Kamara

Változott a kamarai hozzájárulás befizetésének rendje 2022. január 1-től

Kamarai hozzájárulás befizetési határideje: minden év március 31.

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-ét követően a Gktv. módosítása miatt a már létező, és az újonnan alakuló vállalkozásoknak is, nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni

a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára.

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a vállalkozás 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

Amennyiben a vállalkozásnak a 2021. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara felé kell megfizetni.

Ha a 2022. évi kamarai hozzájárulást a szervezet már megfizette a területi kamara felé, az az MKIK-val elszámolásra kerül, ismételt befizetésre nincs szükség.

Azon szervezeteknek, amelyek az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.

1. Az újonnan alakuló társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, az egyéni vállalkozás az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára megfizetni.

2. A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

3. A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

4. A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

Források:

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

MKIK tájékoztató

Területi kamarák tájékoztatói

 

Továbbiak
"Vissza a tetejére" gomb