Adó | Járulék | IlletékÁltalános forgalmi adóHelyi iparűzési adó (HIPA)KATAKIVASzakképzési hozzájárulásSzemélyi jövedelemadóTársadalombiztosításTársasági adó

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 2013. január 01-től indul

Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013. január 1-től2012. október 03-án kelt írásunkban még arról írtunk, hogy a jogszabály aláírásra várakozik. Nos, a Magyar Közlöny 2012. október 15-i, 136. számában hivatalosan ki is hirdették a jogszabályt, így nem maradt más hátra, mint – ahogyan azt szokták volt mondani – belecsapni a lecsóba, elmerülni a részletekbe.

Az említett írásunkban (ha a hivatkozásra kattintanak) ismertettük az alapokat, jelen írásunkban pedig a 2 új adónem (kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó) közül a kisadózó vállalkozások tételes adóját (szakmai néven: kata) ismertetjük. Természetesen, későbbi időpontban sort fogunk keríteni a kisvállalati adó legfontosabb szabályainak ismertetésére is.

Nem vitatjuk, hogy a jogszabályalkotó eredeti szándéka szerint – a törvény viszonylag bonyolult szövegezése ellenére – az adminisztrációs terhek jelentősen csökkenthetnek, de azért ne kezdje senki dörzsölgetni a markát, hogy végre, kirúghatja a könyvelőjét; ilyen profán tervet csak annak érdemes fontolgatnia, aki csak egy szem maga van, mint az ujja, esetleg csak egy-két személyesen közreműködő tagot regisztrál.

Ha áfa körbe tartozik, ha csak egy alkalmazottja is van, akkor jusson eszébe, hogy az áfa bevallást össze kell állítani és beküldeni, a havi járulékbevallásokat be kell küldeni, az évvégi beavallásokat/beszámolókat össze kell állítani, elektronikusan be kell küldeni – csak, hogy a hirtelen eszünkbe jutott legfontosabb dolgokat említsük… 😉

A bevezetőben említett, belinkelt írásban szó volt arról, hogy kik választhatják ezt az adózási formát, most hozzátesszük, hogy azokon kívül, akik a feltételeken kívül esnek, még kik nem választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját:

 • Akinek az adószámát a kisadózás alá történő bejelentkezést megelőző két évben felfüggesztették

Akik az alábbi TEÁOR 2008 szerinti tevékenységek valamelyikét folytatják:

 • 66.22 biztosítási brókeri, ügynöki tevékenység
 • 66.29 biztosítás, nyugdíjalap kiegészítő tevékenysége
 • 68.20 saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Aki ezen adónem alá szeretne tartozni (vagyis jól felfogott érdeke), és a feltételeknek megfelel, választhatja ezt az adónemet. A választást egy erre rendszeresített nyomtatványon kell megtenni a NAV felé. Amennyiben az adózó a feltételeknek megfelelt, a bejelentését megtette, akkor a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre az új adóalanyiság.

FIGYELEM! Legkorábban 2013. január 1-jétől jöhet létre az új adóalanyiság, amiből az következik, hogy legkésőbb a szándékot 2012. december 31-ig be kell jelenteni az adóhatóság felé!

Másik nagyon fontos szabály: a személyes közreműködésre kötelezett tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként, és a bejelentésben arról is nyilatkozni kell, hogy az adott kisadózó főállású kisadózónak minősül-e? Amennyiben a nincs bejelentve a tag kisadózóként, akkor bármilyen közreműködésre van szükség, bármilyen munkavégzésről van szó, az esetükben csak munkaviszony keretében megengedett. (Csak figyelmeztetésként, emlékeztetőként: ha a hatóság úgy csípi meg a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó tagot, hogy nincs bejelentve kisadózónak, és valamit tevékenykedik a társaságnak, akkor abból olyan munkaügyi bírság lesz a vége – be nem jelentett foglalkoztatott -, hogy a fal adja a másikat… 🙁 )

A vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként.

Beszéljünk arról is, hogy mennyi a kisadózó vállalkozások tételes adója:

Ami bizonyos, hogy minden kisadózó személy után meg kell fizetni ezt az adót, minden megkezdett naptári hónapra.

 • főállású kisadózó havi 50ezer Ft
 • főállásúnak nem minősülő kisadózó (pl. 36 órás munkaviszony mellett, nyugdíj mellett) havi 25 ezer Ft
 • naptári évben 6 millió forintnál több bevétel esetén a 6 millió Ft feletti rész 40%-át kell adóként megfizetni (a nem teljes naptári évben kisadózónak minősülök esetében a bevételi határ: kisadózói vállalkozás jogállásainak hónapja x 500ezer Ft/hó)

Nem kell megfizetni a kisadózó után az  adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó – kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez -, amennyiben

 • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • fogvatartott,
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette

A kisadózó vállalkozások tételes adója nem csak az adminisztrációs terheket csökkentheti, hanem egyúttal ez az adó több közterhet is kivált:

 • Vállalkozói személyi jövedelemadó, vállalkozói osztalékalap utáni adó, vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése
 • Társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése
 • Személyi jövedelemadó, járulékok, a magánszemélyt terhelő 14 %-os egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése
 • Szociális hozzájárulási adó és a céget terhelő 10 %-os vagy 27 %-os egészségügyi hozzájárulás,  valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése

FIGYELEM! Ha a kisadózó áfa alany, áfabevallási- és fizetési kötelezettségének továbbra is ugyanúgy kell eleget tennie, mint eddig, a helyi iparűzési adó bevallási és befizetési kötelezettsége szintén megmarad, továbbá nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel teljesítendő adókötelezettségek alól.

A kisadózó vállalkozók bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek, és az általuk kiállított számlákra rá kell írni, hogy “Kisadózó”.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán nem tünteti fel a ?Kisadózó? szöveget, mulasztási bírsággal sújtható.

A főállású kisadózó biztosítottnak minősül, társadalombiztosítási ellátásra, álláskeresési ellátásra szerezhet jogosultságot. A nem főállású kisadózó nem minősül biztosítottnak, így ezen jogviszony alapján nem szerezhet a főállású kisadózónál említett jogokat.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. T.Könyvelőiroda!
  Megkaptam a választ, köszönöm, de most még annyira sem értem. 18×98 ezret kereshetek, ami 1 764 ezer (az Önök válaszában 12-vel szoroztak ) de ez a számlázott bevétel, amiből 600 ezret KATA-ra fizetek, tehát a jövedelmem 1 164. A tiszta haszon minimálbér 18- szorosa, (vagy az adóval együtt értendő a 18 szoros? tehát 2364 zer) Sajnos ezt a törvényi nyelvet nem értem, ezért csak annyi választ kérnék, hogy 1764 ezer, , vagy 2364 ezer ft, amit 1 év alatt számlázhatok, hogy a nyugdíjat nem kelljen lemondani.(bocs, korhatár előtti ellátást)
  Köszönettel: Dr.Tóth Éva ,Eger

  1. Kedves Dr. Tóth Éva!

   Javítottuk a szorzást (bár a szövegrészt jól írtuk, az arab számmal már gutaütést kaptunk):

   A rendelkezések szerint mindaddig, amíg a korhatár előtti ellátásban részesülő adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér ? minimálbér ? összegének tizennyolcszorosát, 2013-ben 98.000 forint x 18 = 1.764.000 forint), a keresete mellett az ellátását is korlátozás nélkül felveheti.
   (Keresetnél mindig bruttó összeggel számolunk, azaz az szja és a levont járulékokkal együtt.)

   Szépen kivastagítottuk és alá is húztuk:

   …a kereseti korlát vizsgálata során a főállású kisadózók esetében nyugdíjjárulék alapot képező keresetként a Katv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott 81.300.-Ft-ot kell figyelembe venni.

   Ez nem törvényi nyelvezet, hanem annak magyarosítása… 😉 Ön mindent mindennel összekever, és ezért nem érti tisztán – talán a könyvelőjéhez kellene fordulnia, hogy magyarázza el önnek, hogy mindegy, hogy mennyit számláz (a kata határáig), mindegy, hogy mennyi a bevétele, a költsége, önnek ebben a tekintetben a hivatalos jövedelme havi 81.300,- Ft, azaz egy teljes évet tekintve 12 x 81.300,- Ft = 975.600,- Ft, tehát még az éves keretösszegéből 788.400,- Ft-ot “vehet igénybe”.

 2. Tisztelt Könvelőiroda!
  Korhatár előtti ellátásban részesülök 2012.dec. 1-től
  2013-tól egyéni vállakozásban dolgozom, 50ezres KATA-s vagyok.Tudom, hogy 1 év alatt 1764 ezer FT-t kereshetek,de nettó vagy bruttó?Ha ebből lejön a 600 ezer ft KATA, a jövedelmen csak 1164 ezer Ft: Vagy az adóval együtt érvényes a plafon?Könyvelőm érdeklődött a NAV-nál, de egyértelmű választ írásban sem kapott:Csak Önökben bízom!
  Köszönettel: Dr.Tóth Éva ,Eger

  1. Kedves Dr.Tóth Éva!

   Szabadságunkat követő első napon egy “Csak Önökben bízom!” mondat elfeledteti azt az utálatot, amivel kezdtük a mai napi munkát… 🙂 🙂
   Köszönjük szépen a bizalmat!

   Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, nyugellátásban vagy korhatár előtti ellátásban részesülő személy a tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg, ami 2013-ban 18 x 98.000,- Ft = 1.764.000,- Ft), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-ig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. A rendelkezés a Tbj. szerinti jogviszonyból származó keresetet említ, azonban – mivel a tételes adó magában foglalja a nyugdíjjárulékot is – a kereseti korlát vizsgálata során a főállású kisadózók esetében nyugdíjjárulék alapot képező keresetként a Katv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott 81.300.-Ft-ot kell figyelembe venni.

 3. Tisztelt Könyvelőzóna!

  Augusztustól szeretnék rokkantsági ellátás mellett katás egyéni vállalkozást indítani. Azt már tudom, hogy nem főállásúként 25.000 lesz a fizetendő kata. Csak az nem egyértelmű, hogy mennyi lehet a jövedelmem ahhoz, hogy a rokkantsági ellátást ne vonják meg. Olvastam olyat, hogy a bevétel 60%-a minősül jövedelemnek, máshol viszont azt olvastam, hogy a nyudíjjárulék-alapot képző jövedelmet kell figyelembe venni, ami Kata esetén mindig 81.300 Ft. Az sem világos, hogy mi a bevétel. Kereskedni akarok. Ha mondjuk 70 forintért megveszek vmit és 100-ért eladom (netto) akkor 100 vagy 30 Ft a bevétel? És mennyi a jövedelem?
  Szóval mennyi lehet a bevételem ahhoz, hogy az ellátásom ne vonják meg?
  Válaszukat köszönöm
  gera

  1. Kedves gera!

   A kérdésre a válasz: A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni (többek között), ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követ? hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

   Amilyen kérdéseket még feszeget, amivel nincs tisztában, az kissé elkeserítő, és azt mondjuk, forduljon sürgősen egy szakemberhez (könyvelő/adótanácsadó), mielőtt kellemetlen meglepetései lennének.
   Ön egy komplett tanácsadási kérdés-sorozattal jelentkezett, aminek az egyik lényege az, hogy ez már nem ingyenes tanácsadás egy-egy kérdésre, hanem a fizetős szolgáltatások során erről beszélnek önnek a szakemberek – ezek vállalkozói alapismeretek, amiket meg kell tanulni.

   1. 2 “szakember” is egybehangzóan állította, hogy 50000 Ft katát kell fizetnem, mivel nem vagyok nyugdíjas. Végülis a neten nyomoztam ki, hogy ez nem így van. Belátom, hogy a bevétel-jövedelem kérdéseim naívnak tűnnek, bár röviden megválaszolhatók lettek volna. Viszont az a probléma, amit feszegetek, nem egyértelmű, és másokat is érinthet: ” Olvastam olyat, hogy a bevétel 60%-a minősül jövedelemnek, máshol viszont azt olvastam, hogy a nyudíjjárulék-alapot képző jövedelmet kell figyelembe venni, ami Kata esetén mindig 81.300 Ft.”
    Sajnálom, hogy erre sem válaszolt, biztos meleg van, jobb dolga is akad. További szép nyarat!

    1. Kedves gera!

     Ön a keresetkorlátozásra kérdezett rá, és mellesleg egy vállalkozás indításának alapkérdéseit is feszegette.
     – Nem a meleg miatt, de most tényleg van más “dolgunk”; bátorkodtunk az évvégi bevallás, az azt követő havi bevallások, majd a havi és negyedéves bevallásokat követően szabadságra vonulni csapatostól,, mint ahogyan ezt sok könyvelőiroda ilyenkor teszi; nem azért, mert ilyenkor a legkedvezőbbek a nyaralási árak, az időjárás, hanem azért, mert ez az ügyfelek szempontjából még aránylag a legjobban elviselhető időszak.
     Ugyanígy, amikor ön majd a beiglibe fogja tekerni már a mákot, a mi kolléganőink, és szerte az országban a többi kolleganő még a feltöltési kötelezettségeket, a havi, negyedéves és éves áfákat fogja kalkulálni, bevallani, stb.

     – a szabadság ellenére, amint azt tapasztalhatta (a honlapon ki van írva az időpontja), mégiscsak kapott választ, méghozzá – talán – kissé gyorsabban, mint azt a magyar bürokráciában megszokhatta volt…

     – amennyiben honlapunkon, a felső sorban lévő kereső mezőbe beírja a rokkantsági ellátás kereső-kifejezést, akkor az “Enter” billentyű lenyomását követően olvashatná a megjelent írásainkat a témáról. Ha a https://www.konyvelozona.hu/?s=rokkants%C3%A1gi+ell%C3%A1t%C3%A1s hivatkozásra kattint, akkor már az eredmények között böngészhet. Nem csak az írások között, hanem a jó pár száz kérdés és felelet között is, amely alaposan kivesézi a kérdést, még akkor, frissen, amikortól hatályba lépett az új rendszer.

     Keresetkorlátozás rokkantsági és rehabilitációs ellátás esetén 2012-től című írásunkban hangsúlyoztuk:

     FIGYELEM! Az ellátásban részesülő, keresőtevékenységet folytatók figyelmét felhívjuk ismételten és hangsúlyosan, hogy a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás, ezért 2012. január 1-jétől a foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak!

     Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a két szakembernek igaza lehet, hogy 50ezer Ft a havi kata fizetési kötelezettség. (Természetesen, ha a nyugdíjkorhatárt betöltötte, akkor 25ezer, de a koráról nem tett említést.)

     – Mivel ön szeretne (bár inkább azt gyanítjuk, hogy mint oly’ sokaknak, inkább kényszerül) vállalkozni, a saját, jól felfogott érdekében igenis nem árt tisztában lenni a vállalkozói alapismeretekkel és fogalmakkal.
     Miért nem ott, ahol olvasgatta azt amiket leírt, miért nem ott kérdezett rá, hogy ez önre is vonatkozik-e? Lehet az interneten akár műtéti eljárásokról is olvasgatni, mégsem áll neki az ember alaptudás nélkül megműteni a szomszéd tyúkszemét sem… 😉
     Tudta például, ha kereskedni akar, akkor a pénztárgép használata kötelező? Tudta, hogy majd miképpen és hogyan kell regisztrálni az online pénztárgép vásárlásához, üzembehelyezéséhez? Kalkulált egyáltalán a gép bekerülési árával?

     A vállalkozás nagyon összetett dolog; ön az alapfogalmakkal sincs még tisztában, ezért nem lefikázni kellene azt a honlapot, amelyik igyekszik eligazítást nyújtani ingyenesen, önkéntesen, saját anyagi erőforrásait adva, szabadidejét (nyaralását) nem sajnálva.
     Az nagyon jó, ha olvasgat előre a témában, de kérje szakember segítségét, hogy segítsen önnek rostálni, rendszerezni az információkat.

     A szakember pedig abból él, abból szerez jövedelmet, hogy nem ingyen oldja meg ön helyett a vállalkozásindítási kérdéseket, mint ahogy ön sem fog ingyen adni egy rongyot sem a szakembernek.

     Segíteni nagyon szívesen segítünk rész-kérdésekben, közérdeklődésre számot tartó, nehezen értelmezhető szabályok magyarázatában, de a segítséget az együttműködő akarattal, nem pedig az ingyenesség elvárásával kell “kikényszeríteni”.

 4. Tisztelt “Könyvelőzóna”!

  2013.06.03-tól vagyok Kata vállalkozói alany, a vállalkozói tevékenység megkezdését 2013.06.02-én jelentettem be. Főállású kisadózó lettem. 2012.06.19-től 2013.06.19-ig gyes-en voltam.
  Kérdésem, hogy 2013 6. hónapra kell-e Katát fizetnem.

  Válaszukat előre is köszönöm!

  Szentes Veronika

  1. Kedves Szentes Veronika!

   Ahogyan az írásunkban is olvashatja:

   Amennyiben az adózó a feltételeknek megfelelt, a bejelentését megtette, akkor a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre az új adóalanyiság.

   Tehát, a kata-adóalanyisága 2013.07.01-től jön létre, legközelebb 2013.08.12-ig kell katát fizetnie.

   A kérdését úgy is lehet érteni, hogy ön egy vadonatúj egyéni vállalkozó, ekkor a kérdésére adandó válasz másként alakul egy kicsit. (Kattintson a hivatkozásra a válasz olvasásához: kezdő egyéni vállalkozó kata adóalanyisága.)

 5. Üdvözlöm!

  Azt szeretném kérdezni hogy ha egy kezdő egyéni vállalkozó megkapja az értesítést, melyik hónaptól kell fizetnie a 25 illetve 50 ezer forintot.
  Ha elsején kapja, ha 30-án akkor is meg kell fizetni az adott hónapra vagy csak a következőre?
  Köszönöm!

  1. Kedves Nagy Róbert!

   Pontosan az ilyen kérdések okán szoktuk volt azt mondani: azért, mert katás lesz, ne tessék eldobni a könyvelőt! Lesz ott még buktató sok minden más is… 😉 🙂

   Kata hatálya alá történő bejelentkezést követő hónap első napjától lesz katás egyéni vállalkozó, vagyis akkortól áll be a fizetési kötelezettség a kata tekintetében.

   A tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vételkor tett nyilatkozat alapján már a nyilvántartásba vétel napjával kata-adóalannyá válhat.

   A kata választásáról szóló nyilatkozat végrehajtható okirat, az adóhatóság a választásról nem hoz határozatot, hanem a nyilatkozat alapján írja elő a vállalkozás adókötelezettségét, illetve annak alapján továbbít adatokat a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási szervek felé.
   Az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha valamilyen kizáró ok miatt elutasítja a választást, ha viszont elfogadja a bejelentést, akkor erről tájékoztató levélben értesíti az adózót.

   Magyarán szólva, ha úgy nyilatkozik, hogy a tevékenységét hó közben megkezdi, akkor a teljes hóra meg kell fizetni (50/25), ha úgy nyilatkozott, hogy a következő hónap elsejétől kezdi, akkor a következő hónaptól kezdi mind a bevételszerző tevékenységet, mind a kata fizetési kötelezettséget (a katát az adott hónapot követő hó 12-ig kell megfizetni, bevallani nem, mert azt az adóhatóság írja elő).

 6. Tisztelt Könyvelőzóna!

  Rengeteg jogszabályt elolvastam már, de nem találtam a keresett választ.
  Azt szeretném tudni, ha szolgálati járadék mellett egyéni vállalkozó szeretnék lenni és a “Kata”-t választom mennyi a havi fizetendő? 25 vagy 50.

  A választ előre is köszönöm.

  Tisztelettel: F. Jani

  1. Kedves F.Jani!

   Feltételezzük, hogy szolgálati járandóságra gondolt, ami korhatár előtti öregségi nyugdíjnak minősül. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben egyéni vállalkozó szeretne lenni, akkor csak főfoglalkozású – tehát, nem kiegészítő tevékenységet végző – vállalkozó lehet, így a kata adózási mód választásakor a havi 50ezer Ft a kötelezettsége.

 7. Tisztelt Könyvelőzóna!

  Lehet, hogy naívnak tűnik a kérdés, de konkrétan milyen visszajelzés (szerepeltetett adat) mutatja meg, hogy alanyi adómentes és nem áfakörös a vállalkozásom? 2012. december végén regisztráltam a KATA alá fentiek szerint, direkt alanyi mentességet választva, majd még év vége előtt megkaptam az adó- és nyilvántartási számom. 2013.01.01 kezdődátummal pedig kisadózó vállalkozásként nyilvántartásba is vett a NAV és megkaptam a tájékoztató ?csomagot? is tőlük. Fizetgetem az ötveneseket minden hónapban, biztosított is vagyok, és könyvelgetem a bevételi részt a megadottak szerint. Erre egy hete levelet kaptam, illetve ügyfélkapun keresztül is felszólítottak, hogy nem gyengén lecsúsztam a negyedéves áfa-bevallásról és 8 napon belül rendezzem azt. Levélben jeleztem, hogy alanyi mentes kisadózóként miért köteleznek bevallásra – eddig nem kaptam választ-, illetve telefonon azóta 5 átirányítás és 16! hívás után egyszer sikerült egy ügyintézővel beszélnem, aki annyit közölt csak hogy ?áfásnak lát? a rendszerben, de további információért keressek egy másik csoportot, akiket teljes péntek délelőtt hívtam, de nem értem el? Elképzelhető, hogy mégsem vagyok alanyi adómentes? Ha igen, akkor erről hogyan kellett volna tudomást szerezzek, illetve adminisztrációs hiba esetén van lehetőség utólagos módosításra? Mi történik az eddigi áfa nélküli eladással és null áfásan számlázott tétellel?

  Tisztelettel:
  Z.Tamás

  1. Kedves Tamás!

   A földi halandó számára legegyszerűbb módon az adószám ad felvilágosítást. Az adószám a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól ? jellel elválasztott részből áll. Az első rész az adózó nyolc számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód. Az adószám felépítése a következő:

   xxxxxxxx-y-zz

   ahol:

   – xxxxxxxx az adózót egyértelműen azonosító törzsszám.
   – y az ún. áfakód. A főszabály szerint csak “2”-es, illetve “3”-as áfakódú adóalany (ez utóbbi az EVA alanya) által kibocsátott számla tartalmazhat áthárított áfát. Bizonyos esetekben helyes az “1”-es áfakód mellett is az adó felszámítása és áthárítása.
   – zz az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja.

   Az ön számára egyértelmű tisztázása a kérdésnek az jelenti, ha belép az Ügyfélkapun az eBEV-szolgáltatások oldalra (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/srv/atiranyit?cid=886683&sid=941343&url=https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?target=ebev&partnerid=apeh) a saját Ügyfélkapus kódjával, ott kiválasztja a Szolgáltatások menüpontot, majd a Törzsadatok menüpontot, majd az Új lekérdezés és Lekérdezés indítása menüpontokkal pár másodpercen belül megkapja az Elkészült eredmények üzenetet, melyre kattintva letölthetővé válik az a pdf dokumentum, amely a NAv által nyilvántartott törzsadatait tartalmazza, melyből megtudhatja, hogy a vállalkozás milyen státusszal bír.

   Elképzelhető, hogy valóban áfa-körös bevalló maradt, mert lehet, hogy mégis tévesen jelölte be a bejelentkezéskor a szándékát. Nagyon csekély az esély arra, hogy a NAV tévesztett, bár, nem teljesen kizárt.
   Ha már úgyis az Ügyfélkapunál bóklászik, nézze be a beküldött dokumentumok menüpontnál, hogy ténylegesen mit is küldött be, mit jelölt be.

   Arra most hívjuk fel a figyelmét, hogy amennyiben tényleg áfakörös (ennek nagy a valószínűsége), akkor nem csak a bevételeit kell könyvelni és nyilvántartani és megőrizni, hanem az áfa bevalláshoz a költségszámlákra is szüksége lesz, illetve azok rögzítésére, megőrzésére, bevallására is.
   Egyébként, akkor is célszerű megőrizni a költségszámlákat, ha valaki nem áfa körös…

   Az ön példája is mutatja, hogy a könyvelés is egy szakma: azt gondolhatnánk, hogy annyira egyszerű, hogy bárki meg tudja csinálni, de – higgyék el – nem így van! 🙁

   1. Köszönöm szépen a gyors és átfogó választ! Sajnos a törzslapom szerint valóban áfás vagyok, a jelentkezéskor a XVI/2. alfejezet szerint kértem az alanyit, de a rendszer ütközést talált, így nem tudtam jelölni az adózás 1-16. és 18-20. pontokat egyszerre. Megfogadom a tanácsukat, könyvelő lesz így belőle, de elsősorban személyes hétfőn a NAV-nál. Önök szerint minimális szankció mellett méltányossági alapon elfogadják, hogy szándékomon kívül történt, és mivel visszaigénylésre sem került sor, kérhető adatmódosítás? Köszönettel: Tamás

    1. Kedves zemtam!

     Sajnos, el kell keserítenünk: a NAV-nak, még ilyen esetekben sem, nincs mérlegelési jogköre: nem változtathatja meg a választást, ez erre az adóévre így marad.

     Ne is pazarolja a drága idejér a NAV ügyfélszolgálaton; hétfőn menjen el a legközelebbi, kellemes cukrászdába, igyon meg egy forró capuccino-t egy dobos kocka mellé, merengjen ki az ablakon, bámulja az utca forgatagát.
     Sokkal kellemesebb lesz így azt az időt, amit a NAV ügyfélszolgálatánál elidegeskedne, így eltölteni, és az áfakör szempontjából az eredmény ugyanaz lesz.

     Még egy tanács, akár a mai, borongós, hideg májusi őszre: ha bocsájtott ki számlá(ka)t a mai napig, akkor tegye meg, hogy a vevőknek helyesbítő számlát állít ki. A számlá(ko)n most már a helyes adószámot írja (ugyebár, hátulról a harmadik számjegy kettes lesz), megismétli az eredeti számlát negatív előjellel, majd ugyanazt a tételt nettó és áfa bontásban, nem felejti el felírni a számlára, hogy “Kisadózó”, azt sem felejti el ráírni, hogy “Helyesbítő számla”, a számla alsó részénél felírja, hogy “xxxxxxxxx számú számla helyesbítése”.

     Arra is gondoljon, hogy a kapott összeg a szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés végösszege, amely tartalmazza az áfát. Ha nullás áfás lenne, akkor mind a vállalkozásé lenne, de mivel ön áfa-körös, ezért az áfatartalom az államot illeti meg. Magyarul: a végösszeg nem fog változni.

     Amennyiben valóban (okosan 🙂 🙂 ) megfogadja a könyvelő-fogadásra vonatkozó tanácsunkat, akkor megragadjuk az alkalmat, javasoljuk saját magunk távkönyvelés szolgáltatását, amely már kísérleti stádiumban van, néhány Ügyfelünk már igénybe veszi, és a beszámolókészítési időszakot követően, május 31-e után, minél előbb szeretnénk a nyilvánosság számára is elérhetővé tenni.
     Ha érdekli önt (vagy bárkit), akkor küldjön egy emailt a tavkonyvelés {kukac} konyvelozona {pont} hu email címünkre.

 8. Tisztelt Könyvelőzóna!

  Azután szeretnék érdeklődni, hogy amennyiben magánszemélyként megbízási szerződéssel dolgozom napi minimum 8 órát előíró tevékenységben, kb 2.000 eFt/hó díjazással, akkor KATA-s cégemnél havonta 25 eFt vagy 50 eFt-ot kell fizessek?
  Válaszukat megköszönve,
  maradok tisztelettel,
  Béla

  1. Kedves Béla!

   A 2012. évi CXLVII. törvény 2. § (“E törvény alkalmazásában”) 8. pontja így szól:

   8. főállású kisadózó: az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbi feltételek valamelyikének:
   a) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll,
   b) a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
   c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
   d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
   e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy
   f) rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság kz2016uj minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű;

   A megbízási szerződés nem munkaviszony, bármennyit is dolgozik, bármennyiért is dolgozik – tehát, amennyiben kisadózóként van bejelentve a végénél (vagy kisadózónak kell tekinteni), 50ezer Ft-ot kell fizetniük.

 9. Kisadozónak milyen nyomtatványon kell bejelentenie a NAV-hoz, hogy 30 napon túli táppénz ellátás miatt szünetel a tevékenyége és táppénzen volt.

  Köszönöm a segítséget

  1. Kedves Puskás Mária!

   Nem tudjuk, hogy könyvelője mit tanácsolt (ugye, van könyvelője? , de mi azt tanácsoljuk: legyen!), de mi azt mondjuk: 13T101E nyomtatványon Adatmódosításként, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig jelenthető be, ha a tárgyhónapra vonatkozóan a kisadózó után nem keletkezik tételesadó-fizetési kötelezettség.
   A tételesadó-fizetési kötelezettség felfüggesztését az 1-es kóddal kell jelölni: a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
   vagy ápolási díjban részesül.

 10. Kedves Könyvelőzóna!

  Nem tudom, pontosak-e az információim, de úgy hallottam, hogy a korábban kizárt “66.22 biztosítási brókeri, ügynöki tevékenység”-et végzők is választhatják a KATA-t.
  2013. április 8-án volt erről szavazás az országgyűlésben, és úgy tudom elfogadták.
  Mit tudnak, esetleg mit hallottak erről?

  Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlettel: Szabó Emese

  1. Kedves Szabó Emese!

   A mai napon a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 4. § (4) bekezdése így hatályos:

   Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint
   a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
   b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
   c) 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

   Természetesen, arról van tudomásunk, hogy a kata hatálya alól eddig kizárt biztosítási ügynöki tevékenységet végzők is választhatják a jövőben a kata adózási módot, amennyiben a parlament elfogadja a Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett törvénymódosítást.

   A 2013. március 1-én benyújtott, T/9773 törvényjavaslattal módosítás alatt álló törvény jelenleg a Köztársasági Elnök aláírására várakozik, mert az országgyűlés 2014. április 08-i ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a módosítást:

   (4) Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett.

   1. Tisztelt Könyvelőzóna!

    Nagyon köszönöm a kimerítő válaszukat, igen hasznos volt!
    Még egyszer köszönöm!

    Tisztelettel
    Szabó Emese

 11. Tisztelt Könyvelő Iroda! Sokszor kértem és kaptam is választ kérdéseimre amit igen köszönök. 2012 februárjában vettem át a BT-t amit férjem vezetett,beltagként.1 éve én vagyok a beltag,mert saját jogon öregségi nyugdíjamat élvezem. Az lenne a kérdésem,hogy beleegyezésem nélkül a könyvelőm a család nyomására megteheti e azt,hogy utólag bele vegyen olyan tevékenységet ami a cégbíróság és az ügyvéd által nem szerepel a tevékenységi körbe amire az engedélyt megkaptam. Nem szeretném ezt a könyvelőmmel megbeszélni,mert az egész család rám szállt úgymond ,mint gonoszra,de inkább vállalom a gonosz szerepét minthogy valami törvénytelen dolgot elkövessek akármilyen harag lesz belőle.Férjem első házasságából lévő gyermeke a hátam mögött szervezkedik és visszaél a Cég nevével való hirdetésekkel,plakátokkal amire én nem adtam a beleegyezésemet,mert a cégvezető én vagyok aláírási joggal stb. Előre is köszönöm válaszukat. Tisztelettel Vivi

  1. Kedves Tóthné Baksa Éva!

   Amit a beltagtól nem lehet elvenni jogszerűen: “ő felel inggel és gatyával (bugyival)” az egész vállalkozásért. Magyarul: minden vagyonával felel a társaság tevékenységéért.

   Ez meg is adja a feleletet: az egy darab beltag esetén a könyvelő ugyan megteheti, hogy tevékenységi kör módosulását jelenti be (ha egyébként van erre felhatalmazása), de a beltag nélkül nem szerencsés, mert rajta verik el a port, ha ezt nem szentesítik. 😉

   1. T Könyvelő Iroda! Nagyon köszönöm válaszukat volt sejtésem,hogy ügyvéd által és a cégbíróságnál jegyzett foglalkozási köröket nem lehet és nem szabad könyvelőnek csak úgy mond beírni. tavaly amikor én átvettem a céget a férjemtől ő volt a beltag ,most én vagyok a beltag ő meg a kültag.Ügyvéd csinált meg minden változtatást és tette meg a megfelelő intézkedéseket minden hivatalnak.Idén a székhelyváltoztatást,is ügyvéddel csináltattam jogszerűen. Akkor volt szó róla,hogy kérek e módosítást. Nem éltem vele maradt minden ugyan úgy.Ezért nem értettem,hogy az én hátam mögött lehet e ilyet csinálni,hogy tevékenységet beleírni,ügyvéd nélkül. A könyvelő azt mondta 2013-tól már szabad. Én nem hiszem el,hol érdeklődhetnék még de én ÖNÖKNEK HISZEK de a férjem meg a lányának.És visszatérve a válaszukra én rajtam vagy a könyvelőn verik el a port szentesítés nélkül??? Nagyon köszönöm a segítséget. Vivi

    1. Kedves Tóthné Baksa Éva!

     Nagyon kedves, hogy nekünk hisz a legjobban ebben a kérdésben! 😉

     Hogy pontosítsuk az értelmezést:

     Amennyiben a könyvelő elektronikus meghatalmazási joga kiterjed rá, akkor benyújthatja az Ügyfél kérésére a tevékenységi kör módosítást az Ügyfélkapunk keresztül. Ehhez valóban nincs szükség ügyvédre.

     Amit a beltag/üzletvezető-képviselő e körben megtehet, azt – ilyen értelmű felhatalmazással – a könyvelő, vagy bárki megteheti.

     Tevékenységi kört törölni, módosítani, újat felvenni lehet elektronikusan, egyablakos módszerrel, nem kötelező hozzá az ügyvéd megbízása.

     A könyvelőn akkor verhetik el a port, ha olyant jelent be (ki), vagy olyan bevallást nyújt be, vagy éppen beszámolót helyez elektronikusan letétbe, amelyre nem kapott felhatalmaztást az említett főnöktől.

     Ha ön nem akarja, a könyvelő benyújtja, akkor az az ő balhéja lesz (leszámítva azt, hogy olyanra nem utasíthatja, hogy pl. csak ennyi vagy annyi áfát valljon be, ne annyit, mint amennyit a könyvelés mutat, stb.).

     1. Tisztelt Könyvelőzóna! Nagyon szépen köszönöm válaszukat amelyben nagy segítséget nyújtottak nekem. Tudtam én,hogy csak önökhöz fordulhatok bármi kérdésem van.Nagyszerű és empatikus válaszukkal segítenek olyan tájékozatlan embereknek mint én.Köszönet érte! (még jövök :-)) Vivi

 12. Kedves Könyvelőzóna!

  Kérdésem: az alábbi helyzetben ki után és mennyi KATA-t kell fizetnem?

  Adott egy Bt. Beltagja főállású anya, most GYES-en. Egyik kültagja a férj (cégjegyzésre jogosult és aktívan a Bt-ben is munkálkodó) munkavállaló teljes állásban más cégben. Másik kültagja nem vesz részt a cég működésében.
  Egyik ötletem, hogy 25e-t a máshol bejelentett kültag miatt, másik, hogy semennyit, mert GYES alatt nem kell fizetni.
  Kérem segítsenek eligazodni!
  Köszönöm:
  Pál

  1. Kedves Kopasz Pál!
   Kedves Pál!

   Erre szoktuk mondani volt: ne tessék ötletelni, hanem irány a saját könyvelőjük! 😉 🙂

   Nem ismerjük az előzményeket, de mivel a GYES mellett erősen korlátozott a munkavégzés lehetősége, ezért elképzelhető, hogy a 25ezer Ft lesz a nyerő, de könnyen lehet 75ezer is.
   (Ebből kiderül, hogy a képviseleti joggal bíró kültag után kell mindenképpen fizetni a 25ezret – ugyebár, őt be is jelentették kisadózó vállalkozóként?)

   A bt és kkt személyesen közreműködő tagjait kötelező kisadózóként bejelenteni. Ez lenne esetünkben 2 x 50ezer Ft, és a kérdező említette, hogy a kültagnak heti 40 órás jogviszonnyal rendelkezik, ezért az ő 50-e “lemegy” 25-be.

   Abban az esetben mentesül a kisadózó az adó megfizetése alól, ha a TELJES EGÉSZ HÓNAPBAN táppénzen, GYED-en, GYET-en, GYES-en van, ápolási díjat kap.

   Tehát, így lesz a helyes végeredmény az ön ötletével egyező: 25ezer Ft KATA.

   1. Kedves Könyvelőzóna!

    Köszönöm a válaszukat, átbeszélem a könyvelőnkkel is, de sokat segít egy másik “szem” véleménye!
    Még egy kérdésem merült fel: a “főállású anya” státusz megfelel 36 órás munkaviszonynak, és 25e ft-ot kell KATA-ként utána fizetni (GYES lejárata után)?
    Köszönöm:
    Pál

 13. Tisztelt ,,könyvelőzóna,,!Nagyon sok hasznos információt lehet itt olvasni 🙂 ,ezért úgy látom a legjobb helyen járok kérdéseimmel kapcsolatban!Jelenleg gyesen vagyok másfél éves kislányommal 🙂 ,egyébként fodrász a szakmám,eddig alkalmazottként dolgoztam,most már viszont szeretnék ,,a magam ura lenni,,Páromnak bejelentett munkahelye van,heti 40 órát dolgozik,a kérdésem az lenne:hogy járnék jobban,ha kiváltanám a vállalkozóit,vagy pedig,ha a párom lenne másodállásban vállalkozó,és Ő foglalkoztatna engem,mint alkalmazottat!?Illetve melyik mennyibe kerülne összvisz’ ?Válaszát előre is köszönöm 🙂

  1. Kedves Timi!

   A gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt, az örökbefogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját – kereső tevékenységet
   a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
   b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,

   kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenység;

   Innen kezdve aztán már nem nagyon lehet személyre szabottan tanácsot adni, mert ahány élethelyzet, annyiszor sok megoldási lehetőség látszik célszerűnek.

   Általános helyzetet feltételezve: ha a párja kiváltja pl. a fodrászatra az egyéni vállalkozói igazolványt (vagy alapítanak egy társaságot), akkor neki nem kell az úgynevezett minimál terheket megfizetni maga után, de mindenképpen kell gondoskodni, hogy legalább egy fodrász szakképzettséggel bíró személyt foglalkoztasson valamilyen jogviszonyban. ez a személy – ha az álláspályázaton ön nyer 🙂 – lehet ön is, mondjuk alkalmazotti jogviszonyban, heti 10 órás foglalkoztatásban is. A heti 10 órás foglalkoztatás azt jelenti, hogy a heti 40 órára fizetendő garantált bérminimum (havi 114ezer Ft) utáni közterhek 10/40-ed részét kell fizetni, ha esik, ha fúj.

   Mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy üljenek le majdani könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal alaposan átbeszélni a lehetőségeiket, mert egy rosszz indulást nehéz kiheverni a jövőben, és súlyos ára is lehet.

   1. Nagyon szépen köszönöm válaszát,végre egyértelműen válaszolt valaki 🙂 A könyvelőnél már van időpontunk 🙂 További minden jót!!!Üdv:Timi

 14. 36 órás munkaviszony melleti vállalkozásomat 2013 ápr 01.től
  főállásu katás vállalkozássá kivánom változtatni.

  Ennek milyen terhei vannak havi illetve éves szinten.
  A Katásként töltött idő hogy számit bele a nyugdijas évek számitásához.

  köszönettel

  1. Kedves Cser Ferencné!

   Úgy értsük a kérdését, hogy megszűnik a heti 36 órát elérő foglalkoztatási viszonya? Mer ez esetben válik főfoglalkozású kata adózási módot választó vállalkozóvá. A közterhek abban az írásban vannak, amelyhez kérdését feltette.

   A főállású katás adózó esetében beszélhetünk szolgálati időről, és kérdésére ugyancsak honlapunkon megjelent írásunkban talál választ, ha rákattint a megadott hivatkozásra.

 15. Tisztelt Könyvelőzóna!

  2013.01.31 időpontú bejelentés következtében megkaptam az igazolást, hogy bekerültem az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.
  Ezzel együtt megkaptam a statisztikai számjelemet, nyilvántartási, valamint adószámomat.
  Vállalkozói tevékenységem kezdete 2013.02.07 dátumként lett feltüntetve.
  Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési lapon alanyi adómentes Katás adózási módot jelöltem meg.
  Azonban az állami adóhatóságtól ezidáig semmilyen üdvözlőlapot nem kaptam.
  Miként tudok meggyőződni Katás adóalanyiságom létrejöttéről?
  Ha nem tévedek, február hónapra már be kell fizetnem az 50ezer forintos járulékot, amit március 12-ig tehetek meg.
  A csekkeket postán fogják megküldeni, vagy nekem kell külön igényelni ügyfélkapun keresztül?
  Munkanélküliként a januárra vonatkozó egészségügyi szolgáltatási járulékot csekken már befizettem.
  Ugyanakkor februártól Katás vállalkozóként a Kata befizetésével ez alól a járulékfizetési kötelezettségem alól mentesülök.
  Erről az átállásról kell-e külön bejelentést tennem?

  Üdvözlettel: Albu Mihály

  1. Kedves Albu Mihály!

   Bár ön már régi olvasónknak/hozzászólónknak számít, még nem jutott eszünkbe megnézni, hogy ön vállalkozó-e. 🙂
   Most, nagyon szépen, kereken szerettünk volna válaszolni, és ránéztünk a nyilvántartásokra, de már az elején megfeneklettünk; ezen a néven nem találtunk vállalkozást. Természetesen, ez nem gond, csak így nem lesz annyira személyre szóló a válaszunk. 🙂

   Tehát, ha valaki arra kíváncsi, hogy van-e az adott néven pl. egyéni vállalkozó, akkor a NAV adatbázisából könnyedén megtudhatja, hogy a NAV-nál van-e nyilvántartva ilyen néven vállalkozás.

   Ha ott rálel az egyéni vállalkozóra, akkor az adószám ismeretében megtekinthető az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában, hogy milyen adatokkal van nyilvántartva az illető vállalkozó.

   A KATA adózási mód választásának érvényességét az Ügyfélkapun keresztül, az EBEV szolgáltatás igénybevételével, az ügyfélkapus regisztrációjában kapott adatokkal történő belépést követően, tudja megtekinteni.

   Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A tevékenységüket év közben kezdők az okmányirodai és a cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejűleg előterjesztett kérelmük esetében a nyilatkozat adatai elektronikus úton ? az ún. egyablakos rendszeren keresztül ? érkeznek meg az állami adóhatósághoz.

   A kata választásáról az adóhatóság 30 napos válaszadási kötelezettségen belül fogja küldeni az “üdvözlő kártyát” ? addig sem kell aggódni, hiszen erről a tényről az előbb leírtak szerint meggyőződhet.

   Csekket szintén az Ügyfélkapun keresztül igényelhet a CSEKK elnevezésű elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével.

   Igen, az “átállásról” szintén elektronikus űrlap segítségével kell a rendszert értesítenie.

   1. Kedved Válaszadó!

    A művésznév használatából eredő félreértés ellenére köszönöm a válaszát. Bizonyára megérti, miért nem kívánom, hogy pusztán a nevemre való rákereséssel, ügyfeleimet leszámítva akárki megtekinthesse személyes adataimat.
    Mind a NAV, mind az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában megbizonyosodtam adataim ott létéről.
    Sajnos továbbra is aggódom, mivel az EBEV szolgáltatás igénybevétele ellenére semmi információt nem találtam, ami arra utalna, hogy kisadózó lennék. Adóalanyként a vállalkozás törzsszáma kiválasztását követően jogcímként a magánszemély megjelölés szerepel.

    “A tevékenységüket kezdő vállalkozások a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg választhatják a katával együtt az alanyi adómentességet is. Ez azt jelenti, hogy ha valaki január közepén úgy dönt, hogy új céget alapít vagy egyéni vállalkozó lesz, akkor cége, vállalkozása katás és alanyi mentes is lesz ? amennyiben mindkettőt kéri a bejelentő lapon.”

    Amint korábban is írtam, a 2013.01.31 keltezésű egyéni vállalkozói bejelentési lapon alanyi adómentes Katás adózási módot jelöltem meg. Ennek következményeként február 7-én meg is kaptam az értesítést új vállalkozásom létrejöttéről.
    A fent idézett feltételeket maradéktalanul teljesítettem.
    Ezen kívül semmilyen más Kata igénylésére vonatkozó nyomtatványt külön nem töltöttem ki.
    Lehetséges, hogy kisadózói adóalanyiságom csak március hótól jön majd létre?
    Tekintettel arra, hogy vállalkozásom már februárban létrejött, ebben kételkedem.

    Ugyan nehezen, de végül megtaláltam a Csekk igényléséhez szükséges nyomtatványt az alábbi címen:
    https://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/csekk.html

    Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetéséről való átállásról milyen nyomtatványt kell keresnem?

    1. Kedves Albu Mihály!

     Semmi gond a “művésznév”-használattal. Nem is tettük volna közzé az adatait, csak jeleztük volna, hogy mi a lényeg; a törzsadatra rátekintve – elméletileg – ennek láthatónak kellene lennie: magyarorszag.hu –> eBEV szolgáltatások –> Használom a szolgáltatást –>Belépés (a rendszer feladja a belépő ablakot) –> Szolgáltatások –> Törzsadat –> Új lekérdezés
     Az eredmény megérkezése után megnyitható a kért adat, ahol a felső részen, az Okmányirodai nyilvántartási szám alatt láthatja “Kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozik – kezdés dátum: 2013-xx-xx”, és a dokumentum legvégén a Kapcsolatok részen a kisadózónak bejelentett személyt (személyeket).

     Látatlanban nem tudunk mást mondani, de nem lennénk akkor sem meglepődve, ha 2013.01.31-től lenne katás egyéni vállalkozó, és arra a hónapra is meg kellene fizetnie a katát.

     A kérdezett nyomtatvány száma: 13T1011

     1. Kedved Válaszadó!

      Ismételten köszönöm a gyors segítségét.
      Sikeresen megtaláltam a törzsadatokra vonatkozó dokumentumot.
      A nyilvántartási szám alatt a következő adatokkal szerepelek:
      Kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozik – kezdés dátum: 2013-02-07
      Jellemzők alatt továbbá szerepel a
      mentesség az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól.

      Bevallói típuskód (2013): Éves
      Ez gondolom, annyit jelent, hogy évente 1x kell adóbevallást készítenem.

      Ezekszerint a könyvelési tapasztalatok teljes hiánya ellenére sem rontottam el a bejelentési lap kitöltését, és az előző hó(január)után nem kell katát fizetnem.

      Egyéni vállalkozás egyedüli tagjaként már csak annyi a teendőm, hogy minden hó 12-ig be kell fizetnem az 50 ezer forintot csekken, és amíg az éves bevételem nem haladja meg a 5,5 millió forintot, addig az iparűzési adótól eltekintve nem kell további adminisztrációs bonyodalomra számítanom.

      1. Kedves Albu Mihály!

       Valóban, március 12-ig kel az 50ezer pénzt csekken feladnia, és saját maga után nem kell semmiféle bevallást a HIPA-n kívül benyújtania.
       Ha lesz alkalmazott, vagy egyszerűsített foglalkoztatásra (pl. helyettesítés esetén) bejelentés, akkor majd kell 08-as bevallást is tennie.

       Ne feledje, hogy a HIPA (helyi iparűzési adó alá is be kell jelentkeznie az önkormányzaton, és választania, hogy melyik adózási módot kívánja alkalmazni abban a tekintetben.

       Az éves bevallói típuskód az egyéb adónemekre vonatkozik.

       A bevételi nyilvántartását vezetnie kell, és elképzelhető, hogy a HIPA miatt a költségeit is. 🙂

       Azért, mi úgy gondoljuk, hogy nem árt egy könyvelő, aki ránéz a dolgaira időnként. Azért szakma az is, hogy a vállalkozás azon része is rendben legyen.

       Ajánljuk magunkat, távkönyvel(tet)ési szolgáltatásunkat! 🙂

"Vissza a tetejére" gomb