Általános forgalmi adóSzámvitelTársasági adó

Elhatárolás vagy szállítói kötelezettség?

Az év elején sok olyan számla érkezik a vállalkozásokhoz, melyben a szolgáltatás teljesítése 2009-ben megtörtént, de a számlát csak 2010-ben állítják ki, 2010-es fizetési határidővel, és az áfa törvénynek megfelelően 2010-es teljesítési időponttal. De hogyan kell ezeket a számlákat lekönyvelni?

Azoknál a rezsiszámláknál (telefon, gáz, villany stb..), amelyeknek az időszaka teljes egészében még a december 31-ig tart, de a számla kiállításának időpontja csak januárban történik meg, szállítói tartozásként kell elszámolni. Szóba sem jöhet az időbeli elhatárolás a, mert ezen gazdasági események nem érintenek több évet.

A szállító helyett a passzív időbeli elhatárolásokkal szembeni költségelszámolás csak szolgáltatásnyújtás igénybevétele esetén lehetséges, és csak akkor,

ha az igénybe vett szolgáltatás az egyik üzleti évről a másik üzleti évre áthúzódik, és

az üzleti évekre jutó szolgáltatás értéke a vonatkozó szerződések alapján egyértelműen meghatározható.

Például a december 10-étől január 10-éig terjedő időszak vízfogyasztásának, csatornahasználatának díjából a december 10-étől december 31-éig terjedő időszakra jutó hányadot december hónapra költségként (vízdíjként, illetve csatornahasználati díjként) el kell számolni a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben, függetlenül attól, hogy mikor állították ki a számlát, és mikor kell azt kiegyenlíteni, vagy hogy mikor keletkezik áfa levonási jog.

Nyilvánvaló, hogy a példaként felhozott esetben a bejövő számlát januárban, január hónapra kell a szállítóval szemben könyvelni, egyidejűleg megszüntetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt összegeket.

Termékbeszerzést sem számla alapján, sem számla nélkül nem lehet a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolni! A termékbeszerzést (akár beruházásnak, akár készletnek minősül) mindig a szállítóval szemben kell könyvelni: ha van számla, akkor a konkrét szállítóval szemben, ha nincs számla, de a teljesítés megtörtént, akkor nem számlázott szállítóként.

Ez az aktív időbeli elhatárolásoknál is igaz. Ha a december havi könyvviteli szolgáltatásról a számlát januárban állítjuk ki, januári fizetési határidővel, akkor azt még decemberre árbevételként és vevői követelésként kell kimutatni. Ha a szerződés szerint a januárban leszámlázott időszak decemberi és januári napokat is tartalmaz (például december 20-január 20 közötti időszak), akkor a decemberre eső részt árbevételként és aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni.

Miután a folyamatos szolgáltatásoknál az áfa törvény a fizetési határidőhöz köti a teljesítés időpontját, a könyvelésben meg kell oldani ennek a következő évben történő adólevonását.

Például egy decemberi számla könyvelése:

T 2     számla K 45    Szállítók
52   Igénybe vett szolgáltatás
466 Előzetesen felszámított áfa
T 36  Áfa átvezetési számla K 466 Előzetesen felszámított áfa


(Forrás: Adónavigátor Kft.)

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb