TB-Bér-Nyugdíj-Munkaügy

Minimálbér 2022, garantált bérminimum 2022 (szakmunkás bérminimum 2022), alkalmi munka minimálbér 2022

Egyszerűsített foglalkoztatás minimálbér 2022, egyszerűsített foglalkoztatás garantált bérminimum 2022, alkalmi munka minimálbér 2022, közfoglalkoztatási bér 2022, közfoglalkoztatási garantált bér 2022

A Magyar Közlöny 229. számában, a 10.417. oldalon, megjelent a Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a 2022-es évre vonatkozóan.

A rendelkezést 2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni (3. § (1) és (2) bekezdés)

Minimálbér Garantált bérminimum
2021. 2022. 2021. 2022.
Havi bér 167.400 200.000 219.000 260.000
Heti bér 38.490 45.980 50.350 59.780
Napi bér 7.700 9.200 10.070 11.960
Órabér 963 1.150 1.259 1.495

A rendelet előírásait táblázatba foglaltuk, majd az egyszerűsített foglalkoztatottakra vonatkozó előírásokat alkalmazva kiszámítottuk az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 2022. évi minimálbért, garantált bérminimumait

Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatottak esetén (az alkalmi munka esetén*)

Minimálbér Garantált bérminimum
2021. 2022. 2021. 2022.
Havi bér
Heti bér 32.717 39.083 43.805 52.009
Napi bér 6.545 7.820 8.761 10.406
Órabér 819 978 1.095 1.301

A minimálbéres alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege (vagyis az a napi jövedelem, ameddig nem kell szja-t fizetniük) a napi minimálbér 130 %-a, vagyis 11.960,- Ft/nap összegre emelkedik.
A garantált bérminimumos alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege 15.548,- Ft/nap (napi garantált bérminimum 130 %-a).

Figyelem! A mentesített keretösszegek kiszámítása során a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 9. § (2) bekezdését kell alkalmazni, amelyik így szól:

“(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos
a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum
napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).”

(Az egyes foglalkoztatási formákat az Efo. tv. tartalmazza, két nagy csoportja van az egyszerűsített foglalkoztatásnak: a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunka (vagy szezonális munka), valamint az alkalmi munka.
Mi a táblázatunkat a nálunk előforduló gyakoribb egyszerűsített foglalkoztatásra állítottuk össze, annak korlátozásait figyelembe véve..
Idénymunka (szezonális munka) kezdete előtt egyeztessen könyvelőjével/adótanácsadójával az esetleges kellemetlen mellékhatások elkerülése érdekében!)

Ugyancsak a 229. számú Magyar Közlönyben, annak 10.418. oldalán, jelent meg a Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról:

Közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér (teljes munkaidőben)

Közfoglalkoztatási bér Közfoglalkoztatási garantált bér
2021. 2022. 2021. 2022.
Havi bér 85.000 100.000 110.815 130.000
Heti bér 19.540 22.990 25.475 29.890
Napi bér 3.908 4.600 5.095 5.980
Közfoglalkoztatási munkavezető bér Közfoglalkoztatási munkavezető garantált bér
2021. 2022. 2021. 2022.
Havi bér 93.525 110.000 121.935 143.000
Heti bér 21.500 25.289 28.035 32.879
Napi bér 4.300 5.060 5.605 6.578

Figyelem! A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér eltér a táblázatban szereplő összegektől!

„(1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.
(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.”

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege 2022. január 01-től – az eddigi 50.875,- Ft-ról  59.850,- Ft-ra emelkedik, kivéve, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, mert ekkor a legmagasabb összege 2022. január 01-től a 28 075 Ft helyett 37.050,- Ft-ra emelkedik.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb