mert 48 ezer havi rehab juttatásnál elég kemény a 8900 forintos büntetés előre is köszönöm üdvözlettel

  1. Kedves Ildikó!

   Sajnos, konkrét adatok hiányában nem tudunk tanácsot adni, de erősen úgy tűnik, hogy a Volánbusznak igaza lehet.

   Szerintünk forduljon ajánlott levélben a Volánbusz vezetőjéhez, és kérje – az eset részleteinek leírása mellett – a büntetés méltányosságból történő elengedését, beleértve a teljes értékű menetjegy-különbözet megfizetését is.

   Hivatkozzon arra, hogy tájékoztatást nem kapott, a buszpályaudvaron sem volt semmi figyelemfelhívás, vagy tájékoztató, stb. stb.

   1. Nagyon köszönöm a gyors reagálást és egy utolsó kérdés mert a munkahelyen sem biztosak a dologban:ha rehabilitácios időszak alatt munkát vállalok igaz e hogy annak idejére felfüggesztik a járulékot?vagy a régebbi verzio a jo hogy lehet csak nem haladhatja meg a kifizetett járulék kétszeresét a fizetés..igérem több kérdésem nincs:)további szép napot és elnézést ha nem ide tartozott a dolog:)

 33. Üdv mindnekinek.
  Rehabilitációs járadékot kapok,és érdekelne,hogy nekem jár-e az utazási kedvezmény?

  1. Kedves Papp Edina!

   Kérjük, olvassa el azt az írásunkat, amelyhez kérdését írta!

   Figyelmébe ajánljuk a 3. bekezdést, ott is alulról a harmadik sort… 😉

 34. 1950 okt.03.án születtem 1997-ben véglegesitettek mint 67 százalékos rokkant III.kategoriába soroltak. Jelenleg rokkantsági ellátásban részesülök. Számomra még mindig nem egyértelmü, hogy jár-e számomra az utazási kedvezmény. Válaszukat várom Köszönettel Iván Tamásné

  1. Kedves Iván Tamásné!

   Megtenné, hogy elolvassa azt az írást, amelyhez a kérdését írta? 😉

   Még a jogszabály szövegét is beidéztük, csak azt a sort keresse benne, ahol a rokkantsági ellátásról írnak.. 🙁 Jár. 🙂

 35. Aki nem tehette meg ,hogy tanúljon,hanem 15 -évesen dolgoztatták,és mostanra összeomlott 3-.gyerek nevelésben háromműszakban,meg 22évig volt rokkant ,illetve szoc.járadékos, az néz most ki a legjobban.SE nem rokkant ,se dolgozni nem tud ,negyvenéve az életében nem lessz,mint munkaviszony,annyit se fog kapni,mint aki életébe sohase dolgozott.

  1. Kedves Szabó-Palotás Julianna!
   Akárhogy is számolom, nem hogy 40 éve nem lenne meg, de talán még 10 sem /legalábbis munkából/. Ha 15 éves kora óta dolgoztatták, aztán férjhez ment, szült három gyereket, GYES-en volt velük évekig, 22 évig meg rokkant ill. szoc. járadékos volt – hát akkor mennyit tetszett dolgozni egész életében?

 36. Kedves Könyvelőiroda,
  A fentiekben kértem segítségüket az időarányos szabadságom kiszámolásában nyugdíjazásom miatt. A cégemtől most kaptam meg a választ, hogy időarányosan csak 15 nap szabadság jár 01.01-07.03-ig. Önök szerint 18 nap járna.Most akkor mit mondjak a hr-s nek?
  Várom véleményüket tisztelettel
  Fórián Mária

  1. Kedves Fórián Mária!

   Sajnos, azt kell mondania a HR-esnek, hogy ahol az előző választ adták, ott balfékek voltak, mert csak megsaccolták a választ… 🙁

   Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít. [Mt. 133. § (2) bek.].

   Ön 2012.07.03-ig 185 nap tartamú munkaviszonyt szerez. Ez az évnek 50,54%-a (185×100:366=72,3). Mivel a teljes évi munkaviszony esetén ebben az évben 30 munkanap szabadságra jogosult, akkor a tárgyévben ennek 50,54%-a jár.

   Ez 15,16 munkanapnak felel meg, amely (ez esetben lefelé) kerekítve 15 munkanap rendes szabadságra vonatkozó jogosultságot jelent.

   Nagyon sajnáljuk, hogy előző válaszunkban meggondolatlanul csak a “saccolós”, [(30 : 12) x 7], módszert használtuk. Számunkra is nagy tanulság, hogy sokan hivatkoznak ránk, ezért nem engedhető meg a “hasra ütés”.

 37. Szeretném megkérdezni 64 éves vagyok, öregségi nyugdijasként jogosult leszek ugye az utazási kedvezményre?

  1. Kedves Varga Ferencnl!

   Az öregségi nyugdíjasnak ebben az évben sem volt korlátozása ebben a tekintetben. Az öregségi nyugdíjast minden nyugdíjas kedvezmény megillet.

  2. Szeretném tudni,hogy 63 évesen öregségi nyugdíjasként mikor kézbesítik az utazási utalványt,vagy van-e vele kapcsolatosan intézni valóm?
   Köszönettel: Gulyás Józsefné ( 63 é)

   1. Kedves Gulyás Józsefné!

    Az ?Ellátottak utazási utalványá?-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelőzően még nem töltötték be a 65. életévüket.
    A 2012. január 1-jétől saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő személy részére 2011. év folyamán kiállított ?Nyugdíjasok utazási utalványa? 2012. április 30-áig használható fel kedvezményes utazás igénybevételére.

 38. Üdvözlöm Önöket,
  Szeretném megkérdezni,hogy 2012.07.03-án 43-év munkaviszony,és 40év jogosító idő szerint nyugdíjba megyek. Az új és régi munkatörvénykönyve szerint mennyi fizetett szabadság illet meg.Versenyszféra dolgozó vagyok.
  Várom mielőbbi válaszukat tisztelettel.
  Fórián Mária

  1. Kedves Fórián Márta!

   A rendes szabadság 30 naptári nap/év a régi (még hatályos) előírás szerint.

   Az új törvény szerint a rendes szabadságot nem napokban, hanem órákban kell elszámolni. Azaz, egy nap szabadság 8 óra munkavégzés alól mentesít. Az új törvény szerint 20 nap rendes szabadság és 10 nap pótszabadság illeti meg.

   Mindkét esetben az időarányos szabadság 18 napra jön ki (figyelembe véve a júliusi munkaviszony megszüntetést.

  2. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM VÁLASZUKAT.
   Üdvözlettel.

 39. Nagyon sokan kiesnek-e körböl, éshogy igazságos e azt majd az élet igazolja. Aki szeretet utazni és most nemteheti az biztosan nem örül neki, de tény hogy nagyon soknak elküldték akik már amugy sem vették igénybe, vagy betegség miatt is, de nem szólt hogy neküldjenek neki, akinek Áll.Kincstáros igazolványa van annak se kellett volna, de aki például III.csoportos és utazik azok ugyérzik nemigazságos, de valóba sinre kellett ezt is tenni. Az hogy igazságos-vagy gazdaságos lessz e ez az egész az majd akkor derül ki, ha megkezdik a behivásokat és megtörténik a százalékok elvesztése, mert munkahely aztán nincs.
  Amikor muszájból jössz el a korkedvezményesre, akkor pillanatnyilag csak annak örülhetsz, hogy van 40 éved és vagy 57 éves, de mikor megtudod mennyit veszitessz mindjárt nem olyan rózsás a dolog, éshát igy nekiindulni egy nyugdijjas elétnek nem nagy buli, gondolom egyetértetek.

  1. Kinek? Aki kap, annak nyilván, aki meg nem, az meg a havi hatvan-hetven ezréből hova tud közlekedni, ha meg is akar élni?!

"Vissza a tetejére" gomb