Társadalombiztosítás

Korhatár előtti ellátás 2012. – válaszok az ONYF-től

ONYF logó2011. december 11-én tettük közzé Korhatár előtti ellátás 2012. címmel összefoglaló írásunkat, melyhez érkeztek is szép számmal kérdések.

Sajnos, maradt néhány kérdés, amit kollektív buksinkat összedugva sem tudtunk megnyugtató módon megválaszolni, ezért először a Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához, majd az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (ONYF) fordultunk állásfoglalásért,megerősítésért.

Írd és mondd, 3, azaz három napon nap alatt reagált az ONYF, írásban megküldve kérdéseinkre a válaszokat, amelyeket kommentár nélkül, szó szerint megosztunk Önökkel.

Köszönjük szépen az ONYF munkatársainak a villámgyors, alapos reagálást!

    1.  Jól értelmezzük, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíja a jövőben ugyan öregségi nyugellátásként kerül folyósításra (2012. január 01-től), de mivel életkortól függetlenül kerül megállapításra, a személyre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt, ezért nem minősül nyugdíjasnak, és keresőtevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles?

1.   A nők részére a 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes öregségi nyugdíj 2012. január 1-jét követően is életkortól függetlenül sajátjogú öregségi nyugdíjnak minősül, így vállalkozói tevékenység folytatása esetén az továbbra is kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozásnak fog minősülni, melynek alapján a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetése alól a kedvezményes öregségi nyugdíjban részesülő személy a vonatkozó jogszabályok szerint mentesül.
(Az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységen kívüli, egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, például munkaviszony esetén természetesen valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles.)

Miután a kedvezményes öregségi nyugdíj életkorra tekintet nélkül kerül megállapításra, keresőtevékenység folytatása esetén – az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig – e személyi kör tekintetében is alkalmazni kell a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny) nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó, 83/B. §-ában foglalt, alább kifejtésre kerülő rendelkezéseket.

2.  2012. január 01-től a korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozók nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatóknak. A főfoglalkozású, eva adózás hatálya alá tartozóknak (jellemzően) a garantált bérminimum után kell megfizetni a járulékokat. A főfoglalkozású, eva hatálya alá tartozó, korhatár előtti ellátásban (szolgálati járandóságban) részesülő vállalkozóknál

 –          mi lesz a keresetkorlát határa 2012-ben?

–          mi lesz a táppénzellátás alapja?

2.   A Tny. 83/B. §-a a fentieken túl a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek esetében is irányadó, mely szerint ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér – tehát itt nem a garantált bérminimumot kell alapul venni – havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha az ellátásban részesülő 3007. december 31-én nyugellátásban részesült, a szüneteltetés tekintetében a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmeket lehet figyelembe venni.

A táppénzellátás alapját illetően feltett kérdésével összefüggésben ? tekintettel arra, hogy a táppénz megállapítására az egészségbiztosítás szervei rendelkeznek hatáskörrel ? kérem, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz szíveskedjen fordulni.

3.   Az ONYF legfrissebb tájékoztatójának III. pontjában olvasható:

?A törvény 7. §-a alapján 2011. december 31-ét követően is igényelheti a korhatár előtti ellátást,

?.

– az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna..?

 A biztosítással járó jogviszony megszüntetésével kapcsolatos egyoldalú jognyilatkozat a felmondás (átlagos, normál esetben) a rendes, vagy rendkívüli felmondás ? ha jól értelmezzük. Jól értelmezzük (magyarul) a következőket?

–  ha valakinek 2012.01.01-ig felmondanak, vagy ő mond fel, mindkét esetben írásban, vagy megállapodott a munkaadó és a munkavállaló a munkaviszony közös megszüntetéséről, és

–  a munkaviszony 2012-ben szűnik meg a felmondás vagy közös megegyezés alapján, és

–  a volt munkavállalónak a munkaviszony megszűnését követő napon (2012-ben) a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti eljárásra lett volna jogosult, akkor 2012-ben ez a személy (egyéb feltételek fennállása esetén) korhatár előtti ellátásra jogosult?

 Tehát, a 4 feltételnek (jognyilatkozat írásban, biztosítással járó jogviszony megszüntetése, a megszüntetés ideje 2012., a megszüntetést követő napon a 2011.december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult) együttesen kell bekövetkeznie?

 Példaszerűen: 1952. január 6-án született férfi, 2012. március 19-én lesz 42 év munkaviszonya. A munkaviszonyát a mai napon, 2012. március 20-i napra felmondja (vagy munkaadójával erről közösen megegyeznek ? természetesen, írásban. Az 1997. évi LXXXI. törvény 2011. december 31-én hatályos előírása alapján csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az 1952-ben született férfi, amennyiben 42 év szolgálati időt szerzett.

2012. március 21-én, a biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon, az életkori feltételen túl (60 éves múlt 2012. január 6-án) és megszerezte a 42 év szolgálati időt. Jogosult lesz korhatár előtti ellátásra?

 [Itt az okozza a bizonytalanságot, hogy 2011. december 31-én még nem töltötte be a 60. életévet. A mi olvasatunkban jogosult lesz, de szeretnénk azért egy megerősítést a kérdés eldöntésére igazán jogosultaktól.]

3.  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjának helyes értelmezésével kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni.

Mindenek előtt utalnék rá, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok eljárása során nem képezi vizsgálat tárgyát, hogy a jogviszony megszüntetésére rendes vagy rendkívüli felmondással kerül-e sor, illetőleg, hogy azt melyik fél kezdeményezi, mint ahogy az sem, hogy a jogviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat vagy megállapodás megfelel-e a jogszabályok által előírt alaki követelményeknek.

A 7. § (1) bekezdés f) pontja értelmében azok jogosultak 2011. december 31-ét követően is korhatár előtti ellátást igénybe venni, akik esetében a jogviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat 2011. december 31-ig közlésre került, illetőleg közös megegyezés esetén az írásbeli megállapodás eddig az időpontig megkötik és a jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van. (Ami azt jelenti, hogy a jogviszonynak legkésőbb 2012. december 30-ig meg kell szűnnie.) Amennyiben ezek a feltételek fennállnak és az igénylő a jogviszony megszűnését követő napon megfelel a 7. § (1) bekezdés f) pontjában felsorolt korhatár előtti öregségi nyugdíjak valamelyikére vonatkozó 2011. december 31-én hatályos feltételeknek, a korhatár előtti ellátás megállapítható a részére.

A példánál maradva, az 1952. január 6-án született és 2012. március 19-én 42 év szolgálati idővel rendelkező férfi, akinek biztosítással járó jogviszonya 2011. december 31-ig írásban megkötött megállapodás vagy 2011. december 31-ig írásban közölt egyoldalú nyilatkozat alapján 2012. március 20-ig, megszűnik, korhatár előtti ellátásra 2012. március 21. napjától jogosult lesz, ha ezen a napon az előrehozott öregségi nyugdíj 2011. december 31-én hatályos szabályok szerinti jogosultági feltételeinek megfelel, továbbá a 7. § (1) bekezdés végén szereplő, valamennyi pontra alkalmazandó feltételek is teljesülnek.

A levelükben szereplő jogértelmezés tehát helytálló, tekintettel arra, hogy a jogszabály szövege szerint a 2011. december 31-i szabályok szerinti jogosultsági feltételeknek a jogviszony megszűnését követő napon, tehát 2012. március 21-én kell fennállniuk, a példa szerinti férfi jogosult lesz a korhatár előtti ellátásra függetlenül attól, hogy 2011. december 31-ig nem töltötte be a 60. életévét.

Iktatószám: 7/1 – 723-2/2011

Központi szám: KP – 38066 / 2011

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Nyugdíjjogi és Hatósági Ügyek Főosztálya

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Az édesanyám 1953. május 4-én született, a szolgálati elszámolt ideje 36 év 56 nap.
  Jelenleg szociális segélyt kap, mert a rokkantsági fokozata 40%, munkahelyet nem talál már évek óta, a 26 ezer forintból egyre nehezebben él meg.
  Szeretném kérdezni hogy igényelheti-e a korhatár előtti ellátást?
  Van-e olyan lehetőség hogy kifizetné a hiányzó napokat ahhoz hogy meglegyen a 37 éve?
  Ha van erre mód, mi a teendő?
  Milyen összeg lenne esetleg amit fizetnie kellene vagy ezt hogy számolható ki?
  Illetve egyáltalán szociális segélyről át lehet-e váltani erre a korhatár előtti nyugdíjra, vagy csak ha munkaviszonya van?
  Ha nem járna neki a korhatár előtti ellátás, akkor a rokkantsági ellátást esetleg tudná igényelni a 40%-os leszázalékolásával?
  Előre is köszönöm, szíves tájékoztatásukat.
  Szeberényi Éva

  1. Kedves Szeberényi Éva!

   Kérdése egyik részére meg is adta a választ: a 37 év szolgálati idő is szükséges a korhatár előtti ellátás (korábbi nevén: előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíj) átmeneti szabályok szerinti igénybevételéhez.

   A hatályos társadalombiztosítási jogszabályok lehetőséget nyújtanak a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idő, illetve szolgálati idő és az ehhez kapcsolódó, figyelembe vehető jövedelem megszerzésére, akik nem állnak (nem álltak) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (magyarul: lehet megállapodást kötni).
   A fizetendő “díjtétel”: a minimálbér 34 %-a, azaz, jelenleg a havi 93ezer Ft x 34 % – értelemszerűen, a hiányzó időtartamra számolva.

 2. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Azt szeretném tudni ,hogy az 1952 június 3.-án született 43 év munkaviszonnyal
  rendelkező férfi mikor és milyen feltételekkel mehet nyugdíjba. Még semmilyen papírt nem adott be a munkahelyére. Mi a teendő ebben az estben?

  Tisztelettel és köszönettel: H Marika

  1. Kedves Marika!

   Tegnap válaszoltunk egy majdnem ugyanilyen kérdésre. A hivatkozást követve tekintse meg a lehetőséget.

   Figyelmébe ajánljuk még annak a cikknek az elolvasását is, amelyhez hozzászólását írta, ott is a 3. pontot.

 3. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Érdeklődni szeretnék,hogy 1953 február 24.-én született a férjem és 43éves munka viszonya van. Az előbbieket olvasva már előre hozott ellátásra nem jogosul ?

  Válaszukat előre is köszönöm:

  Tisztelettel : P.Lászlóné

  1. Kedves p.jolika!

   Amennyiben a korhatár előtti ellátásra gondolt, akkor – sajnos – jól olvasta a korábbiakat, hogy nem jogosult erre az 1953-ban született férje. 🙁

   Az 1953-ban született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.)

   A korábbi szabályozás így szólt: Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége: betöltött 61. életév (2014.) és minimálisan 37 év szolgálati idő. Amennyiben a szolgálati ideje eléri a 42 évet, akkor az életkori feltétele 60 év (2013.).

   A jelenlegi (2012.01.01-től) szabályozás szerint: – 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
   a.) életkort betöltötte, és
   b.) szolgálati időt megszerezte

   Bizonyos esetben még az 1952-ben született férfiak beleférhetnek a régi szabályok szerinti – átmeneti időszak – előírásokba, de az 1953-ban született férfiak bizonyos, hogy nem.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Megköszönöm a válaszukat igaz számomra elkeserítő hogy 44 év fizikai munka után 60éves korában nem mehet nyugdíjba.
    Köszönettel :
    P.Lászlóné

 4. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1952.06.02-án születtem, munkahelyemről 2011.03.31-én elbocsátottak. Az alábbi szolgálati időm van meg: 40 év és 79 nap.
  A kérdésem az lenne, hogy mikortól mehetek el és milyen nyugdíjba.
  Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!
  Bukta Pál

  1. Kedves Bukta Pál!

   Négy nappal ezelőtt adtunk egy nagyon hasonló helyzetben lévő úrnak választ. A megadott hivatkozás alapján ön is teljesen képben lesz a lehetőségeivel kapcsolatban.

 5. T cimzett
  Megpróbálom a kérdésemet feltenni,melyet már egyszer feltettem csak rossz helyen.
  A fő kérdés az,hogy én mint korhatár előtti ellátott a munkaviszony megszüntetésekor–munkaadóm hogyan szüntetheti meg a 8 év közalkalmazotti határozatlan idejü munkaviszonyomat?
  Magyarán hogyan kezel-mint rendes dolgozót
  vagy mint nyugdijas munkavállalót?
  Munkaadóm szeretné ha én kérném a felmentésemet, én meg ugy gondolom hogyha meg akar tölem válni akkor Ö mondjon fel.MIa helyes megoldás?
  Ha lehet kérem válaszoljanak
  Köszönettel Hudákné

  1. Kedves Hudák Péterné!

   A korhatár előtti ellátás nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, magyarul: nem nyugdíjas, olyan, mint más.

   Mi azt javasoljuk, hogy törekedjenek a közös megegyezésre. Mindkét megoldás helyes lehet, amit felsorolt, de a legjobb az, amit mi tanácsolunk: a kecske és a káposzta esete, azaz a közös megegyezés… 🙂

   1. Köszönettel vettem gyors válaszukat,alszom egyet rá-mi legyen a közös megegyezés?

    További szép ünnepet kivánok

    1. Kedves Hudák Péterné!

     A körülményeket konkrétan nem ismerjük, a lehetőségeket sem, így ennél konkrétabb tanáccsal sem tudunk szolgálni: a közös megegyezés azt jelenti, hogy gyakorlatilag szabadon, mindkét fél számára kedvező megoldásokat ötölnek ki. Az arany középút… 🙂

     Nyilván, nem tudnak végkielégítést fizetni, hosszú felmondási időt biztosítani, de ha nem akarják önt megtartani, akkor abból lehet harag, torzsalkodás, életét megkeserítő (jogszerű) munkáltatói elvárások, de akár egy “kicsiholt” fegyelmi úton történő eltávolítás is.

     Nem tudjuk, mennyi idős, de korhatár előtti ellátásban részesülőként lehet, hogy még egy-két éve vissza lenne. Nem lenne azt jobb nyugalomban, békében tölteni? Kap korhatár előtti ellátást (ok, tudjuk, hogy általában az elég csekély összeg), kér hozzá egy kis felmentési időt, egy kis szabadságot, az is valamicske pénz. Aztán adódhat olyan helyzet, amikor átmenetileg szükség lehet munkájára, és örömmel visszahívják, mert egy kellemes, kompromisszum-kész emberke…

 6. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952.06.09.-én született, főfoglalkozású, EVA-s egyéni vállalkozó férfi vagyok.
  A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kezdeményezésemre
  – 2010.06.15.-én kelt határozatában – 2010.04.14-i dátummal 43 év és 252 nap szolgálati időmet igazolta.
  Az azóta eltelt időben is folyamatosan, megszakítás nélkül folytatom fenti tevékenységemet.
  2012.06.09.-én remélhetőleg betöltöm a 60. évemet. Ekkorra számításom szerint 45 év és 298 nap szolgálati idővel fogok rendelkezni.

  Kérdéseim:

  1. El tudok-e menni korhatár előtti ellátásra 2012.06.09. ?i dátummal?
  Megvan a szolgálati időm ? több mint 42 év, a 60. életévemet is betöltöttem és 1952- ben születtem. Úgy tudom, hogy még egy feltételnek kell teljesülnie, mégpedig azon a napon, amelytől kezdődően az ellátást megállapítják a ?Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem szabad állnom. Teljesítem-e a feltételt azzal, ha 2012.05.31-i nappal a vállalkozói tevékenységemet megszüntetem (Vállalkozói Igazolványon leadom), esetleg szüneteltetem vagy főállásból kiegészítő tevékenységre változtatom?
  2. Van-e egyéb feltétel, aminek meg kell felelnem?
  3. Vonatkozik-e rám is a 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjában leírtak?
  Eszerint szükséges-e 2011 decemberében készült – jogviszonyt megszüntető – megállapodást készítenem saját magammal, amiben felmondom ?munkaviszonyomat? 2012.05.31.-vel?
  4. Hogyan tudom elindítani az eljárást a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál?

  Tisztelettel várom szíves válaszukat.

  Üdvözlettel:
  Balina István

  1. Kedves Balina István!

   A 2011.12.31-ig hatályos előírások alapján az 1952-ben született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (vagyis, az Ön esetében 2015. I. félév). A kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele a betöltött 60 év 183 nap (Ön esetében 2013. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   Amennyiben a szolgálati idő eléri, vagy meghaladja a 42 évet, akkor 60 éves korától (2012.06.09.)jogosult a csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra.
   A nyugdíjcsökkentés legmagasabb mértéke (%-ban)
   a.) egy évvel a korhatár betöltése előtt (havi 0,3%) 3,6
   b.) több mint egy évvel a korhatár betöltése előtt (3,6% + 0,4%/hó) 8,4

   A korhatár előtti ellátás 2012. évi változásai nyomán korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól akkor lenne jogosult, ha 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
   a.) életkort betöltötte volna, és a
   b.) szolgálati időt megszerezte

   Sajnos, ezek alapján (a szolgálati idő rendben volt, de az életkori feltétel nem) 2012-ben korhatár előtti ellátásra nem jogosult.

   Nézzük meg azt a bizonyos “f” pontot! Ennek értelmében azok jogosultak 2011. december 31-ét követően is korhatár előtti ellátást igénybe venni, akik esetében a jogviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat 2011. december 31-ig közlésre került, illetőleg közös megegyezés esetén az írásbeli megállapodás eddig az időpontig megkötik és a jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van.

   Önnél azért csábító ez a lehetőség, mert a szükséges 42 év szolgálati időt már régen megszerezte, így – elvileg – a 60. születésnapját követő napot már előrehozott öregségi nyugdíjasként is élvezhetné. De…
   Van egy másik feltétel is: 2011-ben kellett volna lennie egy írásbeli megállapodásnak, hogy az ön jogviszonya 2012.06.09-én megszűnik.
   És ekkor jön az újabb bibi… 🙁

   Ön egyéni vállalkozó (az teljesen mindegy, hogy éppen eva hatálya alá tartozó, vagy éppen átalányadózó, vagy az általános szabályok szerint adózó), és mint ilyennek, alkalmazottai lehetnek, akikkel így is megállapodhatott volna, de – sajnos – önmagával szemben ez jogszerűen nem járható út.
   Ugyan, szokták úgy is említeni az egyéni vállalkoztatókat, hogy “önfoglalkoztató”, de ez nem jogi kategória. Saját magának ön nem munkaadója, ön nem munkavállalója saját magának.

   Összefoglalva: sajnos, önnek 2012-ben nincs lehetősége korhatár előtti ellátásban részesülni. Ön legkorábban 62 év és 183 napos korában (kevesebb mint 3 év múlva) tudja igénybe venni az öregségi nyugdíjat.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Mindenek előtt megköszönöm a részletes, mindenre kiterjedő ? bár számomra elkeserítő ? válaszukat.
    Szeretném kiemelni válaszukból az alábbiakat:

    Nézzük meg azt a bizonyos ?f? pontot! ?.
    Önnél azért csábító ez a lehetőség, mert a szükséges 42 év szolgálati időt már régen megszerezte, így ? elvileg ? a 60. születésnapját követő napot már előrehozott öregségi nyugdíjasként is élvezhetné. De?

    Azt gondolom, hogy ebben az országban nagyon sok egyéni (kényszer) vállalkozó van.
    Járulékfizetésnél és egyéb kötelezettségnél bizony, bizony egy személyben munkaadók és munkavállalók is vagyunk mi, egyéni vállalkozók. Úgy vélem, diszkriminatív a törvény vonatkozó része, ha ettől a – nem kis létszámú – körtől megvonják a lehetőséget!
    Félreértés elkerülése végett nem Önökkel kívánok vitázni amikor e sorokat leírom, inkább a keserűség beszél belőlem, amikor sérelmezem, hogy közel 46 év (!) ledolgozott szolgálati idő után, levelük alapján még további, csaknem három évet kell ?lehúznom?.
    Tisztelettel kérdezem, amennyiben az Önök által leírtak törvényértelmezése helyes, látnak-e lehetőséget alkotmányossági vizsgálatra, a véleményem szerint diszkriminatív jelleg miatt?
    Szíves válaszukat
    üdvözlettel Balina István

    1. Kedves Balina István!

     Mélyen egyetértünk önnel – erkölcsileg.

     Szakmailag azonban sok aggályunk lenne (nem is javasoljuk az alkotmányossági vizsgálat kezdeményezését); munkaadók ugyan vagyunk (lehetünk), de nem saját magunknak! Munkavállalók sem vagyunk, hiszen saját magunk irányítjuk a sorsunkat, nekünk nem mondja senki, hogy mikor kell kezdeni, mikor és mit kell csinálni, hogyan kell csinálni azt, amit csinálunk. Nem vezetünk jelenléti ívet, nincs kötelező béremelés, nincs szakszervezet, nincs főnök (az asszonyt leszámítva… 🙂 ).

     Nekünk nem kell mindenképpen tizedikéig bért fizetni (ha jut, jut, ha nem jut, nem jut), helyettünk nem gondolkoznak, nem kell az alkoholszondát megfújnunk reggel, nem kell a rekkenő hőségben védőitalt biztosítani magunknak, szabadon izgulhatunk, hogy kifizetik-e az elvégzett munkánk után kiállított számlánkat, betegség esetén az első naptól táppénzen lehetünk (merthogy nálunk nincs betegszabadság), stb., stb., és még további stb…

     Ugyan szokták néha használni az “önfoglalkoztató” kifejezést az egyéni vállalkozókra, de az inkább nyelvi fordulat, de nem jogi kategória.

     Tudjuk jól, hogy manapság (sem) adnak semmit ingyen; az önállóság árát máshol szedik be. [Nem mellesleg jegyezzük meg, hogy amennyiben ön alkalmazott lenne, akkor is úgy lehetne megoldás, ha a munkaadó belemenne abba, hogy gyártanak visszamenőleg valami papírocskákat.]

     1. A leírt tények alapján felháborító, hogy ennyi ledolgozott év után nem tud tisztességesen elmenni “azember” nyugdíjba. Azzal sem értek egyet, hogy semmit sem adnak ingyen. Pl. a parlementi képviselők felvehetik a nyugdíjat 47 éves koruk után (Pintér kapitány!), és felveszik a képviselői fizetséget. (Pintérnek kb. 2 milliárd a vagyona, 50 eFt a nyugdíja, ebből a nyugdíjból simán meg is élhetne, a Fodrász /FIDESZ/ szerint!)
      Én együttérzek Önnel, de ennél többet nem tudok tenni.
      A visszamenőleges törvények miatt én is mennék Alkotmánybíróságra, mert engem is hátrányosan érintett néhány ilyen döntés. (pl. utazási kedvezmény)
      Üdvözlettel Radnai György

 7. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Nemrég hozta a postás nyugdijjogosultság megállapitásról szóló levelet. Nem enyhe sokkot kaptam. 1953.07,21-én születtem. nyugdijjogosulsághoz szolgálati idő:40év 175 nap. nők kedvezményes óregségi teljes nyugdijához figyelembe vehető idő:31 év 54 nap, mint Önök is irták min. 32 év kellene, de édesanyám ki gondolta volna- ennyi ideig ápolom súlyos fogyatékosság és egyéb betegségekkel – 88 évesen , de teljes szivvel teszem.
  Most azon gondolkodom mit tudok tenni, milyen lehetőségem maradt? Itt is van lehetőség csökkentett összegű ellátásra vagy annak is lőttek ?
  Kétségbeesetten várom a válaszukat.
  Űdvözlettel: Bihari Emi

  1. Kedves Bihari Emi!

   Valamit ön félrenézhetett: a jogosultsági időnek 40 évnek kell lennie a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához, amiből minimálisan 32-nek keresőtevékenységből kell származnia. Önnek a 40-ből 31 éve van csak… 🙁

   Olvassa el a Korhatár előtti ellátás 2012. című írásunkat (a megadott hivatkozást követve), aztán egy kicsikét örüljön, majd veselkedjen neki a kérelem benyújtásának… 😉 🙂

 8. Tisztelt könyvelőiroda !
  1953 áprilisi születésű vagyok.Tehát mindjárt betöltöm az 59.évemet (nő vagyok).
  A régi módszer szerint számolva meglesz a 40 év szolgálati időm( amiben van munkanélküli segély, ápolási díj, meg jó sok ledolgozott év is ! Tehát az én olvasatomban elmehetek teljes összegű előrehozott nyugdíjba .
  A Nyugdíjbiztosító Igazgatóság (Kaposvár) meg is küldte a határozatát,ami 11 oldal. Bevallom nem igazán értem mit is tartalmaz. Nem tudom kinek szánják az ilyen jellegű leveleket. Persze a hozzáértőknek, tudom. De én nem vagyok az. Most itt a kérdésem, hogy merjem felmondani az ápolási díjamat (ami igen kevés,de mégis csak valami) és nyújtsam be a az előrehozott nyugdíjazásomra a kérelmet ???Vagy jobban járok, ha maradok ápolási díjon (igaz a Mama már 88 éves). A mai törvényi változásokat egyszerűen nem lehet követni, vagy én nem vagyok már elég friss szellemileg ???Nem irigylem Önöket !!!!!!!!
  Baráti üdvözlettel: Németh Gyuláné (Edit)

  1. Kedves Német Gyuláné!
   Kedves Edit!

   Az első oldalon van a lényeg, a többi az ön jogait, lehetőségeit, bizonyítékait sorolja fel. 😉

   Ha az első oldalon az szerepel, hogy korhatár előtti ellátásra jogosult, akkor halleluja! 🙂

 9. Elnézést,elfelejtettem megirni,hogy 1955.-ben születtem.
  űdvözlettel.Edit

 10. Tisztelt Könyvelőiroda!
  2007 .január óta vagyok korkedvezményes nyugdijban,de mellette közalkalmazottként dolgozok tovább/heti 36 óra/ és vállalkozásom is van.Ha jól tudom az én esetemben a keresetkorlátozás a június 30.után szerzett jövedelemre vehető figyelembe.
  Az lenne a kérdésem,hogy július 01.-töl december 31.-ig kereshetek 1674000 Ft-ot,vagy csak az időarányos részét,tehát a felét 837000 Ft.-ot,mert nem szeretném szüneteltetni a korhatár előtti ellátásomat.
  . Erre pontos választ még nem tudtam kapni ,pedig már több helyen érdeklődtem.
  Nagyon örülnék,ha ebben tudnának nekem segiteni!
  köszönettel:Edit

  1. Kedves Edit57!

   Amennyiben a korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2008. január 1-jét megelőző kezdőnappal állapították meg, akkor a korlátozás 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmek esetén lép életbe.
   2007. januárja a tudomány mai állása szerint mindenképpen 2008. január 1. előtt van, így a keresetkorlát önnél 2012.07.01-től számolódik. 🙂

   Ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér ? tehát itt nem a garantált bérminimumot kell alapul venni ? havi összegének tizennyolcszorosát (2012-ben 93ezer x 18 = 1.674ezer Ft), ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
   Tehát, ez egy keretösszeg, amit mindegy, hogy 1 nap alatt (adná a Magasságos…. 🙂 ), vagy 1 év alatt ér el.

 11. Tisztel Könyvelőiroda!
  1953-ban születtem,39-év munkaviszonyom van.A munkáltatóm szerint ,még inkább dolgozzak egy évig,hogy40 éves munkaviszonyom legyen,mert az nyugdíjnak számít.A törzsgárda utáni összeget is csak nyugdíjazás esetén kapatom meg.A korhatár előtti ellátás esetén nem.1973-ban nappali tagozaton óvónői oklevelet szereztem./tanulmányi idő 2 év volt/ Kétféle tájékoztatást kaptam. Van aki szerint,most beszámít a két év tanulmányi idő.van aki szerint nem.Erre szeretnék választ kapni.

  Köszönöm szíves fáradozásukat .Tisztelettel:Vargáné Sz.Éva

  1. Kedves Vargáné SZ.Éva

   Azt nem lehet mondani, hogy nem tudja összekeverni a fogalmakat. Nem kicsit… 🙂

   Az ön öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.). Az ön korosztálya (az 1953-asok) azok közé tartozik, akik számára még megállapítható a régi szabályok alapján az új, korhatár előtti ellátás. A 40 éves munkaviszony annyit tesz, hogy csökkentés nélküli összegben kaphatja meg az ellátást, de ez akkor sem minősül öregségi nyugdíjnak, és az ön által törzsgárda összegnek nevezett, 40 éves jubileumi jutalomra nem jogosítja (hacsak nem előbb lesz meg a 40 éves jogviszonya, mint ahogyan születésnapját betölti.

   Szolgálati idő 2012-ben a felsőfokú tanulmányok ideje, öregségi nyugdíjnál az 1998. január 1-je előtti évek, rokkantsági nyugdíjnál pedig valamennyi tanulmány, amelyet az igénylő a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán végzett.
   A korhatár előtti ellátás azonban nem öregségi nyugdíj!
   A tanulmányok ideje a nők 40 éves nyugdíjba vonulásához szükséges jogosultsági időbe nem számít bele semmiképpen.

 12. 1997.szeptember 11-től korhatár előtti ellátásban részesülök. Jelenleg dolgozom., mint óvodavezető. Egy átszervezés kapcsán valószínűleg nem lesz rám szükség 2012. aug. 31. után.Milyen jogaim vannak? Köszönöm válaszukat.

  1. Kedves Szemőkné Farkas Mária!

   1997-től milyen korhatár előtti ellátásban részesül? (A korhatár előtti ellátást 2012.01.01-től vezették be…) Mivel kapcsolatban érdeklik a jogai?

   1. A felmondással kapcsolatban érdekelnek a jogaim.Jár-e felmondási idő? 1997-től korkedvezményes nyugdíjas vagyok. Köszönöm

    1. Kedves Szemőkné Farkas Mária!

     A nyugdíjasra vonatkozóan nincsenek különösebb külön szabályok a munkaviszony megszüntetésére vonatkozóan, a felmondási és felmentési idő tekintetében. A munkaadó felmondása esetén nem kell indokolni a felmondást, és végkielégítés nem jár.

     1. Tisztelt Könyvelőiroda! Korhatár előtti ellátással kapcsolatban van egy kérdésem. Igaz-e hogy 2012-03-01-től van olyan lehetőség, hogy az 1953-ban született nők igényelhetik az ellátást akkor is -ha nincs még 37 év szolgálati idejük. Ez év decemberéig lehetséges csak igényelni. Tegnap kaptam ezt az információt -mivel én is/ 1953-08-16/ ehhez a korosztályhoz tartozom. Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Edit

      1. Kedves Polyákné Edit!

       Miért nem attól kérdezi , aki ezt az információt adta? Nem igaz. 🙁

       “Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki
       – 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
       a.) életkort betöltötte, és
       b.) szolgálati időt megszerezte

       – az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,…”

       Javasoljuk, olvassa el a korhatár előtti ellátás 2012. című írásunkat (amelynek a hivatkozása abban a cikkben is benne van, ahova kérdését feltette), amelyből idéztünk, csak kattintson a megadott hivatkozásra.

       1. Köszönöm válaszát, előző cikkeket olvastam, az” informátorom” határozottan állította hogy ő tudja jól, az én ismeretem hiányos, ezért fordultam Önökhöz. Még egyszer köszönöm, további sok türelmet, jó munkát kívánok! Üdvözlettel: Edit

 13. Tisztelt Könyvelőiroda
  Látom,hogy türelmesen válaszolgatnak a kérdésekre.Remélem nekem is tudnak segíteni,a könyvelőm vissza mondta a vállalkozását újat még nem találtam,viszont zavart vagyok a saját dolgomban.
  Kérdésem:
  59 évet betöltött 2011.12.18-tól előrehozott öregségi /42év m.viszony/nyugdíjas vagyok .Megtartottam az egyéni vállalkozásomat mit kell nekem fizetni a vállalkozás után?? Ahány könyvelőt kérdezek annyiszor más választ kapok!
  ma kaptam meg az igazolást ami szerint
  az ellátás jogcímkódja:2471 korhatár elötti ellátás.Most akkor minek számítok??
  Köszönöm a válaszukat

   1. Köszönöm a választ.
    Nem vagyok boldog tőle,keresek+ 100-at abból fizessek 57-t??
    Jól kicseszik ez az állam a mi korosztályunkkal.Kellene valami tüntetést szervezni mert munkára kényszerítenek ,de ha dolgozom büntetnek a fizetni valóval.Legalább tisztességes nyugdíjat-ellátást adnának…szóval kedves asszonytársak kössük fel a gatyánkat!
    Amúgy még egy kérdés….ha fizetek-táppénzre mehetek??
    Bocs a morgolódásért de kikivánkozott belőlem.
    Kitartást kivánok a munkájukhoz,még egyszer köszönöm a gyors válasz.

    1. Kedves Agimari!

     Igen táppénzre jogosult, vállalkozóként a keresőképtelen állományba vétel első napjától.

     A kifizetett táppénz egyharmadát pedig kiróják a vállalkozásra.

 14. Tisztelt Könyvelőiroda! 1956 januárban születtem. A nyugdíjfolyósító intézet számomra a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjához figyelembe vehető szolgálati idő 40 év és 15 nap, jogosultsági idő 37 év és 172 nap ,ebből kereső tevékenységgel járó jogosultsági idő 34 év és 261 nap,/ a megállapított kimutatás 2011. 07. 27. dátumú./ Kérdésem: ezek alapján mikor mehetek nyugdíjba, egy esetleges táppénzes állomány beszámít-e a jogosultsági időbe? Tisztelettel várom válaszukat: kiss lili

  1. Kedves kiss lili!

   Egyrészről nem értjük, hogy miért itt tette fel kérdését; mi köze ennek a nők 40 éves, kedvezményes nyugdíjba vonulásához? 🙁

   Másrészről: elmondtuk már, hogy nem válaszolunk ilyen jellegű kérdésekre. Aki nem veszi a fáradtságot ahhoz, hogy a 40 év jogosultsági időből kivonjon 37 év 172 napot ahhoz, hogy megtudja, mennyi jogosultsági időt kell még szereznie keresőtevékenységgel, annak mi sem akarunk segíteni, mert nem mi vagyunk a sültgalamb-kihordó szolgálat. 😉 🙂

   A normál táppénz beleszámít a jogosultsági időbe, a passzív táppénz nem.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda! Köszönöm a gyors választ, a jogos elmarasztalást /azért kaptam egy kis sültgalambot is/ , szakmámból adódóan számolni is tudok, csak amikor pár nyugdíj előtt lévő hölgy összedugja a fejét, akkor kicsit összekeverednek a dolgok és kell a megerősítés! / amit megkaptam, köszönöm!/
    Ha még kérdezhetek /lehet, hogy ezt se itt kéne?/ A 40 éves nyugdíjbavonulás után ha folytatni akarom a vállalkozást, milyen fizetési kötelezettségeim lesznek? Nagyjából ez is tiszta, csak megerősítést szeretnék! És elnézést kérek, de kezdő internetező lévén , nem tudom hogy mit, hol , de ez egy sikerélmény, hogy egyáltalán válaszoltak.. Köszönettel. kiss lili

 15. Tisztelt Könyvelő Iroda! Édesapám 1953-ban született,45 év munkaviszonya van. Mikor jogosult korhatár előtti ellátásra? Köszönöm válaszukat.

 16. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesanyám 1956.01.01-én született. 1974.07.01-én állt munkába,azóta folyamatosan dolgozik. 2 évig volt gyesen 1 gyerekkel.Mikor jöhet el legkorábban nyugdíjba?Köszönöm válaszukat!

  1. Kedves B.Bernadett!

   Az 1956-ban született nő öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap (2020-2021.).
   2012 – 1974 = 38 év szolgálati ideje lesz júliusban, amiből (a 2 év gyes okán) 36 év kereső tevékenység és 2 év gyereknevelés. Még további kettő évet kell keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban lennie a 40 év jogosultsági időhöz, azaz kb. 2014. júliusában veheti igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét.

 17. Tisztelt Cím! Kérem szíves tájékoztatásukat.2007 február 17.-től, az akkori törvényeknek megfelelően 57 évesen,38 év 249 nap szolgálati idővel öregségi teljes nyugdíjat állapítottak meg részemre.Ez évben részemre megküldött tájékoztatás szerint az ellátásomat január 1-től korhatás előtti ellátássá minősítették át. Tekintettel arra,hogy 2012 február 17.-én betöltöttem az öregségi nyugdíj korhatárt,hogyan módosul át a korhatár előtti ellátás részemre saját jogú öregségi nyugdíj ellátássá.Kell-e ujra nyugdíj igénylési kérelmet beterjesztenem és újra számolják és állapítják-e meg a nyugdíj összegét,vagy ezt automatikusan minden kérelem nélkül az arra illetékes hatóság február 17.-től elvégzi és arról az értesítést részemre megküldi-e?

  1. Kedves Marhás Lajosné!

   Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak a személyi jövedelemadóval történt csökkentés nélküli összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

   1. Szíves tájékoztatásukat köszönöm!
    Tisztelettel:Marhás Lajosné

 18. hogyan lehet igazolni:azt szolgálati időt ha a munkáltatót a NAV-MEGSZÜNTETTE adócsalás miatt?? Így a nyugdíjfolyosító nem is találja. Már beadtam a nők 40 nyugdíja iránti kérelmem,nem tudom ki adhat ebben tanácsot nekem? ezért kerestem meg önöket,ha tudnak válaszoljanak nekem,amit előre is köszönök!

  1. Kedves kökönyei ilona!

   Látatlanban, sajnos, nem sok mindent tudunk mondani. Önmagában az adócsalás, vagy bármi miatti megszűnés az ön szolgálati/jogosultsági idejét (hacsak nem tulajdonos 😉 ) nem érinti, csak nagyon kellemetlenné teszi.
   Bérjegyzékkel, kifizetési jegyzékkel, jelenléti ívvel, tanúvallomásokkal, sőt, akár a NAV jegyzőkönyvvel is lehet igazolni azt a szolgálati időt.

   1. köszönöm a gyors választ!volna még egy kérdésem:a nyugdijfolyosító ahova benyujtottam a az igényem mit tud lépni ilyenkor?addig nem állapítanak meg nyugdíjat?ezzel az időszakkal van meg a40 évem,nyug.ell.össz.kiszámitásához:43év

    1. Kedves kökönyei ilona!

     Sajnos, erre mondtuk, hogy nem lesz egy sétagalopp, de a nyugdíjigazgatóság az, amelynek a munkáját az előbb említett okiratokkal, dokumentumokkal segítheti.

     1. Tisztelt Könyvelőiroda!

      Hálás vagyok Önöknek a válaszokért! Nekem mégis csak az a véleményem,hogy ha én erről előbb tudok akkor fel is jelentem a munkáltatómat!Van ügyfélkapun azon nem látni hogy fizetnek-e utánam járadékot-e vagy sem! Csak azt hogy bejelentettek! innentől kezdve a bérpapír ha van is akkor az is hamis! számomra ha most nem megyek “nyugdíjba” akkor ezt nem is tudom meg! Vala- hogyan rendbe kéne tenni ezeket a dolgokat végre! No nem Önöknek hanem az Államnak közös érdek!!!

      1. Kedves kökönyei ilona!

       Nagyon érdekes kérdéseket feszeget; a “feljelentgetés” nem biztos, hogy éppen a legjobb módszer, mint ahogy azzal sem tudunk egyetérteni, hogy a munkavállalók a munkaadók zsebében “turkáljanak”.
       Meggyőződésünk, és tapasztalatunk, hogy az emberek alapvetően tisztességesek, és nem azért vállalkoznak, hogy csaljanak, sőt, amit a jogi bikkfanyelv adócsalásnak minősít, az a köznyelvben és a valóságban a dolgok valamiféle szerencsétlen egybeesése.

       A levont járulékok, vagy az áfa meg nem fizetése magyarul annyit jelent, hogy az állam által a vállalkozóra bízott pénz nem került a jogos tulajdonosához, azaz másét sajátjaként kezeli. Ebből a szempontból ez valóban bűnös cselekedet.
       Az érem másik oldala pedig az szokott lenni, hogy éppen az állam az egyik legnagyobb adós, nem fizet, nem időben fizet (gondoljunk csak egyszerűen az áfára: ha eladok valamit, azonnal kell fizetni az áfát, de ha beruházok, akkor csak – jó esetben – 45 nap múlva kapom vissza az áfát), és át kell élni azt az időszakot valahogyan. Az embereknek bért kell fizetni, váratlan kiadások támadhatnak, csak akkor adnak alapanyagot, ha azonnal fizetünk, stb. Abból a pénzből lehet fizetni, ami hirtelen van.
       Sokszor éppen a dolgozók védelmében kell ilyen “átmeneti segélyhez”, azaz a nem fizetéshez, nem időben fizetéshez nyúlni. Nem helyeseljük, de a szükség az nagy úr…

       Mellesleg (vagyis nem mellesleg) az Ügyfélkapun keresztül ellenőrizni tudja saját maga is, hogy az adott hónapban adtak-e bevallást önről: az EBEV szolgáltatások menüpontnál a járulékadat-kivonat résznél évekre visszamenően megtekintheti, hogy mennyit vallottak önnel kapcsolatban. Az nagyon jó, ha itt lát adatot, mert akkor már van is bizonyítéka. Függetlenül attól, hogy fizettek, vagy nem fizettek ez után a bevallás után, a munkavállalónak ezt elismerik, és majd a munkaadón valahogy leverik.

       1. Tisztelt könyvelőiroda!
        köszönöm alapos válaszukat.Megnéztem az az adataimat az ügyfél kapun.Azt hittem meg üt a guta,2011-évekről 7 hónapról nincs adat! kérdésem az lenne,hogy ilyenkor mehetek ahova a part szakad?Az adóbevalláshoz sem kaptam igazolást,mit tehetek?nagyon jó hogy vannak mert Önöktől tudok kérdezni!Köszönöm a fáradozásukat!

        1. Kedves kökönyei ilona!

         Úgy kell nézni, hogy 2012 öt hónapjáról van. (Félig tele, vagy félig üres? 🙂 ). Azért kell örülni, mert “csak” 7 hónapért kell küzdenie, mégpedig úgy, ahogyan azt az első válaszunkban írtuk.
         Azonnal írjon (ajánlott levél!) a nyugdíjigazgatóságnak, hogy miként járt(ak). Tessék összeállni, megkeresni a kollégákat. Ki és mit tud, mikor fizettek, hogyan fizettek, mennyit fizettek, mennyi munkáért fizettek, ki adta az utasításokat, hol a munkaszerződésük.
         Ugyancsak keressék meg a felszámolót, mert nála könnyebben lehet érvényesíteni az ilyen kérdéseket. Hamar-hamar, amíg meleg a nyom.

         1. Tisztelt könyvelőiroda!

          köszönöm válaszukat,tényleg alapos volt.jó egészséget kívánok további munkájukhoz! Még egyszer köszönet érte! megszeretném szüntetni ezeket az oldalakat hogyan törölhetem?

          1. Kedves kökönyei ilona!

           Köszönjük szépen a dicséretét!

           Ha annyira elégedett, akkor miért akarná megszüntetni az oldalunkat, oldalakat? Miért gondolja azt, hogy csak ön/önök jártak így egyedül, és más nem olvassa a válaszokat, más nem tanul belőlük?

           Vagy arra gondolt, hogy arra az értesítőre, amire feliratkozott, nincs már szüksége? Minden értesítőlevél alján ott van egy hivatkozás, amivel kezelheti a fel- és leiratkozásait. Külön segítség található honlapunkon a kezeléshez.

         2. Tisztelt könyvelőiroda!

          Meghajtom a fejem Önök előtt! Mások is tanuljanak belőle! A törlés szándéka:TÖRÖLVE! üdvöletem

 19. Tisztelt Könyvelőiroda !
  2009 december 30-tól korengedményes csökkentett öregségi nyugdíjba mentem 38 év 180 nap jogosultsági idővel, amit korhatár előtti ellátásra módosítottak.
  1997-től 2011 december 31-ig a férjem nevére kiállított őstermelői igazolványba bejegyzett őstermelő vagyok.
  Utólag szerezhetek-e utána nyugdíj jogosultságot a 40 évhez hiányzó időszakra.
  Bevételem nem haladta meg a 600000 Ft-ot.
  Mennyi lenne a fizetési kötelezettségem, ha lehetséges.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Pumerscheinné

  1. Kedves Pumerschein Ferencné!

   Nem. Sajnos nem. Legalábbis a leírtak alapján semmiképpen.

   2012.01.01-től, a korhatár előtti ellátásban részesülő szerezhet szolgálati időt.

 20. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2012.01.25 én 20.27 perckor küldtem kulturált hangvételű a témákhoz kapcsolódó levelet melyben kérdeztem, de a kérdést kitörölték és a választ sem látom itt??? Szelektálnak, vagy nem tudnak válaszolni és ezért nem is teszik fel?????

  1. Köszönöm válaszuk, a másik oldalon megtaláltam!!! Igaz nem tudtak újabb információhoz juttatni, de “fáradozásaikat” 😀 köszönöm!

  2. Kedves Achilleon László!

   Természetesen nem töröltük ki a kérdést, válaszoltunk is, méghozzá másnap 09:44-kor.

   A szelektálás csak annyiban van, hogy a spam hozzászólásokat, vagy a többszörös ls azonos hozzászólásokat a lomtárba helyezzük.

 21. 2011 november 7-től korengedményes nyugdíjba mentem. Idén január 1-től átsoroltak korhatár előtti ellátásba. 2011 november 15-től dolgozom. A nők 40 év jogviszonyához hiányzott másfél év munkaviszonyom.
  Az lenne a kérdésem, hogy 2012 január elsejétől, ha korhatár előtti ellátásban részesülök és mellette dolgozom, az beszámít-e a nők 40 év jogviszonyába. Tehát elképzelhető-e, hogy nő a munkaviszonyban töltött éveim száma?

  1. Kedves R.Éva!

   Mivel a korhatár előtti ellátás nem minősül nyugdíjnak, ezért a munkaviszonnyal szolgálati idő szerezhető. Ebből számunkra az következik, hogy elméletileg nem kizárt, hogy igénybe vehesse eképpen a nők kedvezményes nyugdíját.

 22. Tisztelt könyvelőiroda !
  Férjem átmeneti járadékot kapott dec.31-ig, 2012. január 1-től pedig rokkantsági ellátást. Az átmeneti járadék a megállapított rokkantsági nyugdíj 75 %-a volt. Erre semmilyen emelést nem kapott. Az ellátás megállapításakor benne van a határozatban, hogy a 62. év betöltésekor kérheti a nyugdíj megállapítását, és az akkor megállapított nyugdíjat fogja kapni.
  Tehát a 100 %-ot. Hogy számszerűsítsem: A határozatban az van, hogy a nyugdíja 80.600 Ft, ennek a 75 %-a az átmeneti járadék, ami 60500 Ft most.
  Ezt az elmúlt 5 évben nem emelték. Ha ezév aug.28-án betölti a 62. évet, akkor visszakapja 80.600 Ft-os nyugdíjat???

  1. Kedves Szvorényi Károlyné!

   Az átmeneti járadék (most rokkantsági ellátás) a várható nyugdíj 75%-ban került meghatározásra, amely egészen az öregségi nyugdíj betöltésének korhatáráig jár. Ezt követően a nyugdíjigazgatóság megállapítja a végleges öregségi nyugdíjat.

 23. 2011 novemberében számították ki az éveimet. 39 év és 10 napom lett. Mivel a 2011-es év még nem jött hozzá mikor adjam be a kérelmemet? Jelenleg még dolgozom mint közalkalmazott.Márciustól szeretnék elmenni. Az nem számit,hogy 1955 októberében születtem??? Köszönöm előre is válaszukat.

  1. Kedves vivi!

   Jól sejtjük, hogy ön a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét kívánja igénybe venni? A 39 év és 10 nap szolgálati idő, de mennyi a jogosultsági idő? Csak a 40 év jogosultsági idő esetén nem számít az 1955-ös születés.

  2. Tisztelt Könyvelőiroda. Első elfogadott szolgálati idő kezdete 1970.06 25. Utólsó elfogadott szolgálati idő vége 2010.12.31. Figyelembe vehető szolgálati idő 14246.nap azaz 39 év 11 nap. Azért tettem fel kérdésem,mert ebben nincs benne a 2011-es év.Köszönöm előre is válaszukat. Tisztelettel és köszönettel Vivi

    1. T Könyvelő iroda. Köszönöm válaszukat. Jól meg vagyok ijedve!! Szolgálati idő megállapitás papiromon a jogosultság figyelembe vehető idő 38 év 350 nap Figyelembe nem vehetó idő 26 nap. Mint már irtam ebben nincs benne a 2011 es év. Jézusom én már beadtam a felmondásom,mert megtévesztett a szolgálati és a jogosultsági idő!!!!!!

     1. Kedves Tóthné Baksa Éva!

      Amennyiben a 38 év 350 napban nincs benne a teljes 2011-es év, amit – leírása szerint – végigdolgozott, és remélhetőleg legalább a teljes minimálbérért, akkor a jogosultsága 39 év 350 nap körül járhat, amihez 15 nap csak hozzájött január 01-től, és akkor megvan az a fránya 40 éve.

      Ugye a jogosultsági idő volt a 38 év és 350 nap, és a szolgálati idő meg 39 év és 11 nap?

      1. Tisztelt Könyvelő iroda ! Hallani a legördülő köveket??? Nagyon köszönöm,hogy ennyi időt szántak rám és problémámra. Igen megvan igy az a fránya 40 év!!!! febr 28-ig vagyok még állományban mint közalkalmazott. Remélem magamat is ápolhatom nem csak a betegeket.Jut idő az unokákra is!!! Mindent köszönök szépen,majd jelentkezem ha vége a tortúrának. Tisztelettel vivi

       1. Kedves Tóthné Baksa Éva!
        Kedves vivi!

        Rolling Stones, azaz a Guruló Kövek! Öröm hallgatni, hogy önnek zúdulnak. 🙂 🙂

        Egy ilyenfajta köszönés feltölt bennünket, hogy érdemes csinálnunk. Mi köszönjük önnek, önöknek!

        Kedves Éva! Akkor aztán unokára fel! Az embert nem piszkálni! Jó egészségben, vidámságban telő, hosszú-hosszú nyugdíjas éveket, jó pihenést kívánunk!
        Örömmel vesszük, ha beszámol a tortúráról, hogyan vonul nyugdíjba 2012-ben egy uncsis nagyi. 🙂

        1. Nagyon szépen köszönöm!! Önök remek munkát végeznek,csak hála és köszönet érte.Már “sorstársaimnak” is szóltam,hogy csak önökhöz forduljanak ha bajban vannak,mert maximális segitséget,tanácsot kaphatnak!!!!:):) Üdv vivi

         1. Tisztelt Könyvelő Iroda és Munkatársai! Meg igértem,hogy visszajelzést küldök ha a tortúrának vége!! Hát vége. Már minden rendben van és az első nyugdíjamat is megkaptam visszamenőleg a tegnapi napon. Most már mint önök írták a Rolling Stones( Guruló kövek) célba értek! Nagyon köszönök mindent amit értem és sokakért tettek,tesznek! További jó munkát kivánok nagy tisztelettel és köszönettel. Még jelentkezem,mert akik másokon önzetlenül segítenek azokat nem szabad feledni!!! vivi

 24. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1958 ban született nő vagyok, közalkalmazottként dolgozom 1980 óta. Másfél évig Gyesen voltam, azt szeretném megtudni, hogy mikor mehetek legkorábban nyugdijba és mennyiminimális jogosito idő kell hozzá,hogy egyáltalán nyugdijat kapjunk.Ugy tudom a korhatár elötti nyugdijba vonulást eltörölték, negyven év munkaviszony után viszont elmehetünk nyugdijba, de vajon a 40 évbe beszámit a gyes, gyed is? Férjem 1954-ben szuletett ,ő csak 65 évesen mehet nyugdijba?
  Eőre is elnézést kérek, ha már feltettek hasonló kérdéseket, várom megtisztelő válaszukat

  1. Kedves Evelin!

   Az 1958-ban született hölgyek öregségi nyugdíj korhatára 65 év (2023), az 1954-ben született uraké 63 év és 183 nap (2017. II. félév – 2018. I. félév).

   Az “egyáltalán nyugdíjat kapjunk”-hoz nem jogosító idő, hanem szolgálati idő kell, méghozzá öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
   Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.

   A 40 év nem munkaviszony, nem szolgálati idő, hanem úgynevezett jogosultsági idő (amibe a gyes, gyed beleszámít, maximum 8 év, a többi 32-nek keresőtevékenységgel szerzett szolgálati időnek kell lennie).

 25. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Meg kaptam válaszukat,és nagyon köszönöm a tájékoztatást.
  További sikeres munkát és kitartást kívánok minden érdeklődőhöz.

  Tisztelettel:
  Juhász Sándorné

 26. Tisztelt könyvelő iroda dolgozója
  Kft. ügyvezetője vagyok, most korhatár előtti ellátásban részesülök legyen szíves azt írja meg nekem a 93-e. vagy a 108-e. után kell járulékot fizetnem?
  előre is köszönöm. email : xxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. Kedves Kaslik Ferenc!

   Most annyira, de annyira rosszmájúak leszünk, hogy csak na… 😉

   1. Adjuk a megoldást, mivel – igaz, hogy más részen – már kérdezték, és válaszoltunk is alaposan. Csak kövesse a hivatkozást.

   2. A kft könyvelőjét kérdezte már? Vagy ő mást mondott?

   3. Ha nincs megelégedve a könyvelővel, akkor hamarosan indítjuk online könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatásunkat – elvárjuk! 🙂

  2. Kedves Kaslik Úr!

   Amennyiben Ön társas vállalkozónak minősülő vezető tisztségviselő (egy kft. ügyvezetője, de nem tudom, kizárólag ügyvezetést végez-e), akkor a nyugdij járulékokat legalább a 93 eFt után, az egészségbizt. és munkaerő-piaci járulékot legalább a 93 eFt másfélszerese (139.500 Ft) után kell megfizetnie.
   Én ugyanigy küldtem be a bevallást és fizettem meg magam után mint ügyvezető. Ehhez jött még a saját vállalkozásom után a 93 eFt 112,5 %-ára a 27 % szoc.hoz. adó. Azért is tehettem meg, meg olvastam a NAV tájékoztatóját erre az esetre, mely január 17-én jelent meg a NAV honlapon. Idézem: “Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, igy a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előirni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést.” További idézet: “Természetesen a társaság rendelkezhet arról, hogy a vezető tisztség ellátásának ellentételezése a minimálbérnél, ill. a garantált bérminumnál magasabb összegben történjen, amely összeg lesz a járulékfizetés alapja.”
   Remélem, tudtam segiteni.
   Üdv.: Halász Irén

   1. Kedves Nyuszi!
    Kedves Halász Irén!

    Köszönjük szépen Kaslik úrnak tett kiegészítését, megjegyzését!

    Mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a NAV tájékoztatója, állásfoglalása nem köti a NAV-ot, azaz előfordulhat könnyedén, hogy úgy látja valamelyik szervezete, hogy az ügyvezetéshez (vagy az egyéni vállalkozó főtevékenységéhez) középfokú végzettség, vagy középfokú szakképzettség szükséges.
    Ebben az esetben maximum – a tájékoztató okán – a mulasztási bírság úszható meg, de a különbözet megfizetése nem.

    Nagyon meg kell fontolni, hogy miképpen mérlegelünk, nehogy kellemetlen meglepetés érje az embert a nagy [amúgy, teljesen érthető] spórolás okán.

    1. Tisztelt Könyvelő Iroda (valamennyi munkatársa)!
     Köszönöm az óvatosságra intő válaszukat azzal kapcsolatban, melyet én Kaslik úrnak irtam. Valóban megtörténhet, Isten és a NAV utjai kifürkészhetetlenek!
     Kaslik úr nyilván figyelembe veszi ezt.
     A saját dolgomat egyszerűen elintéztem egy társasági szerződés módositásával, beltagból kültag lettem (barátnőm a beltag, aki saját jogán nyugdijas már több éve), én az evás bt-ben kültagként jogosult maradtam képviseletre (ügyfélkapu, aláirás maradt), vagyis minden megy tovább a maga utján (havi 6390 Ft és eva adó, személyes közremüködésért kivét nincs). Biztositási jogviszonyom is lett mint a társasházunk közös képviselője (12T1041), a jövedelem után pedig küldöm a 1208 bevallást.
     Csak egy adalék a NAV-nál múlt héten személyesen tapasztaltakról: mint közös képviselő bevittem a 12T201, 180, 1041 nyomtatványokat a közgyülési jegyzőkönyvvel együtt a társasház nevében. Az ügyfélszolgálaton átnézte a NAV munkatársa, stemplizte, átvette. Csakhogy ezeket szétdobták különböző munkatársaknak, akik aztán egyenként jelentkeztek levélben. Akinél a 180-as bevallás volt, az kereste a jegyzőkönyvet, a 1041-est kapó – bár hibátlan volt a kitöltés, kérte, még egyszer adjam be egy általa adott barkóddal. Úgy tűnik, pár napon belül összeáll náluk a “kép”. Persze mindez rendkivül barátságos telefonbeszélgetésekkel zajlott, hiszen nem én hibáztam, náluk volt a “bibi”. Ez csak megerősitett abban, hogy minden NAV ügyintéző csak egy-egy részt kap az egészből (egyik csak áfázik, másik csak 180-ast, harmadik csak 1041-est stb. ellenőriz). Nem irigylem őket sem, több esetben láttam, mielőtt egy-egy kérdésre válaszolnak az ügyfélszolgálaton, 3-4-5 munkatárs is konziliumot tart, mielőtt az ablak előtt ülő személynek választ adnak. De Önöknek, könyvelőknek is nehéz a dolguk, le a kalappal! És munkájuk mellett még az itt feltett kérdésekre is van türelmük (idejük) válaszolni. Köszönöm.
     Üdv.: Halász Irén

 27. 1950.07.15.-én születtem,kérdésem,hogy milyen nyomtatványon,esetleg csak levélben kell kérni az öregségi nyugdíj folyósítását,és ezt mikor kell elküldenem.Mivel az utazási kedvezményt már július 15.-től szeretném igénybe venni. Válaszukat előre is köszönöm.Tisztelettel Polgár Lilla

  1. Kedves Polgár Lill!

   Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak a személyi jövedelemadóval történt csökkentés nélküli összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

   Az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban részesülés időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. (A korhatár előtti ellátásban részesülő ugyanis – mivel nem minősül nyugdíjasnak – keresőtevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles és a nyugdíjjárulék-fizetéssel szolgálati időt szerez.)

 28. Tisztelt Könyvelőiroda.Korhatárelőtti ellátásban részesülök/ sajnos/ ezzel kapcsolatosan szeretném megtudni milyen eü. ellátásra vagyok jogosult? Mivel azt hallottam, hogy a kórházi ellátásokért fizetni kell, mivel még nem vagyok öregségi nyugdijas. 2008 dec.-ben mentem előrehozott öregségi nyugdijba, azóta az egészségi állapotom,igen csak romlott, mozgáskorlátozott lettem,ezt igazoló okiratom is van nem dolgozom,ténylegesen igaz e a hir hogy fizetni kell, és milyen ellátásokért? Köszönettel.

 29. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Szeretném meg kérdezni, hogy férjem aki 1957 ben született,és 2003 decemberében ment el /67 %/ os bányász nyugdíjba és a határozatban kapott 4 év korkedvezményt, mikor mehet el rendes nyugdíjba?Miből számolják ki a nyugdíját?
  Neki kell e majd ezt kérnie?Jelenleg is dolgozik 4 órásként,ez bele számít e majd a nyugdíjába?

  A másik kérdésem:

  Én is 1957 ben születtem, 1995-től vagyok szociális járadékon egészség romlás miatt,de dolgozom mellette.Szerettem volna a nőkre vonatkozó korkedvezményt igénybe venni de nem lehet,mert a nyugdíj intézet szerint a tanuló időt ki veszik és így nincs meg szerintük a 40 évem.Mikor mehetek leghamarabb nyugdíjba?Mi alapján fogják az ellátásomat majd kiszámolni?
  Várom válaszukat amit előre is köszönök.

  Tisztelettel:
  Juhász Sándorné

  1. Tisztelt Könyvelőiroda!

   Azt elfelejtettem mondani hogy 1971-től dolgozom,2005-ben állapítottak meg 32 év 8 napot.Azóta is folyamatosan dolgozom még sem érem el a 40 évhez azt a bizonyos jogosultsági időt.Két gyermekem van,és szerintem meg lenne az éven az a bizonyos idő,de lehet nem jól tudom.
   Kérem válaszukkal segítsenek,még 1 szer.Köszönöm.És lehet hogy most hülyeséget kérdezek,de mi a különbség a szolgálati idő és a jogosultsági idő között?Lehet hogy már ezerszer leírták de kérem válaszoljanak.

   Tisztelettel:
   Juhász Sándorné

   1. Kedves Juhász Sándorné!

    2011. Újév napján, amikor az ország nagy része a szilveszteri bulit igyekezett kilihegni, mi egy olyan összefoglaló tanulmányon dolgoztunk ebben a témában, hogy sem akkor, sem azóta nem született belőle még hasonló sem.
    Ami nyitott kérdésnek tűnt, arra rá is kérdeztünk az illetékesektől akik válaszoltak rá, és ezt is közzé tettük.

    Valóban, számtalanszor kérdeztek rá, és szintén számolatlanul válaszoltunk is. Ma már ez nem lehet kérdés, akkor volt nagyon újdonság. Javasoljuk, olvassa el ön is a magyar nyelven írt összefoglalónkat, csak a hivatkozásra kell kattintania.

 30. Kedves Könyvelőzóna!

  2011-ben előrehozott csökkentett nyugdíjba mentem (60 évesen 42 év szolgálati idővel), melyről határozatot is kaptam. Ez változott korhatár előtti ellátásra 2012. 01. 01-től. Az erre vonatkozó jogszabályok a határozat után jelentek meg. (A Magasságos Kaporszakállú címe mégis kellene!)

  Kérdéseim (mert most előre szeretnék gondolkodni!):

  1. kötelező-e kérelmeznem a nyugdíjkorhatár betöltésekor a korhatár előtti ellátás öregségi nyugdíjra való megállapítását?
  2. ha kötelező (mert a nyugdíjfolyósító nem tudja!(?)) akkor újra megállapítják a nyugdíjamat, azaz új határozatot kapok?
  3. ha új határozatot kapok, az lehet-e kedvezőtlen a számomra, mert a jövőbeni (2013-as) öregségi nyugdíjak összegének számítása a jelenleg hatályos tv. alapján (1997. évi LXXXI. tv.) másképpen számítják ki. Ez számomra kb. azt jelentené, hogy a nyugdíjam 14-15%-kal csökkenne.

  Sajnos ma már semmire sincs garancia. Saját döntésünk után megváltoztatják az akkori szabályokat. Így volt ez a nyugdíjba való menetellel és az ezek után hozott jogszabályi változásokkal. Valószínűleg sokkal többen maradtak volna munkában, ha tudják előre a jogszabályok kedvezőtlen változását.
  A következő kérdésekre nem kérek választ! (és nem is kellene megjelentetni!)
  Mi a jelenlegi kormány érdeke? Valószínűleg ők sem tudják, mert a munkanélküliség jelenleg csak a nyugdíjba menő munkavállalókkal csökkenhet (vagy külföldre menjen dolgozni?), de a nyugdíjakat is ki kell termelni. Hol az 1 millió új munkahely időarányos teljesítése? Új honpolgáraink sem itthon dolgoznak, azaz nem itthon fizetnek adót, járulékot, stb. Csak szavazhatnak, hogy ki állapítsa meg a Magyar- (Köztársaság) ország szabályait, alkotmányát (alaptörvényét!). Miért csak a bíráknak kell (kötelezően) elmenni nyugdíjba, de a közszférában nagyon, de nagyon sokan dolgoznak (közalkalmazottként vagy kormánytisztviselőként ? beleértve az országgyűlési képviselőket, önkormányzati képviselőket, az állás halmozókat /felügyelőbizottsági tagok, stb./ nyugdíj mellett (mert rájuk nem vonatkoznak a jelenlegi szabályok!), vagy a nyugdíjuk szüneteltetése mellett. Miért nem lehet szabályozni, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben mindenkinek csak 1 (egy) bejelentett állása lehet? (Talán a korrupció ellenes tv-ben kellene!) Persze a fizetések sem nagyon magasak, de valószínűleg (közel) arányosak a társadalmi értékítélettel. (kivétel orvosok, tűzoltók, tanárok, stb.) Talán csökkenne a munkanélküliség is, mert sok a felsőfokú végzettségű munkanélküli is. Sok felsőfokú állást középfokúak is betölthetnének!
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel Radnai György (georgenius)

 31. 1952 november 27 én születtem,érdeklődöm mikor vehetem igénybe a korhatár elötti ellátást.Üdvözlettel.Bálint Ernő

 32. Kedves Könyvelőzóna!
  2011-ben előrehozott csökkentett nyugdíjba mentem (42 év szolgálati idővel), melyről határozatot is kaptam. Ez változott korhatár előtti ellátásra. Az erre vonatkozó jogszabályok a határozat után jelentek meg.
  Kérdéseim:
  1. hova lehet fordulni a visszamenőleges jogszabályok számomra hátrányos (erkölcsi és anyagi /pl. utazási kedvezmény/) jogsértések esetén?
  2. jogosult vagyok-e ingyenes egészségügyi ellátásra?
  3. kell-e a SzJA bevallásban kitöltenem valamelyik rovatot, hogy megszüntettem az önkéntes nyugdíjpénztári tagságomat (10 éven belül, mert nyugdíjba mentem), azaz felvettem a befizetett összeget (tagdíjak, munkáltatói adományok, eddigi adókedvezmények)?
  4. kell-e kapnom az önkéntes nyugdíjpénztártól értesítést a tavaly megszüntetett tagságom után az SzJA bevalláshoz? (Fél évig fizetett tagdíjak, adományok, és ezek kedvezményeiről!) (Ha igen, akkor a kedvezményt hova utaltassam, ha megszünt a tagságom?)
  A számomra előre nem látható negatív szabályok miatt nem kértem volna a nyugdíjba menetel lehetőségét. (A munkáltatóm már nem vesz vissza /ez volt az egyetlen munkahelyen!/, mert én kértem nyugdíjazást!)
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel georgenius

  1. Kedves Radnai György!
   Kedves georgenius!

   1. Véleményünk szerint, a dolgok jelen állása szerint – talán – a Magasságos Kaporszakállúhoz…. 😉
   2. Igen, legalább a 6.390 Ft/hó megfizetése mellett.
   3. Igen.
   4. Igen.

  2. Kedves Radnai György!

   A 2. kérdésben írt válaszunk nem teljesen állja meg a helyét (ráadásul másnál is így volt, és még nem is mi vettük észre..):

   Kérjük, nézze meg a megnyugtatóbb válaszunkat a megadott hivatkozásra kattintva.

   1. Kedves Könyvelőzóna!
    1. Köszönöm gyors válaszukat, mely számomra kedvező volt egészségügyi ellátás tekintetében! (Így a Magasságos Kaporszakállú e-mail címére és/vagy telefonszámára nincs szükségem!)

    2. A 2011-es SzJA (adókedvezmények visszafizetése 10 éven belüli tagság megszüntetése esetén) és a PSzÁF honlapján levő információk között azért érzek némi ellentmondást:
    PSZÁF honlapon a korhatár előtti ellátások között ugyan nincs felsorolva a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, de vélelmezem, hogy véletlenül. (Amúgy sok helyen nem szerepeltetik ezt a tipusú ellátást!)

    A nyugdíjpénztárban is azt a választ kaptam (a nyugdíjbiztosító által kért határozat bemutatása után), hogy nyugdíjpénztári szolgáltatásra jogosult vagyok, minden teher nélkül. Igaz, ez csak szóban hangzott el.

    Az SzJA kitöltési útmutató szerint (52.sor):

    A korábbi évekről szóló bevallásában az élet- vagy nyugdíjbiztosítási díj után érvényesített adókedvezményt vissza kell fizetnie akkor, ha Ön 2011-ben a biztosítás feletti rendelkezési jogát ? a szerződéskötést 10 éven belül ? gyakorolta, vagyis megszüntette. ?. Akkor csak 2008-ra és 2009-re érvényesített adókedvezményeket kell visszafizetnie.

    Akkor is, ha nyugdíjszolgáltatásra jogosult vagyok? Ha igen, akkor minek a kedvezmény? Tudom a Magasságos Kaporszakállú?.! .

    A nyugdíjpénztár alapszabályában az szerepel, hogy nyugdíjszolgáltatásnak minősül a nyugdíjkorhatár elérésekor szolgáltatott egyösszegű kifizetés.

    A 2011. évi CLXVII tv. szerint (Magyar Közlöny 148.sz.):

    22. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
    43. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
    (E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál)
    ?a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, … részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra; ??

    Kiegészítő pénztár fogalma: önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely a társadalombiztosítási ellátásokat kiegészíti, pótolja és tagjai igénye szerint szervezi.

    Most akkor az a helyzet, hogy spóroltam magamnak, de az adókedvezményeket elvesztem (jövőre a 2010-est, utána a 2011-est!), és ha bankba teszem, akkor kapok valamennyi kamatot (mínusz hozam!)? Azaz az adókedvezményt nem vehetem igénybe!(?)

    Köszönettel és türelemmel várom válaszukat!

    Üdvözlettel Radnai György

   2. tisztelt könyvelőiroda!férjem aug 21-én lesz 60 éves 2010-ben 43 évet igazoltak vissza.jelenleg állás keresési járadákot kap.kérdezem szülinapja után mehet-e Korhatár előtti ellátásra? vagy van valami más lehetősége is?vagy miaz ami megoldás lehet a számára. köszönettel. Kovács Istvánné Siklós

 33. Tisztelt Könyvelőiroda

  1951.12.30-án születtem. 2008. 12. 30-án mentem csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjba -40 év 170 nap- szolgálati idő után.
  Most 2012. 01. 01-től korhatár előtti ellátást állapítottak meg -határozatot nem kaptam róla-, ez a megnevezés szerint, valamilyen korlátozás alá esek-e?
  A Magyar Közlöny 148. számában közzétett 2011. évi CLXVII. törvény és az azt magyarázó szöveg szerint, én teljes körű öregségi nyugdíjellátásra vagyok jogosult a 40 éves szolgálati idő alapján. Amennyiben ez így van, van-e ez ügyben teendőm?

  Előre is köszönöm szíves tájékoztatását.

  1. Kedves Pozsár Katalin!

   A 40 év és 170 nap szolgálati idő okán vált jogosulttá annak idején a csökkentés nélküli (teljes összegű) öregségi nyugdíjra.
   Abban a cikkben, amelyhez ön hozzászólását, kérdéseit megtette, az első hivatkozásunk a Korhatár előtti ellátás 2012 című írásunkra mutat. Ajánljuk szíves figyelmébe. 😉

   Olyan fogalom nem használatos, hogy “… teljes körű öregségi nyugdíjellátás..”. Olyan van, hogy saját jogú öregségi nyugdíj, de arra majd 2013.12.30-át követően lesz jogosult.

 34. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1950. aug. 28-án születtem. 2007. szept 1-én mentem nyugdíjba. Ezután még nyugdíjasként dolgoztam 2009. dec. 31-ig. 2012. január 1-től korhatár előtti ellátást kapok. Azt szeretném tudni, hogy visszakerülhetek-e saját jogú ellátásra, és mit kell tennem ebben az ügyben? 2012. aug. 28-án töltöm be a 62. évemet. Jogosult vagyok-e a kedvezményes utazási szelvényre a 62. évem betöltése után? Kell-e ezt külön kérnem?
  Várom szíves válaszukat!

  Tisztelettel: Gné Wolf Éva

  1. Kedves Gorzóné Wolf Éva!

   62 éves korában saját jogú öregségi nyugdíjra lesz jogosult, amit az ONYF-től kérelmeznie kell.

   Saját jogú nyugdíjaskén megilletik önt a nyugdíjasokra vonatkozó kedvezmények. A szükséges igazolásokat az ONYF ki fogja adni.

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda.

    1950.11.21-én születtem. Az előrehozott öregségi nyugdíjam 2012.január 1-tól más nevet kapott. Korhatár előtti ellátásnak hívják.

    Kérdésem jogosult leszek-e MÁV utazási kedvezményre? A Média tájékoztatása szerint ez a kérdés felülvizsgálat alatt van.

    üdvözlettel

    Nagyné Ica

    1. Kedves Nagyné Ica!

     Nem csak a neve lett más az ellátásnak, hanem a jellege is; nem minősül nyugdíjnak, ön pedig nem nyugdíjas. Aki pedig nem nyugdíjas, az nem jogosult (jelen szabályozás szerint) a nyugdíjas kedvezmények igénybevételére.
     Ön november 21-én betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és attól az időponttól kezdődően válik nyugdíjassá.

 35. T. Könyvelő Iroda!
  Szeretném megkérdezni, hogy aki 1953-ban született mikor mehet el nyugdíjba.
  Előre is köszönöm a válaszát.

  1. Kedves Győrfiné Szalai Éva!

   Az 1953-ban születettek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.)
   Bizonyos esetekben idén korhatár előtti ellátásra jogosultak – olvassa el az információkat honlapunkon (pl. azt a cikket, amelyhez kérdését írta, vagy ugyanebben a cikkben, az elején meghivatkozott írásunkat).

 36. Szeretném megkérdezni ha 1950 .01.31.én születtem .Mikor leszek öregségi nyugdíjra jogosult? Honan fogok nyugdijas igazolványt kapni másikat amivel jogosultá válok a nyugdíjas kedvezménykre.ÉS Nem az lesz ráiva,hogy korhatár elötti elátott. Köszönettel:régi olvasojuk TERKA

  1. Kedves terka82!

   Ön 2 nap múlva betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt.
   Az öregségi nyugdíj iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjigazgatóságnál kell benyújtania.

   Egészségben és örömökben teli pihenő éveket kívánunk!

 37. 1951 okt. születtem korhatárelőtti ellátásban részesülök mostmár. Hallottam róla, hogy nem illet meg a nyugdijas bérlet vásárlás, de szeretném tudni konkrétan, hogy miért? 65 é. be nem töltött sajátjogu nyugellátásban, illetve azzal azonos elbirálás alá esö ellátásban részesülő személy vagyok ./ 1997é. LXXXTÖRV. 4par. f. pontja/. Valamint a SZJA -NÁL A “nyugdij” beletartozik a korhatár előtti ellátás, vagyis ez az ellátás is nyugdijnak minősül./2011é. CLXVII TÖRV. 46PAR. 1 BEK.A nyugdijas bérletigazolványom határidő nélküli, nyugd. igazolvány és Határozat alapján lett kiállitva. Kérem szives tájékoztatásukat. Ez igen ellentmondásos, ugy gondolom igen sokunkat foglalkoztat.

  1. Kedves Kovács Istvánné!

   2011. december 11-től erről papolunk!

   … a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nem minősül nyugdíjasnak!

   2011. december 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben (148. szám) a jogszabály, amelyet az Országgyűlés 2011. november 28-án fogadott el. Nyilvánvalóan nem az ön hibája, hogy eddig nem keveredett honlapunkra, és/vagy nem tudott a jogszabály változásának ilyen hatásáról. A képviselőink… na, jó, egyrészről mi nem beszélünk ilyen csúnyán, másrészről nem az a feladatunk, hogy kritizáljunk olyan dolgokat, aminek a kommunikációja erősen állami feladat lett volna… 🙁

   Nem 23 napot kellett volna hagyni az érintettek felkészülésére, az viszont bizonyosnak tűnik…

   Tehát, mint azt már annyiszor említettük volt: A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nem minősül nyugdíjasnak.

   Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 4. § f.) pontja azt mondja:

   … E törvény vonatkozásában…
   f) Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki
   1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

   Az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 6. § (1) bekezdése határozza meg a saját jogú nyugellátásban részesülők körét:

   6. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások
   a) az öregségi nyugdíj,
   b)-c)
   d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitációs járadék.

   Az új, 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
   1. §-a határozza meg a korhatár előtti öregségi nyugdíj fogalmát:

   … E törvény alkalmazásában….
   c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó
   ca) előrehozott öregségi nyugdíj,
   cb) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
   cc) korkedvezményes nyugdíj,
   cd) bányásznyugdíj,
   ce) korengedményes nyugdíj,
   cf) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
   cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
   ch) az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
   ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
   cj) szolgálati nyugdíj;

   A jogszabályok összevetéséből megállapítható, hogy az öregségi nyugdíj korhatár előtti öregségi nyugdíjak korhatár előtti ellátásokká alakultak, és az öregségi nyugdíj minősül saját jogú nyugellátásnak.

   Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 3. § 23. pont b.) pontja valóban azt mondja

   … E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:
   .
   23. Nyugdíj:
   a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és hozzátartozói nyugellátások, a rehabilitációs járadékról szóló törvényben meghatározott rehabilitációs járadék, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj előtti munkanélküli-segély, álláskeresési segély, ha annak megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor;
   b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben meghatározott korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság;

   Ez magyarul annyit jelent, hogy a személyi jövedelemadó megállapítása tekintetében a folyósított korhatár előtti eljárás nyugdíjnak minősül. Ugyanezen törvény 1. sz. melléklete szerint:

   1. A szociális és más ellátások közül adómentes:
   .
   1.2. a nyugdíj, ….

   Tehát, a látszólagos ellentmondás jogszabályi alapokon teljesen feloldható, és egyértelmű: Az öregségi nyugdíj korhatárát még be nem töltött személy korhatár előtti ellátásban részesül(het), amely nem nyugdíj, de az adózás tekintetében nyugdíjként viselkedik és nem adózik.

   Mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, ezért ott, ahol bizonyos kedvezmények (pl. utazási bérletek, utazási kedvezmények, belépőjegyek, szolgáltatások kedvezményes áron történő igénybevétele, stb.) a saját jogú nyugdíjhoz vannak kötve (márpedig ahhoz vannak kötve), a korhatár előtti ellátásban részesülő ezt a kedvezményt nem veheti igénybe.

 38. Tisztelt Könyvelő Iroda !

  1954. 01. 21-én születtem a Nyugdíjbiztosítási Intézet által visszaigazolt szolgálati időm 42 év és 165 nap.
  2011 04 13. óta munkanélküli vagyok (csődeljárás a volt cég ellen) ami januárban lejár. A kérdésem az lenne :
  – milyen címen kérhetek/kaphatok valamiféle ellátást (nem segély) és mikortól
  – a munkanélküli beszámít-e szolgálati időként
  – munkanélküliként az esetleges orvosi ellátásért (TB) hova és mennyit kell(ene) fizetnem

  Válaszukat előre is köszönöm.
  Tisztelettel :
  Szabó János

  1. Kedves Szabó János!

   A Munkaügyi Központ bizonyára ismerteti a lehetőségeit, hiszen – feltételezzük -, náluk van minden olyan adat, ami a következő lépcsőfokhoz szükséges lehet. Egyik szóba jöhető ellátás lehet az ön esetében pl. a nyugdíj előtti álláskeresési segély.

   A munkanélküli ellátás ideje a szolgálati időbe beleszámít, de a hölgyeknél a 40 éves jogosultsági időbe nem.

   Munkanélküli ellátás ideje alatt nem kell a TB ellátásért fizetnie.

 39. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Kérném szíves válaszukat, hogy 1953-ban született férjem most, 2012 januárban visszamenőlegesen érvényesítheti e, hogy 2011.12.30-ával korengedményes nyugdíjba menne. (Munkaviszonyban áll, tehát megszüntetné azt. )Amennyiben nem lehetséges, milyen időpontban mehet el legkorábban nyugdíjba. Szolgálati ideje több mint 40 év.
  Válaszukat köszönettel fogadom. Tisztelettel gonzsu

  1. Kedves gonzsu!

   Visszamenőleg nem, de az a cikk, amelyhez írta kérdését, a legutolsó eset, éppen az 1953-asok kedvező lehetőségére vonatkozó megoldást mutatja példával.

 40. Tisztelt Könyvelőiroda!

  SZeretném megtudni, hogy 2012. január óta korhatár előtti ellátásban részesülőként milyen módon válok öregségi nyugellátásra jogosulttá?

  Kérdésem háttere: 1950. febrár 28-án születtem, 2007. március 1 óta nyugellátásban részesültem, mivel életkori és szolgáli időm alapján erre jogosulttá váltam és elhelyezkedési lehetőségem nem volt .

  Gondolom és remélem, hogy a 62. életévem betöltése után (2012.február28.)nem ellátott, hanem “öregségi nyugdíjas” státuszba lépek.

  Naptári év közben változik-e “státuszom”?

  Kell-e nekem ez ügyben bármit tennem?

  Másik kérdésem:
  mit jelent, hogy – a korhatár előtti ellátás alanyait “nem illetik meg a nyugdíjasokat megillető jogok (néhány kivételtől eltekintve), továbbá ez az ellátási forma ? bizonyos esetekben megvonható”? – idézet egy tájékoztató anyagból (2011.12.13, Forrás: Könyvelőzóna (https://www.konyvelozona.hu))

  Mik ezek a jogok, amik nem illetnek meg? Mikor és mik vonható meg?

  VÁlaszukat megköszönöm
  Czebe Márta

  1. Kedves Czebe Márta!

   Amint az öregségi nyugdíjkorhatárát, a 62. életévét, betölti, a korhatár előtti ellátásból öregségi nyugdíjra lesz jogosult. Az öregségi nyugdíj megállapítását kérelmeznie kell.

   Nagyon kedves, hogy bennünket idéz, és meg is jelöli a forrást, de annak az írásnak a végén olvasható, hogy mely’ esetekben vonható meg a korhatár előtti ellátás.

   Nem illetik meg a saját jogú öregségi nyugdíjasokat megillető jogok, mivel a korhatár előtti ellátás nem minősül nyugdíjnak. Pl. nem lehet kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó, nem jogosult nyugdíjas bérletre, utazási kedvezményre, stb.

 41. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Érdeklődni szeretnék,hogy 1953 május 20.-án születtem és ebben az évben elmehetek-e előrehozott nyugdíjba ha betöltöttem az 59.évemet és mennyi szolgálati idő szükséges?Válaszukat várva

  Tisztelettel Mária

  1. Kedves Tasi Ferencné!

   Elolvasná azt a cikket, amihez a hozzászólását írta? meg azt, amire ez a cikk, rögtön az elején hivatkozik?

   2012.01.01-től nincs előrehozott öregségi nyugdíj (sem)! Korhatár előtti ellátás lépett – jelentős módosításokkal – a helyébe. Olvasgasson egy kicsit honlapunkon.

 42. Tisztelt Könyvelőzóna! Tavaj nagyon sokat leveleztünk a 40 éves jogosultsági idejéről. tanácsukra felkerestem a nyugdíj igazgatóságot. Már 2011 oktober óta teljes jogu nyugdíjas vagyok! Köszönöm szépen a jó tanácsokat! További jó munkát és sikereket kivánok Önöknek! Kóródi Györgyi

  1. Kedves Kóródi Györgyi!

   Örülünk neki, hogy segíthettünk, és jól esik, hogy ennek kapcsán gondolt ránk!

   További, egészséges és örömteljes nyugdíjas éveket kívánunk önnek! 🙂

 43. Tisztelt Könyvelőiroda.
  1951 ben születtem és 57 és fél évesen mentem nyugdíjba 43 évc elismert munkaviszonnyal.
  Nyugdíjba vonulási korhatárom ?
  Hogy érint engem az adminisztrációs változás ?
  Mikortól vagyok jogosult özvegyi nyugdíjra /férjem nyugdíjasként ment el /?

  Köszönettel:Mami

  1. Kedves Mami!

   Öregségi nyugdíj korhatára 62 év, azaz 2013.

   Jelenleg ön korhatár előtti ellátásban részesül (a nyugdíj helyett) 2012.01.01-től.

   Részletesebben írtunk már ezekről honlapunkon, többek között az özvegyi jog feléledéséről is. Írja be a kereső részbe a megfelelő kifejezést, és olvasgasson.

 44. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Köszönöm a válaszokat. Információikból az látom, a korhatár előtti ellátásban részesülő személy nem számít saját jogú nyugdíjasnak.
  Viszont azt jól értettem, a korengedményes férfi nyugdíjas is vállalhat kiegészítő állást a korhatár előtti ellátása szüneteltetése nélkül, ha a nettó jövedelme éves szinten nem haladja meg a január 1-én érvényes minimálbér 18x-át? Ezt is arányosítani kell a munkaviszonyban töltött hónapokkal?
  Köszönöm válaszukat,
  üdvözlettel,
  Méhes Ágnes

  1. Kedves Méhes Ágnes!

   Vannak esetek, amikor az érintett nem állhat biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Így például, e körben tartoznak, akik

  2. az idén szereztek (szereznek) jogosultságot korhatár előtti ellátásra, vagy
  3. saját, korábban saját cégükkel kötöttek megállapodást korengedményes nyugdíjazásuk érdekében
  4. és társas vállalkozók. Nekik meg kell szüntetniük a társas vállalkozói jogviszonyukat (nem a tulajdonviszonyukat!), illetve a honlapunkon említett szabályok miatt le kell mondaniuk a vezető tisztségviselőségről.

 45. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Van egy EVA szerint adózó Bt-nk, 50-50%-ban.A férjem 53-as születésű, a kültag,én a beltag. Én mint beltag, a munkát a főállásom mellett kiegészítő tevékenységgel folytatom.A férjem munkaviszonyban volt a társaságunkkal 2011 novenberig, akkor kértük a korengedményes nyugdíjjazását, melyet megkapott. Kérdéseim:
  1. A korengedményes nyugjja ugye most a korhatár előtti ellátásra módosul. Jár neki is az éves törvényes emelés, mint az öregségi nyugdíjra jogosultaknak?
  2.A Bt-ben, munkaviszony nélkül, mint kültag, besegíthet-e munkával továbbra is ?
  3. Ha a gazdasági körrülmények javulnak,köthet-e munkaviszonyt mint nyugdíjas kiegészítő újra a Bt-nk-el, anélkül, hogy az nyug.ellátását ne kelljen szüneteltetni,és milyen összeggel?
  Válaszukat megköszönve, üdvözlettel, Méhes Ágnes

  1. Kedves Méhes Ágnes!

   1. Igen és igen.
   2. Érvényes rá a visszafoglalkoztatási tilalom, vagyis. jogszerűen nem.
   3. Nem a gazdasági körülmények miatt, hanem jogszabály változások miatt nem köthet munkaviszonyos szerződést a saját cégével (máséval igen!). Saját jogú nyugdíjasként ilyen tilalom nem áll fenn.

 46. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Ha egy társas vállalkozó 2008. szeptember 1-vel, 57 évesen 38 év és 84 nap szolgálati idővel előrehozott öregségi nyugdijas lett, de azóta is dolgozott mint kiegészitő tevékenységü társas válalkozó, akkor miért nem lehet a 2011. december 31-ig (mintegy 3,5 év) meg a 40 év. Azért, mert a tb. törvény nem tekinti biztositottnak a kiegészitő tevékenységet végzőket. A nyugdijbzt. ügyfélszolgálatán azt tanácsolták, forduljak a Főig. Jogi Osztályához e témában, de félő, nem érek el vele semmit. Persze most már késő bánat, hiszen ha nem élet a nyugdijtörvény lehetőségével 2008-ban, és csak 2010. szeptember 1-én megyek nyugdijba 60 évesen, akkor simán meglett volna a 40 év. De hát ki tudta előre, mi történik 2012-ben. Akárhogy is nézem, ez méltánytalanság az 1951-ben nyületett nők esetében. Nagyon érdekelne váleményük, ezért hálás lennék válaszukért. Köszönettel: Halász Irén

  1. Kedves Nyuszi!
   Kedves Halász Irén!

   Az, hogy nekünk mi a véleményünk, nem sokat nyom a latba sehol. Nekünk itt nem is az a feladatunk, hogy érzelmi alapon eldöntsünk kérdéseket, tanácsokat adjunk, hanem az, hogy a hatályos jogszabályok útvesztőjében segítsünk eligazodni, a lehető legjobban alkalmazni azt, ami van, amire lehetőség van.

   Amikor hasonló kérdéseket, felvetéseket olvasunk, mint az öné, akkor valami kettős érzés kerít bennünket hatalmába: átérezve, megértve és együttérezve azonosulni tudunk a hozzászólás írójával, helyzetével.
   Ugyanakkor, mint – lévén magunk is – társas vállalkozók, ara gondolunk, hogy pl. az ön által említett 4 évben hányszor, de hányszor maradtunk le egy Ügyfélért folytatott versengésben azért, mert a másik ajánlat adója kiegészítő tevékenységet végző vállalkozó, és mint ilyen mekkora előnnyel rendelkezik; a bér és annak közterhe nálunk a többszöröse az övének. Tovább megyünk: nekünk, főfoglalkozásúaknak nincs semmifajta “biztonság, háttér”. Ha nincs megfelelő bevétel, akkor nincs vállalkozói kivét sem, nincs miből megélni rendesen. Nem csönget havi rendszerességgel a postás. Nincsenek nyugdíjas kedvezmények, nincs más, mint a magunk ereje.

   Ugyanazon a piacon, ugyanannyi munkával, ugyanannyi felkészültséggel a terhünk és kötelezettségeink lényegesen magasabbak. Mondhatjuk bátran, hogy a kötelezettségeken kívül szinte minden azonos, hiszen – esetünkben konkrétan – 4 év a különbség mindösszesen az életkort tekintve, és a szolgálati idő is annyi most, mint amennyivel ön előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, nagyjából 39 év.
   Mi is elfáradtunk, mi is félünk, mi is szeretnénk kicsi biztonságot adó nyugdíjba vonulni, de még annyi esélyünk sincs rá, mint önnek. Nincs ilyen intézményesítve. Nekünk még 7 évet kell lehúzni ebben a bizonytalan világban. Nekünk még meg kell termelni a korhatár előtti ellátások fedezetét, és a saját, majdani nyugdíjunkat, és mindezt a kapott ellátás nélkül.

   Nincs arról szó, hogy konkrétan irigyeljük a korábbi korhatár előtt nyugdíjba vonultakat: dolgoztak, nem is keveset, és éltek az akkori jogszabályok általi lehetőségekkel. Akik kiegészítő tevékenységet tudtak folytatni, mert még erejük teljében voltak, azoktól nem irigyeltük, hogy nem a semmittevést választották, nem a lábukat lógatták. Annak a “jutalmát”, hogy annyi év után, csökkent egészséggel és teherbíró képességgel még a nyugdíj mellett dolgoztak, megkapták: nem kellett teljes közterhet fizetni, kiegészíthették a (és most is) a keresetüket. Ilyen értelemben igazságtalanságnak éreznék, hogy pluszban még szolgálati időt is kapjanak, ezzel további kedvezményekhez jussanak.

   Minden előzőekben leírtakkal szemben mégis van önnek igazsága, de azt tényleg érzelmi alapon mondjuk. És a szeretetteljes, érző szívünkért egyetlen kiflivéggel sem kapunk többet a boltban… 🙁

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!
    Köszönöm gyors válaszukat, melyeket megértettem. Csak kiegészitem azzal, hogy 1995-2008 között nekem is teljes közterhet kellett viselnem, ha volt bevételem, ha nem. Ezért örültem a 2008.évi nyugdijlehetőségnek, no meg tartottam attól, hogy ha megváltozik a nyugdijtörvény, az csak rosszabb lehet számomra. Be is következett…
    Csak kérdezném még: ha a tagnak máshol van legalább heti 36 órát elérő jogviszonya (biztositási jogviszonya), akkor nem kell a bt-nek fizetnie a szochoz.adót, járulékokat, ha nincs jövedelemkivét az evás bt-ből. A társasház kötne velem heti 36 órás munkaviszonyt. BH2001. eee. A társasház képviselete a tevékenység jellege folytán mind munkaviszonyban, mind megbizási viszonyban ellátható. A társasházban mint azintéző bizottság elnökeként kapnám a min. bért, adót, szja-t, járulékokat a társasház fizetné utánam és bevallja a 1208-on.
    A munkaszerződést aláirná az SZB elnöke a társasház nevében.
    Ha kell, aláirják az intéző bizottság többi tagjai és az SzB többi tagja is.
    Ma az NAV ügyfélszolgálatán egy hölgy azt mondta, a társasház nem létesithet munkaviszonyt velem mint magánszeméllyel.
    Mondott valami számomra érthetetlen okot. Szerinte a társasház csak a munkáltatói jogot gyakorolhatja, de munkaviszonyt nem létesithet. Nem értem. Hálás lennék, ha megmondanák, miért.
    Ma nagyon sokan voltak a Petneházy utcában, gondolom, ezért nem értek rá sokat foglalkozni egy-egy ügyféllel. A társasház szb elnöke szerint, lehet munkaviszonyt létesiteni velem. Kinek van igaza? Válaszukat előre is köszönöm, mivel február 1-el indulna a munkám mint közös képviselő (plusz ingatlankezelő, gondnok, takaritó). Köszi: Halász Irén

    1. Kedves Nyuszi!

     A társasház attól függően, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztat magánszemélyt, jellemzően:

    2. munkaviszony,
    3. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
    4. választott tisztségviselő
    5. járulékfizetésre kötelezett.
     Szóval, hallgathatna a társasház szb. elnökre… 🙂

     “ha a tagnak máshol van legalább heti 36 órát elérő jogviszonya (biztosítási jogviszonya), akkor nem kell a bt-nek fizetnie a szochoz.adót, járulékokat, ha nincs jövedelem kivét az evás bt-ből. A társasház kötne velem heti 36 órás munkaviszonyt.”

     Ezen a kavalkádon eltűnődtünk egy darabig, a mi megfejtési tippünk a következő: Ön egy EVA adózás hatálya alá tartozó betéti társaság tagja (azt nem tudjuk, hogy kültag, vagy beltag, de azt gyanítjuk, hogy beltag), ahonnan jelenleg nincs jövedelem kivétje. 2012. január 1-től ön korhatár előtti ellátásban részesülő személy, és így a Bt-nek havi 57ezer Ft terhe keletkezik ön után, mert a továbbiakban nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, így nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó.

     2012. február elsejétől lenne olyan lehetősége, hogy egy társasház heti 36 órás munkaviszony keretében foglalkoztatja önt. Valószínűleg a kérdése arra irányulhat, hogy kell-e a bt-nek valamit fizetni ön (azaz, a nem nyugdíjas beltag) után.

     Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és
     az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot (a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy,valamint a választott tisztségviselő után – kivételként – nem kell fizetni munkaerő-piaci járulékot (1,5 %-ot)).

     1. Tisztelt Könyvelőiroda!
      Ismét megköszönöm válaszukat. Valóban, evás bt. beltagja (üzletvezető és törvényes képviselőjeként az ügyfélkapun keresztül én küldtem a bevallásokat 2006-tól) vagyok – még. Tudom csapongok, de muszáj kibújnom a havi 57000 Ft befizetés alól, mert annak előbb vagy utóbb (inkább előbb) kölcsönkérés,hitelfelvét lenne a vége, amit egész életemben sikerült elkerülnöm. Tudom, jobb lenne egyszerűsitett végelszámolással megszüntetnem a bt-t, de még idén nem szeretném, csak akkor, ha az evát is megszüntetik.
      Nos, az újabb “ötletem”: ügyvédhez megyek, módosittatom vele a társasági szerződést a köv. szerint. Beltag helyettem a saját jogú nyugdijas (68 éves) barátnőm lesz, aki jogosult az üzletvezetésre. Kültag én leszek. A társasági szerződésben kültagként jogosult leszek a társaság képviseletére (ügyfélkapus bevallás marad). Képviseletre a kültag is jogosult, ha a társasági szerződés ezt tartalmazza.
      A tagok személyes közremüködése pont marad úgy, ahogyan 2007-ben is szerepelt: “A személyes közremüködésről a tagok – indokolt esetben – külön megállapodást kötnek.” Egyelőre ezeket tisztáztam telefonon az ügyvédemmel, a többit holnap személyesen (bankszámla, aláirás stb.)
      a 1041 bevalláson január 1-től január …-ig feltüntetem a biztositási jogviszonyom kezdetét és végét a bt-ben.
      A február 12-ig beküldendő 1208-on január 1-től január …-ig magamat főfogl.társas vállalkozóként (arra az időszakra fizetendő adó és járulék) és külön egy másik 1208-at kiegészitő tev. folytatóként feltüntetve a valóban nyugdijas beltag barátnőmet.
      2012. február 1-től a társasház nevében beadom a 1041-et, ahol feltüntetem magam biztositott jogviszonyban és 5243 kóddal. A társasház SzB elnöke majd eldönti, milyen formában legyen a jogviszony, nem akarok “szivességet” kérni heti 36 órával. (Egy a lényeg, amit a közgyűlési határozat is tartalmaz, kapjak nettó 50 eFt-ot, ami a társasháznak igy mintegy 98 eFt-ba kerül (munkavállaló + munkáltató adó és járulék összesen).
      Remélem, kivitelezhetőek a fent leirtak, újfent bizakodom, de több ötletem már tényleg nincs.
      Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzáértő embereknek elmondhatom gondomat-bajomat-ötleteimet, mert a lányom és a barátaim már “sikoltoznak”, ha csak megemlitem ezeket.
      Üdvözlettel: Halász Irén

 47. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1955-ben születtem.2oo7.januártól korkedvezményes nyugdijas vagyok!/röntgenben dolgozok/.Folyamatos a munkaviszonyom közalkalmazottként az eredeti munkahelyemen,valamint vállalkozóként is dolgozok másik munkahelyen/szabad foglalkozású egészségügyi vállalkozóként/.Az lenne a kérdésem,hogy az 50100 Ft-ot bevételtől függetlenül minden hónapban be kell-e fizetnem?Január hónapban a vállalkozásom bevétele 26000 Ft.

  1. Kedves Varga Edit!

   Kevésnek tűnik az információja, amit megadott. Öregségi nyugdíj korhatára a nyugdíj határozat szerint (merthogy fogalmunk sincs, mennyi korkedvezményes éve volt), van-e heti 36 órát elérő, vagy azt meghaladó biztosítási jogviszonya?

   Ajánljuk figyelmébe a témával foglalkozó írásunkat.

 48. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Szüneteltetem a vállalkozásom 2012.01.04-től. Milyen nyomtatványokat kell kitöltenem és beküldenem?

  1. Kedves stephen!

   Ugyebár fizeti ön a könyvelőjét? Ezt a kérdést vele kell megbeszélnie, hisz’ ő ismeri a körülményeket átfogóan.

   okmányiroda – szüneteltetés bejelentése, vállalkozói igazolvány (ha van) leadása,vállalkozói számlát vezető bank, 30 napon belül ? a személyi jövedelemadó és az Eva bevallás kivételével ? az egyéb adókötelezettségekről soron kívüli bevallást kell beadni. A személyi jövedelemadó bevallást és az Eva bevallást a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtani, 1201, T10041, 1258, 1208, 1265. Nem szabad elfeledkezni a HIPA-bevallásáról sem.
   Nem ide tartozik szorosan, ilyen értelemben, de a havi 6.390,- Ft-ot fizetnie kell, és arra is a bejelentőt magánszemélyként be kell küldenie (T1011)

 49. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Azt szeretném tudni, jól értelmezzük-e, hogy az az 1952. szeptember 21-én született férfi, aki munkáltatójával 2011. december 20-án megállapodást kötött a munkaviszonya közös megegyezésssel történő megszüntetéséről 2012. szeptember 20-i hatállyal, s rendelkezik a nyugdíjjogosultság megállapításához figyelembe vehető több mint 44 év szolgálati idővel, a törvény 7.§ (1) bek f) pontja alapján 2012. szeptember 21. (vagy 22.?) napjától korhatár előtti ellátásra jogosult? Az ONYF Önöknek írt válaszleveléből, valamint általuk telefonon nekem adott felvilágosításból számunkra ez a logikus megoldás következik. Ami mégis problémát jelent számomra az az, hogy a törvény szövegezésének egy olyan “értelmezése” is lehet, hogy ehhez “a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint” a betöltött 60. életéven és a minimum 37 vagy 40 éves szolgálati időn kívül további feltételként 1950-ben kellett volna születnie… (??)

  Válaszukat előre isköszönöm:

  Tisztelettel.
  F. Antal

  1. Kedves F.Antal!

   Amennyiben elolvassa, lefordítja maga esetére az írásunk legutolsó bekezdését, akkor az úgy fog kinézni, hogy

   … a 2011. december 31-i szabályok szerinti jogosultsági feltételeknek a jogviszony megszűnését követő napon tehát, az ön esetében 2012. szeptember 21-én, kell fennállniuk.

   A feltételek: 2012. szeptember 21-én kell betölteni a 60. életévét annak az 1952-ben született férfinak, aki legalább 42 év szolgálati idővel rendelkezik azon a napon.

   [A 37 év, vagy több szolgálati idővel rendelkező, 1952-ben született férfiak közül erre az első félévben születetteknek van, miver a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján az ő előrehozott öregségi nyugdíjkorhatáruk 60 év és 183 nap, azaz 2012. II. félév. Ugyanez a határ a II. félévben születetteknél már 2013. I. félévére esik.]

 50. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Róbert Katalin kérdésére -2012.01.19-én – adott válaszuk téves, s ezért helyesbitésre szorul
  Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.évi XCVI. törvény 2.§.(5) bekezdése szerint:

  (5) E törvény alkalmazásában a kiegészítő nyugdíjpénztárnál

  a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra;

  b) felhalmozási időszak: a tagsági viszonynak a belépéstől a c) pont szerinti nyugdíjszolgáltatás megnyílásáig terjedő időszaka;

  c) nyugdíjszolgáltatás (kiegészítő nyugdíj): A nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag részére, az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére, az alapszabályban rögzített módozatoknak megfelelően választása szerint egy összegben vagy járadék formájában, illetőleg e kettő kombinációjaként történő pénzbeni kifizetés;

  A fentiek alapján a pénztártag a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra.
  Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok, hiszen a kérdések és a kérdezők egyre többen vannak.
  Üdvözlettel.

  Róbert Katalinnak már meg is küldtük közvetlenül a helyesbített választ. Köszönjük szépen figyelmét! [szerkesztő ]

  1. Kedves Máté László!

   Köszönjük szépen az észrevételt; valóban, önnek igaza van, ez a rész változott, és úgy hatályos a mai nappal, ahogyan ön idézte.

   Az érintett olvasót közvetlenül, a regisztrált email címén értesítjük is.

  2. Nagyon köszönöm Máté Lászlónak a számomra (és még mennyi ember számára!) fontos információt, és a Könyvelőirodának, hogy azonnal el is küldte nekem e-mail-ben, valamint hogy lehetővé teszi ezen a fórumon a kérdések tisztázását!

   Üdvözlettel:
   Róbert Katalin

"Vissza a tetejére" gomb