Társadalombiztosítás

A nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő és jövedelem megvásárolható!

A nyugellátás összege a megszerzett szolgálati időtől, valamint az irányadó időszak alatt elért nyugdíjjárulék köteles keresetekből számított átlagkereset összegétől függ. A Tb-törvény lehetőséget nyújt a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve az ehhez kapcsolódó figyelembe vehető jövedelem megszerzésére azok számára, akik nem állnak (álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetve rájuk a biztosítás nem terjed (terjedt) ki.

Megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és

 • a Tbj. 5. § és 13. § szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a Tbj. 11. §-a szerint nem terjed ki a biztosítás,
 • akinek a biztosítása szünetel.

A Tb-törvényben előírtak szerint szünetel a biztosítás

 • a fizetés nélküli szabadság,
 • munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés,
 • igazolatlan távollét időtartama alatt (kivéve, ha a fizetés nélküli szabadságot GYET, GYES, illetve a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása miatt vették igénybe).

Szünetel továbbá a biztosítás az

 • előzetes letartóztatás, szabadságvesztés időtartama alatt (kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette),
 • az ügyvéd, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő biztosítása arra az időtartamra, amelyre kamarai tagságát szünetelteti, valamint
 • az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.

A Tb-törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén 2009. január 1-jétől megállapodást köthet az őstermelői igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő arra az időtartamra, amelyre érvényes értékesítési betétlappal nem rendelkezik.

Amennyiben értékesítési betétlapját érvényesíti, és a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó előírások alapján biztosítottá válik, a megállapodás rendezése, megszüntetése érdekében a változásról az igazgatási szervet soron kívül tájékoztatni szükséges.

Megállapodás köthető arra az időtartamra, amely alatt a megállapodást kötő személy (kedvezményezett) olyan nemzetközi szervezetnél (pl.: ENSZ, NATO) áll jogviszonyban, amelyre az EGK koordinációs rendeletek, vagy szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény hatálya nem terjed ki.

2010. január 1-jétől megállapodást köthet a mezőgazdasági termelő a gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatás folyósításának időtartamára, amennyiben a meghatározott feltételek fennállnak.

Megállapodás legkorábban annak a hónapnak az első napjától köthető, amely hónapban a megállapodás megkötését kezdeményezték. Az átmeneti járadékban, gazdaságátadási támogatásban részesülő személy esetében a megállapodás megkötésének kezdő időpontja – az előzőeken túlmenően – nem lehet korábbi, mint az átmeneti járadék, illetve a gazdaságátadási támogatás megállapításának kezdő időpontja.

A megállapodás megkötését követően a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget havonta – a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig – kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

A megállapodás megkötésénél a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének naptári napokra számított összege, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. A járulékfizetési felső határ 2010. évben napi 20.420 forint, a minimálbér összege pedig havi 73.500 forint. A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke 33,5%, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 25,5%.

Példák a fizetendő összeg megállapítására:

 • Minimálbér alapján megkötött megállapodás esetén 73.500.*33,5%=24.623 forint, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 73.500*25,5% =18.743 forint a havi fizetendő összeg.
 • 90.000 forint választott összeg esetén 90.000*33,5%=30.150 forint, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén 90.000*25,5% = 22.950 forint a havonta fizetendő összeg.
 • Járulékfizetési felső határ napi összegének választása esetén 2010. március hónapra fizetendő összeg 20.420*31=633.020*33,5%=212.062 forint, magánnyugdíj-pénztári tagság esetén: 633.020*25,5% =161.420 forint. A fizetendő összeg megállapításánál ebben az esetben a ?megvásárolni” kívánt hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni. Például 2010. február hónapban a 20.420 forintot 28-cal, 2010. április hónapban pedig 30-cal kell megszorozni.

A megállapodás szolgálati időre és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset megszerzésére kizárólag együttesen köthető meg.

 

(Forrás: ONYF)

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Kormánytisztviselőként dolgozom, a munkaviszonyom számításával kapcsolatosan lenne egy kérdésem: 1995-ben munkanélküli segélyen voltam, 1996-ban pedig jövedelempótló támogatásban részesültem. Ezek beleszámítanak-e a munkaviszonyba, a fizetési besorolás miatt?
  Köszönöm a választ.

  1. Kedves Molnár Andrea!

   Szolgálati időnek számít a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    A szolgálati idő azonos a munkaviszony számítással? Én úgy tudom, a szolgálati idő a nyugdíj számításához kell, ezt tudtam, hogy beleszámít. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a munkába álláskor kiszámítandó munkaviszonba beleszámít-e a munkanélküli segély (fizetési osztály, fokozat miatt lényeges számomra).

    1. Kedves Molnár Andrea!

     Nem, a besorolásnál nem számít bele.

     A szolgálati idő / munkaviszony fogalmak sem mindig azonosak. A szolgálati idő a nyugdíjbavonulás egyik feltétele.

 2. Kérem sziveskedjenek válaszolni hogy 35.5 év ledolgozot munkaviszony után mennyi öregségi nyugdij jár részemre ha tiz éve rokkantnyugdijas vagyok.1951.03.05.-én töltöttem be az 59.-évemet.Előrehozott nyugdijra jogosult vagyok, és mennyire jelenleg 71800-Ft a rokkantnyugdijam összege.Kérem sziveskedjenek válaszolni!
  Tisztelette: králik pál

  1. Kedves králik pál!

   10 perc különbséggel gyakorlatilag ugyanazt a kérdést tette fel. A rokkantsági nyugdíjas és meghatározott esetekben a baleseti rokkantsági nyugdíjas öregségi nyugdíjra nem jogosult.

 3. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  1953. január 15-én születtem. 1968.07.05. óta dolgoztam folyamatosan. 2009. 01.31. óta nem találok munkát. Kimerítettem a munkanélküli státuszt. Kiszámíttattam a szolgálati időmet, ami 2010. 04.17-ig 41 év 44 nap. Sajnos az ígérettel ellentétben a munkanélküliség nem számít szolgálati időnek, igy 1.108 napon hiányzik, (Ennyit töltöttem munkanélkülin), a kedvezményes 40 év szolgálai időhöz.
  Kérdésem mit tehetek, mikor mehetek el nyugdíjba?
  Ha netán úgy állnék anyagilag, hogy a nyugdíj igazgatósággal megállapodást tudnék kötni, (havi 20.420 Ft befizetéssel) akkor 2011. 07.05-től egy év befizetéssel el tudnék menni nyugdíjba?
  Válaszukat köszönöm.

  1. Kedves Glück Éva!

   1997. december 31. napját követő időtartam szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették, valamint akkor is, ha a foglalkoztató a biztosított keresetéből, jövedelméből a nyugdíjjárulékot levonta, azonban annak befizetését részben vagy egészben elmulasztotta, függetlenül attól, hogy a nyugdíjjárulék behajtására tett intézkedés eredményre vezetett-e.

   Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni a nyugellátás szerzése céljából megállapodást kötött személy esetében azt az időszakot, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették, a munkanélküli járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

   Azt még nem tudhatjuk – törvényalkotás hiányában -, hogy ez Önnek valóban ki fog-e esni a jogosító időből (ami, a jelen ismereteink szerint, nem teljesen azonos a szolgálati idővel).

   Az Ön nyugdíjba vonulására vonatkozó feltételek összefoglaló táblázatát ide kattintva olvashatja.
   Amennyiben az igazolt szolgálati ideje valóban több mint 40 év, akkor 2012-ben jogosultságot szerez a csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjra, így nem sok értelmét látjuk a megállapodás alapján történő kiadás erőltetésének (mert Önnek nem a szolgálati ideje hiányzik ez esetben, hanem az életkori feltételt kell elérnie).

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!
    Köszönöm gyors válaszát!
    Ezek szerint még nem biztos, hogy a nők 40 év szolgálati idő utáni (korhatás nélkül) nyugdíjba menetelébe, nem számolják bele az iskolát, és a munkanélküliséget? Ezt mikor lehet pontosan tudni?

    Egyébként, igen a szolgálati időm meg van, de mivel semmilyen ellátmányba nem részesülök, (munkát nem találok, nyugdíjba nem mehetek) ezért érdekes számomra, hogy az előbb említett módon el tudnék-e menni nyugdíjba.
    Azt tudom, hogy 59. évesen elmehetek, de addig még 2 év van.
    Nem beszélve arról, hogy az utóbbi években nem volt keresetem, ez biztos csökkenti a nyugdíj összegét is.
    Csak az az egy lehetőségem van, hogy kivárjam a 2012. évet?
    Köszönettel:

    1. Kedves Glück Éva!

     Szívesen! 🙂

     Az újabb hozzászólásának első részére ebben az írásunkban találhat alapos válaszokat.

     A nem létező bevételéből, a megtakarításból miért is fizetne megállapodásra? Az sem nyomja meg lényegesen a várható nyugdíj összegét. A két év pedig akkor is két év – az életkori feltétel miatt.
     Munkaadó és a vele történő megállapodás hiányában csak ez a megoldás látszik a nyugdíjba vonulására (legalábbis a mai, létező előírások alapján. Nem valószínű, hogy az idei évben tud ilyen megállapodást kötni – hacsak nem talál egy munkaadót, akivel megállapodnak, hogy jövőre nyugdíjba vonul, és ezt a megállapodást idén még benyújtják a nyugdíjigazgatóságnak. Ezen lehetséges megoldásról itt írtunk.

 4. 1952 .09.12-én születtem.
  11 évet dolgoztam Romániában korkedvezményes munkakörben,mely munkakör Magyarországon nem korengedményes ,e miatt Romániából igazolt szolgálai időből visszavonták a 11 év után járó 2 év 9 hónapot.
  Miután a nyugdíjam e részét Románia folyósítja ,nem értem hogy miért bírálják felül.
  Ha elfogadnák itt is a visszaigazolt időt akkor több mint 40 és fél évem van ,ha meg csökkentik a 2 év és 9 hónappal,akkor mikor mehetek nyugdíjba és mennyi csökkentéssel számolhatok.

  Üdv
  Anikó

  1. Kedves Anikó!

   Honlapunkon az Ön kérdésére összefoglaló táblázatunkban kaphat választ.

   A korkedvezményt szerzett személynek az öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj megilletné.

   (Pl.: Az 1952-ben született nő öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap, előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását ? az egyéb feltételek fennállása esetén ? az 59. életéve betöltésekor, azaz 3 év és 183 nappal a nyugdíjkorhatár elérését megelőzően kérheti. Ha az említett személy 4 év korkedvezményt szerzett, a nyugdíjkorhatára 58 év és 183 nap, az előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását pedig 3 év és 183 nappal korábban, azaz 54 év és 183 napos életkor betöltésekor kérheti.)

   Az érintettek esetében az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt, a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál pedig a megszerzett szolgálati időt, illetve az elért életkort a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni.

 5. Kedves Könyvelőiroda. 1954. októberben születtem. Jelenleg még leszázalékolt nyugdíjas vagyok, most kell mennem felülvizsgálatra. 2002. 10. 27.- ig 33 év 14 napot igazoltak vissza szolgálati időnek. Mint azt olvastam, hogy a rokkant nyugdíj is szolgálati időnek számít, akkor már 41 évem lesz. Ha nem kapom meg tovább a rokkantságot, akkor mire számíthatok ? Elmehetek előre hozott nyugdíjba? Ha igen akkor mikor? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel. Sárosi Istvánné.

  1. Kedves Sárosi Istvánné!

   Az Ön öregségi nyugdíj korhatára 63 év és 183 nap (2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás életkori feltétele 60 év és 183 nap (2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

 6. Mikor mehetek nyugdíjba? 1954-ben születtem. 2006-ban 29 év szolgálati időt állapítottak meg rokkantosításomkor. Jelenleg dolgozok 6 órában. Jelent-e ez valamit a nyugdíjba menésemkor időben és összegben?

  1. Kedves Nagy Rozália!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév, 2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével az életkori feltétel 60 év és 183 nap (2014. II. félév, 2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   A 6 órás munkaidő a szolgálati időt 6/8-ad arányban viszi (tehát, 1 év szolgálati idő = 365 nap a napi 8 órában foglalkoztatottaknak, önnek 486 nap = 1 év szolgálati idő).

   1. Ha a 6 órás munkaidőre megkapja a minimálbért, akkor a foglalkoztatás teljes munkaidőnek számít a szolgálati idő szempontjából.

    1. Kedves Julia1!

     A szolgálati időbe – ebben az esetben – a 6/8-ad idő számít; vagyis 1 munkanap = 6/8 nap a szolgálati idő szempmtjából (egy év 6 órás munkaviszonnyal = 274 nap). A bér a nyugdíj összegének megállapításánál játszik szerepet.

 7. Tisztelt Iroda.

  1956 oktober 23-an szulettem, 1970 juniusban kezdtem el dolgozni.Jelenleg munkanelkuli vagyok, olvastam az uj rendeletrol miszerint 40 ev ledolgozott szolgalati idovel , nyugdijba lehet menni.
  A kerdesem az lenne ha hianyozna szolgalati ido a 40 evbol, van e ra lehetoseg, hogy megvasaroljam es ha igen milyen modon.?

  1. Kedves Zsobrak Margit!

   Amiről olvasott, az nem rendelet, nem törvény vagy jogszabály, az egy választási ígéret, egy kormányzati szándék.

   A szolgálati idő megvásárlásáról abban a cikkben olvashat részletesen, amelyhez hozzászólását írta. A bővebb tenni- és tudnivalók a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatóságnál tudhatók meg.

 8. 1958. májusában születtem. Pedagógusként dolgozom. Jelenleg a 32. munkában töltött évem kezdtem. Az új nyugdíjrendszer szerint a főiskolás 3 év nem számít szolgálati időnek. Ez valóban így van? A most életbe lépett törvény szerint mikor mehetek legkorábban nyugdíjba? Esetleg korkedvezménnyel?

  1. Kedves berzsi0519!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 65 év (2023.). Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára (kizárólag csökkentéssel) 62 év és 183 nap (2020. II. félév), a minimális szolgálati idő 37 év.

   Korkedvezményre akkor jogosult, ha olyan munkakörben dolgozik.

   Valóban nem számít szolgálati időnek a főiskola 3 éve, kivéve, ha kötöttek rá megállapodást a nyugdíjigazgatósággal.

 9. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1953 május 20-án születtem (nő ?), 1971 szeptember 1-től 2009 szeptember 23-ig folyamatos munkaviszonyom volt.
  2009 szeptember 24-től álláskeresési járadékot, majd álláskeresési segélyt kaptam.
  A munkaügyi kirendeltség szerint az álláskeresési segély folyósítása 2010 december 18-án
  megszűnik.
  Munkát találni esélyem sincs, az elmúlt év tapasztalai alapján.
  Abban kérem tanácsukat, hogy van-e valami lehetőségem, hogy ne maradjak biztosítás nélkül.
  Rám nem vonatkozik az álláskeresési segély 3. típusa?
  2012 május 20-án elmehetek előrehozott nyugdíjba?
  Segítségüket és válaszukat köszönöm.
  Üdvözlettel
  László Rozália

  1. Kedves rozila!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016), az előrehozott öregségi nyugdíj életkori feltétele 59 év (2012). Az előrehozott öregségi nyugdíja csökkentés nélküli lesz minimum 40 év szolgálati idő esetén, a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj feltétele az életkori feltételen túl minimum 37 év szolgálati idő.

   Az álláskeresési segély harmadik típusára jogosult az az álláskereső,
   – akinek maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában.
   További feltételei, hogy
   – legalább 140 napig részesült álláskeresési járadékban, és
   – a járadék folyósítási idejének kimerítését követő három éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, továbbá
   – rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

   A biztosítás tekintetében vagy fizeti a havi 4.950,- Ft-ot (be is kell jelentkezni az Apehnél), vagy megállapodást köt a nyugdíjigazgatósággal.

 10. 1956.áprilisban született nő vagyok, érdeklődnék, hogy mikor mehetek nyugdijba?
  1974. juliustól van folyamatos munkaviszonyom. A táppánzes időszak beleszámit-e
  a szolgálati időbe?

  1. Kedves Némethné Zsuzsa!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap (2020. II. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás életkori feltétele 61 év és 183 nap (2017. II. félév), minimális szolgálati idő 37 év.

   Általában igen, beleszámít.

 11. 1955-ben született a férjem 37 éves munkaviszony után elmehet-e nyugdíjba?

  1. Kedves Viki0802!

   Férjének öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével az életkori feltétel 61 év (2017), minimális szolgálati idő 37 év.

 12. 1955.06.06 születtem. 23 év közalkamazotti jogviszonyom van. jelenleg elemehetek-e nyugdíjba ha nem akkor pedig mikor?válaszukat előre is köszönöm.

  1. Kedves Viki0802!

   Amennyiben Ön hölgy, akkor az öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével az életkori feltétel 62 év (2016), minimális szolgálati idő 37 év.

 13. TISZTELT IRODA!

  Szeretnék érdeklődni hogy, ha elveszett a RÉGI munkakönyvem amiben az eddigi munkahelyek voltak beirva, most közalkalmazott lettem és csak azutan kapom a szabadságot amennyi időt tudok igazolni.Sajnos ez csak 13,5 év.
  Azt szeretném kérdezni hogy hová kell fordulnom, milyen intézménynél lehet másolatot kapni arról hogy mennyi időt dolgoztam eddig. 1976-1979-ig voltam tanuló. 1979-tól a mai napig dolgozom.

  Köszönettel Hajdu János

  1. Kedves Hajdú János!

   Ha jól emlékszünk, akkor 1992. július 01-vel kellett a régi munkakönyveket lezárni, és azóta nem használatosak (tesszük hozzá: sajnos 🙁 )

   Legegyszerűbbnek az tűnik, hogy a nyugdíjigazgatósághoz fordul, hogy adjon igazolást nyilvántartott munkaviszonyairól (térítéses), de előfordulhat, hogy ezzel csak a szolgálati idejét tudja meg, de beosztást, munkakört nem, vagy nem pontosan. Ilyenkor bármilyen dokumentum megfelelhet (pl. munkaszerződés, megállapodás, munkaköri leírás, iskolalátogatási bizonyítvány stb.)

 14. Tisztelt Könyvelőiroda a feleségem nyugdijával szeretnék tanácsot,kérni,2006.12.14-ig.33évet és 7év korkedvezményt szerzett,206.12.15-től,rokkantnyugdijas,2011.januárjában menni kell felülvizsgálatra és nem tudjuk hogy megkapja -e továbbra is a rokkantnyugdijatmost 2010-ben volt felülvizsgálaton és 40%-kot kapott, fellebbezésre kapta vissza a rokkantságit,az lenne a kérdésem van -e lehetősége visszamenőleg,kérni a korkedvezményes nyugdijat,én olvastam valahol,hogy lehetbár 2008-ban még 49-éves volt a nők 57évesen mehettek nyugdijba, most meg már a nyugdijintézet azt irja 63-év a nyugdijkorhatára, a mostani jogszabályok szerint, a nyugdijintézetnél nem volt meg a 7-év korkedvezményről a határozat, mi küldtük be a fellebbezéssel,folyamatosan 5-évet irtak,de ez minket nagyon hátrányosan érint,arra szeretnék választ kapni van -e valamilyen lehetőségünk,amennyiben tudnak nagyon kérem válaszoljanak már érdeklődtem más felé de eddig még senkitől nem kaptam választ,köszönettel:László

  1. Kedves Telegdi László!

   Amennyiben a nyugdíjbavonuláshoz szükséges feltételeket megszerezte a kedves felesége, úgy ezt az igényét a továbbiakban bármikor érvényesítheti. Tehát, ha pl. 2009-ben valaki megszerezte a jogot az előrehozott öregségi nyugdíjra, és nem vonult nyugdíjba, akkor azt később, akár 2010-ben is megteheti.

 15. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952. októberében születtem és előrehozott csökkentett nyugdíjba szeretnék vonulni 2011. októberében, amikor is betöltöm az 59. életévemet.

  Sajnos csak 34.5 év munkaviszonyt tudtam igazolni, plusz ehhez jön még a mostani naptári év, tehát 35.5 évem lesz.

  Tudomásom szerint azon időszakokat, amikor is jövedelempótló támogatásban részesültem (pl. 1993-94.) nem lehet a szolgálati időbe beszámítani, (így van?)

  Szeretném megkérdezni, hogy súlyosan beteg gyermek (nagykorú) nevelését beszámítják-e méltányossági alapon, mint plusz szolgálati idő?

  Esetleg szóba jöhet-e szolgálati idő vásárlása ebben az esetben, visszamenőlegesen?

  Van-e esetleg valamilyen egyéb megoldás, hogy legkésőbb jövőre valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülhessek, mivel munkahelyem előreláthatólag januárban megszűnik?

  Mielőbbi szíves válaszukat várva,

  Köszönettel:

  Balogh Andrea

  1. Kedves Balogh Andrea!

   Szolgálati idő alatt azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt) és az előírt nyugdíjjárulékot megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot.

   Megállapodás szolgálati időre és a nyugdíj alapjául szolgáló kereset megszerzésére kizárólag együttesen köthető meg bizonyos feltételek mellett. Keresse fel lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatóságot a részletekért.

 16. Tisztelt Iroda!
  1952 10 07 én születtem ,van e lehetőségem valamilyen formában,akár szolgálati idő megvásárlása útján is nyugdíjba mennem?

  2008-ban a Békéscsabai Nyugdíjfolylósító hozott egy határozatot miszerint a várható nyudijazásom időpontja 2011 okt 01
  Szolgálati időm 32 év,133 nap
  Korkedvezményre jogosító munkakörben is dolgoztam, az elismert korkedvezmény 3 év
  jelenleg munkanélkül vagyok
  Előre is köszönöm szives válaszukat

  Nagy István

  1. Kedves Nagy István!

   Öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2015. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozással 60 év és 183 nap (2013. I. félév) és minimum 37 év szolgálati idő.

   42. éves szolgálati idő esetén a csökkentéssel történő előrehozás lehetősége 60 évesen (2012-ben) lehetséges.

 17. 13.50 perckor írtam de kimaradt az életkorom születési dátum.1953.09.02

  1. Kedves ferenc!

   El is gondolkodtunk valami univerzális válaszon, de már látjuk, hogy Ön férfiúnak született… 🙂

   Öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozással 61 év (2014.) és minimum 37 év szolgálati idő.

   42. éves szolgálati idő esetén a csökkentéssel történő előrehozás lehetősége 60 évesen (2013-ban) lehetséges.

 18. Érdeklődnék 1968 tól folyamatos munkaviszonyom van a mai napig is.A jelenlegi jogszabályok szerint,mikor és hogyan mehettek el nyugdíjba?

 19. 2009 január-ig rokkant nyugdíjas voltam 16 év munkaviszonnyal, most rehabot kapok. Kérdésem, hogy a rokkant éveim beleszámítanak e a munkaviszonyomba.

 20. A nyugdíj szolgálati idő gyűjtögetésbe a 4 órás munkaidős foglalkoztatás teljes napnak számít-e (nem az összeg szempontjából kérdezem, csak az időre vonatkoztatva! ) ?

 21. T. Iroda !
  1952.08.22.-én születtem, a munkaviszonyom kezdete 1967.09.01.és a mai napig is bejelentett munkahelyen dolgozom. Az igazolt ledolgozott éveim száma 43 év.
  Az a kérdésem mikor mehetek a leghamarabb teljes összegű nyugdíjba.
  Tisztelettel: Lettrich F.

  1. Kedves Lettrich Ferenc!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2015. I. félév).

   Előrehozott öregségi nyugdíjat kizárólag csökkentéssel veheti igénybe, legkorábban 60 éves korában, 2012-ben (mivel 42 év szolgálati időnél többje van).

 22. Tisztelt Iroda!
  1955.nov.végén születtem.1974 augusztusában kezdtem dolgozni képesítés nélküli napközis nevelőként.1981-ig szerződést kötöttek velem évente.A nyári szünetekben kb.másfél hónapig nem volt munkaviszonyom,illetve a gyes alatt sem 1979.februártól 1981 szeptemberig /ezalatt levelezőn főiskolán tanultam is/.1981.szept.-től folyamatos a munkaviszonyom.
  A kérdésem az lenne,mikor mehetnék legkorábban/akár előrehozott/ nyugdíjba?A gyerekvállalás miatt hátrányba kerültem-e?Elvesztek azok az éveim?Nem számítják be?Érdekelne még,hogy van-e felmentési idő,és mennyi?
  Válaszukat nagyon megköszönöm.Tisztelettel:Füsi Lajosné

  1. Kedves Füsi Lajosné!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019), előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 61 év (2016. és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   Nem számítják be a gyermekeket (az Ön fogalmazása szerint: elvesztek azok az évek). Nem került hátrányba: gyönyörű gyermeke van, nem? 😉

   Létezik olyan, hogy felmentési idő, de nem tudjuk megmondani, hogy mennyi, hiszen nem ismerjük a konkrétumokat,

 23. 30 év után 50%-os munkaképességű rokkantnyugdíjas vagyok. 6 órában dolgozok azóta. Jelent-e nyugdíjösszegben való változást, ha elérem a nyugdíj korhatárt?

  1. Kedves ramóna!

   A rokkantnyugdíj nem változik az öregségi nyugdíjbavonuláskor, amennyiben az végleges határozaton alapul (nem kell menni felülvizsgálatra).

 24. Tisztelt Ügyvédi iroda!

  1953 07.18.-n születtem, 1968 05.07. óta dolgozom, jelenleg is.

  Mit tud valami kedvezőt írni számomra, hogy nyugdíjba mehessek, amit nagyon szeretnék már. 1967. szeptemberben elkezdtem egy közép iskolát, de családi ok miatt abba hagytam.

  Válaszát nagyon várom.

  Köszönettel: Füle Lajosné

  1. Kedves Füle Lajosné!

   Milyen kedvezőt írjunk Önnek, ha egyszerűen “Ügyvédi Irodának” titulál bennünket? Ön úgy gondolja, hogy néhány kivételtől eltekintve, értik az ügyvédek, hogy miről vartyogunk?

   Az Ön esetére vonatkozó összefoglaló táblázatot valószínűleg egy Ügyvédi Iroda honlapján sem találja meg, de a mi Könyvelőirodánk honlapján ide kattintva olvashatja.

 25. Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Kérem tájékoztatásukat, segítségüket milyen formában érdemes nyugdíjazásomat kérni. 1953.02.15-én születtem, betöltöttem az 57. életévemet. A Nyugdíjbiztosító Intézettől kaptam határozatot a szolgálati időmről: 38 év 213 nap volt 2009.12.31-én. (1970.07.20-tól) Jelenleg folyamatosan közalkalmazottként dolgozom. A 40 év munkaviszonyom 2011-ben lesz meg. Úgy tudom, hogy az 53-ban születetteknek az idén van még lehetősége korengedményes nyugdíjba vonulásra. Ez csökkentett nyugdíjjal járna? Vagy jövőre elmehetnék még? Ha nem, a munkahelyemet meg kellene szüntetni s a családi vállalkozásunk foglalkoztatna. A Bt. megváltaná 59 éves koromig a nyugdíjat 2010. december 30-tól. Melyik megoldás lehetséges? Kérem válaszukat. Köszönettel : Farkas Istvánné

  1. Kedves Farkas Istvánné!

   Az Ön esetére vonatkozóan (is) eligazodhat honlapunk összefoglaló táblázata alapján.
   A csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjhoz Önnek 40 év szolgálati időre van szüksége, amely 2011-ben lesz meg az Ön leírása alapján. A dolgok jelen állapota szerint igaz ugyan, hogy idén még megállapodást köthet munkaadójával a korengedményes nyugdíjba vonulásáról, de az csak csökkentett összegű lehetne.
   Mi ezt az 1-1,5 évet inkább kivárnánk munkaviszonyban (amennyit csak lehet közalkalmazottként, a többit a Bt-ben alkalmazottként – ha muszáj), és a teljes összegű nyugdíjban gondolkodnánk.

 26. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Párom édesapjának ügyében szeretnék egy kis információhoz jutni. 1952. március 30-án született és sajnos 2009. márciusában megszűnt az állása, azóta nem sikerült munkát találnia. Mivel Nógrádi megyei lakos, valószínűleg nem is nagyon fog. A munkája megszűnéséig 41 év 283 nap munkaviszonyt gyűjtött. Az volna a tehát a kérdésem, milyen lehetőségei lennének a nyugdíjra?

  Előre is köszönöm válaszát!

  1. Kedves Liverbird!

   Párja édesapjának öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2014. II. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége 60 év és 183 nap (2012. II. félév). 42 év szolgálati idő esetén ez az előrehozás a 60. év betöltésekor lehetséges (2012.03.30)

 27. Tisztelt Cím!
  1954.12.30-án születtem. 41 éves munkaviszonyom van. Az én előrehozott nyugdíjam 60. év betöltése után lehetséges?
  Amennyiben az előrehozott nyugdíjt választom, csökken a nyugdíj összege, s a 65. év betöltése után sem kapok teljes nyugdíjat?
  Üdvözlettel:

  1. Kedves Ágnes!

   Öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével 60 év és 183 nap (2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő (ami Önnek már meg is van).

   Valóban nem változik a csökkentett nyugdíj sem az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor, sem máskor (kivéve az éves korrekciókat).

 28. Szép jónapot kívánok! Ezúton szeretném megkérdezni Édesanyám nevében, hogy mire számíthat a nyugdíjjával kapcsolatban. 1950.decemberi születésű. 8 ált. iskola után máris munkába állt. 1967 től dolgozott a Régi Debreceni Konzervgyárban. Sajnálatos módon borzalmasan elkavarták az adatait mert 6 év munka( majdnem folyamatos) helyett 1967-től 1973 ig csak 613 napot igazoltak le neki. Ez után dolgozott más munkahelyeken 2006-ig szerencsére bejelentve ( remélhetőleg). 2006 után családtag 100 %-os rokkantsága miatt ápolási segélyt kap.
  Ha jól számolok Kb. 22.8 év szolgálati időt tud felmutatni. Nyugdíj összegre mire számíthatunk, ebben kérjük a segítségét.Előre is nagyon szépen köszönjük, Tisztelettel: N. É.

  1. Kedves kicsimama!

   Édesanyjának öregségi nyugdíjkorhatára 62 év (2012).

   A szolgálati évek előzetes igazolását ingyen megkérheti az ONYF honlapjáról elektronikusan, vagy a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatóságon. Mindenképpen célszerű ezzel kezdeni, mert, ha eltérés van, akkor érdemes a rendelkezésére álló igazolások alapján ezt minél gyorsabban tisztázni.Tanácsoljuk, hogy ne hagyják elveszni azt a pár évet, mert sokat számíthat!

   A nyugdíjkalkuláció meglehetősen bonyolult folyamat, sok adatot kellene ismerni hozzá, amely ? feltehetőleg ? Önnek rendelkezésére áll. Meglehetős pontossággal tud számolni, ha társoldalunk nyugdíjkalkulátorát használja.

 29. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Egy kis segítséget kérnék apukám részére. 1952. 09.22-én született. Szénbányáknál dolgozott, ahol egy évet leigazoltak földalatti munkavégzésként és 9-10 évet nem sikerül neki igazoltatnia valami feor szám elírása miatt, holott szolgálati lakást csak úgy kaphatott, hogy 10 év földalatti munkavégzést vállalt, amit teljesített is (erről szerződése is van).
  Korkedvezményes nyugdíjra mikortól jogosult, vagy csökkentett korkedvezményű nyugdíjra, ha eddig számolásaim szerint 41 év 120 napot dolgozott? Vagy mennyi szolgálati időt kellene megvásárolnia, hogy nyugdíjas lehessen, és ez kb. mennyibe kerül neki? Jól láttam hogy ez havi több mint 20 ezer Ft-ba kerülhet? Várom mielőbbi válaszukat, amit előre is köszönök!

  1. Kedves missztika!

   Édesapjának öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2015. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével a nyugdíjkorhatár 60 év és 183 nap (2013. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati dő.
   42 év szolgálati idő elérése esetén az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 60 év (2012.).

   A korkedvezményt szerzett személynek a reá irányadó nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj megilletné. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a nyugdíjcsökkentés mértékének a megállapításánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni

 30. Kedves konyvelo Koszonom aválaszát..Kecskeméten anyugdíjintézetben azt mondták,hogy az 51ben szulett nok megkapjak agyermekek után járó kedvezményt .A kolegáktól viszont azt amit on mond hogy nem jár .Még most sem tudom hány év munkaviszony kell a csokentés nélkuli elorehozott nyugdijhoz .Kéremszépen írja meg ..Elore ismegkoszonom a segítségét

  1. Kedves Gál Andrásné!

   Valóban, kellően bonyolult a dolog, de azért a nyugdíjbiztosító jobban tudja, mi úgy gondoljuk… 😉

   Egyedi esetekben nem szívesen adunk tanácsot, mivel mindig kiderül, hogy a kellő ismeret hiányában nem áll rendelkezésünkre minden adat, és könnyen tévútra vihetjük a kérdezőt, illetve a kérdező – érthető módon – nem tud szakszerűen kérdezni, és máshogy sül el a kérdés, meg a rá adott válasz. 🙁
   A személyes tanácsadásnál van idő minden lényeges dologról “kifaggatni” az Ügyfelet, úgy, hogy egzakt lehessen a válasz is.

   Most, hogy már sok adatot sikerült Öntől “összevadásznunk” és következtetnünk, még egyszer alámerültünk a pokol mélységes és sötét bugyraiba, és próbálunk Önnek (aránylag) világos választ adni:

   Ön az előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjra már a 2008. évi feltételekkel megszerezte a jogosultságot (57 év), de azt 2008. évben nem, hanem később érvényesíti.
   Az átmeneti szabályok alkalmazhatósága szempontjából úgy kell tekintetni, mint aki 2008-ban előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, akkor is, ha a biztosítása alapjául szolgáló jogviszonyát nem 2008-ban, hanem később – azaz az ellátás tényleges igénybevételekor – szünteti meg.
   Amennyiben Ön (aki az előző pont szerinti feltételnek megfelel) – az előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjra vonatkozó igénye érvényesítésének tényleges időpontjáig fennálló jogviszonyát figyelembe véve – további szolgálati időt szerez, annak a csökkentés nélküli, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges jogosultsági idejét az igény érvényesítésének időpontjáig megszerzett szolgálati idő figyelembevételével kell számításba venni, de még a 2008. évi jogosultsághoz szükséges szabályok alkalmazásával (tehát a csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjhoz 2010. évi igényérvényesítés esetén is a tényleges nyugdíjazásig megszerzett szolgálati időt kell figyelembe venni, továbbá a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj számításánál is az előzőek szerint kell a jogosultsághoz szükséges szolgálati időt számításba venni, végezetül mindkét esetben a szolgálati idő számításánál figyelemmel kell lenni a 2008. december 31-ig hatályos Tny. 11/A. §-a szerinti gyermek-kedvezményekre is).

   Magyarul: valóban jár a 2 év gyermekkedvezmény az Ön esetében.

 31. helo 1951ben szulettem 2008dec ig 34 évet183napot irtak jóvá mikor mehetek elórehoztt nyugdíjba ?2gyermekem után kapok e 2évet

  1. Kedves Gál Andrásné!

   Az előrehozott öregségi nyugdíjhoz 37 év szolgálati időre van minimálisan szükség, gyermekkedvezmény pedig megszűnt.

   2008. decemberig 34 év 183 nap szolgálati ideje volt, feltételezve, hogy azóta is dolgozik, 2 év 183 napot hozzáadva az eddigi szolgálati időhöz lesz meg a 37 év, 2011. június-július tájban. Ekkor vonulhat legkorábban előrehozott öregségi nyugdíjba.
   Az öregségi nyugdíjkorhatára 62 év (2013.)

 32. Kedves Könyvelőiroda !

  1952 márciusában született Nő vagyok. 2009 december 31.éig 35 év szolgálati időm van. Sajnos 2010 február óta munkanélküli vagyok és nincs is rá módom, hogy munkát találjak.
  Egyedül vagyok, sokat betegeskedek.
  Kérdésem? Milyen lehetőségeim vannak a nyugdíjba vonulásomat illetően.
  Mennyit kellene fizetni (esetleg)ha megakarnám váltani a hiányzó szolgálati időt az előrehozott csökkentett nyugdíjhoz ?

  Előre is köszönöm szíves válaszukat.
  Erzsébet

  1. Kedves Erzsébet!

   Ahogyan a mondás szól: Minden van, ha van egészség! – nagyon sajnáljuk, ha éppen ez az egészség akaródzik megroppanni. 🙁 🙁

   Az Ön nyugdíjazási lehetőségeire honlapunkon itt találhat részletes összefoglaló táblázatot.

   Ha meg akarná váltani a hiányzó éveket, akkor annak mértékét ön határozza meg. Részletesen abban a cikkben olvashat róla, amelyhez a hozzászólását (kérdéseit) tette.

  2. Köszönöm a válaszukat .
   Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ha Én elszeretnék menni előrehozott csökkentett nyugdíjba, de mivel nincs meg a hozzá elegendő szolgálati idő. Azt egyösszegbe belehet-e fizetni vagy csak havonta amig elnem érem a szügséges kort?
   Most jelenleg június 30-ig van munkanélküli ellátásom van, utánna pedig azt hallottam, hogy 5 évvel vagyok nyugdíj előtt és megvan a minimum 20 év szolgálati időm így jogosult vagyok nyugdíjig az állandó segélyre ami kb. 28.000 Ft.(amiből bizony nem tudok megélni)
   Köszönettel: Erzsébet

   1. Kedves Erzsébet!

    A TB törvény 34. § (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik az ún. évvásárlásról, ami visszamenőleg legfeljebb 5 évre vonatkozó járulékfizetést tesz lehetővé annak érdekében, hogy ez az időtartam szolgálati időként elismerésre kerülhessen. Erre azonban kizárólag öregségi teljes- vagy résznyugdíjra jogosultsághoz van lehetőség, előrehozott öregségi nyugdíj megállapításához nem.

    Előző kérdésében azt írta, hogy Ön 1952-es születésű és 35 év szolgálati ideje van, és munkanélküli ellátásban részesül: 37 év szolgálati idő kell ahhoz, hogy előrehozott öregségi nyugdíjba vonuljon 2011-ben, vagy öregségi nyugdíjkorhatárát 63 év és 183 napos korában éri el és vonul nyugdíjba.

 33. Tisztelt Cim!
  1977-től folyamatos munka viszonyom van jelenleg is dolgozom.4 gyemekem van.Va-e lehetőségem megvásárolni a nyugellátáshoz a szolgálati időt és jövedelmet.Esetemben kapom-e a gyerekek után a 3év kedvezményt?Ez év juniusában töltöm az 54 negyedik élet évemet.Elindithatom -e ezt a lehetőséget?
  Köszönettel Soproniné Erzsébet

  1. Kedves Soproni Lászlóné!

   Hiába írta le csalafintán, mi kiszámoltuk: 1956. júniusában született, és 33 év szolgálati ideje van. 🙂

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév). Kizárólag csökkentéssel előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 60 év és 183 nap (2014. II. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   Sajnos, a gyermekkedvezmény megszűnt, így azt Ön nem veheti igénybe (korábban a szolgálati időnél vették figyelembe). A nyugellátáshoz szükséges jövedelem és szolgálati idő feltételeiről éppen abban az írásunkban szólunk, amelyhez Ön a kérdését tette fel.

 34. Valószínű, hogy sikerül ebben az évben a munkáltatómmal megegyezni, hogy 2010. decemberében igénybe vehessem a korengedményes nyugdíjazást. 1953. december 6-án születtem és nő vagyok.
  A szolgálati időm kiszámítása 2008. december 31-ig megtörtént, ami 39. év 264 nap azóta is folyamatosan dolgozom, tehát életkorban és szolgálati időben is jogosult leszek a korengedményes nyugdíjra.
  Kérdésem: van-e felmentési idő ennél a nyugdíjazási formánál.
  A jelenlegi munkahelyemen 27 éve dolgozom.
  Segítőkész válaszukat megköszönve, további jó egészséget kívánok Önöknek.
  aksorip

  1. Kedves Farkas Piroska!

   Amint azt az első mondatában – nagyon helyesen – írta: … sikerül….megegyezni

   A munkaadóval közösen kell megállapodniuk a feltételekben; ha korengedményes nyugdíjba kíván vonulni, akkor a munkaviszonyát meg kell szüntetni. Ha megszünteti (Ön) a munkaviszonyát, akkor nem jár végkielégítés, nem jár felmentési idő, jár felmondási idő., stb.

   A munkaadó vállalja, hogy 2 évig fizeti az Ön nyugdíját, mégpedig most, egyösszegben, amit majd havi részletben Ön megkap a nyugdíjbiztosítótól. Mit ne fizessen még szerencsétlen?
   Ön a 40 év miatt 2012-ben csökkentés nélküli öregségi nyugdíjra lesz jogosult, tehát, nagy rizikót nem vállal azzal, hogy két évvel előbb ezt az összeget megkapja. 🙂

   Azonban, szabadon megegyezhet a munkaadóval, ha ő azt is fizeti, akkor az megérne egy misét az első nyugdíjából… 😉

   1. Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszukat.

 35. Üdvözlöm!

  1954 augusztusában született nő vagyok. 2010 január 29-én lett meg a 40 éves munkaviszonyom, mivel elég korán 16. éves koromtól folyamatos munkaviszonyom van, jelenleg is. Tudom hogy az új jogszabály szerint csak 63 és fél évesen mehetek el öregségi nyugdíjra, azt is tudom, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra 60 és fél évesen mehetek, azt nem tudom, hogy korengedményes nyugdíjra mikor mehetnék, ill. olvastam a prémiumévekről is, amire abban az esetben mehetnék, ha a munkáltató létszámleépítés miatt küld el, érdemes lenne e ezt meglépni?.A 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nőkre kitalálhatnának egy új jogszabályt, hoszen mint az én pédám is mutatja, ehhez nagyon korán el kellett kezdeni dolgozni. Várom válaszát: Üdv.

  1. Kedves Szatmári istvánné!

   Sajnos, a korengedményes nyugdíjra nincs lehetősége, mert annak egyik feltétele a betöltött 57. életév 2010. december 31-ig. 🙁

   A többivel nagyonis egyetértünk!

 36. Tisztelt Cím!
  1955.decemberben születtem. Határozott idejü munkaszerződésem augusztus 31-én lejár. Korábban már össszeszámoltattam a nyugdíjfolyósítóval a szolgálati időmet, mely ekkorra már 40 év lesz. Tapasztalataim szerint, sajnos további állást nem fogok tudni találni. Legkorábban mikor tudok elmenni nyugdíjba? Érdemes-e vásárolni szolgálati időt a nyugdíjfolyósítótól, ha igen mennyi dőre, milyen összeg után, ha nem mért nem? Esetleg van-e más megoldás, más lehetőség?
  Köszönettel:
  Hargitai Gábor

  1. Kedves Hargitai Gábor!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára: 64 év (2019).
   Az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára: 62 év (2017.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   15 éves kora óta dolgozik? Ha augusztusban lesz 40 éves szolgálati ideje, és 1955-ben született, akkor nagyon úgy tűnik, hogy igen. 🙁

   Szolgálati idő vásárlásának nem nagyon van értelme, hiszen a 40 év – ilyen értelemben – mindenhez elegendő jogot biztosít, ugyanakkor a nyugdíj alapjául szolgáló kereset megszerzésének inkább értelme lenne. (Bár, úgy tudjuk, hogy a megállapodás csak együttesen történhet.)

   Sajnos, arra nézve nem tudunk tanácsot adni, hogy mennyi összeget érdemes vásárolni, hisz’ rengeteg körülményt nem ismerünk. Véleményünk szerint még érdemesebb a munkanélküli ellátások lehetőségeit is kihasználnia, és közben bizonyára hosszabb-rövidebb időn belül el fog tudni helyezkedni.

  2. TISZTELT IRODA

   1953. június 22-én születtem.Mikor mehetek előrehozott nyugdíjba?

   Köszönettel

   Erzsi

   1. TISZTELT IRODA

    1953.06.22-én születtem.

    Mikor mehetek előrehozott nyugdíjba ? 1971. július 1 öta dolgozm.

    köszönöm a választ

 37. Leszázalékolt nyugdíjas vagyok. Ha munkát vállalok beszámít-e a munkában eltöltött éveimbe?

  1. Kedves amarilla!

   Amennyiben a soros vizsgálatát követően Ön továbbra is ?jogosult rokkantsági nyugdíjra?, úgy az öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésekor nem kerül öregségi nyugdíj megállapításra. Továbbra is rokkantsági nyugdíj összege kerül folyósításra az Ön részére.
   Ellenkező esetben ? rokkantsági nyugdíjának megszüntetése esetén ? amennyiben nem tud újabb biztosítási jogviszonyt létesíteni, jogosult lehet csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, a megszerzett szolgálati idő figyelembevételével.
   A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében ugyanis az előrehozott öregségi nyugdíjra és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát.

   1. 2006-tól rokkantnyugdíjas vagyok, most kaptam véglegesítést. Közben kiegészítő munkát végeztem a mai napig. Mennyire számít bele a nyugdíjam idejébe, összegébe. 2006-ban 29 évet állapítottak meg. Mikor mehetek nyugdíjba, és a mostani munkavégzésem után fizetett járulékokat figyelembe véve emelkedik-e a nyugdíjam összege?

    1. Kedves kovács flóra!

     Az öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésekor nem kerül öregségi nyugdíj megállapításra. Továbbra is rokkantsági nyugdíj összege kerül folyósításra az Ön részére.

"Vissza a tetejére" gomb