Társadalombiztosítás

Korhatár előtti ellátás 2012. – válaszok az ONYF-től

ONYF logó2011. december 11-én tettük közzé Korhatár előtti ellátás 2012. címmel összefoglaló írásunkat, melyhez érkeztek is szép számmal kérdések.

Sajnos, maradt néhány kérdés, amit kollektív buksinkat összedugva sem tudtunk megnyugtató módon megválaszolni, ezért először a Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához, majd az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (ONYF) fordultunk állásfoglalásért,megerősítésért.

Írd és mondd, 3, azaz három napon nap alatt reagált az ONYF, írásban megküldve kérdéseinkre a válaszokat, amelyeket kommentár nélkül, szó szerint megosztunk Önökkel.

Köszönjük szépen az ONYF munkatársainak a villámgyors, alapos reagálást!

    1.  Jól értelmezzük, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíja a jövőben ugyan öregségi nyugellátásként kerül folyósításra (2012. január 01-től), de mivel életkortól függetlenül kerül megállapításra, a személyre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt, ezért nem minősül nyugdíjasnak, és keresőtevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles?

1.   A nők részére a 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes öregségi nyugdíj 2012. január 1-jét követően is életkortól függetlenül sajátjogú öregségi nyugdíjnak minősül, így vállalkozói tevékenység folytatása esetén az továbbra is kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozásnak fog minősülni, melynek alapján a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetése alól a kedvezményes öregségi nyugdíjban részesülő személy a vonatkozó jogszabályok szerint mentesül.
(Az egyéni vagy társas vállalkozói tevékenységen kívüli, egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, például munkaviszony esetén természetesen valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles.)

Miután a kedvezményes öregségi nyugdíj életkorra tekintet nélkül kerül megállapításra, keresőtevékenység folytatása esetén – az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig – e személyi kör tekintetében is alkalmazni kell a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny) nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó, 83/B. §-ában foglalt, alább kifejtésre kerülő rendelkezéseket.

2.  2012. január 01-től a korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozók nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytatóknak. A főfoglalkozású, eva adózás hatálya alá tartozóknak (jellemzően) a garantált bérminimum után kell megfizetni a járulékokat. A főfoglalkozású, eva hatálya alá tartozó, korhatár előtti ellátásban (szolgálati járandóságban) részesülő vállalkozóknál

 –          mi lesz a keresetkorlát határa 2012-ben?

–          mi lesz a táppénzellátás alapja?

2.   A Tny. 83/B. §-a a fentieken túl a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek esetében is irányadó, mely szerint ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér – tehát itt nem a garantált bérminimumot kell alapul venni – havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha az ellátásban részesülő 3007. december 31-én nyugellátásban részesült, a szüneteltetés tekintetében a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmeket lehet figyelembe venni.

A táppénzellátás alapját illetően feltett kérdésével összefüggésben ? tekintettel arra, hogy a táppénz megállapítására az egészségbiztosítás szervei rendelkeznek hatáskörrel ? kérem, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz szíveskedjen fordulni.

3.   Az ONYF legfrissebb tájékoztatójának III. pontjában olvasható:

?A törvény 7. §-a alapján 2011. december 31-ét követően is igényelheti a korhatár előtti ellátást,

?.

– az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna..?

 A biztosítással járó jogviszony megszüntetésével kapcsolatos egyoldalú jognyilatkozat a felmondás (átlagos, normál esetben) a rendes, vagy rendkívüli felmondás ? ha jól értelmezzük. Jól értelmezzük (magyarul) a következőket?

–  ha valakinek 2012.01.01-ig felmondanak, vagy ő mond fel, mindkét esetben írásban, vagy megállapodott a munkaadó és a munkavállaló a munkaviszony közös megszüntetéséről, és

–  a munkaviszony 2012-ben szűnik meg a felmondás vagy közös megegyezés alapján, és

–  a volt munkavállalónak a munkaviszony megszűnését követő napon (2012-ben) a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti eljárásra lett volna jogosult, akkor 2012-ben ez a személy (egyéb feltételek fennállása esetén) korhatár előtti ellátásra jogosult?

 Tehát, a 4 feltételnek (jognyilatkozat írásban, biztosítással járó jogviszony megszüntetése, a megszüntetés ideje 2012., a megszüntetést követő napon a 2011.december 31-én hatályos szabályok szerint korhatár előtti nyugellátásra jogosult) együttesen kell bekövetkeznie?

 Példaszerűen: 1952. január 6-án született férfi, 2012. március 19-én lesz 42 év munkaviszonya. A munkaviszonyát a mai napon, 2012. március 20-i napra felmondja (vagy munkaadójával erről közösen megegyeznek ? természetesen, írásban. Az 1997. évi LXXXI. törvény 2011. december 31-én hatályos előírása alapján csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az 1952-ben született férfi, amennyiben 42 év szolgálati időt szerzett.

2012. március 21-én, a biztosítással járó jogviszony megszüntetését követő napon, az életkori feltételen túl (60 éves múlt 2012. január 6-án) és megszerezte a 42 év szolgálati időt. Jogosult lesz korhatár előtti ellátásra?

 [Itt az okozza a bizonytalanságot, hogy 2011. december 31-én még nem töltötte be a 60. életévet. A mi olvasatunkban jogosult lesz, de szeretnénk azért egy megerősítést a kérdés eldöntésére igazán jogosultaktól.]

3.  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés f) pontjának helyes értelmezésével kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni.

Mindenek előtt utalnék rá, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok eljárása során nem képezi vizsgálat tárgyát, hogy a jogviszony megszüntetésére rendes vagy rendkívüli felmondással kerül-e sor, illetőleg, hogy azt melyik fél kezdeményezi, mint ahogy az sem, hogy a jogviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat vagy megállapodás megfelel-e a jogszabályok által előírt alaki követelményeknek.

A 7. § (1) bekezdés f) pontja értelmében azok jogosultak 2011. december 31-ét követően is korhatár előtti ellátást igénybe venni, akik esetében a jogviszony egyoldalú megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozat 2011. december 31-ig közlésre került, illetőleg közös megegyezés esetén az írásbeli megállapodás eddig az időpontig megkötik és a jogviszony megszűnését követő nap 2012-ben van. (Ami azt jelenti, hogy a jogviszonynak legkésőbb 2012. december 30-ig meg kell szűnnie.) Amennyiben ezek a feltételek fennállnak és az igénylő a jogviszony megszűnését követő napon megfelel a 7. § (1) bekezdés f) pontjában felsorolt korhatár előtti öregségi nyugdíjak valamelyikére vonatkozó 2011. december 31-én hatályos feltételeknek, a korhatár előtti ellátás megállapítható a részére.

A példánál maradva, az 1952. január 6-án született és 2012. március 19-én 42 év szolgálati idővel rendelkező férfi, akinek biztosítással járó jogviszonya 2011. december 31-ig írásban megkötött megállapodás vagy 2011. december 31-ig írásban közölt egyoldalú nyilatkozat alapján 2012. március 20-ig, megszűnik, korhatár előtti ellátásra 2012. március 21. napjától jogosult lesz, ha ezen a napon az előrehozott öregségi nyugdíj 2011. december 31-én hatályos szabályok szerinti jogosultági feltételeinek megfelel, továbbá a 7. § (1) bekezdés végén szereplő, valamennyi pontra alkalmazandó feltételek is teljesülnek.

A levelükben szereplő jogértelmezés tehát helytálló, tekintettel arra, hogy a jogszabály szövege szerint a 2011. december 31-i szabályok szerinti jogosultsági feltételeknek a jogviszony megszűnését követő napon, tehát 2012. március 21-én kell fennállniuk, a példa szerinti férfi jogosult lesz a korhatár előtti ellátásra függetlenül attól, hogy 2011. december 31-ig nem töltötte be a 60. életévét.

Iktatószám: 7/1 – 723-2/2011

Központi szám: KP – 38066 / 2011

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Nyugdíjjogi és Hatósági Ügyek Főosztálya

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2013 februárban jár le az 1 éves fizetés nélküli szabadságom, amit azért vettem ki, mert az egyik szülőm tartós ápolásra szorul. Szeretném meghosszabbítani még egy évvel, lehetséges-e ez az új törvény szerint is?
  Válaszukat köszönöm.

  1. Kedves Kis Ágnes!

   A fizetés nélküli szabadság idejét nem korlátozza a törvényi előírás, ez kifejezetten a munkaadón múlik. Van néhány olyan eset, amikor a munkaadónak kötelező kiadni a fizetés nélküli szabadságot, és ilyen eset az ön esete is (hozzátartozó betegsége/ápolása), amikor a munkaadónak maximum 2 évet kötelezően kell biztosítani önnek (Munka Törvénykönyve 131. §. (1) bekezdés). Fontos feltétel, hogy a kezelőorvosnak igazolnia kell a tartós betegség tényét, és legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt, írásban be kell jelenteni a szándékot a munkaadó felé.

   1. Köszönöm a gyors válaszukat.Tehát akkor jól értem, hogy akár három évig is lehetek fizetés nélküli szabadságon, ha a sors úgy hozza és a munkaadó is támogatja?

    1. Kedves Kis Ágnes!

     Egy évet volt/van fizetés nélkülin tartós beteg hozzátartozó ápolása jogcímen. Ha hosszabbítani szeretne, akkor a munkaadónak kötelessége még egy évet hosszabbítani, mert az előírás a max. 2 év kötelezettség. Ezen túlmenően, ha a munkaadó támogatja, akkor akár összesen 3-4-5…stb. évet is fizetés nélküli szabadságon lehet.

 2. Tisztelt Könyvelő Zóna!

  Kérem segítsenek egy kis tanáccsal.

  Gyeden vagyok, viszont céget szeretnék létrehozni. Nem szeretném a Gyedemet elveszíteni. Kérdésem az lenne, hogy egyéni vállalkozást nyithatok-e úgy, hogy én nem dolgozok egy percig se benne, viszont a vállalkozás megnyitását követően kb. egy hét múlva felveszek egy alkalmazottat és ő dolgozik helyettem.

  Elsőkörben Kft. nyitásában gondolkodtam, de sajnos így Gyed mellett nem lehetek ügyvezető se, édesanyám aki a másik tag lenne, ő pedig 1951-es születésű és félti a nyugdíját, így ő se lehet ügyvezető.
  Kérdésem az lenne, hogy van-e jobb ötletük,hogy milyen formában lehetnék én vállalkozó Gyed mellett.

  Várom nagy a válaszukat!

  Üdvözlettel:

 3. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesapám 1952. augusztusi születésű, 42 év 2 hónap igazolt munkaviszonnyal, 2011.dec.31-én mindenféle tájékoztatás nélkül “közös megegyezéssel, amit sajnos tudatlanul aláírt, megszüntették munkaviszonyát, 2012. január 3-tól 31-ig álláskereső volt, majd február 1-ével visszavették előző munkahelyére, de már határozott idejű szerződéssel július 31-ig (60.születésnapja előtt alig 1 hónappal). Azóta ismét álláskereső. A nyugdíjfolyósító tájékoztatása szerint elmehetett volna előrehozott öregségi nyugdíjba a 60. születésnapjától kezdve, ha a munkáltató megállapodást kötött volna vele dec.31-ig, de “elfelejtették tájékoztatni”. Lehet-e visszamenőlegesen tenni valamit, van-e rá bármi megoldási javaslatuk (jogilag, peres úton, vagy valahogyan?), hiszen a nyugdíj összege a többszöröse lenne a mostani segélynek, amiből így még 2,5 évig élnie kellene, amíg betölti a 62,5 évet?
  Válaszukat köszönöm! Tisztelettel: Kovács Tünde

  1. Kedves Kovács Tünde!

   Sajnos, nincs mit tennie édesapjának. 🙁 Ez egy olyan lehetőség (és nem jog), amivel élhetett volna. A munkaadónak nincs olyan kötelezettsége, hogy gondolkodjon a munkavállaló helyett is, mégha tisztességből (vagy éppen önös érdekből) a munkaadó meg is teszi.

   Sehogyan nem tudja orvosolni azt, ami esetünkben történt, hisz’ jogsértés nem valósult meg. Sajnáljuk, hogy nem előbb gondolkodtak, és csak utána kellett volna cselekedni. 🙁

 4. Nagyon jónak tartom ezt az oldalt. Szeretném kérni, hogy segítsenek értelmezni egy számomra nem teljesen értelmezhető jogszabályt. Alapeset:unokatestvérem rendőrtisztként korhatár előtti ellátásban részesül.Munkaviszonyban heti 40 órában dolgozik jelenleg. Nála 2012.07.01.-utáni keresetet kell figyelni. Első kérdés: a 2012.június havi munkabért 2012. július 10.-én fizetik ki, valamint a 2012. első félévre eső prémiumot is ekkor. Melyik időszakra kell ezeket a jövedelmeket figyelembe venni. Mivel csak fél évről beszélünk időarányosan kell az 1.674.000,- ft-ot figyelembe venni vagy a teljes összeget. A nyugdíját (járandóságát)nem szeretné elveszíteni ezért kft-t alapított. Tudom, hogy Ő nem számít nyugdíjasnak és ügyvezetőként meg kell fizetni a járulékokat. Kérdésem: abban az esetben, ha Ő nem veszi ki a jövedelmet a cégből csak megfizeti a minimálbér után járó minden járulékot (szochó,nyugdíj,eb,munkerő) akkor is beleértendő ez az “éves keretösszeg” fogalmába.Ha ez az emberke csak osztalékot vesz ki év végén ami nem képezi a nyugdíjjárulék alapját, ez mennyire befolyásolja a nyugdíját? Amennyiben ugyanezen emberke korhatár előtti ellátásban részesül, valamint heti 40 órás munkaviszonyban is dolgozik és egyszemélyes kft ügyvezetője is akkor a Kft-nél a legalább 36 órás munkaviszony figyelembevételével, ha jól értelmezem nem kell utána semmiféle járulékot fizetni. Tudom, hogy kicsit összetett a kérdés, de kérem segítségüket. Előre is köszönöm szépen.
  Üdvözlettel: Éva1959

  1. Kedves Éva1959!

   Akármennyire is szembe dicséri az oldalunkat – amit, persze, nagyon köszönünk és minden körülmények között jól esik -, ez nem kicsit, hanem nagyon összetett kérdés. 🙂
   Igazság szerint ezt a könyvelőjükkel kellene megbeszélni…

   Munkaviszonyban szerzett jövedelem eseté a jövedelemigazoláson, a nyilvántartásokban a júniusi munkabér, amennyiben az a törvényes határidőig (10-ig) kifizetésre került, a VI. havi adatok között szerepel, beleértve a prémiumot is.

   A keresetkorlát egyes esetekben 2012.07.01-től indul, és ekkor nincs időarányos számítás, hanem a keresetkorlát felső határát július 1-től kell figyelni, figyelembe venni.

   A “keretösszeg” nem az adók és járulékokra vonatkozik, hanem a megszerzett jövedelemre.

   Az évvégi osztalék kivételére a tárgyévet követő, beszámoló elfogadását követő taggyűlési határozatot követően van mód a “rendes ügymenetben”. Mindenesetre a keresetbe ez is beleszámít.

   Valóban, ha más helyen a heti 36 órát elérő foglalkoztatott, ahol megfizetik utána a kötelezettségeket, a második helyen nincs ilyen fizetési kötelezettsége.

 5. T.Könyvelő Zóna!
  1952-es születésü nő vagyok, 37 év szolgálati idővel rendelkezem ez évben.Kérdésem, elmehetek-e korhatár előttibe.A rendelet arra nem tér ki, ha egy 52-es most tölti a 37 szolg.időt, akkor nem mehet el korhatár előttibe az 53-as születésüekkel
  Válaszukat előre is köszönöm.

  1. Kedves Vörös Istvánné!

   Abban a cikkben, amelyhez kérdését írta, rögtön az elején, található egy hivatkozás, amelyre kattintva a 2012.01.01-től hatályos korhatár előtti ellátásokról olvashat egy alapos összefoglalót.

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki
   – 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
   a.) életkort betöltötte, és
   b.) szolgálati időt megszerezte

   Az 1952-ben született hölgyek az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték 2001-ben, és 2011. december 31-ig rendelkezni kell nekik 37 év szolgálati idővel, hogy a korhatár előtti ellátásra jogosultak legyenek.

   Amennyiben ön a 37 év szolgálati idővel nem rendelkezett 2011.12.31-én, azt csak 2012-ben szerezte meg, úgy – sajnálatunkra – nem jogosult a korhatár előtti ellátás igénybevételére.

 6. Tisztelt Könyvelő Iroda. Kéréssel fordulok Önökhöz. 1954 11 16.-án születtem.Jelenleg 43év munkaviszonnyal rendelkezem/az ipari tanuló időt is beleértve/.Szeretném meg kérdezni,hogy mikor mehetnék el /”bármiféle előrehozott,korhatár előtti ellátásos nyugdijba”/Öregségi nyugdijkorhatárom 63év és183 nap tudomásom szerint.
  Köszönettel:Sztrátyi István

  1. Kedves Státyi István!

   Kérdését kétszer is feltette ugyan (a másodikat lomtárba helyeztük), mégsem tudunk önnek jó válasszal “kedveskedni”- 🙁

   Az öregségi nyugdíjkorhatár tekintetében teljesen helytálló az információja (1954-eseknek 63 év és 183 nap). Viszont, az előrehozott öregségi nyugdíj lehetősége 2012.01.01-től megszűnt. Javasoljuk elolvasni azt az írásunkat erről, amelyhez a kérdését írta, illetve az abban az írásban található, “előzmény-írásunkat” a korhatár előtti ellátásról.

 7. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Közalkalmazott vagyok, 40 éves jogosultsággal megyek 2013-ban nyugdíjba, egyértelmű, h jár a 8 hónap felmondási idő -és ez még beleszámít a 40 évbe- minden fórumon ezt írják.
  Ugyanakkor állítólag a munkáltató – jelen esetben az iskola – kötelezhet a 8 hónapból 4 hónap ledolgozására. Igaz ez? Ha így van, akkor csak 4 hónap a tényleges felmondási idő és erről mélyen hallgatnak.
  Kérem szíves válaszukat.
  Tisztelettel: H. Gizella

  1. Kedves Gizike 58!

   Ha ön azt tudná, hogy a versenyszférában a felmondási idő 30 nap, amely a munkaadónál töltött 20 év után 60 nappal hosszabbodik meg, nincs jubileumi jutalom, a végkielégítés összege is maximum 9 havi távolléti díjnak megfelelő mértékű… 🙁

   Közalkalmazottak esetén a hatályos szabályozás így szól:

   33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.

   (2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
   a) öt év után egy hónappal;
   b) tíz év után két hónappal;
   c) tizenöt év után három hónappal;
   d) húsz év után négy hónappal;
   e) huszonöt év után öt hónappal;
   f) harminc év után hat hónappal
   meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.

   (3)A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat – a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét ön kéri/kérelmezi a munkaadótól, aki így a jogszabály szerint jár el:

   30. §134 (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A-30B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

   f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

   1. Tisztelt könyvelőiroda!
    Segítségüket kérném hova forduljak, tehetek-e valamit esetemben.1954.o5.31 születtem. 2011 január 3-án beadtam 40 éves korkedvezményre a kérelmemet saját kft.-ben dolgoztam. A hölgy kérdezte mikorra tudok kilépni én mondtam 4.-ével.16 éves koromtól folyamatosan dolgoztam így számításaink szerint megvolt a 40 év. Még azt is mondta 15.-e táján mehetek a nyugdíjas bérletemért. Telt az idő a NYUFIG-tól nem kaptam semmi értesítést . Én közben a cégem üzletrészének átadását kezdtem intézni.Március 17.-én kaptam határozatot miszerint nincs meg a 40 évem, mivel a cégnek 2009.07.16-tól 2011.01.04 napig a cégnek tagja voltam, és a cégnek APEH felé járuléktartozása van. Én közben üzletrészemet eladtam. Azóta múlt évben 1 hónapot 8 órában, az idén januártól ezidáig 6 órában tudtam elhelyezkedni. Voltam bent a NAV-nál és kérdésemre, hogy tudnám-e rendezni és mekkora az elmaradt összeg azt a választ kaptam, hogy NEM ,mivel a cégben én már nem vagyok és egyébként is már megszűnt. Az üzletátadásánál a tartozások is szerepeltek és vállalta az átvevő a további működtetést. Ezek szerint az az időt végleg elvesztettem? Esetleg milyen más lehetőségem van a korábbi nyugdíj eléréséhez 2012 májusban leszek 59. Úgy tudom jövőre kevesebb % -kal számolják a nyugdíjösszegét. Esetemre nem találtam a hozzászólásokból megoldást. Segitségüket előre is köszönöm

    1. Kedves Jeneine edit!

     Sajnos, nincsenek jó híreink az ön számára. 🙁

     Az 1954-ben születettek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap, vagyis önnek 2017. év végéig kell az öregségi nyugdíjra várnia, illetve a jogosító idejéből hiányzó kb. másfél évet kell legkésőbb eddig az időpontig összeszednie.

     A 6 órás foglalkoztatás egy napja, amennyiben a jövedelme nem éri el a minimálbért, 6/8-ad nap szolgálati időt (és az ön esetében jogosító időt) eredményez.

     1. Nagyon köszönöm a válaszát. Akkor ha jól értelmezem nincs mód így utólag kifizetni a TB tartozást a volt kft-mben ledolgozott időm után, hogy az is beleszámítson a 40 évbe, mert akkor meglenne.

      1. Kedves Jeneine edit!

       Sajnos nincs. Ha lett volna, akkor azt is leírjuk. Sőt! Azt szívesebben írtuk volna meg.

       Biztos, ami biztos: tegye fel a kérdését az ONYF felé, akár méltányosságot is kérve. Egy levelet azért megérne, nem?

 8. Tisztelt Könyvelőzóna!

  1953 nov.8-án született nő vagyok, akinek 2012 dec 31-ig meg lesz a 40 év és 40-50 nap szolgálati időm(korábbi határozat szerint 2009.dec 31-ig volt 37 év és 50 napom ,szolgálati idő aktualizálására 2012.07.30-án nyújtottam be kérelmemet a ONYF ?ba,) . Jelenleg a saját BT-en belül vagyok beltag, a fiam a kültag. Amíg az előrehozott öregségi nyugdíj érvényben volt, az volt az eredeti terv, hogy kiegészítő tevékenységet folytatva tovább vittem volna a céget . Csak a nyugdíjkérelem beadásáig helyet cseréltem volna fiammal. Fiam a kültag, aki főállású alkalmazott. Most, hogy csak korhatár előtti ellátásra lehetek jogosult, amellyel viszont nem folytathatok kiegészítő tevékenységet, nem tudom,hogy mitévő legyek.
  A cégbezárás úgy tudom, hogy gyorsított eljárással is minimum 6 hónap. A céget nem is akarnám bezárni, mert a nemrég indítottam benne új dolgokat, amik jelentős beruházást is igényeltek, és meg kéne várnom, hogy beérjenek. Mivel nem csak egy rövid ideig tartó helycseréről lenne szó, hanem hosszabb időről (egészen addig, amíg saját jogú nyugdíjas leszek, 2016(?) ezért a fiam meggondolta magát és valószínűleg nem akar , nem meri felváééani a felelősséget és velem helyet cserélni. A másik indok az, hogy a menyem fél, hogy esetleg az ő GYED-ét a férje társas jogviszonybeli viszonya, esetleges bevétele kedvezőtlenül befolyásolná. Mi a megoldás? Hogy maradhat meg a cégem, hogy egyidejűleg a korhatár előtti ellátást is igénybe vegyem? Maradhatok kültag, alkalmazotti viszonyban lévő részmunkaidős ügyvezető ? A cégem profiljához részben az én végzettségem kell. Volna egy sajátjogú nyugdíjas ismerősöm, aki esetleg átvenné a céget ?papíron? , ha minden egyszeri és rendszeres költséget én vállalok. De neki nincs végzettsége a főtevékenységhez. Mi lenne a rendszeres költség? Tudom, sok a kérdés, és a ha?
  Segítő válaszukat köszönve.
  Tisztelettel:
  Papp Melinda

  1. Kedves Papp Melinda!

   Az 1953-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.) Mivel idén november 8-án betölti az 59. életévét, és a szolgálati ideje elérte (meg is haladta) a 37 évet, ezért korhatár előtti ellátásra lesz jogosult.

   Abból a 40 év szolgálati időből nem jön ki véletlenül 40 év jogosító idő? Mert akkor igénybe veheti a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét, amivel már teljes jogú nyugdíjas lesz.

   Amiket a vállalkozásról elmondott, az kezdésnek megfelelő, de válaszadáshoz kevés; javasoljuk, hogy üljenek le a könyvelőjükkel kivesézni a kérdést, vagy keressenek fel bennünket irodánkban, ahol – díjazás ellenében – átfogóan kielemezhetjük ezt a konkrét helyzetet.

 9. Kérdésem a következö 1953,02,12-én születem 43év munka viszonyom van mikor mehetek leghamarabb elörehozo nyugdijban mert találtam interneten olyant hogy ebben az évben elmehetek nyugdijban tisztelettel kérem meg tisztelö válaszát TISZTELETTEL HÜSE GÁBOR

 10. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Nagyon köszönöm eddigi egyértelmű,világos válaszukat.Még lenne kettő kérdésem:
  -úgy tűnik műtét miatt 6-8 hét betegállományba kényszerülök,a 40 év jogosultsági idő ezzel meghosszabbodik?(még 2év 90 nap van kb hátra).
  -volt olyan 3 évem,mikor a 8 órás főállású munkaviszonyom mellett 4 órás mellékfoglalkozásom is volt.Gondoltam ez az idő
  + évnek számít,de úgy látom csak egy év akkor is,ha 12 órás bejelentett,adózott munkaviszonyom volt.Ha időnek nem is számít,a jövedelembe beszámítják?
  Tisztelettel
  Válaszukat köszönöm!

  1. Kedves Erzsi mama56!

   A kérdéseire a választ megtalálja összefoglaló írásunkban, csak kövesse a megadott hivatkozást.
   – a táppénzes állomány beleszámít a jogosultsági időbe, a “kereső” részbe, kivéve a passzív jogú táppénz
   – valóban, egy teljes foglalkoztatású nap alatt egy nap szolgálati időt lehet szerezni, fél nap foglalkoztatással felet. A mellékfoglalkozásban szerzett jövedelem után vont nyugdíjjárulék esetén majd a nyugdíjszámításnál lesz szerepe a nagyobb jövedelemnek.

 11. Kedves Illetékesek!
  Szeretném tudni,hogy a 3millió ft,ami a MagánnyugdíjPénztári befizetéseimből az állami nyugdíj számlámra került fedezi-e a 40évemből hiányzó 3évet,amivel elmehetnék nyugdíjba,továbbá ettől több lesz-e a nyugdíjam,mint azoknak,akiknek nem került a számlájukra ilyen összeg?

  1. Kedves Malik Margit!

   Nem vagyunk illetékesek – sajnos nem, mert akkor mindkét kérdésére – szívünk szerint – igennel válaszolnánk. Sajnos, mindkét kérdésére nem a válasz; jog szerint az életkori feltételt mindkét rendszerbelinek (állami és magán) el kell érni. Nem lesz több sem, hiszen ön nem többet fizetett az állami rendszerbe, hanem kevesebbet – egészen pontosan; kétfelé fizetett annyit, mint amennyit egyfelé kellett volna fizetnie. Hacsak nem volt még a kiegészítője is, ami már többlet befizetés volt… 🙁

   1. Kedves Könyvelőzóna.hu!
    Köszönöm kedves és gyors válaszukat,tudom,hogy nem önök tehetnek róla,hogy ez így van,de roppant igazságtalan a rendszer,mert ha nem lett volna Magánnyugdíj pénztári befizetésem,(ahogy sok-sok kortársamnak nem volt)nem gyűlt volna össze ennyi összeg,sőt ezt a gyerekeim örökölték volna és legalább tisztességgel el tudnának temettetni,amikor majd a munkahelyemről visz el a hullaszállító.
    tisztelettel
    M

   2. Kedves Malik Margit!

    Ha ismerős az ikres Malik Mné,Éva Pilisről úgy feltétlenül keressen a 06 30 9 xxx xxx számon.

    Megjegyzés: A telefonszámot kiszerkesztettük. Nem szerencsés dolog magánügyben a nagyvilág elé tárni az adatainkat – aztán csodálkozunk, ha elárasztanak bennünket kéretlen reklámokkal, adatokkal… 🙁

    Ha Malik Margit szeretné felvenni a kapcsolatot Malik Mihálynéval, akkor küldjön a regisztrált email címéről nekünk egy üzenetet, és majd továbbítjuk – kivételesen – az üzenetet.
    [Szerkesztő]

 12. Tisztelt Iroda !

  1953.05.23-i születésű vagyok .A 42 év szolgálati időm már meg van . A munkáltatóm hasonló kortársaimmal 2011-ben szerződést kötött és ők elmentek előre hozott csökkentett nyugdíjba . Én valahogy nem értesültem a lehetőségről . Valóban csak 2014-ben lesz lehetőségem kérni a nyugdíjazásomat ?

  Üdvözlettel , D.Ferenc

  1. Kedves D.Ferenc!

   Nem 2014-ben, hanem 2016-ban fogja betölteni az öregségi nyugdíjkorhatárt. A korengedményes nyugdíj intézménye megszűnt. Korhatár előtti ellátásra a feltételek hiányában szintén nem jogosult. 🙁

   Korábbi válaszunkban olvashatja a részletes feltételeket, ha a megadott hivatkozásra kattint.

 13. T.Könyvelőiroda, kedves Dolgozói!
  A kérdésem: A barátnőm 1953.06.18-án betöltötte az 59-évét, mikor mehet nyugdíjba,mik a feltételek? A főnöke/kifőzdében dolgozik/ az Ő beleegyezése nélkül/ szerződést,módositást nem írt alá/ 4 órába tette vissza,és így fizette a járulékokat is. Amennyiben a hiányzó járulékot befizeti,2011-2012-évekre, akkor az 8 órás munkaviszonynak számít e,és ha meg lesz a 37 éve,mehet e nyugdíjba?

  1. Kedves cecilia!

   Ön már nagyon régi olvasónk, több kérdést is feltett már – többek között ezt is megkérdezte már egyszer, csak más módon – idén februárban.

   Az 1953-ban született hölgyek nyugdíjba vonulási lehetőségeiről is volt szó már többször is, a hivatkozásra kattintva olvashatja lényegre törő válaszunkat.

   1. T.Könyvelőiroda nagyon kedves segítőkész DOLGOZÓI!:)

    Így van “régi motoros” vagyok,a kérdés amire szeretném az Önök precíz válaszát, az a kieső 4 órás munkarend / mivel a főnök egyoldalúan módosította a 8-órát 4-órára/ különbözet befizetésére irányult,hogy lehetséges e? Bízom Önökben!:)

    1. Kedves cecilia!

     Erre a kérdésére 2012. február 23-án már elmondtuk a véleményünket. (Ha a megadott hivatkozásra kattint, akkor könnyedén megtalálhatja, olvashatja.)

     A megoldás gyakorlatban az lehet, ha a munkaadó a vonatkozó időszakra önrevíziót nyújt be, és anyagilag is rendezi a különbözetet (meg annak önrevíziós pótlékát). Azt gondoljuk, hogy ennek annyi az esélye, mint egy hintalónak a lóversenyen. 🙁

     A másik lehetőség az, ha egy sikeres munkaügyi per eredményeként a bíróság kötelezi a munkaadót a rendezésre, de ennek is nagyon csekély esélyét látjuk ennyi idő távlatából – okait a megjelölt válaszunkban elmondtuk.

     Megállapodást kötni a hiányzó szolgálati idő és jövedelem vonatkozásában – általánosságban – jogilag lehetséges, de esetünkben nem, mivel a barátnője rendelkezik/rendelkezett biztosítással járó jogviszonnyal. (A biztonság kedvéért – mivel számviteli-, adózási szakemberek és nem nyugdíjszakértők vagyunk – javasoljuk, hogy a lakóhelye szerinti nyugdíjigazgatóságon kérdezzen rá, hogy esetében van-e lehetőség a hiányzó szolgálati idő megváltására, és kedvező válasz esetén az összeget próbála “kiszedni” a munkaadótól.)

     1. T. Könyvelőiroda kedves dolgozói!

      Nagyon köszönöm a válaszukat, így fogok tenni/NYUFI-t felkeressük/.
      Gyors,precíz válaszukat nagyon köszönöm. Nem tudok Önökben csalódni:),:)

      Tisztelettel Cecilia

 14. Tisztelt konyvelöiroda!

  Amennyiben a szolgálati járandóságomat fel kell függesztenem -mert kb 2-3 hónap alatt eléri a fizetésem az összeghatárt – a további 9-10 hónapban hogyan történik az orvosi ellátásom, mivel Magyarországon ezen idő alatt nincs semmiféle jövedelmem?
  Köszönöm a válaszukat

  1. Kedves Harmati Vince!

   Ha jól értelmeztük az előző kérdésének tartalmát, akkor ön Németországban fog rendelkezni/rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, mint munkavállaló, így az ottani társadalombiztosítási ellátásokra szerez jogot.
   Itthon pedig fizetnie kell(ene) a havi 6.390,- Ft-ot.

   Igaz, hogy Magyarországon nem lesz jövedelme (illetve a szolgálati járandóság-rész adómentes), de majd kell tennie szja-bevallást – ezt ne feledje.

 15. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2012. 06. 01-től egyéni munkavállalóként Németországban, német vállalatnál dolgozom. A fizetésemet terhelő levonások német törvények alapján történnek.(adó, nyugdíj, tb?)
  A fizetésem meg fogja haladni a magyarországi minimálbér 18-szorosát.
  Kérdésem, mivel én ebből a keresetből nem fizetek Magyarországon semmiféle nyugdíjjárulék ? alapot, le kell-e mondanom a szolgálati járandóságomról?

  A Tny. 83/B. §-a a fentieken túl a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek esetében is irányadó, mely szerint ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér ? tehát itt nem a garantált bérminimumot kell alapul venni ? havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

  1. Kedves Harmati Vince!

   A külföldi munkavégzésre is igaz az éves keresethatár és a jelentési kötelezettség. 🙁

   Lemondania nem kell, és le ne mondja, “csak” a keresetkorlát elérésétől a tárgyév végéig szüneteltetik a folyósítást. [93ezer x 18 = 1.674ezer Ft a keresetkorlát, 300 Ft-os euróval számolva az kb. 5.580 ?,]

 16. T. Könyvelőiroda

  1952.08.28-án születtem. 45 év szolgálati viszonyom van.
  Mikor mehetek legkorábban nyugdijba. Köszönettel

  1. Kedves Gyula52!

   Az öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap, azaz 2015. I. félévében fogja a korhatárt betölteni/elérni.

   Bizonyos esetben az 1952-ben született férfiak az idei évben még részesülhetnek korhatár előtti ellátásban (ez nem nyugdíj, de az előrehozott öregségi nyugdíj helyébe lépett 2012.01.01-től. Részletekért olvassa el korábbi válaszunkat, de abban az írásban is felleli a választ, ahova kérdését feltette (utolsó bekezdések).

   1. T. Könyvelőiroda

    2011.évben jognyilatkozatot nem tettem, de
    korhatár előtti ellátást 2012. évben igényelhetek-e.
    Üdvözlettel

    1. Kedves Gyula52!

     Hogyan érti, hogy nem tett jognyilatkozatot? Mire?

     Az eddigiekben leírtak és a sejtéseink alapján nem lesz jogosult a korhatár előtti ellátásra.

 17. Tisztelt Cím!
  A segítségüket kérném, 1996-ban szívinfarktussal 67 %-os rokkant nyugdíjas lettem. 1951-ben születtem, nekem nem kellett vizsgálatra menni, korom és végleges rokkantság miatt.Munkavállalás esetén mennyi lehetne a munkabérem, milyen foglalkoztatási időkorlát/nap/hó szerint lehet dolgozni,amikor még a nyugdíjamat nem vonnák meg(rokkantsági ellátás, mert 61 éves vagyok)gazdasági vonalon szeretnék munkát vállalni.
  Köszönöm válaszát! Üdvözlettel Judit!

 18. 1954.szeptemberében születtem.Munkaviszonyom 1973.07 .01-től folyamatos az egészségügyben.Közalkalmazottként 23 év munkaviszonyom volt,amely1996-ban az alapellátás privatizációja során alkalmazotti státuszra változott.Munkaidőmbe beszámitásra került a gimnáziumi évek
  nyarankénti munkavállalása.Elviekben 2013.03.03 az utolsó munkában töltött napom.Lehetséges ez?
  Köszönöm válaszát,üdvözlettel: Éva

  1. Kedves Kondor Éva!

   Elviekben lehetséges, hogy az a 4 hónap differencia olyan nyári munkahelyről származik, ahol lejelentették, igazolták, stb.

   Az adatot az ONYF adta meg? Ha nem, akkor kérje meg tőlük előzetesen; ingyenes, és elektronikus úton is kérhető.

 19. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  1952.11 hóban születtem, rendelkezem 42 év szolgálati idővel. 2011. dec. 31. előtt jognyilatkozatot tettem, hogy 60. életévem betöltését követően korhatár előtti ellátást kívánok igénybe venni. 2012. január-február hónapban azonban munkanélkülire küldtek, majd márciustól újra alkalmaz ugyanaz a cég határozott idejű szerződéssel 2012. decemberig. (Ahogyan az elmúlt 20 évben is volt.)Véleményem szerint rendelkezem a fentiekben leírt 4 feltétellel a korhatár előtti ellátáshoz, azonban a nyugdíjfolyosító azt mondja, hogy folyamatos munkaviszonnyal kellett volna rendelkezzek a jognyilatkozat megtétele és a 60. életévem betöltése közötti időszakban is. Valóban igazuk van? Segítségüket előre is köszönöm!

 20. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1955 02 26-án születtem. 35év 323nap jogosultsági idővel rendelkezem. 2 gyerekem van. Mikor vehetem igénybe a nők kedvezményes öregségi nyugdíját?

  1. Kedves Szikszai Tímea!

   Annyira egyszerű a számtan, hogy ön is megoldhatja: 40 év szükséges jogosultsági időből le kell vonni a 35 év 323 nap jogosultsági időt, a kapott eredményt hozzáadni az aktuális dátumhoz. 😉

 21. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1959.05.28-án születtem.1980. augusztus 16. óta vagyok közalkalmazott folyamatosan. A 3 gyerekemmel összesen 3 évet voltam GYES-en. Szeptembertől egyházi intézmény leszünk. Mikor vehetem igénybe a 40 éves nyugdíjba vonulást? Mennyit vonnak le az otthon töltött GYES időre? Számít az, hogy ezután a Munka Törvénykönyv vonatkozik ránk az egyházi iskolában?
  Juhász Jánosné

 22. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2012.aug.10-én töltöm be az 59 évemet.
  A nők 4o éves jogviszonyát már ápr.06-án elértem,
  július végén lesz 41 év szolgálati időm.
  December végén szeretnék elmenni nyugdíjba, csak azt nem tudom, hogy mikor járok jobban. Mindenki mást beszél.
  A nők 40 évével állítólag végleges nyugdíjanak fogok számítani. A korhatár előttieknél viszont a 41 év munkaviszonyra 2%-kal magasabb nyugdíjat állapítanak meg, ha jól tudom. Melyik a jobb?
  Ha jövőre visszamegyek dolgozni, akkor csak a minibálbér
  18x összegét kereshetem?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  ZSUZSA

  1. Kedves Vaszlovik Tiborné!

   Teljesen egyértelmű, hogy a nők 40 éves jogosultsági idővel járó kedvezményét érdemes igénybe venni. Az valóban teljes, saját jogú nyugdíjat jelent a maga minden kedvezményével.

   Biztos, hogy 40 év jogosultsági ideje van? A jogosultsági idő nem egyenlő a szolgálati idővel!!!

   Bővebben korábbi írásunkban olvashat, ha a megadott hivatkozásra kattint.

   1. T.Könyvelőzóna!
    Igen biztosan megvan a 40 éves munkaviszonyom, mert tavaly a nyugdíjintezettel kiszámíttatam az
    időmet és 2010.december 31-vel volt 38 évem és
    270 napom.
    A munkaviszonyom 1971.július 01-től kezdődött lehet, hogy rosszul tudom de én ezt gondoltam
    szolgálati időnek és 41 évnek( ezt is kiszámolták).
    Köszönettel
    Zsuzsa

    1. Kedves Vaszlovik Tiborné!

     Olyan szépen, nagyon szépen könyörgünk; ne keverje össze a munkaviszonyt, szolgálati időt és jogosultsági időt! 🙁

     Leírtuk az előbb is: a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához 40 év jogosultsági idő kell, nem 40 év munkaviszony. Legalább azt az írásunkat olvassa el, amit válaszunkban megjelöltünk önnek.

 23. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1956.03.30-án születtem,37 év 54 nap jogosultsági időt jelzett vissza az ONYF,(2011.12.31-ig )ha a 40éves kedvezményt szeretném igénybe venni,ott nincs olyan lehetőség,hogy amennyi idő hiányzik a 80% helyett arányosan kevesebbet kapjak?Vagy az a két lehetőségem van,hogy megvárom a 40.évet,vagy az öregségi korhatárt.Vagy a 3.,hogy hiányosak az információim!!!???Jelenleg még dolgozom,azóta is szaporodnak a napok.

  1. Kedves Erzsi mama56!

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához 40 év jogosultsági idő szükséges (amiből önnek 2011.12.31-ig 37 év 54 napja már megvolt/megvan). Nincs lehetőség időarányosan “igénybe venni”; ez így kedvezmény, ahogyan van.
   Önnek még 2 év 312 napot kell dolgoznia 2012.01.01-től számolva, nagyjából 2 év 120 nap körüli időt kell ledolgoznia, vagy kivárnia a 64. év és 183. napot, az öregségi nyugdíjkorhatárát (2020-ig még 8 év van…).

   Harmadik lehetőség nincs. 🙂 🙂

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!
    Nagyon köszönöm a gyors és világos válaszukat.
    Még azt szeretném megtudni,hogy ez idő alatt volt 3 évem,mikor 8 óra fő és 4óra mellékfoglalkozásom is volt.Azt gondoltam ezt beszámítják +évnek,mivel mindkét helyen be voltam jelentve,adóként,összevonva bevallást készítettem.
    De úgy látom ezek is csak egy évnek számítanak.A nyugdíj kiszámításnál szerzett jövedelemnek beleszámítódik majd?
    Köszönöm!

  2. Tisztelt Könyvelőiroda!

   Nagy segítségre lenne ha megtudhatnám,hogy a nyugdíj előtt 2012-ben (az új munkatörvénykönyvben) a nyugdíj előtti védett kor még létezik-e?
   Előre is köszönöm szépen.

   1. Kedves Picur7!

    Csak a köznyelv használja a nyugdíj előtti védett kor elnevezést, mert valamikor volt ilyen, és atombombával sem lehetett kimozdítani a helyéből azt, aki nem oda való volt.

    A régi is új munkatörvényben vannak bizonyos “védettség”-jellegű szabályozások, amelyek lényegüket tekintve nem változtak, bármennyire is erősödött a munkaadói oldal helyzete. Abszolút védettség nincs.

 24. Tisztelt Könyvelöiróda. Kérném segitségüket. 1956 3hó 6án születtem 2009-be vólt szolgálati idöm kiszámolva 37év 309 nap,figyelembe vehetö idő 36év 66nap,1év 66nap nem vehető figyelembe. 2013- ba szeretném igénybe venni a nök 40év utáni örekségi teljes nyugdijat. kérném a válaszúkat hogy 2013-ba igényelhetem e. Köszönöm Kornó Istvánné

  1. Kedves Kornó Istvánné!

   A 40 éves női nyugdíjba vonuláshoz 40 év jogosultsági idő kell, ami – feltehetően – 2009-ben (nem tudni mikor) önnél 36 év 66 nap lehetett. Ahhoz képest 3 év 299 nap kell önnek. Innen szíveskedjék önmaga kiszámolni, hiszen önnél vannak a pontos adatok.. 😉 🙂

 25. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  1952.06. hóban született férfi vagyok, 46 év igazolt szolgálati idővel. Kiegészítő tevékenységnek nem minősülő társas vállalkozás keretében működöm közre saját Bt-ben, mint beltag. Nem dolgozom máshol. Kérdésem, hogy jogosult vagyok-e korhatár előtti ellátásra? Válaszukat köszönöm.

  1. Kedves Gyula!

   Az 1952-ben született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (vagyis, az Ön esetében 2015. I. félév).

   Sajnos, a korhatár előtti ellátásra nem jogosult, mivel ön nem munkaviszonyban van, azaz az átmeneti szabályok nem alkalmazhatóak önre.

   1. 52-es születésű Gyulának üzenem, forduljon az ombudsmanhoz a törvény diszkriminatív jellege miatt (ezt teszem éppen most én is!).
    Úgy vélem, kizárták a vállalkozókat, a munkanélkülieket és még ki tudja kit, kizárólag az alkalmazottakra vonatkozik az átmeneti szabály! Üdvözlettel: B. István

    1. Köszönöm a nem túl rózsás válaszokat.
     További kérdések merültek fel, ámbár lehet, hogy az erre kapott válaszok sem segítenek hozzá a korhatár előtti nyugdíjhoz. Amennyiben módosításra kerül a társasági szerződés,hogy a beltag az ügyvezetést munkaviszonyban látja el, akkor vajon élhetek-e a korhatár előtti nyugdíj lehetőségével?

     1. Kedves Juhász Gyula!

      Nem, sajnos, ez az út sem járható. Ha lett volna az ön számára kedvezőbb lehetőség, akkor azt megírtuk volna már. 🙁

 26. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Olyan kérdésem lenne,hogy ha korhatár előtti ellátást igényelek mivel megvannak a feltételek,munkaviszony felmondása után mennyi időnek kell eltelni,hogy újra dolgozhassak?

  Köszönettel:Tasi Ferencné

  1. Kedves Tasi Ferencné!

   A nyugdíjhatározatban megállapított korhatár előtti ellátás első napját követő naptól, meghatározott feltételekkel dolgozhat.

 27. T.Könyvelőiroda!
  Érdeklődni szeretnék,hogy 2012 október 4.-én töltöm be a 62.-életévemet és 2003óta 67% nyugdíjat kapok ami végleges.Azt szeretném tudni ha betöltöm az öregségi nyugdíj korhatárt kérhetek-e öregségi nyugdíjat?Addig még le nem százalékoltak 38év pár hónap munkaviszonyom volt.Azóta is volt,hogy dolgoztam így talán még vagy 3év jön hozzá.Ha igen fog-e változni a nyugdíj összeg?

  Válaszukat várva,Tisztelettel Vidra Sándor

  1. Kedves Vidra Sándor!

   Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően amenyiben azt kéri,az Önt megillető rokkantsági ellátást változatlan összegben öregségi nyugdíjként fogják továbbfolyósítani.

 28. 1951.nov. 10-én születtem.
  1970 óta dolgoztam alkalmazottként
  1986 óta egyéni vállalkozó voltam
  2003-4-ben őstermelő
  2004 2.félévtől napjainkig falusi turizmus szállásadó (megszakitások nélkül)
  A nyugdijintézet nem fogadta el szolgálati időnek és szolgálati jogviszonynak
  az őstermelésben és falusi szállásadásban töltött időt és munkát.(7év)
  Ezen tevékenységekre mindvégig magas adókedvezmény járt,mely összeghatárt
  nem léptem tul. Nem volt megfizetendő adóm igy egyéb járulékfizetési kötelezettségem sem kelettkezett. Adóbevallást sem kellett benyujtanom.
  Fenti tevékenységeket teljesen legálisan,engedéllyel,adószámos magánszemélyként folytatom.alóban nem fog ez az idő beszámitani az öregségi
  nyugdijamba? Van-e fellebbezésnek értelme? Köszönettel:P.Márta

  1. Kedves Puskás Márta!

   Sajnos, el kell, hogy keserítsük… 🙁
   Amennyiben nem volt biztosítással járó jogviszonya, nem fizetett sem ön, sem más nyugdíjjárulékot, akkor az adott időszak valóban nem számít szolgálati időnek.

 29. szeretnem tudni van e lorehozot nyugdij vagy mas lehetoseg ferfinak 1954 szuletesu

 30. Szeretném kérdezni hogy létezik e olyan még hogy védett kor 55 éves vagyok A másik kérdésem megkértem a nyugdijintézettől a szolgálati idő elismerését amelyben szó szerint az áll szolgálati idő 38 év és 357 nap április 16 i dátum persze azóta is folyamatos a munkavisszonyom jogosultsági idő a nők nyugdijához 37 év és 307 nap ami keresőtevékenységeljáró az pedig 31 év és 303 nap kérem őnöket az utobbit nem tudom értelmezni hogy elég e a nők negyven éves nyugdijbavonulásához köszönöm válszukat és türelmüket nagyon hasznos tanácsaik vannak tisztelettel Szabó Jánosné

 31. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Áprilisban betöltöttem az 59.évemet. Elmehetnék, de csak csökkentett összegű előrehozott nyugdíjba, mert a 40 év szolgálati időm csak jövő márciusban lesz meg. Úgy tudom, 3,6% lenne a csökkentés. Jövőre élhetek-e azzal a lehetőséggel, hogy a rám irányadó, 63 évnél korábban elmehetek akkor már teljes összegű nyugdíjjal, vagy ez csak idén érvényes?
  Köszönettel várom válaszukat
  Varga Eszter

  1. Tisztelt Könyvelőiroda!

   Olyan kérdésem lenne,ha Én május 30.-i dátummal beadom a felmondásom akkor aznap miért kell dolgoznom?Akkor fel is mondtam meg dolgozok is! Ez nem üti egymást?

   Tisztelettel:Tasiné

   1. Kedves Tasi Ferencné!

    Ha jól vesszük ki szavaiból, akkor ön mondott fel, rendes felmondással a munkaadónak [a részletek nem derültek ki, így konkrétabb választ nem tudunk adni], így a törvényes felmondási idő teljes időtartamát munkában kell töltenie, felmentési időre nem jogosult. Amennyiben a felmondási idő utolsó napja május 30-ra esik, akkor le kell töltenie azt a napot is munkával (általában ezen az utolsó munkanapon történik a teljes elszámolás a munkaadó és a munkavállaló között, pl. munkaruha, kéziszerszámok leadása, eszközök, leltárak stb. átadás-átvétele).

 32. 1953 02 12én születtem ledolgoztam 42év168napot,2011december 5énmegszünt a munka viszonyom mivel több éve csak gyógyszerel tudtam,dolgozni elmentem a házi orvoshoz kértem beutalót megtettem az orvosi vizsgálatokat 2011 december 14én be attam a nyugdily intézethez 2012 01 13án voltam felülvizsgálaton több betegségem is van 28százalékot értem el és elutasitást kaptam kérdésem a következő,hogy hová menyek, mikor elmentem,sok helyre munkát keresni aszt monták hogy a fiatalnak sem tudnak munkát bisztositani nem hogy nekem már lassan mindent kikapcsolnak tőlem a 42év után az utcára fogok kerülni de ha valaki tudd olyan munkát alyálani amit el tudok végezni betegségemtől aszt szivessen elvállalom várom válaszát TISZTELETTEL HÜSE GÁBOR

 33. Tisztelt KönyvelőIroda!
  Érdeklődnék.2005 óta vagyok rokk.nyugdijas 67%-os.Tavaly mentem vissza felülvizsgálatra nov.-ben,akkor 42%-ot kaptam,fellebbeztem,idén jan.-ban voltam 2fokon.Most jött meg az eredménye:40%-os egész.károsodásom van.Érdemes e tovább menni/munkaügyi bír./?Evvel a 40%-kal kapok e valamilyen ellátást,honnan kell kérni?B1 kategóriába tartozom.Válaszukat előre is köszönöm.
  Erika

 34. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Remélem a kérdéssel amit felteszek korábban még nem foglalkoztak,nem
  szeretnék dupla munkát és válaszadást Önöknek.
  Olvasva az ONYF válaszokat,és korábbi információim szerint 2012 július-
  ban mehettem volna ny.ellátásra,ha nem szüntetik meg a korh.előtti
  nyugdíj lehetőségét,mivel 1955 júliusi vagyok és a 37 év szolg.idő
  megvan + 5év korkedvezmény is.
  2011 dec 31-ig kellett volna a munkáltatómnak írásban felmondani,
  és 7 hónap felmondási időt alkalmazni,hogy összejöjjön a dolog.
  (Ez sajnos nem történt meg ,hála a nehezen értelmezhető, 2perc
  alatt meghozott átláthatatlan törvényeknek és hiányos tájékoztatásnak)

  Kérdésem az lenne,hogy lehet e visszadatálva megírni egy ilyen felmondást,
  milyen szinten kéri az ONYF ezt a papírt,és a munkáltatómnak származik-e
  bármilyen hátránya abból,ha ezt így megírjuk.
  Amikor előállok a kéréssel,jó lenne az Önök válasza alapján hathatós
  érveket felhoznom.
  29 éves munkaviszonyt a mai világban saját akaratából az ember csak
  akkor szüntet meg, ha biztos a dolgában.
  Köszönöm megtisztelő figyelmüket,üdvözlettel :István

 35. Tisztelt Könyvelőiroda!!!

  Olyan kérdésem lenne,hogy,jövőre betöltöm a 62.életévemet és kérhetem-e az öregségi nyugdíj megállapítást?Jelenleg előrehozott öregségi nyugdíjat kapok amit 2008 októberétől állapítottak meg 41év pár nap szolgálati idővel,57 évesen. Ha igen akkor mikor kell kérnem és változik-e a nyugdíj összege?

  Várom válaszukat Tisztelettel Bódóné

  1. Kedves Bodó Jánosné!

   Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátás összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

   Tehát, nem kell külön kérnie, és nem változik a nyugdíj összege.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!!

    Nagyon szépen köszönöm válaszukat maradok tisztelettel:Bodóné

 36. Tisztelt Könyvelőiroda!
  2012 dec. -től igénybe kívánom venni a korhatár előtti ellátást. A feltételeknek
  megfelelek. Közalkalmazott vagyok. A munkáltatómmal megbeszélve 2013. 01. 03. -től még 6 hónapra a jelenlegi munkahelyem foglalkoztatna.
  Rám vonatkozik e -mint közalkalmazottra- a visszafoglalkoztatási tilalom?
  Ha dolgozhatok szerződéssel vagy megbizási jogviszonnyal tehetem?
  A keresetkorlátba beleférek.

  Válaszukat köszönöm.

  1. Kedves k.bettina!

   A visszafoglalkoztatás szabályai önre is vonatkoznak, de feltehetően nem esik tilalom alá, a feltételek hiánya miatt.
   Az előző hivatkozást nem olyan régen kiegészítettük, javasoljuk mindkettő elolvasását.

   A megbízási jogviszony is szerződéses forma, ön – feltehetően – arra gondolhatott, hogy munkaviszonyban, vagy megbízásos jogviszonyban dolgozhat-e; bármelyik jogviszonyban dolgozhat, a foglalkoztatóval kell erről egyeztetnie.

   Nagyon okos dolog, hogy gondol a keresetkorlátozás szabályaira is, így nem fogja kellemetlen meglepetés érni.

 37. Kedves Könyvelőiroda.
  1952-ben születtem, érettségi után 2005. 03.15-ig dolgoztam. Ezután 3 évig rokkant voltam. Összesen 33 év 186 nap bedolgozott időt tudok igazolni.Az idén töltöm a 60. évemet, jelenleg átmeneti járadékban részesülök.
  Azt szeretném kérdezni, hogy korhatár előtti nyugdíjba el lehet e mennem, a rokkantsági időt valahová beszámitják e mivel azzal együtt majd 37 évem van?

  1. Kedves Tóth Tiborné!

   Az 1952-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2014. I. félév).

   Korhatár előtti ellátás 2011-től nem állapítható meg, néhány átmeneti szabály kivételével.

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki
   – 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
   a.) életkort betöltötte, és
   b.) szolgálati időt megszerezte

   Önnek nincs elegendő szolgálati ideje (minimálisan 37 év), így nem jogosult a korhatár előtti ellátás igénybevételére.

 38. T könyvelőiroda!
  Kérdeztem már egy két dolgot ,meg is kaptam rá a pontos választ.Az ismerősöm 58 évesen 2011.08 hóban ment
  A nők 40 éves, kedvezményes nyugdíjába,ha most folytatná a vállalkozását/fodrász/egyéni vállalkozó lenne/,milyen járulékokat kellene fizetnie?Szerinte csak a 6390Ft!!
  Felmászok a falra ha ezt kell…. nekem meg az 57 ezret!!
  Válaszukat Köszönöm

  1. Kedves Agimari!

   Irány a fal! 🙂 🙂

   Saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni az öregségi nyugdíjban részesülő személyt, vagyis életkorától függetlenül azt a nőt, akinek 40 év jogosultsági idő alapján állapítottak meg öregségi nyugdíjat.
   Valóban, ha nincs jövedelemkivét, akkor a vállalkozásnak kell megfizetnie utána a 6.390,- Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot.

   1. Köszönöm a választ.
    Szóval megint a Ratkó 52-sek “másznak a falra”mire bevezették a 40 év jogosultsági nyugdíjat mi már elértük az 59 évet + persze a 42 év munkaviszonyt.Hol lehet ezt átminősíteni??
    Olyanokat mondok,hogy az ikonkák is elpirulnak…A belem lógott 2012.12.18-ig,hogy betöltsem a korhatárt,senki nem mondta,hogy rosszul járok ha dolgozni akarok tovább.Most fizethetek…..de miért is nem furcsa!!??? Megfizettem mindig mindenért….dolgozni kellett nyáriszünetben-iskolában-gyes -helyett…hiába akartam a gyerekeimmel lenni,fizettem azért,hogy a munkahely megszünése után kényszervállalkozóként dolgozzam,erőmön felül fizettem mindig a járulékokat-nem a minimál bér után ……itt állok egy röhejes összegű ellátással…
    Hát ellátta–meghálálta ez a magyar rendszer a munkámat!

    Bár találtam volna meg ezt az oldalt előbb….a könyvelőm se figyelmeztetett……neki nem kellett volna tudnia????
    Bocs,hogy itt pöffögök,de valahogy kijött belőlem.
    Méltánytalan az egész,egyszerüen szégyellem,hogy mennyi az “ellátmányom” ezek után…hazudok az ismerőseimnek az összegről,
    Hát ezt tanultam 60 éves koromra!!!
    Köszi,hogy megírhattam
    Üdv
    Ági

 39. Tisztelt Könyvelőiroda,

  Köszönöm a válaszukat és a türelmüket. A László52 azt jelentette volna, hogy 52-ben születtem, azt hittem ez egyértelmű. Az “újra visszakapják az utazási kedvezményeiket, ?Ellátottak utazási utalványa? néven.? azért nem világos számomra mert én még ilyet nem kaptam, 2012 júliustól leszek korhatár alatti ellátott,addig aktív dolgozó vagyok. Tehát én nem visszakaphatok hanem esetleg kaphatok.
  Elnézést, hogy ilyen sok baj van velem.

  Üdv.: László52

  1. Kedves László52!

   Láttunk mi már olyan becenevet, hogy azt el sem hiszi. Miért kellene nekünk sakkozni azon, hogy kinek mit jelent a megadott beceneve? Ha konkrét választ akar, akkor adja meg a szükséges adatokat konkrétan, nehogy mi találgassunk… 🙁

   A “visszakapni”, esetünkben nem azt jelenti, hogy ön kapja vissza azt amije nem is volt, hanem azt, hogy eddig nem volt lehetősége ennek a csoportnak erre, de a jogot most visszakapták.

   Nincs nekünk önnel semmi bajunk, legfeljebb az zavar bennünket, hogy mi felajánlottuk ingyenes, önzetlen segítségünket mindenkinek, de nehogy már a fák szaladjanak a kutyák után. Ámen.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda,

    Július 13-tól kapom a korhatár előtti ellátást és ez csodálatos,viszont a véleményük az utazási utalványt illetően nem volt helytálló,mivel azt sajnos nem kaptam. Vagy reklamáljak?
    Üdv.: László52

    1. Kedves László52!

     Mi nem mondtunk önnek saját véleményünket, hanem az akkori válaszunkban idéztünk magunktól, amely viszont a törvény szövegéből – amit írásunkban elhelyeztünk – “fordítottunk” magyarra. 😉

     Visszakeresve kérdéseit és válaszainkat, megállapítottuk, hogy mi nem állítottuk egyszer sem, hogy önnek jár az utazási kedvezmény. A félreértést az okozhatta, hogy az előbbi hivatkozással jelölt választ nem értelmezte jól.

     A törvényi szövegrész szó szerinti idézete:

     … kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:
     a) személy, aki

     ac) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,

     Ön ugyan betöltötte az 57. életévét, de 2011. december 31-én még nem részesült korhatár előtti ellátásban, hisz’ azt most, július 13-tól kapja.

     Véleményünk szerint az utazási kedvezményre járó utalvány önnek nem jár, de mit veszíthet azon, ha rákérdez az illetékes szervnél? 😉

     Az eset kapcsán elmondjuk, megismételjük, hogy mi azért üzemeltetjük ezt a honlapot, hogy segítsünk másoknak eligazodni a jogszabályok bonyolult útvesztőjében, azon belül is a számvitel és az adózás területeken, és annyiban a kapcsolódó szakterületeken, amennyiben az valamilyen módon a mi szakmánkkal összefügg.
     Mi nem egy állami szak-szerv fizetett alkalmazottai vagyunk, akiknek csak az a feladatuk, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, hanem mi a könyvelőirodai munkánk mellett, saját szabadidőnkben, saját szellemi és anyagi eszközeinkkel, ingyenesen, és villámgyorsan igyekszünk segítséget, iránymutatást adni annak, akinek kétségei támadnak, aki nem érti megfelelően a szabályozást, vagy csak egyszerűen bizonytalan valamiben.

     A válaszadás során igyekszünk a lehető legnagyobb gondossággal eljárni; még amiben biztosak vagyunk, azt is előbb visszaellenőrizzük. Ha valamiben mi is bizonytalanok vagyunk, akkor annak utánajárunk, ha szükséges állásfoglalást kérünk.
     Mindezek ellenére előfordulhat (és már fordult is elő), hogy valamit elértünk, elgépelünk – nos: mi is emberből vagyunk, hibázhatunk, hibázunk, vagy hibásan értelmezett adatokból hibás végkövetkeztetést vonunk le.
     Jelenleg (ezen válasz nélkül) 8.606 elfogadott hozzászólás található honlapunkon, ami nagyjából 4ezer körüli kérdést és nagyjából ugyanannyi választ jelent. Eddig nem éri el a 10-et az olyan válaszok száma, amiben tévedtünk, vagy más véleményünk lett volna…
     Vegyék figyelembe azt is, hogy kivétel nélkül, valamennyi kérdés-válasz konkrét esetek minden részletének ismerete nélkül születik, válaszainkban az adott napon hatályos jogszabályok alapján mondunk véleményt, nem fizetett, egyedi, személyre szóló tanácsadásról van szó, hanem egyedi általános esetekre adott, mindenkire általánosítható válaszokról.

 40. Kedves Könyvelő Iroda!
  59-éves vagyok átmeneti járadékban részesülök 43% jogosult vagyok-e utazási utalványra?
  A férjem utazási utalványát használhatom-e?
  Köszönettel.Vassné

 41. Tisztelt Könyvelőiroda,

  Azért tettel fel Önöknek a kérdésemet mert sajnos nem tudom egyértelműen értelmezni a szöveget, természetesen ez az én hiányosságom.
  Tehát annyi lenne a kérésem, hogy igen vagy nem?

  Tisztelettel: László52

  1. Kedves László52!

   “…a 2011.december 31-ig betöltötték az 57. életévüket és korhatár előtti öregségi nyugdíjasok (azaz, mai nevükön: korhatár előtti ellátásban részesülők), …. újra visszakapják az utazási kedvezményeiket, ?Ellátottak utazási utalványa? néven.”

   Ennyit kellett volna elolvasnia. 🙁

   Mi honnan a bánatos kék égből tudnánk, ha már nem írta meg, hogy ön hány éves? A válaszunk: lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Örülünk neki, ha helyettünk megmondják, hogy csak igennel, vagy nemmel válaszolhatunk, de adatot nem adunk hozzá. 😉

 42. Tisztelt Könyvelőiroda,

  Az idén júliusban megyek korhatár előtti ellátásra 44 év bedolgozott idővel és 2011-es jognyilatkozattal. Jár e ez esetben az utazási utalvány?

  Üdvözlettel:László52

 43. Tisztelt Könyvelő iroda!
  Berta Éva vagyok, és most ez év augusztus 08-án töltöm az 50.évemet.
  az lenne a kérdésem,hogy én 2010 08.01-től lettem leszázalékolva,60%-ot kaptam.
  két évre,az-az 2012 juliusig,mint az értetödik ez évben igy is úgy is esedékes lett volna a felülvizsgálatom. gondolom engemet kb; ez időben fognak behívni vizsgálatra úgye? nagyon sok rosszat olvastam,és hallottam a felülvizsgálat eredményeit illetően…..már előre félek, mert ha kiraknak dolgozni, nem tudom mit tudok majd tenni, hiszen az egészséges emberek sem tudnak elhelyezkedni, akkor a beteg ember hogyan fog tudni dolgozni majd?biztosan nem azért lettem rokkant nyugdijas mert egészséges vagyok…. már igy is a hajléktalanok átmeneti szállójára kellett mennem lakni,mert nem birok albérletet fenn tartani.és itt is fizetni kell.a mostani pénzem felét elviszi igy is… a másik fele pedig csekkekre és egyébb dologra megy el. a megélhetésre visszont már nem marad semmi. csak ennyit az okos kormány rendeletről…..szégyelni való, hogy a saját kis országunkban úgy kell élnünk mint a koldusok!!!!!

  1. Kedves BERTA ÉVA!

   2011. évben, vagy korábban végzett felülvizsgálatok eredményétől függetlenül nyilatkoznia kellett az új felülvizsgálatról. Ennek elmaradása esetén 2012. május 1-jétől megszüntetésre kerül az ellátás.

   Mivel lényegi adatot keveset ismerünk, ön tudja, hogy milyen dokumentumai vannak, mit nyilatkozott, ezért csak annyiban tudunk bővebb információval szolgálni, hogy javasoljuk önnek a rehabilitációs ellátásról, rokkantsági ellátásról szóló összefoglaló írásunk elolvasását – csak a megadott hivatkozásra kell kattintania a felleléséről.

   A hozzászólás többi részéhez nem tudunk érdemlegeset hozzátenni; sajnáljuk ezeket a helyzeteket… 🙁

 44. Tisztelt Könyvelőiroda!
  54-es születésű tanár vagyok, a kérdésem az lenne, hogy van-e valami lehetőségem arra, hogy 63 és fél éves korom előtt nyugdíjba mehessek.

  Köszönöm

  1. Kedves Ágnes!

   Nevéből azt a bátor következtetést vontuk le, hogy ön tanárnő, és így a hölgyekre vonatkozó szabályozás vonatkozik önre: az 1954-ben született hölgyek és urak öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap, ami azt jelenti, hogy ön 2017-2018-ban éri el az öregségi nyugdíj korhatárt.

   Az is lehetséges azonban, hogy idén igénybe veheti a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját, ha 1972. óta folyamatos munkaviszonyban van/volt (a jogosultsági időnek kell 40 évnek lennie, nem a szolgálati időnek!!).

   Korhatár előtti ellátásról szóló írásunkat elolvasva megtudhatja, hogy amennyiben szerzett korábban korkedvezményre jogosító éveket, úgy idén lehetősége lesz korhatár előtti ellátásra – egyéb lehetőség – egészségügyi okokon túl – jogszerűen nem létezik az ön számára.

 45. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952-es születésű nő vagyok, 2011. augusztusban töltöttem be az 59. évemet. 2000-ig 30 év szolgálati időt szereztem, majd 11 évig rokkantsági nyugdíjas voltam, jelenleg rokkantsági ellátást kapok. ( A szolgálati idő kiszámításánál a rokkantsági nyugdíj idejét is figyelembe lehetett venni 2011-ben, így 41 évem volt) Szerettem volna előrehozott öregségi nyugdíjba menni, (melynek az összege számomra kedvezőbb lenne és talán biztonságosabb is), de lemondani a rokkantsági nyugdíjról nem lehetett. 2012-től viszont a rokkantsági ellátás kérésre megszüntethető. Kérhetem a korhatár előtti ellátást, ha megszüntetem a rokkantsági ellátást?

  Előre is köszönöm a válaszukat!

  1. Kedves Kati52!

   Nem mernénk ebben a kérdésben megnyugtató módon nyilatkozni. Javasoljuk, hogy kérdezze meg az ONYF-et emailben. A választ – ami a nagyközönségre tartozik – szívesen közzétesszük, ha megosztja velünk; hátha másoknak is segíthetünk.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!

    Április 30-án kérdeztem, hogy kérhetem-e a korhatár előtti ellátást a rokkantsági ellátás helyett, ha 52-es születésű vagyok,2011-ben töltöttem be az 59. évemet és a rokkantsági ellátással együtt (30+11) 41 év szolgálati időm van.
    Sajnos válaszukra elbátortalanodtam és csak októberben kezdtem intézni az ügyet. Nemrég kaptam meg a korhatár előtti ellátásról a határozatot, közel 20 %-kal lett több a nyugdíjam, 6 hónappal visszamenőleg állapították meg, és már át is utalták a különbözetet. Előzetesen kiszámolják, hogy mennyi lenne a nyugdíj az éves átlagkeresetek valorizációs szorzókkal való átszorzása után, és csak ha több,(nem mindenkinél van így) akkor kell lemondani a rokkantsági ellátásról, és intézik tovább az ügyet.

    Remélem, hogy tudtam másoknak is segíteni.

    1. Kedves Kati52!

     Mindenekelőtt, nagy örömünkre szolgál, hogy a kérdésére kedvező megoldás született, és anyagilag is kedvezőbben járt.

     Annak is őszintén örülünk, hogy így, fél év elmúltával is volt olyan kedves, és visszatért hozzánk, és megosztotta Olvasóinkkal a tapasztalatát, az eredményt – hátha tudott másoknak is segíteni.
     Szerintünk, igenis lesz egy-két olyan ember, aki az ön sorait olvasva elgondolkodik, és talán nekifut újból a történetének. Köszönjük szépen!

     A kérdése – emlékeztetőül másoknak is:

     1952-es születésű nő vagyok, 2011. augusztusban töltöttem be az 59. évemet. 2000-ig 30 év szolgálati időt szereztem, majd 11 évig rokkantsági nyugdíjas voltam, jelenleg rokkantsági ellátást kapok. ( A szolgálati idő kiszámításánál a rokkantsági nyugdíj idejét is figyelembe lehetett venni 2011-ben, így 41 évem volt) Szerettem volna előrehozott öregségi nyugdíjba menni, (melynek az összege számomra kedvezőbb lenne és talán biztonságosabb is), de lemondani a rokkantsági nyugdíjról nem lehetett. 2012-től viszont a rokkantsági ellátás kérésre megszüntethető. Kérhetem a korhatár előtti ellátást, ha megszüntetem a rokkantsági ellátást?

     És, nehogy az maradjon meg az olvasóinkban, hogy valami rossz, félrevezető választ adtunk önnek, ami miatt hátrány érte, idézzük a mi – akkori – válaszunkat:
     Kedves Kati52!

     Nem mernénk ebben a kérdésben megnyugtató módon nyilatkozni. Javasoljuk, hogy kérdezze meg az ONYF-et emailben. A választ ? ami a nagyközönségre tartozik ? szívesen közzétesszük, ha megosztja velünk; hátha másoknak is segíthetünk.

     Most már tudni fogjuk, hogy ilyen, speciális, esetben mi lehet a megnyugtató megoldás. 😉

     Kívánunk önnek, további, egészségben és boldogságban telő, megújult nyugdíjas éveket!

     Előre is köszönöm a válaszukat!

 46. Tisztelt Könyvelőiroda. 2012.04,23-án, Voltam,kz2016uj Felülvizsgálaton.Mikorra várhatom a Határozatot.Érdeklődöm mert 2012.03.01. től. nem kapok semmiféle ellátást. Pedig 2011.12.20. 1 fokon 57%-ot kaptam 3évig Rehabilitálható. Igaz e hogy 60 nap után küldnek pénzt ,vagy egy kis előleget. Tisztelettel János!

 47. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Köszönöm a gyors segítőkész válaszukat.

 48. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Köszönöm válaszukat. Jól értelmezem azt, a munkáltató ez esetben a munkaviszonyát, a munkáltatói rendes felmondással szünteti meg,mivel rokkantsági ellátott lesz.Így jár neki a végkielégítés?
  Tisztelettel Köszönöm

  1. Kedves edit59!

   Sajnos, nem jól értelmezi; nem a munkaadó mond fel, hanem a férje szünteti meg a biztosítással járó jogviszonyt (ami feltétele az ellátás igénybevételének). Tehát, így nem jár neki a végkielégítés.
   Javasoljuk inkább a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetését.

 49. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Férjemnek szívműtétje volt, táppénzen van, a NRSZH Bizottság december 5-én III foku rokkant csoportba sorolta. E határozatot a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság levelével január 4-én kapta meg, így nem tudta a táppénzt és munkaviszonyát
  megszüntetni decemberben mert azt írták hogy januárban már nem állapítható meg rokkant nyugdíj. Ha kéri még egyszer bizottság elé kell menni. Márciusban ismét megállapították, rokkantságát C2 csoportba sorolták.Májustól kéri a rokkantsági ellátást, ami a törvények szerint nem annyi, mint amennyi a rokkant nyugdíj lett volna. /43 év 6 hónap munkaviszony/
  Kérdésem az, a munkaviszony megszüntetésénél a táppénzes időszakra jár-e a szabadság, jár-e végkielégítés? Válaszukat tisztelttel köszönöm.

  1. Kedves edit59!

   A táppénzes időszak is munkaviszonynak számít, és jár a szabadság, amelyet vagy ki kell adni, vagy – ha nincs a kiadásra mód – pénzben ki kell fizetni.

   A végkielégítés mértéke
   – legalább három év esetén: egyhavi,
   – legalább öt év esetén: kéthavi,
   – legalább tíz év esetén: háromhavi,
   – legalább tizenöt év esetén: négyhavi,
   – legalább húsz év esetén: öthavi,
   – legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege.

   Ha a dolgozó munkaviszonya munkáltatói rendes felmondással, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg, és munkaviszonyban töltött ideje legalább 3 év, a dolgozónak végkielégítés jár.

   Ha a dolgozó munkaviszonya az öregségi nyugdíjjogosultságát megelőző 5 éven belül szűnik meg, a végkielégítés összege további 3 havi átlagkereset összegével növekszik.

   Nem jár végkielégítés, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül a dolgozó.

 50. Tisztelt Könyvelőiroda!

  1952 október 15-én születtem, 1998-ban 15 év hajózás után a Nyugdíjintézet igazolt 3 év korkedvezményt. Van-e lehetőség valamilyen módon igénybe venni, és ha igen, milyen feltételekkel.

  üdvözlettel

  1. Kedves seamandarin!

   Kérjük, olvassa el azt az írásunkat, amelyet a jelenlegi cikkünkben is említünk. Ott szó van róla.

   Azért az is sokat számít, ha tudjuk, hogy ön hölgy, avagy férfi, és mennyi az elismert szolgálati ideje… 😉

   1. 38 év szolgálati időm lesz meg júliusban, férfiként.

    1. Kedves seamandarin!

     15 nappal ezelőtt, ki tudja hanyadszor, részletesen bemutattuk egy válaszunkban az 1952-ben született férfiak lehetőségét. A hivatkozást követve olvashatja.

     A jobb hírünk az, hogy az említett válaszunkban taglaltak végkövetkeztetése az ön esetében – a korkedvezményre jogosító 3 év miatt – éppen ellenkező. 😉

"Vissza a tetejére" gomb