Társadalombiztosítás

Korengedményes nyugdíj 2011.

"hoztam is, meg nem is" - korengedményes nyugdíj 2011“Hoztam is meg nem is” – ahogy mondta a bíró okos lánya a Mátyás királyról szóló mesében. Kaptunk is a kormánytól meg nem is – legalábbis a 2011-es korengedményes nyugdíjba vonulás szabályainak változásával; nem szűnt meg a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége, ugyanakkor a szabályok szigorodtak.

A 2011-es évben a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét az 1953-ban születettek vehetik igénybe.

A szabályok szigorításának az a lényege, hogy az alapjogszabály, amely a jogosultsági feltételeket tartalmazza, 2012. január elsejével hatályát veszti, azaz egy év hosszabbítás van, és nincs tovább… 🙁

A korengedményes nyugdíj igénybevételéhez szükséges szolgálati idő nem változott, az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel kell rendelkeznie a munkavállalónak, vagyis 37 évvel. Ez alól az 1952-ben és 1953-ban született nők kivételek, akiknek a csökkentés nélküli korengedményes nyugdíjához rendelkezniük kell 40 év szolgálati idővel.

A korengedményes nyugdíj összege a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjhoz kapcsolódik, ami azt jelent, hogy az életkor hiánya miatt férfiak már nem tudnak csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjba menni, de a csökkentés mértéke a 8,4%-ot nem haladhatja meg.

A nők közül azok, akik rendelkeznek 40 év szolgálati idővel, még csökkentés nélkül tudják igénybe venni, mind a korengedményes, mind pedig az előrehozott nyugdíjat, de ha a szolgálati idejükből hiányzik, akkor arányos csökken a nyugdíj összege is.

A korengedményes nyugdíjba vonulás többi szabálya nem változott. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy a korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodásnak ? az előzetes munkaügyi központi eljárás végrehajtásával ? 2011. december 31-ig meg kell érkeznie az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási  szervhez.

A korengedményes nyugdíjba vonulás legkésőbbi időpontja 2011. december 31. Ennek megfelelően legkésőbb ebben az időpontban rendelkeznie kell a munkavállalónak mindkét jogosultsági feltétellel (életkor és szolgálati idő).

A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló rendelet

19. § A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
?(1) Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha
a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,
b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a (3) bekezdés szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának (a továbbiakban: munkaügyi központ) bejelentette,
c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és
d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.?

20. § Az R. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következ? rendelkezések lépnek:
?(5) A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülő korengedményes nyugdíj összegét ? a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével ellentétben ? a Tny. 18/A?18/B. §-ának megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy a Tny. 18/B. § (2) bekezdése szerinti csökkentés mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj összegének 8,4 százalékát. 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető.
(6) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés d) pontját a 2011. évben megkötött megállapodások esetén kell alkalmazni. Egyebekben ? ha kormányrendelet másként nem rendelkezik ? a korengedményes nyugdíjra 2011. december 31-ét követően is a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni

A kulcsmondat: ?Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha ? a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi??

A munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően legfeljebb 5 évvel jogosult, amennyiben még nem jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra.

Az 1954-ben született hölgyek és urak esetén ? egyformán ? az öregségi nyugdíjkorhatár 63 év és 183 nap (2017. II. félév 2018. I. félév). Az életkori feltételből levonva az 5 évet, 2012. II. félév ? 2013. I. félév az eredmény, ami azt jelenti, hogy a korengedményes jogosultsághoz szükséges életkort az 1954-es születésű hölgyek és urak nem töltik be 2011. december 31-ig, így ? sajnos ? nem vonulhatnak korengedményes nyugdíjba.

Az 1953-ban született hölgyek és urak esetén – egyformán – az öregségi nyugdíjkorhatár 63 év (2016.). Az életkori feltételből levonva az 5 évet, 2011. az eredmény, ami azt jelenti, hogy a korengedményes jogosultsághoz szükséges életkort az 1953-as születésű hölgyek és urak betöltik 2011-ben, és amennyiben a szükséges szolgálati idejük is megvan, korengedményes nyugdíjba vonulhatnak.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt könyvelőiroda!

  Édesanyám 1955-ös születéű, 40 év szolgálati ideje 2013 augusztusában lesz meg. Szeretne azonban már 2012-ben nyugdíjba menni. Van lehetőség a hiányzó 8 hónapra szolgálati időt venni? Ha igen mi ennek a módja?

  Köszönettel:

  Zsuzsa

  1. Kedves Zsuzsa!

   Az 1955-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019.) Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele: betöltött 61. életév (2016.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   Ezek alapján sem 2012-ben, sem 2013-ban nincs törvényes lehetősége nyugdíjba vonulni.

   Nem a 40 éves jogosultsági ideje lenne meg édesanyjának 2013. augusztusára? Mert az egészen más, mint a szolgálati idő!
   Ez a jogosultsági idő a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának feltétele, de ahhoz időt venni, megváltani nincs mód.

 2. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Férjem 1952 szeptember 24-én született, még idén szeretne elmenni korengedményes nyugdíjba. 44 év munkaviszonnyal rendelkezik. Jelenleg egy önkormányzati általános iskolában karbantartó. Az iskola engedi hogy a szándékjelentését beadja, azonban nem fizeti anyagi okokra hivatkozva, így megváltani csak mi tudnánk. Ebben az esetben kit kell keresnünk, kinek kell az összeget átutalni? Mi a menete ennek, ha egyáltalán megoldható így?

  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlettel, Tóthné

  1. Kedves Tóthné!

   Legalább azt az írást, ahova kérdését feltette, vagy a kérdés-válaszokat igazán elolvashatnák; 2 nappal ezelőtt válaszoltunk – ki tudja hanyadszor – 1952-es születésű kedves olvasónknak hasonló kérdésére.
   A kicsit másképpen történő megoldásra ebben a válaszunkban tértünk ki… (Kövesse a megadott hivatkozást!)

 3. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Kérdésem a következő: Húgom/1955-ben született/ cég kiajánlásával dolgozik
  és minden hónap végén retteg, hogy meghosszabbitják e a szerződését.

  A védett kor ebben az esetben védettséget jelent e?

  Köszönöm válaszukat,üdvözlettel

  1. Kedves Cecilia!

   Nem teljesen értjük, hogy mit jelent a “cég kiajánlásával dolgozik” kifejezés, munkajogilag. Sajnos, a “minden hónap végén retteg” kifejezést nagyon is értjük, látjuk, tapasztaljuk…. 🙁

   Az 1955-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019.) Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele: betöltött 61. életév (2016.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   A klasszikus védett kor intézménye (az a bizonyos 5 év) már nem létezik, ami még van, az nem vonatkozik rá, és a helyzet az új Munka Törvénykönyvével várhatóan nem fog javulni… 🙁

 4. Tisztelt könyvelőiroda !
  Napokig olvasva az önök széleskörű válaszait mégis egy kérdést föltennék .
  Lehet-e ügyvezető aki 1950. 12.24-én született nő 2007-ben elment előrehozott öregségi nyugdíjba a Kft-ben 50 % tulajdonos ?

  1. Kedves Mester Sándorné!

   Természetesen lehet, ha az ügyvezetőkkel szemben támasztott egyéb feltételeknek (cselekvőképes, jogképes, nincs eltiltva valamilyen oknál fogva, stb.) megfelel.

 5. Tisztelt Cím! 1952.-ben születtem, 41 éves munkaviszonnyal.Tanácstalan vagyok, – előrehozott öregségi nyugdíjat, vagy a korkedvezményes nyugdijat válasszam!! Kérem, sziveskedjen tanácsot adni ( ha lehet..
  KÖSZÖNÖM!!

  1. Kedves Szabó Józsefné!

   Korkedvezményes nyugdíjat nem lehet csak úgy választani, ahhoz korkedvezményre jogosító évek szükségesek egészségre ártalmas munkakörben.

   Nézze meg, hogy nem érte-e el a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges 40 év jogosultsági időt? Ha igen, akkor elsőnek azt érdemes választani.

   2011-ben ön előrehozott öregségi nyugdíjra szerez (szerzett) jogosultságot a születésnapján. Mivel elérte, sőt meg is haladta a 40 év szolgálati időt, csökkentés nélküli öregségi nyugdíjat számolnak önnek.

   Amennyiben nincs 40 év jogosultsági ideje, de van (és várhatóan marad) munkahelye, vagy keresőtevékenységnek minősülő biztosítotti jogviszonyban van (pl. főfoglalkozású egyéni vállalkozó), akkor érdemes azt az időt kitölteni a 2012-től várható változások okán.

 6. TISZTELT KÖNYVELŐIRODA!

  Kérdésem a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos.
  1952 es születésű férfi vagyok. 41 évet meghaladó folyamatos munkaviszonnyal rendelkezem. Jelenleg is főállásban alkalmazásban állok. Emellett van egy másodállásos betéti társaságom aminek én vagyok az ügyvezetője. Köthető-e a Betéti Társasággal megállapodás a korengedményes nyugdíjra, illetve vállalhatja-e a fizetési kötelezettséget a betéti társaság (nem ez a főállásom).
  Válaszukat előre is köszönve, üdvözlettel:
  K. Tibor

 7. TISZTELT KÖNYVELŐIRODA.

  1953-ban született nő vagyok 36év 8-hónap munkaviszonyom van.
  azt szeretném kérdezni,hogy milyen módon tudnék nyugdíjba menni.

  Tisztelet:aranka 1953.

 8. Édesapám 53-as születésű és 41 év 194 nap 2009.december 31-ig nyilvántartott állapot szerint. 2010. október 1-ig volt munkaviszonya, viszont az nem tudom pontosan hány nap, mert az nem lett feltüntetve a nyugdíjbiztosítótól kapott papíron. Jelenleg munkanélküli ezért az lenne a kérdésem, hogy jogosult-e december 31-ig érvényben lévő előrehozott nyugdíjra avagy nem. A válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Mónika

  1. Kedves Mónika!

   Sajnos, nem. Előrehozott öregségi nyugdíjhoz az életkori feltétele hiányzik, korengedményes nyugdíjhoz (ami idén megszűnik) munkaadóval történő megállapodás kell.

 9. Tisztelt KÖNYVELŐIRODA!

  Megpróbáltam figyelmesen átolvasni a kérdéseket és a válaszokat, azonban nem találkoztam azzal a kérdéssel, hogy a korengedményes nyugdíj folyósítása alatt lehet-e (szabad-e) munkát vállalni? Ha igen, akkor esetleg annál a munkáltatónál (természetesen alkalmi jelleggel, mivel szezonális munkáról van szó), amelyik éppenséggel a nyugdíjamat fizeti? Természetesen semmiféle (rokoni vagy egyéb) kapcsolat nincs, csupán egy egyszerű alkalmazotti jogviszonyban dolgoztam.
  Szives válaszukat köszönöm.
  Tisztelettel: Molnár János

   1. Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszukat! Igazán sokat tudnak segíteni ebben a bizonytalan világban.
    Üdvözlettel. Molnár János

 10. T. Könyvelőiroda!
  Elnézést a tudatlanságomért, azt, hogy a férjem hány éves koráig kell a munkáltatónak fizetni a nyugdíjat, azért kérdezem, mert most, hogy megszünt az un. előrehozott öregségi nyugdíj, azért azt az időpontot kell-e figyelemebevenni? Mert akkor a férjem esetében ez 2012. január 8.-a? Mert ha igen, akkor ez tök szuper!!!!
  Köszönöm türelmüket! Üdv. Pető Erika

  1. Kedves Pető Erika!

   Ha már nem tetszik elolvasni azt, amit az előzőekben leírtunk, akkor – most utoljára – leírjuk az 1952-es születési férfiakra vonatkozó, jelenleg hatályban lévő szabályokat:

   Az 1952-ben született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (vagyis, az Önök esetében 2014. II. félév). A kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele a betöltött 60 év 183 nap (Ön esetében 2012. II. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   Amennyiben a szolgálati idő eléri, vagy meghaladja a 42 évet, akkor 60 éves korától (2012.01.08.)jogosult a csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra.
   A nyugdíjcsökkentés legmagasabb mértéke (%-ban)
   a.) egy évvel a korhatár betöltése előtt (havi 0,3%) 3,6
   b.) több mint egy évvel a korhatár betöltése előtt (3,6% + 0,4%/hó) 8,4

   Még 2011-ben él a korengedményes nyugdíjazás lehetősége.

   A korengedményes nyugdíjazás esetén a munkaadó egyösszegben köteles megfizetni a nyugdíjigazgatóság által kiszámított nyugdíj összegét a nyugdíjbavonulás napjától az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár napjáig terjedő időtartamra, és azt az összeget a megfizetés évében, kötelezően, költségként kell elszámolni (nincs mód az elhatárolásra).

   Ki mondta önnek, hogy megszűnt az előrehozott öregségi nyugdíj? Igaz, hogy tárgyal róla a Parlament, de ezekig a percekig nem láttunk kihirdetett törvényt erről.

 11. T. Könyvelőiroda!
  Még további kérdésem lenne a korengedményes nyugdíjjal kapcsolatban. Mivel férjem 2012. január 8-án tölti be a 60. életévét, és ha (szerencsés esetben) összejön a korengedményes nyugdíj, a munkáltatónak mennyi ideig, a férjem hány éves koráig kell a nyugdíját fizetnie?
  Azért kérem az Önök segítségét, mert a munkaadó sincs teljesen tisztában ezekkel a dolgokkal. Gondoltam én is utánanézek.
  Előre is köszönöm a segítségüket!
  Üdvözlettel: Pető Erika

 12. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Az 52-ben született férfiak korengedményes nyugdíjával kapcsolatban szeretném, ha pár sorban tájékoztatnának! A munkáltató hajlandóságot mutatna, azonban a lehetőségeket nem ismerjük. Kérem sziveskedjenek tájékoztatni, hogy milyen feltételekkel mehet a férjem (1952. 01. 08.) nyugdíjba. Köszönettel. Pető Erika

  1. Kedves Pető Erika!

   Milyen lehetőségeket nem ismernek? Ennek az írásunknak, amelyhez a kérdését írta az a címe, hogy “Korengedményes nyugdíj 2011.”. Pontosan azt taglaljuk az írásban, amit ön kérdez.
   Az íráshoz van olyan szolgáltatásunk is, hogy a végén a honlapunkon megjelent, kapcsolódó írásokat is el lehet érni (ez úgy működik, hogy egy adott írásban a fontosabb szavakat megjelöljük (címkézzük), és a rendszer minden írásunkhoz kijelöli azokat a további írásokat, amelyekben legtöbbször hasonló szavakat jelöltünk ki).
   A kapcsolódó írások közül a “Korengedményes nyugdíj 2010 – egy kicsit másképpen”, “Korengedményes nyugdíj 2009. – az új szabályozás szerint” olyan részleteket tár fel, hogy a fal adja a másikat…. 🙂

   Jelenleg 683 hozzászólás, kérdés-felelet található csak annál a témakörnél, amely után ön is érdeklődik, ahova ön is írt; a legfrissebb, legrészletesebb választ konkrétan, 1952-es születésű férfi esetén ugyancsak megtalálhatja….

 13. Tisztelt Könyvelőiroda. Több kérdésben is szeretném segitségüket kérni.Össz szolg időm 26év és 7hónap Magyarországon ,ebből a Mecseki szénbányában földalati mukaviszonyom 17év 6hónap .Jelenleg Spanyolországban dolgozok.Itt 2011 okt 31-ig 9év 1honap 14nap földalati feketeszén bányában eltöltött munkaviszonyom van.Ha munkaviszonyom December hónapban megszünne még 2év munkanélkülire lennék jogosult,igy össz szolgálati időm 11év 2hó 14nap lenne,Spanyolországban.Kérdésem, hogyan számoljákbe az itt és othon szerzet munkaviszonyomat,a földalatti feketeszén bányában munkaviszonyom 26év 8hónap.Az itt felsorolt adatok alapján mire lehetek jogosult,ill mikor mehetek el bányász járadékra vagy öregségi nyugdijba 1956.07.16-án születtem.Nagyon megköszönöm szives válaszukat .Üdvözlettel nagykutyus.

  1. Kedves nagykutyus!

   Az 1956-ban született férfiak öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap (2020. II. félév, vagy 2021. I. félév), ezt megelőzően 2 évvel, 62 éves és 183 napos korában (2019) lesz jogosult az előrehozott öregségi nyugdíjra, amennyiben a 37 évet meghaladja a szolgálati ideje (kizárólag csökkentett összegű nyugdíj).
   A korkedvezmények éveinek számát a fenti határidőkből kell levonni.
   Spanyolországban 65 év a nyugdíjkorhatár (amit 67 évre kívánnak emelni), de ott is él a bányászoknak szóló kedvezmény, de pontos részleteit nem ismerjük.

   A nyugdíj meghatározása nagyjából úgy történik, hogy a két országban szerzett szolgálati időt összeadják a nyugdíjjogosultság megállapításához, majd megállapítják az elméleti nyugdíj összegét a magyar szabályok szerint. Az elméleti nyugdíj összegéből meghatározzák, hogy mennyi jut egy-egy országra (esetünkben Magyar- és Spanyolország), és ez a résznyugdíj az, amit egy-egy adott ország folyósítani fog a feltételek elérésekor.

   Mi azt javasoljuk, hogy első menetben indítsa el a szolgálati idő elismerési kérelmét, és ezzel párhuzamosan próbáljon minél több információt begyűjteni.

 14. TISZTELT KÖNYVELŐIRODA !

  Azt szeretném megkérdezni, hogy férjem, aki 1953. augusztusi születésü és ebben az évben elmehetne korengedményes nyugdijba mennyi hónapot kell a munkáltatójának befizetni?

  Köszönettel: Szőkéné Szalai Rozália

  1. Kedves Szőkéné Szalai Rozália!

   Kérjük, tegye meg azt a kedvességet, hogy elolvassa írásunkat, meg egy kicsit a kérdés-feleletek között is szemezget! 🙁
   [Mondjuk, pl. olyan alapvető dolgot nem is közölt hozzá, hogy mennyi szolgálati ideje van a férjének…]

   Itt egy – szinte – teljesen azonos kérdésre adott választ olvashat (ha követi a hivatkozást).

 15. Tisztelt Könyvelőiroda !
  Végre 2011. július 31. napjától nyugdíjas lettem…
  Csak azt nem értem ami a határozatban olvasható.
  Magyarországban szerzett szolgálati idő: 35 év 282 nap
  Németországban szerzett szolgálati idő: 4 év 213 nap.
  Megvan a 40 év szolgálati idő.
  A határozatban az áll, hogy a nyugdíj összege-a szolgálati időtől függően -a havi átlagkresetének 80,0%-a vagyis 83.762 Ft.
  A magyar nyugdíjbiztosítást az ellátás 88,6%-a terheli, vagyis 74.213 Ft.
  A megállapítandó ellátás összege havi: 74.215 Ft.
  Fellebbezést nyújtottam be azzal a kéréssel, hogy miért vonnak le a 83.762 Ft-ból 9.547 Ft-ot.
  A választban azt írtak, hogy nem egész életpályámat magyarországon töltöttem.
  Nem értem…..Tudom, hogy ha majd ha a Németorszagi jogszabályok után elérem a nyugdíjkorhatárt akkor majd az ottani évek után is kapok nyugdíjt.
  Kérem a segítségüket hátha Önnek jobban tudják nekem megírni, hogy az a levonás miért van.

  Tisztelettel és köszönettel:
  Hempel Elke Regina

   1. Tisztelt Könyvelőiroda !

    Igazuk van.Öregszem. 🙂
    Nagyon köszönöm.
    További jó munkát kívánok önöknek.
    Tisztelettel és köszönettel:
    Hempel Elke Regina

 16. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Elnézést az elírásért, feleségem 1974-től áll munkaviszonyban!
  Ercsényi

 17. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Feleségem közalkalmazott (pedagógus), 1953 április 8-án született. több mint 40 év szolgálati idővel rendelkezik. 1972-től dolgozik, két évet volt GYES-en. az a kérdésem, hogy 2012-ben elmehet-e még előrehozott, vagy korkevezményes nyugdíjba, s ha igen, milyen intézkedéseket kell megtennie. Válaszukt előre s köszönöm
  Károly

 18. Tisztelt Könyvelőiroda!
  53-ban született nő vagyok 37 év szolgálati időmvel.A munkáltatóm megkötné a megállapodást a korengedményeshez.Ebben az esetben 2012.01.01-től előrehozott,csökkentett összegü/öregségi-8.4%nem emelkedő/nyugdijjas leszek
  adóznom nem kell utána.
  Ha betöltöm az 59.évem jövő nyáron,-van munkahelyem vagy nincs-korhatár elötti ellátást kaphatok,öregségi-8.4%-16%adó és nyugdijjas kedvezmények nélkül,a Tb terén is némi bizonytalansággal.de emelkedhet,és a korhatár betöltésekor ujra számittatható.
  Jól értem????segíts ki kérlek ebből a zűr-zavarból!melyik a jobb?
  Előre is köszönön:Szimone

  1. Kedves kis nóra!

   Nem szeretnénk sem a rémhírterjesztők táborába kerülni, de nem szeretnénk felesleges reményekkel sem kecsegtetni; várjunk még egy kicsit, hátha a Parlamentbe küldött emberkeéknek megjön a józan esz e – a köz javára, a szüleik javára, a gyermekeik javára…. 😉

   Kis türelmét kérjük, és a végleges változásokról be fogunk számolni.

 19. 1953.06.26-án születtem,idén megszünik a munkahelyem 39 évem van ledolgozva .Megkapom a korengedményes nyugdíjat. Választ előre is köszönöm.

  1. Kedves Juhász Róbert!

   Ha elolvasná írásunkat, amelyhez kérdését feltette, látná, hogy munkaadó hiányában nincs törvényi mód korengedményes nyugdíjaztatásra.

 20. Tisztelt Könyvelőiroda!

  52-es születésű vagyok, 6 éve munkanélküli, 37 évem igazoltan megvan, TB-t a férjem nyugdíjából fizetem. Kérdésem: elmehetek-e korkedvezményes nyugdíjba, ha a korengedményes nyugdíj összegét férjem fizeti ki, mivel már nincs munkáltatóm.

  Üdvözlettel: Fodor Károlyné

  1. Kedves Fodor Károlyné!

   Korkedvezményes nyugdíjba nem mehet, hiszen nincs korkedvezményre jogosító ideje.

   Olvassa el írásunkat, és a kérdés-feleletek közül ezt ajánljuk figyelmébe (kövesse a hivatkozást).
   [A leírtak alapján idén előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az 59. születésnapjától.]

 21. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Megerősítést szeretnék kérni, mielött édesapámnak elmondom a hírt.Édesapám 53-as születésű 44 év munkaviszonnyal.Akkor ö kérheti az korengedményes nyugdijjat?!A cég ahol dolgozik akadályozhatja e formailg, vagyis a beleeggyezése kell a cégnek vagy kérésre kötelező aláírnia a papírokat?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel:Istenes Róbert

  1. Kedves Istenes Róbert!

   Kérjük, olvassa el az írást, amihez a hozzászólását írta, meg egy pár kérdés-feleletet a 664-ből…. 🙁

   Kérheti édesapja a korengedményes nyugdíjat, de ez nem kötelező a munkaadó számára.

 22. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Szép napot Önöknek is,és előre is köszönöm válaszukat. Húgom ügyében szeretnék érdeklődni, kérdésem a következő: Ő vállalkozónál/vendéglátás/ dolgozott 1988.május végéig,utána a szülés előtti 1 hónapot betegállományban töltötte, júniusban szült,közben a vállalkozó megszűnt. A Gyes 3 évét igénybe vette ,1988.08.21-én kezdett el dolgozni és azóta is állományban van. Kérdése, hogy a 40 éves jogosultsági időbe bele számít e a Gyes időszaka a le írtak alapján. A munkahelyén azt a választ kapta, hogy nem biztos,mert közben a cég megszűnt! Hát én sem értem a munkahely válaszát.

  Köszönöm szépen előre is .

 23. TISZTELT KÖNYVELŐIRODA !!!
  Sok kérdéseket, és a válaszokat olvasgattam. Akik 1952-ben születtek, így 2012-ben lesznek 60-évesek és 42-évnél több elismert évük van.Nem tudnak elmenni korhatár előtti ellátásra (2012-től már nem nyugdij) ha nincsen munkahelyük.Arra kérem ÖNÖKET,hogy ez így van, jól látom.Előre is köszönöm a válaszukat ! Maradok TISZTELETTEL ÖNÖK IRÁNT !!!!
  Üdvözlettel:Német József

  1. Kedves Német József!

   Ugyebár, ön most az 1952-es születésű férfiak esetére gondol? (Ugyanis a hölgyekre nem igaz az állítása.)
   Munkahely nélkül korengedményes nyugdíjba vonulni valóban nem lehetséges, mert hiányzik az egyik feltétel; munkaadó hiányában nincs kivel megállapodni.

   Az 1952-ben született férfiak esetében valóban igaz, hogy a mai napon hatályban lévő előírások alapján, amennyiben 42 év szolgálati ideje van, akkor 60 éves korában előrehozott öregségi (csökkentett összegű) nyugdíjra jogosult.

   1. TISZTELT KÖNYVELŐIRODA !!!
    Köszönöm a gyors válaszukat.(1952-esek) Hát igen sajnos aki munkanélküli férfi,annak még rosszabb lesz 2012-ben.Mivel nem tud elmenni, korhatár előtti ellátásra (2012-től már nem nyugdij). Maradok TISZTELETTEL ÖNÖK IRÁNT !!!!
    Üdvözlettel:Német József

"Vissza a tetejére" gomb