Adózás rendjeCégügyekÚtmutató, segédlet

Cégkapu adatmódosítás 2017 – nyitott kérdések a Cégkapu 2018. évi bevezetése kapcsán

?Ez az élet, Babolcsai néni!? – 2017. júliusában került az online térre a Cégkapu regisztráció intézménye (ha már 2018-tól kötelező az alkalmazása…). A szokásos magyaros virtussal állt neki a magyarországi vállalkozások hada – most aztán jogkövetőek leszünk, regisztrálunk, mint a huzat! Ámde, a regisztrációs felületen történő közlekedés is magyarosan kacifántosra sikeredett, így az érdekelteknek külön “Cégkapu regisztráció ? útmutató segédlet minden érdekeltnek“-hegyek készültek (többek között magunk is készítettünk ilyent). Leálló szolgáltatás, megfejthetetlen hibaüzenetek, “az egyiknek sikerül, a másiknak nem…”, véget nem érő kérdések halmaza a szakmai fórumokon. A kialakult szakmai álláspont: tegyük el a kérdést november-decemberre, ne kapkodjunk, hiszen csak 2018. január 01-től lesz kötelező a Cégkapu alkalmazása.

Nos, a bátrabbak, így november vége felé ismételten bemerészkedtek a küzdőtérre, gondolván, a szolgáltatónak volt elegendő ideje javítani a felületen, közkinccsé tenni a kötelező használathoz szükséges funkciókat. Tévedtünk. 🙁

Minden úgy van, ahogyan a nyáron hagytuk. Nem mozdultak a malteros vödrök, ugyanúgy áll az állványzat, csak a megrendelői kérdések sokasodtak…

Egyéb, megbízható információ hiányában levelet fogalmaztunk a kormányzati ügyfélvonal (1818.hu) és a Nemzeti Információs Szolgáltató Zrt. (nisz.hu) számára. Mindkét helyről gyors választ kaptunk. A kérdéseinket, és a kapott válaszokat megosztjuk mindenkivel:

“Úgy véljük, alaposan áttanulmányoztuk a Cégkapu alkalmazás használati útmutatóját, az alkalmazás használatát, de most olyan – véleményünk szerint a jövőben gyakran előforduló, többeket érintő – problémával találkoztunk, amelynek megoldásához segítségüket kérjük.

Mondhatni, mindennapos történet, hogy egy társaság üzletrésze gazdát cserél, vagy éppenséggel a társaság ügyvezetésében változás történik, vagy éppenséggel a cégkapu meghatalmazott egyik napról a másik napra már nem lesz (nem lenne) jogosult a cégkapu kezelésére (kilép, tartósan akadályozott, nem vállalja, stb., stb.), vagy egyszerűen a regisztrációkor használatos email címet kellene megváltoztatni

Úgy véljük, joggal merül fel a kérdés, hogy milyen módon lehetséges a cégkapus adatok módosítása?

Konkrét kérdésünk pedig a következő ügyben ugyancsak a módosítási lehetőségeket firtatja:

Egyszemélyes kft 100%-os üzletrészű tulajdonosa, aki egyben a társaság ügyvezetője is, a cégkapu regisztrációt a személyes ügyfélkapun keresztül elvégezte 2017. július 05-én, amelynek elfogadásáról 2017.09.13-án kapott véglegesített igazolást.
A cégkapu regisztrációhoz egy erre a célra létrehozott email címet adott meg, a kijelölt cégkapu megbízottként saját magát jelölte ki.

2017. október 31-vel a társaság 100%-os üzletrészét adásvétellel értékesítette, az ügyvezetésről lemondott. Az új tulajdonos a cégbíróságon a változást bejelentette, a cég nevét, székhelyét, ügyvezető személyét és egyéb adatokat az alapító okirat módosításával megváltoztatták, a cégbíróság a változást 2017. október 31-i hatállyal, 2017. november 16-án jogerős végzésével jóváhagyta, átvezette a cégjegyzéken, továbbá az adatokat a NAV az adatbázisában is átvezette.

A jogelőd társaság ügyvezetője nem jogosult már sem a Cégkapu törlésére, sem az adatok módosítására, sem a cégkapuban megadott cégkapus email cím módosítására, ugyanakkor a jogszabály súlyos kötelezettségeket ró a cégkapu megbízottra, illetőleg személyén keresztül a társaságra. 2018. január 01-ig, a Cégkapu indulásáig ez – elméletileg – nem okoz(hat) gondot, de a jövő évtől ez már komoly, élő probléma lehet.

Hogyan módosíthatja az adatokat a korábbi ügyvezető?

Hogyan módosítható a cégkapus email cím?

Hogyan jelezheti/módosíthatja a kijelölt cégkapu megbízott, hogy a továbbiakban nem ő a cégkapumegbízott?

Hogyan szüntetheti meg a cégkapumegbízott a megbízását önállóan?

Elsőként a Kormányzati ügyfélvonal válasza érkezett meg:

Tájékoztatjuk, hogy az adatok módosítására jelenleg nincsen lehetőség, azonban ez a Tárhely adminisztárció felületén lesz lehetőség az e-mail cím módosítására. Azonban azzal kapcsolatban, hogy a cégkapu megbízott módosítására, illetve a regisztrált cégadatok módosításra hogyan lesz lehetőség, ügyfélszolgálatunk még nem rendelkezik pontos információval, így kérjük várja meg amíg a Tárhely adminisztráción a cégkapu is publikálásra kerül (ez decemberben várható).

A NISZ válasza két nappal később landolt a leveles ládikánkba:

A cégkapumegbízottat az adott időpontban képviseletre jogosult személyek tudják módosítani.

A gazdálkodó szervezet a cégkapumegbízott jogosultságának megszűnését követő 5 munkanapon belül, az új cégkapumegbízottat köteles bejelenteni a szolgáltatónak. A cégkapumegbízott személyére tett módosítás azonnal átkerül a cégkapu-nyilvántartásba, így a módosítás után a korábbi megbízott már nem tud bejelentkezni az adott Cégkapuba, de az újonnan megadott személy már teljes jogosultságú cégkapumegbízottként tud eljárni.

A szolgáltató a cégkapumegbízottakról történeti nyilvántartást vezet, hogy tanúsítani lehessen, adott időszakban ki volt feljogosítva a Cégkapu kezelésére.

A cégkapu-szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, ha azt a gazdálkodó szervezet a Tárhely-adminisztráció felületen kéri, vagy ha a szervezet Cégkapu használatára vonatkozó jogosultsága megszűnt. Utóbbi esetben a cégkapu-megszüntetésre vonatkozó állapot bekövetkezéséről a Rendelkezési Nyilvántartást (RNY) vezető szerv a Tárhely szolgáltatót tájékoztatja, majd ezt követően automatikusan elindul a Cégkapu törlési folyamata.

Tulajdonosváltás esetén ? amennyiben az adott adószámhoz már tartozik Cégkapu -, az új szervezet képviselői törölhetik a Cégkaput regisztrációt egy megszüntetésre vonatkozó kérelem benyújtásával, majd sikeres törlést követően új kérelmet nyújthatnak be, amelyen megadják az új cégkapumegbízott adatait és kapcsolattartási e-mail címét.

A regisztráció során megadott adatokat (pl. kapcsolattartási e-mail cím) 2017.12.28-tól a cégkapumegbízott a Tárhely adminisztrációs felületen módosíthatja.

Fentiek alapján az alábbi válaszokat adjuk a levelében megfogalmazott konkrét kérdésekre:

Hogyan módosíthatja az adatokat a korábbi ügyvezető?
A Cégkapu regisztrációs alkalmazásban kizárólag a mindenkori képviseletre jogosult természetes személy, valamint az általa meghatalmazott természetes személyek tehetnek módosítást. Ezért a korábbi ügyvezető a Cégkapu regisztrációs alkalmazáson keresztül nem módosíthatja a Cégkapu megbízott személyét, mivel már nincs képviseleti joga a cégben, ami online regisztráció esetén az alkalmazáson belül ellenőrzésre kerül automatikusan, vagy személyes ügyintézés esetén ügyintéző által manuális úton kerül ellenőrzésre.

Hogyan módosítható a cégkapus email cím?

  1. Az aktuális cégkapu megbízott a Cégkapu adminisztrációs alkalmazáson keresztül módosíthatja.
  2. A cégképviseletre jogosult a Cégkapu regisztrációs alkalmazáson keresztül bejelentheti a módosult adatokat (vagy törli és újra létrehozza a Cégkapu tárhelyet).

Hogyan jelezheti/módosíthatja a kijelölt cégkapu megbízott, hogy a továbbiakban nem ő a cégkapumegbízott?
Ezt kizárólag a cégképviselő teheti meg a Cégkapu regisztrációs alkalmazáson keresztül.

Hogyan szüntetheti meg a cégkapumegbízott a megbízását önállóan?

A megbízását önállóan önmagában sehogy, csak közvetve a Cégkapu törlésével a Cégkapu adminisztrációs alkalmazáson belül.

A Cégkapu működésével, az adatok módosításával kapcsolatos részletes leírást a https://ekozig.magyarorszag.hu/cegkapu oldalon elérhető Cégkapu ismertető c. dokumentum tartalmazza.

Számunkra rendkívül érdekes dolog, hogy mindkét (illetékes) helyről szinte azonnal érkezett válasz, hogy a válaszadók hozzáállása pozitívnak minősíthető, hogy a válaszok korrektek mondhatóak, és a rendszer mégsem működik megfelelően. Hogyan lehet az, hogy a rendszerben dolgozók kiteszik a lelküket, látják azt, hogy a papír nélküli, digitális működtetés remek jövőképet adna az ügyintézésben, és mégis katyvasz lesz az egészből? Hol vannak azok a felelős, akadályozó elemek, egyének, akiket el kellene távolítani a rendszerből, hogy az tényleg úgy működjön, ahogyan mindnyájan szeretnénk? Miért az a rohadt bürokrácia látszik megint győztesnek?

Természetesen, a kérdések költőiek, legalábbis földi halandó nem tudja a jó és hatékony válaszokat. Most a hosszú-hosszú elégia végén egy látszik biztosnak: 2017. december 28-át követően lehetünk okosabbak a kérdésben. Lesz időnk a Szilveszter árnyékában a Cégkapus dolgainkat tanulmányozni…

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb