Adó | Járulék | IlletékAdózás rendjeKATAKIVASzociális hozzájárulási adóTB-Bér-Nyugdíj-Munkaügy

Újabb közteherfizetés-mentességek, illetőleg az eddigiek pontosítása a járványügyi vészhelyzetben

Gazdasági intézkedések járványügyi veszélyhelyzet - a koronavírus (Covid-19) - kapcsán

Frissítés: Kormány 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelete

2020. március 23-án Orbán Viktor miniszterelnökünk “jelentést tett” az Operatív Törzs tájékoztatóján a járványügyi vészhelyzet során tett intézkedésekről, ismertette a rendelkezésre álló humán- és anyagi erők alakulását a védőmaszkoktól a rendfenntartóknak besegítő Polgárőrségig, tovább hat téma köré csoportosítható, újabb közteherfizetési mentességeket, végrehajtási moratóriumot, családvédelmi intézkedést jelentet be.

2020. március 22-én vettük górcső alá a Közteherfizetési mentesség egyes gazdasági ágazatokban, járványügyi vészhelyzet miatt című írásunkban a Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletéről, a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről., és egy nappal később arról írhatunk, hogy a miniszterelnöki bejelentés a Magyar Közlöny 2020. évi 51. számában (2020.03.23.) testet is öltött, 5 db jogszabályba került összefoglalásra a vészhelyzetben tett további intézkedés (amelyről gyanítjuk, hogy – sajnálatosan – nem ezek lesznek az utolsó intézkedések… 🙁

Jelen írásunkban mi – folytatva és kiegészítve – a tegnapi írásunkat “folytatjuk”, a vállalkozásokat és vállalkozókat közvetlenül érintő intézkedésekről írunk rövid tájékoztatót (ahogyan egyik kedves olvasónk, kolléganőnk megjegyezte: igyekszünk a rendeletet érthetővé formázni azok számára, akiknek a bürokrata nyelvjárás nehézséget okoz..):

1. Nem változott, valamennyi – a közteherviselést érintő – előírás egységesen 2020. március, 2020. április, 2020. május, és 2020. június hónapokat érinti. (Vélhetően, ha szükséges, a határidők (is) módosulhatnak, de most azzal kell foglalkozni, amiről a jogszabály rendelkezik…)

2. Nem változott, hogy a közterhek elengedése nem minden népgazdasági ágazatot érint, hanem kizárólag csak a felsoroltakat! Ugyanakkor, mintha olvasta volna a jogalkotó a tegnapi írásunkat, kibővítették és TEÁOR illetőleg TESZOR számokkal megjelölték a mentességbe vont ágazatokat. [Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a mi “önkényes” értelmezésünk mellé beállított TEÁOR számainkat szépen “lemásolták / átvették” a rendelkezések szerkesztői. 😀

3. A pontosítások, kiegészítések, bővítések viszonylag tekintélyes száma miatt úgy véltük, hogy nem azt írjuk le, hogy mi volt, mi és miről változott, hanem azt írjuk le, hogy miképpen alakult, mi az összhatása a Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletének a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló rendelkezések kapcsán, figyelembe véve A Kormány 68/2020. (III. 26.) Korm. rendeletét a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

a.) rendkívül fontos, hogy – a továbbiakban felsorolásra kerülő, érintett népgazdasági ágazatoknál – a tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését (2020.03.23.) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. (Természetesen, joggal merül fel a kérdés, hogy mi van a kezdő vállalkozások esetén, illetőleg azoknál, akiknél nincs meg a hat hónapos “előélet”? Mi úgy véljük, és azt is tanácsoljuk Ügyfeleinknek, hogy a jogszabály szellemének és jogalkotói akaratának megfelelően járjanak el, és a “legtöbb bevétel, de legalább 30%”-os szabályt alkalmazzák jóhiszeműen, becsülettel.)

b.) az alaposan kibővített és pontosított, érintett népgazdasági ágazatok listája:

ba) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
bb) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
bc) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
bd) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
be) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
bf ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
bg) film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
bh) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
bi) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
bj) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),
bk) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).
bl) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
bm) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és
bn) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).(ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyifeltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak)

c.) a b.) pontban felsorolt ágazatokban tevékenykedők mentesítéssel érintett köre:

ca.) a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek,
cb.) az egyéni vállalkozók saját maguk tekintetében
cc.) a Tbj. törvény szerint társas vállalkozók

d.) A b.) pontban felsorolt népgazdasági ágazatban tevékenykedő, c.) pontban felsoroltak számára a rendelet az alábbi közteher alóli mentességet, egyes estekben érdemleges csökkenéseket rögzíti úgy, hogy azok nem érintik a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét:

da.) szociális hozzájárulási adó kötelezettséget az érintettek (c.) pont) tekintetében nem kell teljesíteni
db.) A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni
dc.) Szakképzési hozzájárulás kötelezettsége nem keletkezik a b.) pont szerinti alágazatokban a hozzájárulás egyébként fizetésre kötelezettnek
de.) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke az eredeti mérték 2/3-ára mérséklődik és előleget nem kell fizetni
df.) A KIVA hatálya alá tartozó, az érintett népgazdasági alágazatok valamelyikével érintett tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató adóalany a kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét
dg.) a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek az érintett időszak(ok) vonatkozásában a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

e.) Nem kell megfizetni a KATA összegét (25/50/75e Ft) azoknak a kata adózási módot választóknak, akik

ea.) 2020. február hónapban a következő pontban felsorolt tevékenységük tekintetében már a Katv. hatálya alá tartoztak, ÉS
eb.) az alábbi mentesített tevékenysége(ke)t folytatják:

  1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent további jogszabályról (a végrehajtásról, kilakoltatásról, az adóvégrehajtásról, a márius 1-ig felhalmozódott kata adótartozásról, a GYES/GYED-ről a későbbiekben még fog szó kerülni, most – úgy véljük – vállalkozóinket ezen rés(ek) feldolgozásával tudjuk a legjobban kiszolgálni.

AKI TEHETI, MARADJON OTTHON! FIGYELJÜNK ÉS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb