Társadalombiztosítás

Korhatár előtti ellátás 2012.

Korhatár előtti ellátás 2012.2011. december 08-án megjelent a Magyar Közlöny 148. száma a 2011. évi CLXVII. törvénnyel, amely a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. november 28-i Országgyűlésen elfogadottakat hirdeti ki.

Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő nappal nem állapítható meg.

A 2012. január 1-ét megelőző kezdő naptól megállapításra kerülő korhatár előtti nyugdíjak megállapítására a korhatár előtti öregségi nyugdíj kezdő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.

Egyszerűen és magyarul: 2012. január 1-től kezdődően, egyetlen éles vágással megszűnik mindenfajta nyugdíjkorhatár elérése előtti öregségi nyugdíj:

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

ca) előrehozott öregségi nyugdíj,
cb) csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
cc) korkedvezményes nyugdíj,
cd) bányásznyugdíj,
ce) korengedményes nyugdíj,
cf) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
ch) az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
ci) az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
cj) szolgálati nyugdíj;

 

 A legfontosabb információ: a korhatár előtti ellátás bevezetése nem azt jelenti, hogy az előzőekben megállapított nyugdíjának pénzösszegét ezentúl nem fogja megkapni.

Magyarul annyit jelent, hogy

– az állam egy másik zsebéből fizeti az ellátást,

nem illetik meg a nyugdíjasokat megillető jogok (néhány kivételtől eltekintve), továbbá

ez az ellátási forma – bizonyos esetekben megvonható, vagy éppen le is lehet mondani róla.

Nyugdíjba vonulni és nyugellátást kapni az államtól az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor lehetséges 2012. január 01-től!

A nők 40 éves, kedvezményes nyugdíjára vonatkozó szabályozás továbbra is hatályban marad, és számukra (a kivételek egyikeként) 2012. január 01-jét követően is öregségi nyugdíj kerül folyósításra.

Az 1949-ben, vagy azt megelőzően született korhatár előtti megállapított nyugdíjak összegét 2012. január 01-től ugyancsak öregségi nyugdíjként folyósítják.

Az 1954-ben, vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentés nélküli, teljes összegét 2012. január 01-től öregségi nyugdíjként folyósítják tovább.

A felsorolt esetekben is (tehát, a továbbfolyósításnál) az öregségi nyugdíj szüneteltetésének szabályait figyelembe kell venni.

Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki

– 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges

a.) életkort betöltötte, és

b.) szolgálati időt megszerezte

az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,

– a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig szerzett a 2012. január 1-jét megelőző szabályok szerint korkedvezményre jogosultságot,

– 2011. december 31-ig bányásznyugdíjra jogosultságot szerzett a 2012. január 1-jét megelőző hatályos szabályok szerint,

– 2011. december 31-ig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett a 2012. január 1-jét megelőző hatályos szabályok szerint,

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülők esetében érvényes a keresőtevékenységre vonatkozó korlátozás!

Amennyiben a korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2008. január 1-jét megelőző kezdőnappal állapították meg, akkor a korlátozás 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmek esetén lép életbe.

A korhatár előtti ellátás folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési ellátásban részesül.

A korhatár előtti ellátást a szüneteltetésen túl meg is lehet szüntetni (nem úgy, mint korábban a nyugdíjat), akár kérelemre is, de a nyugdíjmegállapító szerv határozatával is.

Amennyiben egy korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban lévő személyt feketemunkán érnek (“… személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor…”)

– a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól az ellátást megszüntetik, és

az ellátás egy évi összegét kell fizetnie (ha kevesebb, mint egy éve kapja az ellátást, akkor a teljes összeget), valamint

“Akinek a korhatár előtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszűnik,annak korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság ismételten nem állapítható meg.”

Amire még nyomatékkal felhívjuk a figyelmet: a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nem minősül nyugdíjasnak!

Aki a nyugdíja mellett eddig vállalkozóként (beleértve az EVA hatálya alá tartozókat is) tevékenykedett, az számoljon azzal, hogy 2012. január 1-től kezdődően teljes mértékű járulékfizetésre lesz kötelezett !

 

 

 

 

 


Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. köszönöm a válaszukat ami érthetö szivélyes volt

 2. 2012 törvény szerint nevelöszűlő jogviszonynak számit e ha igen beszámit e 1095 napba

  1. Kedves kacsoh!

   Melyik nevelőszülőre gondol?

   nevelőszülő: az a személy, aki nevelőszülői jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet;

   hivatásos nevelőszülő: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet;

   Az 1095 nap tekintetében – azt gondoljuk, hogy ön a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra gondolhatott, (az ellátásra) jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság kz2016uj minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki
   – a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított volt,
   – keresőtevékenységet nem végez és
   – rendszeres pénzellátásban nem részesül.

   Az 1095 nap biztosítási időbe be kell számítani
   – a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,
   – a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét.

   A nevelőszülői státusz nem jelent munkaviszonyt (nem minősül biztosítottnak), a hivatásos nevelőszülők alkalmazotti jogviszonyban állnak (biztosítási jogviszonynak minősül).

 3. Tisztelt Iroda!
  Nővéremnek szeretnék segíteni. 1953 októberben született. 20 év szolgálati ideje van. Özvegyi nyugdíjat kapott, ami most járt le. Elhalt férje ingatlanában lakik, haszonélvezettel.Minden a két felnőtt gyermeké lett. Semmi saját tulajdona nincs 35 év házasság után. Munkát találni az Ő korában itt lehetetlen. Most bejelentkezett a Munkaügyi Kp ban. Semmi jövedelemre nincs kilátása. Mit tehet? Tisztelettel megköszönve várom válaszukat.

  1. Kedves Pandurné Judit!

   Sajnos, semmivel sincs jobb ötletünk, mint amit már megtettek; Munkaügyi Központ mellett még az önkormányzatot tudjuk javasolni.

 4. Tisztelt Könyvelőiroda!
  Izgatottan várom válaszukat! Talán nagyon buta kérdést tettem fel? Kérem válaszoljanak.
  Tisztelettel: Kovacsics Vilmosné

  1. Kedves Kovacsics Vilmosné!

   Tulajdonképpen annyi információt adott, és annyi minden meg van keveredve, hogy nem is tudjuk, melyik feléről kezdjük boncolgatni. 2 napja, mióta feladta a rejtvényt, csak tologatjuk, nem nagyon akaródzik összeállni a válasz.
   Mi a versenyszférában dolgozunk, és nincs olyan, hogy jubileumi jutalom, mint ahogyan sok minden más sincs, ami önöknek van. A változások áttekintése hosszabb időt feltételez, és még az adójogszabályok változására történő felkészülés is rengeteg energiánkat viszi el, nem beszélve az őszi megbetegedésekről… 🙁
   Ha még van egy kis türelme, akkor várakozzon, ha pedig van olyan hely, ahol ingyen, kedvesen, 48-72 órán belül választ adnak önnek, akkor árulja el nekünk is a megoldást… 😉

   Köszönjük szépen megértését!

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!
    Köszönöm, hogy válaszoltak. Várakozom, mert bízom Önökben. Tavasszal is nagyon jó választ adtak, csak azóta megint olyan gubancos lett minden. Előre is köszönöm válaszukat.
    Tisztelettel: Kovacsics Vilmosné

 5. Tisztelt Könyvelőiroda!
  2012.márc.25.-én az akkor feltett kérdésemre kaptam választ Önöktől.Akkor még a korhatár előtti ellátásra és a 40 éves jubileumi jutalomra vonatkozott a kérdésem.1951. febr. 05.-én születtem. Nappalin végeztem (4 év) a Gyp. Főiskolán 1973-ban. 1973. aug.16.-tól van közalkalmazotti munkaviszonyom folyamatosan. Most megint dilemma előtt állok. Januárban az intézményünk vezetése megváltozik az államosítással. Öregségi nyugdíjra 2013. febr. 05-el lennék jogosult. A 40 éves jubileumi jutalomra 2013. aug.16.-án. Ekkor lesz meg a 40 éves jogosultsági időm.A 2012. júl.-tól esedékes törvényi változások miatt, csak abban az esetben járna a jub. jutalom ha még augusztusban is dolgoznék? Megtehetem, hogy csak ekkor szüntetem meg a közalkalmazotti jogviszonyomat? Végülis ez lenne a kérdésem. A jelenlegi intézményemnél csak közös megegyezéssel lehet megszüntetni a jogviszonyt. Felmondási idő nincs. A közszolgálati jogviszony kifejezés azonos tartlmú a közalkalmazotti jogviszonnyal, utóbbiba a nappalis éveket is beszámították? Tisztelettel:Kovacsics Vilmosné

 6. Tisztelt Iroda!
  Kérem, segítsenek a válasz megadásával:
  Férfi, 1951.nov.30-án született, 40 év munkaviszony. 2012.dec.1-étől, vagyis betöltött 61. éves kortól kaphat-e korhatár előtti ellátást, vagy milyen (bármilyen) formájú nyugellátást, vagy hasonló bármit a TB-től?

  1. Kedves Horváth Éva!

   Amennyiben az illető férfi az elmúlt év december 31-ig írásban megállapodott a munkaadóval a munkaviszony megszüntetéséről 2012.12.31-ig, akkor korhatár előtti ellátásra jogosult, egyébként 62 éves korában vonulhat öregségi nyugdíjba (hacsak nincsenek korkedvezményre jogosító igazolt évei).

   Javasoljuk honlapunk ezen írásának elolvasását is: https://www.konyvelozona.hu/2011/12/korhatar-elotti-ellatas-2012-valaszok-az-onyf-tol/

   1. Nagyon szépen köszönöm, sokat segített!!

 7. 1953-ban született nő romániai és magyar szolgálati idővel melyik nyomtatványt töltse ki a korhatár előtti ellátás igényléséhez

  1. Kedves Balogh Gábor!

   A korhatár előtti ellátás igényléséhez a K03 jelű, Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján elnevezésű nyomtatvány szolgál.

   1. Hálásan köszönöm a választ!
    A K3 jelű nyomtatványon közöltek alapján kérdés, hogy a romániai és a magyar szolgálati időket össze lehet e számítani.

    1. Kedves Balogh Gábor!

     Jellemzően számvitellel, adózással, bérszámfejtéssel foglalkozunk, valamint ezekhez viszonylag szorosabban kapcsolódó kérdésekkel. A K3-as nyomtatvány beltartalmának részleteit nem ismerjük, ahhoz ott van a kitöltési útmutató segítségül.
     Ne haragudjon, nem tudunk a kitöltésben segíteni. 🙁

 8. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesanyám 1953 12.20-án született a 37 év szolgálati ideje megvan, most jelenleg szociális segélyen van. Szeretném megtudni hogy jogosult-e a korkedvezményes csökkentett nyugdíjra.
  Köszönettel: Judit

  1. Kedves Kovács Judit!

   A korkedvezményes csökkentett nyugdíj intézménye 2011.12.31-vel megszűnt. 🙁

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult
   ?
   – az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett

   Tehát, 2012. december 21-től korhatár előtti ellátásra szerezhet jogot.
   Kérjék le elektronikusan az ONYF oldalán keresztül a szolgálati idő elismerését, amennyiben a 37 év megvan, akkor nyújtsák be a kérelmet, ugyanazon az oldalon keresztül (vagy a lakóhely szerint illetékes nyugdíjigazgatóságnál).

 9. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Segítséget kérek! Korhatár előtti ellátásban részesülök, a napokban voltam 59 éves.
  Férjen 63 éves rendes nyugdíjas. Az ő részére szeretnénk kikérni őstermelő adóazonosítót.
  Kérdésem, hogy én az ő őstermelői engedélyével heti 4 órát “piacozhatok-e” saját termelésű áruval, vagy szükséges valami engedély, ha igen akkor milyen és honnan kell beszerezni. Nem szeretném elveszíteni azt a kis járandóságomat. Kettőnk jövedelmi alig éri el a hatjegyű számot.
  Köszönöm üdvözlettel.

 10. 1956-os születésű vagyok.1971-1974-ig jártam kereskedelmi iskolába.
  1974,május o1-töl dolgozok folyamatosan.198o-tól,32 éve önálló vállalkozóként.A 4o éves szolgálati időm 2o14 május o1. Azt szeretném megtudni,hogy a hátralévő idő kiváltható-e olyan módon, hogy egy összegben befizetem az ezen időszakra jutó nyugdíj biztosítási járulékot?

  1. Kedves Marika!

   Mi azt feltételezzük, hogy ön a nők negyven éves nyugdíjba vonulási lehetőségére gondolhatott, amikor a 41 év szolgálati időre gondolt. Amennyiben igen, akkor nem 40 év szolgálati időnek kell lennie, hanem 40 év jogosító időnek.
   A hiányzó idő nem váltható meg ezen a módon, ebben az esetben.

 11. Tisztelt K. Iroda!
  2012.10.05-én töltöm be az 59 évet.A40 év szolgálati időm is meg van.Mivel nem a jogosultsági idő,szerettem volna korengedményes nyugdíjba vonulni ill.korengedményes ellátást igénybe venni.A nyugdíjfolyósító igazgatóságnál érdeklődésemre elutasító választ igen,de magyarázatot nem kaptam.Csak gondolom,hogy az ok az lehet,hogy nem kötöttem 2011.dec.31-ig megállapodást a munkáltatómmal,vagy más ok is van?Válaszukat előre is köszönöm. Erzsébet

  1. Kedves Banyári Vilmos!
   Kedves Erzsébet!

   Az első feladat megoldásaként mi azt mondjuk, hogy a kérdező valójában Erzsébet és nem Vilmos. Azért gondoljuk, mert csak a nők esetében beszélhetünk a jogosultsági idő fogalmáról… 🙂

   A születési dátumaként mi, a megadott adatból 1953-ra tippeltünk. 🙂 🙂

   Amennyiben azt az írást figyelmesen elolvassa, amelyhez kérdését írta, akkor egyszerűen meg is leljük a megoldást:

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki…
   … az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett

   Ön jelenleg még nem töltötte be az 59. életévét, ezért korhatár előtti ellátásra nem jogosult. Október 6-tól, véleményünk szerint – már jogosulttá válik.

   Az a munkáltatóval történő megállapodás inkább a férfiak esetében lehet érdekes, bizonyos időpontban: a korhatár előtti ellátásokról szóló, általunk megkért, ONYF állásfoglalást honlapunkon olvashatja, amennyiben a megadott hivatkozásra kattint.

   1. Tisztelt Iroda!
    Köszönöm a választ.(a B.V csak a email fiók tulajdonosa)A jogosultsági idő kérdése csak azért került elő mert egy augusztusban 60 évet betöltött férfi ismerősömnek ezt a válasz adták.Tehát ő nem mehet,mert tavaly nem kötött megállapodást a munkáltatóval.Erzsébet

    1. Kedves Erzsébet!

     Nehogy teljesen összekeveredjen minden, mindennel:
     – a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetősége születési évszámtól függetlenül lehetséges, kizárólag a 40 év jogosító idő (ami nem egyenlő a szolgálati idővel) a feltétel
     – az 1952-ben született férfiak, bizonyos esetben (erről bővebben a korhatár előtti ellátásról szóló írásunkban olvasható – 2012-ben még jogosultak a korhatár előtti ellátás (lánykori nevén: előrehozott öregségi nyugdíj) igénybevételére
     – az 1953-ban született férfiaknak nincs lehetőségük a korhatár előtti ellátást igénybe venni az új szabályozás értelmében.

     1. Tisztelt Iroda!
      Csak,hogy mások ne értsék félre,nekifutok még egyszer:)
      Én,ahogy önök is jól gondolták 1953-as születésű nő vagyok.Két év szakiskola miatt nincs meg a 40 év jogosultsági viszony, de a szolgálati idő mivel oda beleszámít meg lesz,tehát a járandóságom sem csökkentett.Az önök válaszát olvasva majd okt. 6 után (betöltött 59 év)újra megjelenek az ONYF-nél 🙂
      A férfi ismerősömnél aki 1952.születésű és augusztusban töltötte a 60 évet a kérelmét elutasító válaszban az indok az volt,hogy tavaly kellett volna a munkáltatóval megállapodást kötni akkor idén 2012 dec.31-ig elmehetett volna.A szolgálati éve is megvan.Talán most érthetőbb 🙂 Tisztelettel Erzsébet.

 12. tisztelt könyvelőiroda!1953-ban dec-14 én és ahozz hogy eltudjak menni a37-éves ellátásra hiányzik 140- napom és és aszt szeretném tudni hogy van e lehetőség 2013-ban előre is köszönöm

  1. Kedves kelemen lajosné bibi!

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult

   – az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,…

   Tehát, az ön esetében ez év december 31-ig kell megszerezni a 37 évet. 2013-ban már nem lesz erre lehetőség.

 13. Azt szeretném megkérdezni1954 02 hónapban született férfi 43-év munkaviszonnyal 2012-évben kérhet -e előrehozott nyugdíjat vagy esetleg milyen nyugdíjat.Van-e valamilyen lehetőség?Köszönettel Fazekasné

  1. Kedves Fazekas Jánosné!

   Kérjük, legalább azt az írást olvassa el, amelyiknél a kérdést feltette; 2012.01.01-től megszűnt ez az ellátási forma. Korhatár előtti ellátásra nem jogosult, a feltételek hiánya miatt.

   Az 1954-ben született hölgyek és urak öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap.

   1. El olvastam sok mindent , de nem egyértelmű számomra, és ezért kérdeztem, de ön úgy válaszolt , mintha nekem tudnom kellene a jogszabályokat . Ha értenék hozzá nem kérdeztem volna.Fazekasné

    1. Kedves Fazekas Jánosné!

     A mi önkéntes és ingyenes segítségünk éppen arra vonatkozik, hogy akinek nem a dolga a jogszabályok silabizálása, az is megértse tartalmukat, illetve az összefüggéseket. Ennek keretében a jogi bikkfa-nyelv helyett a magyar köznyelven mondjuk el, hogy mit is akarnak tőlünk, mi is a teendőnk.

     Nem személyre szóló, egyedi esetekre vonatkozó tanácsadást végzünk ezeken az oldalakon (merthogy azt irodánkban, vagy ügyfeleinknél, díjazás ellenében folytatjuk), hanem a – tapasztalataink és információink alapján – mindenkit érintő, érdeklő általános kérdéseket boncolgatjuk.

     Több mint fél éve változott a jogszabály, hogy nincs tovább előrehozott öregségi nyugdíj. Három nappal (!) a jogszabály hivatalos, Magyar Közlöny-beli megjelenését követően honlapunkon bátorkodtunk elmondani magyarul, hogy mi is ez az egész. Igaz, meghivatkoztuk az eredeti jogszabályi hivatkozást is, a még jobb érthetőség kedvéért, de mégiscsak magyarul írtuk le a lényeget.
     Az íráshoz jelen pillanatig 463 hozzászólás érkezett, aminek nagyjából fele a kérdés, a másik fele a válasz – ugyancsak magyarul.

     Amit ön kérdezett, arra tisztességgel válaszoltunk, hogy 1954-ben született férfinak nincs már előrehozott öregségi nyugdíjba vonulási lehetősége, de az új, korhatár előtti ellátásra sem jogosult. Kizárólag az öregségi nyugdíj korhatár betöltése után (63 év és 183 napos kor betöltését követően).

     Nem is értjük, hogy nekünk mit kellett volna még tennünk önért? Ha a honlapunkon elolvasta volna a nevezett írást – netalán-talán még a kérdés-válaszok között is olvasgatott volna – akkor most nem kérdezte volna meg azt, amit az írásunk is tartalmaz, meg azt, amit kb. 4-5 alkalommal, különböző szempontokból az 1954-ben született férfiakkal kapcsolatban írtunk ebben a témakörben a válaszok között.
     Tavaly decemberben, vagy idén január-február, na, talán még márciusban is elment volna ez a fajta érdeklődés, de 8 hónap múltán..??

     Ne is haragudjon meg érte, ha nem veszi a fáradságot a saját problémájával kapcsolatos segítő magyarázatok elolvasásához, akkor mi már tehetetlenek vagyunk. Elnézést! 🙁

 14. Tisztelt Könyvelö iroda.
  1959.02.06.án szüledtem Nök 40év kedvezményes nyugdíjba menetelröl szeretnék érdeklödni és hogy mikor mehetek nyugdíjba. A szolgálati idöm 39 év és 10 napom Szövönöi iskolám van az 2 év szövönö. Van kettö gyerekem az elsövel 1 évet a másodikkal pedig 2 év gyes
  1991 töl 1993 ig 2 év méltányossági gyes.
  1993 tól pedig Ápolási díjon vagyok a Súlyos fogyatékos fiammal a mai nap is még tart.
  Elöre is köszönöm a válaszukat
  Molnárné

  1. Kedves Molnár Andrásné!

   A nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről olyan összefoglalót olvashat honlapunkon, amely minden kérdésére választ ad. Kattintson a megadott hivatkozásra az elolvasásához.

   Ennél a nyugdíjfajtánál a korkedvezményes szolgálati idő nem vehető figyelembe csökkentő tényezőnek, mivel a nők ezen nyugdíjánál nincs életkori feltétel.

 15. Tisztelt Könyvelőiroda!

  2004.december 3o-án vonultam szolgálati nyugdíjba. Most olvastam, hogy aki 2007. december 31-én már nyugdíjas volt, annak csak 2012. július 1-től kell számolni a keretösszeget. Ez most pontosan hogy van július 1-től jár az egész éves keretösszeg a 93000 forint x 18, vagy az év első fele nem számít a második félévtől kell számolni a fél keretösszeget.

  Válaszukat előre is köszönöm Tisztelettel Kontra Béla

  1. Kedves Kontra Béla!

   A szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenységére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

   Ha az érintett személy a tárgyévben törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

   Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én nyugellátásban részesült, e rendelkezés alkalmazásánál a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.

   Magyarul: a (93ezer x 18) Ft keretösszeget a 2012.07.01-től szerzett jövedelemmel kell figyelembe venni. Nincs fél keretösszeg, meg féléves keretösszeg. Van éves keretösszeg, amelyet ezekkel a feltételekkel rendelkezők fél év alatt vagy kitöltik, vagy nem… 😉

   1. Köszönöm gyors válaszukat. Kontra Béla

 16. T. Könyvelőiroda
  Idén ősszel töltöm a 60. évemet.Év végéig 36 év 34 nap igazolt munkaviszonyom lesz(néhány évig nem voltam bejelentve)Hogy előnyugdíjba mehessek 37 év kellene.
  Kérdésem, hogy a gyermekek(2) után jár-e még a kedvezmény és én azt apaként igénybe vehetem-e??(a feleségem rokkant járadékos, ő nem tudja igénybe venni)
  Köszönöm

  1. Kedves Neduddki!

   2012. január 01-től nincs lehetősége “előnyugdíjba” vonulni. Ön 1952-ben született, így öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap. A gyermekkedvezmény már régen megszűnt.

   Részleteket egy korábbi válaszunkban olvashat.

 17. Tisztelt Könyvelőzóna!

  1981 és 2002 között 21 évig dolgoztam egy kórház központi laboratóriumában aszisztensként, ahol minden nap volt ügyeleti beosztás. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy például hétfőn reggel 8 órára mentem dolgozni, a munkaidő délután 16 óráig tartott. Ekkor kezdődött az ügyelet, mely másnap reggel 8 órakor fejeződött be. Kedden reggel ismét felvettem a munkaviszonyt, dolgoztam délután 16 óráig és szerdán reggel 8 órakor újra munkába álltam. Az asszisztensek létszámától fügően átlagosan havi 3-4 ügyelet esett rám. Mivel abban az időben még nem járt pihenő az ügyelet után, ilyenkor nostop 32 órát dolgoztam.

  Az lenne a kérdésem, hogy az ügyeletben eltöltött idő hivatalosan beleszámít-e a jogviszonyba, mivel az ügyeleti díj után is vontak nyugdíjjárulékot. Vagy esteleg külön kell-e kérvényezni? Most hallottama a hírt, hogy egy orvos pert nyert a nyugdíjbiztosítóval szemben, mert nem számolták el az ügyeletben eltöltött időt.

  Előre is köszönöm a válaszukat:

  Hartung Márta

  1. Kedves picur60!
   Kedves Hartung Márta!

   Leegyszerűsítve a dolgokat: egy naptári nap alatt egy naptári nap szolgálati időt lehet szerezni 8-16-24 órával is. A levont nyugdíjjáruléknak majd a nyugdíj számításánál lesz jelentősége.

   Az nagyon kevés, ha hall valamit az ember; mindig a konkrét ügy részleteit kell vizsgálni, arról nem beszélve, hogy az újságírók többnyire nem szakemberek, és gyakran összekeverik a szezont a fazonnal… 😉

 18. Tisztelt és kedves segítőtársaink!

  Írom ezt azért, mert az elmúlt években többször írtam Önöknek, s minden alkalommal segítettek eligazodni.
  Most is ez az ábra, információra lenne szükségem: jún.26-án beadtam az inézményvezetőnek a 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonulási szándékomat írásban. Esedékessége aug. 6. A közalkalmazotti jogviszonyommal betöltöm erre az időpontra a 35 évet. Ma azt a hírt kaptam, hogy változott a jogszabály, s nem leszek jogosult a jubileumi jutalomra.
  Nos nem mondhatom, hogy boldoggá tett az infó!
  Kérem tájékoztassanak lépett-e ilyen jellegű módosítás életbe július 1-től, s ha igen milyen módon érinthet engem.
  Köszönöm türelmüket!
  Üdvözlettel
  M.K.

  1. Kedves Nyugger!

   Erről az email címről – igaz, más néven – egy kérdése volt ez év januárjában, de ez nem zárja ki, hogy más “álneveken” több kérdést is feltett. 🙂 🙂
   Mindenesetre, örülünk, hogy nem okoztunk csalódást, és újra visszatért olvasóink közé. 😉

   A kérdésével kapcsolatban annyit, hogy ez év márciusában alaposan kiboncolgattuk a jubileumi jutalom témát, a választ a megadott hivatkozásra kattintva olvashatja.

   Egy megjegyzés: Nem a 40 éves munkaviszony, hanem 40 év jogosultsági idő szükséges a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához!! [Előző néven tett hozzászólása alapján feltételezzük, hogy ön hölgy.]

   1. Jó napot!

    Igen hölgy vagyok, negyven éves munkaviszonnyal, kiszámolva, hogy jogosult vagyok arra, hogy igénybe vegyem a 40 éves lehetőséget.
    Levélben bejelentettem a vezetőnek, hogy élni szeretnék a felmentéssel.
    Közös megegyezéssel kértem a munkaviszony megszüntetést – jun.26.án- aug.hattal. (Közalk. 35 év.)
    Azt tegnap tudtam meg, hogy állítólag változott a jogszabály a jubileumi jutalom ügyében július 1-től.
    Valóban változott a jogszabály és akadálya a kifizetésnek.
    Összeg betervezve a költségvetésbe….

    1. Kedves Nyugger!

     Nem tudunk önnek mást mondani, mint amit tegnap válaszoltunk önnek.

     Legalább azt a választ, főleg az abban megjelölt hivatkozás tartalmát szíveskedjen elolvasni, teljesen egyértelműen leírva minden. 🙁

     Mégegyszer hangsúlyozzuk, amit előző válaszunkban is kiemeltünk vastagon: Nem a 40 éves munkaviszony, hanem 40 év jogosultsági idő szükséges a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához!!

     …negyven éves munkaviszonnyal, kiszámolva, hogy jogosult vagyok arra, hogy igénybe vegyem a 40 éves lehetőséget…

     reméljük, hogy a jogosultságát a nyugdíjigazgatóság állapította meg, és nem a negyven év munkaviszony alapján jogosult a kedvezményre, hanem a 40 év jogosultsági idő alapján!

 19. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1953. januárban születtem, az alábbi törvény alkalmazásával szeretnék nyugdíjba menni (vagy korhatár előtti ellátást kapni) a 60. évem betöltésekor, amikor is 40,5 év szolgálati időm lesz (beszámítva a mostani “nyugdíj előtt állók minkanélküli ellátását” is): 2011. évi CLXVII. törvény 7. § f) pont.
  Esetemben a biztosítással járó jogviszony megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését megelőzően (2011. október) írásban közölték,
  a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van (január 18), és ezen a napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca) vagy cb)alpontja szerinti korhatár előtti nyugellátásra jogosult lettem volna.

  Kérdés: mikor kaphatom meg az ellátást?

  Köszönettel: István

   1. Köszönöm szépen a gyors választ, további jó munkát kívánok!
    István

 20. Tisztelt Cím!

  1955.07.15-én születtem, 5 év korkedvezménnyel 40 év szolgálati időt szereztem. Az a kérdésem, hogy 2011. évben jogosult lettem volna-e előtehezott csökkentett összegű korkedvezményes nyugdíjra? Amennyiben igen akkor ebben az évben kérhetem-e még az előrehozott ellátást,ha nem akkor elveszítem a korkedvezményre jogosító 5 évemet?

  Köszönettel: V. István

  1. Kedves Váradi István!

   2011.12.31-ig az 1955-ben született férfiak öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozott öregségi nyugdíjkorhatára 62. év (2017.) és minimálisan 37 év szolgálati idő. Az itt megadott időpontokból kellett levonni az 5 év korkedvezményt, azaz 2011-ben nem lett volna jogosult az előrehozott öregségi nyugdíjra (2017-5 = 2012).

   A 2011.12.31-ét követően korhatár előtti ellátásra jogosult az (többek között), aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig szerzett a 2012. január 1-jét megelőző szabályok szerint korkedvezményre jogosultságot.
   Magyarul: az idei évben korhatár előtti ellátásra szerezte (szerzi meg) a jogosultságot.

   1. Tisztelt Könyvelőiroda!
    Nagyon köszönöm a gyors válaszukat, én is így értettem a fent leírtak alapján, de sajnos az ONYF-től a tegnapi napon elutasító határozatot kaptam. Az indoklás, hogy 2011 évi Tny szerint nem értem el az előrehözott ellátáshoz a kort.
    A felebbezésen gondolkodok, nem tudom van-e értelme?
    Számomra az sem világos, hogy a korkedvezmény 2012. dec. 31. után igénybe vehető-e? Tehát az én esetemben 2014-ben csokkentés nélküli előrehozott ellátásra leszek jogosult, vagy csak 2019-ben az öregségi nyugdíjra.
    Nagyon köszönöm a szíves segítségüket, de magamtól már képtelen vagyok kiigazodni.

    Tisztelettel: V.I.

    1. Kedves Váradi István!

     Azt tulajdonképpen nem írta meg, hogy milyen kérelmet utasított el az ONYF, és annyira a határeseten mozog, hogy konkrét adatok ismerete nélkül bővebbet nem tudunk erről mondani. Mindent, amit válaszoltunk, újra átnéztük, és minden szava igaz – ugyanakkor előfordulhat, hogy valóban az ONYF-nek rendelkezésére álló adataiból nem is lehet más döntést hozni.

     Szerintünk, vagy keressen fel egy nyugdíj szakértőt és konzultáljanak, vagy fáradjon be a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj igazgatósághoz, és kérje meg őket, hogy lépésről-lépésre vezessék le érthetően önnek, hogy mi és miért történik.
     Mi a számvitelnek vagyunk elsősorban szakértői, és az apró, egyedi esetekben a rokon területeken már mi is bele tudunk gabalyodni a bürokráciába.

     1. Tisztelt Könyvelőiroda!
      A tanácsukat követve az ONYF-től kértem az előrehozott ellátási kérelmem elutasításának megértéséhez segítséget. A határozatban az indoklás így van leírva:Korhatár előtti ellátásra nem jogosult, mert dec.31-ig az előrehozott csökkentett összegűöregségi nyugdíj igénybevételéhez az 1997. éviLXXXI tny.2012.jan. 1.napját megelőző szabályai szerint szükséges életkort nem töltötte be.
      Szóban (telefonon) pedig arra hivatkoztak, hogy a 2011. évi CLXVII.tny 7.§ f. pontját nem teljesítettem, mivel leszázalékolt nyugdíjas voltam jan. 1-ig, amit ugyan egyoldalúan megszüntettek, mert már rehabilitációs ellátást kapok, amit én is felmondhatok. Ezenkívül azt még most sem értem, hogy a fent említett tny. c pontja szerint van jogosultságom, ettől függetlenül egyidejűleg az f pontot is kell teljesíteni?
      Tisztelettel kérem Önöket, amennyiben idejük engedi szíveskedjenek megírni erről az álláspontjukat! Én továbra is úgy érzem érdemes lenne felebbeznem.
      Köszönettel: V. István

 21. Tisztelt Cím!

  Szeretném megkérdezni, hogy a rokkantsági ellátásra 2012. július 1-jei hatállyal hozott “3 havi” jövedelemkorlát –

  “Akinek 2011. december 31. napjáig folyósított ellátását most január 1-jén átalakították rokkantsági ellátássá, június 30-ig korlátozás nélkül folytathatott kereső tevékenységet. Azonban 2012. július 1-jétől amennyiben az illető kereső tevékenységet folytat, és a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme három egymást követő hónapban havi átlagban meghaladja a minimálbér 150%-át, az ellátás megszűnik. Nem szünetel, végérvényesen megszűnik!”

  – a “szolgálati járandóságra” is vonatkozik-e??? Vagy ez esetben maradt a minimálbér 150%-át meghaladó éves korlátozás?
  Tisztelettel: Németh Zoltán

  1. Kedves Németh Zoltán!

   Megszüntetik (nem szüneteltetik) a rokkantsági ellátást, ha az ellátásban részesülő
   – kérte,
   – más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,
   – egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
   – keresőtevékenységet folytat és jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
   – foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,
   – az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy
   – a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

   A szolgálati járandóság folyósítása melletti keresőtevékenység esetén a szolgálati járandóságot szüneteltetni kell, ha a szolgálai járandóságban részesülő a legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát a tárgyévben eléri. Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a keretösszeget a tárgyév decemberében éri el, akkor a részére december hónapra folyósított szolgálati járandóságot vissza kell fizetnie.

 22. 1956 09.11. a születésem dátuma. amennyiben a jogszabályok nem változnak, szeretnék elmenni 40 év szolgálati idő után nyugdíjba. 1 gyermeket neveltem teljesen egyedül.Szeretném tudni,hogy ez jár evalamiféle kedvezménnyel. Jelenleg is óvónőként dolgozom.1975 09 01 amunkaviszonyom kezdete.Köszönettel Fábri Judit

  1. Kedves Fávri Judit!

   Az 1956-ban született nő öregségi nyugdíjkorhatára 64 év és 183 nap (2020-2021.).
   2012 ? 1975 = 37 év szolgálati ideje lesz júliusban, amiből nem tudjuk hány év az úgynevezett kereső tevékenység és hány év a gyereknevelés (Gyes). Még további három évet kell keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban lennie a 40 év jogosultsági időhöz, azaz kb. 2015. szeptemberében veheti igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét. [Itt jegyezzük meg, hogy nem szolgálati idő, hanem a jogosultsági idő ezen számítás alapja. Összefoglaló írásunkat a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásáról olvashatja honlapunkon, ha a megadott hivatkozásra kattint.]

 23. Tisztelt Cím!
  2005 novembere óta 28 év után szolgálati nyugdíjas, majd 2012.01.01-től “szolgálati járandóság”-os vagyok.
  Folyamatos közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozom (tanítok) néhány éve. Július 1-től érvényes rám a jövedelemkorlátozás.
  Azt hallottam, hogy ha folyamatos 6 hónap jogviszonnyal rendelkezem július 01-én, akkor azonnal életbe lép a korlátozás. (hat hónap alatt túlfutottam a jövedelemkorlátot.)
  Azaz, fel kell-e mondanom 07.01-előtt, hogy tovább dolgozhassak a bérminimum 150%-ig az év második felében?
  Köszönöm a türelmüket és a választ.

  1. Kedves KISS GYÖRGY!

   A 2012. július 1-től érvényes jövedelemkorlát esetén az adott határnapot követően megszerzett (kapott) jövedelmeket kell figyelembe venni.

 24. Tisztelt Könyvelőiroda!
  1953-ban születtem, közalkalmazott vagyok. 2012 novemberében betöltöm az 59. évet, akkorra meglesz a 40 év szolgálati időm. /jogosultsági időm 38 év/
  Felmentésre irányuló kérésemet 2011 decemberében közöltem a munkáltatómmal.
  Önök szerint jogosult vagyok az előrehozott jubileumi jutalomra? Kb. 38 évet dolgoztam közalkalmazottként. Azt tudom, hogyha meghalok mielőtt korhatár előtti ellátást kapnék, az örökösöm megkapná a jubileumi jutalmamat. Számomra nem világos, hogy milyen esetekben “viselkedik” nyugdíjként a korhatár előtti ellátás?
  Üdvözlettel: Demjén Gizella

  1. Kedves Demjén Gizella!

   Többször felmerült a jubileumi jutalom kérdése. Legutóbbi válaszunkat a jubileumi jutalomról a hivatkozásra kattintással olvashatja.

   Az ön által leírtak alapján nem jár a 40 éves jubileumi jutalom.

   A korhatár előtti ellátás hangsúlyozottan nem nyugdíj-ellátás! Nem teszi okosan, ha a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges 2 évet nem dolgozza le (ha módja van rá); az ugyanis öregségi nyugellátásként “viselkedik”, és a jubileumi jutalomra is megnyílik a jogosultsága.

 25. 1954aug.hónapban születtem.2012szeptemberben 44 éves munkaviszonyom lesz.10 évet autóbusz vezetőként dolgoztam,ami után 2 év korkedvezmény jár.Szeretném tudni mikor mehetek legkorábban nyugdíjba?Köszönettel!

  1. Kedves Dora László!

   Az 1954-ben született hölgyek és urak öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap, ami azt jelenti, hogy ön 2017-2018-ban éri el az öregségi nyugdíj korhatárt.

 26. Tisztelt Cím!

  53-as férfi vagyok. Már betöltöttem az 59. évem. Két hónap múlva megszűnik a munkahelyem. Cégem vállalná, hogy egyösszegben kifizeti a nyugdíjalapnak a 63. évemig esedékes nyugdíjamat. Van ennek realitása?

  Válaszát előre is köszönöm.

 27. Tisztelt Könyvelö Iroda. 55 éves vagyok, és arra szeretnék választ kapni, hogy 2 gyermeket neveltem fel, ez mennyi idöt jelent a nyugdijszámitásnál?

  1. Kedves Szabó Erika Ágnes!

   A gyermekkedvezmény már régebben megszűnt, ha arra gondolt volna. a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjbavonulásánál lehet jelentősége a jogosultsági időnél, hogy mennyi volt a gyerekekkel a gyerekneveléssel töltött idő, illetve a szolgálati idő számításánál.

 28. T. könyvelőiroda.Elolvastam a kérdéshez kapcsolódó írást,és úgy értelmeztem,hogy 11 nap miatt,minden kapu bezárult előttem.60-évesen, két gerincműtéttel, még dolgoznom kell 3-évet,csak azt nem tudom hogyan?

 29. T. Könyvelőiroda! 1953 jan. 11.-n születtem. 1970-óta dolgozok és még van 3 év szakmunkásképző isk. szolgálati időm. Azt szeretném kérdezni,hogy mitől van lehetőségem korhatár előtti ellátásra. Nem vagyok vállalkozó hanem alkalmazott fizikai dolgozó.

 30. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Már többször érdeklődtem Önöktől és mindig türelmesen válaszoltak nekem most is ezt kérném.Röviden 1953-as márciusi születésű nő vagyok. Vállalkozóként folyamatosan dolgozom mai napig, 2007 októberétől rokkantként de folyamatosan. 2009-től véglegesített leszázalékoltként, 1967-2008-ig 38 év 266 nap a szolgálati elismert évem. Igényelhetem e az öregségi nyugdíjat? Jár-e tovább az özvegyi nyugdíj is? // 1997. évi LXXXI. tv. 22/A. § (2) bekezdésében az utolsó mondat “A SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁS MELLETT FOLYTATOTT KERESŐ TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐKÉNT NEM VEHETŐ FIGYELEMBE.”// Igaz ez? Vonatkozik esetemre?
  Szolgálati időnek számít-e 2008-2012-ig rokkant nyugdíjasként vállalkozásban eltöltött idő? Köszönettel várom válaszukat.
  Üdvözlettel:
  Kiss Ilona

  1. Kedves Kiss Ilona!

   Az 1953-ban született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.)

   Korhatár előtti ellátás megállapítására 2011. december 31-ét követő naptól jogosult az, aki
   – 2011. december 31-ig az előrehozott, a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra a 2012. január 01-jét megelőző szabályok szerint a szükséges
   a.) életkort betöltötte, és
   b.) szolgálati időt megszerezte

   – az 1953-ban született nő, aki az 59. életévét betöltötte, és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett.

   1. Tisztelt Könyvelő Iroda!

    Köszönöm válaszukat, de valamit nagyon nem értek.Mint vállalkozó élni szerettem volna a lehetőséggel hogy öregségi nyugdíjas legyek, ne kelljen teljes tb-t fizetnem. Ugyanis mint írtam 2007- október óta rokkant nyugdíjasként viszem vállalkozásom. Elutasítás címén az indokok.
    1, 2007-2011 decemberéig nem számít szolgálati évnek a rokkant nyugdíjasként eltöltött idő,/ folyamatos vállalkozóként fizettem a járulékokat/

    Erre hivatkozva:
    // 1997. évi LXXXI. tv. 22/A. § (2) bekezdésében az utolsó mondat ?A SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁS MELLETT FOLYTATOTT KERESŐ TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐKÉNT NEM VEHETŐ FIGYELEMBE?

    2. Ha öregségi nyugdíjas lennék akkor az özvegyit felfüggesztik és csak 63. életévemet betöltve kapnám újra.

    Most akkor mi is az igazság hát nem könnyű okosan dönteni, vagy mégis lehetséges?

    Köszönettel:
    Kiss Ilona

    1. Kedves Kiss Ilona!

     Kérdésére mi leírtuk, hogy mikor lehet öregségi nyugdíjas: 63 éves korában, 2016-ban.

     Leírtuk utána azt, hogy melyik az a speciális eset az átmeneti szabályok alapján, hogy korhatár előtti ellátást vehessen igénybe. Rengeteg alkalommal leírtuk már: a korhatár előtti ellátás nem öregségi nyugdíj, nincs nyugdíjas státusza (ami a vállalkozóknál nem teljesen mindegy…).

     Amit leíírt (idézett), az valóban igaz 2011.12.31-ig; nem szolgálati időt szerezhetett, hanem az ellátás összegének emelését kérhette évenként.

     Tehát, mégegyszer: öregségi nyugdíjas legkorábban 2016-ban lehet.

 31. Tisztelt könyvelő iroda.
  Régebben érdeklődtem önöknél a korhatár előtti ellátásról. Válaszukból felbuzdulva beadtam a kérelmemet a nyugdíjfolyósitó igazgatósághoz. Mivel 2012 junius 6-án töltöm a 60.-ik évemet. A mai napon megkaptam a határozatot, melyben elutasították a kérelmemet.
  45-év 181 napot igazoltak vissza. Az elutasítás indoka. “Tekintettel arra, hogy igénylő a korhatár előtti ellátás igénybevételéhez szükséges életkort nem töltötte be, korhatár előtti ellátásra nem jogosult.” Én úgy tudtam ez a korhatár 60 év. Az ellátást ettől az időpontól kértem. Kérdésem. Esetleg ez a párnap ami hátra van az miatt nem kaptam meg? Nem jól tudom az időpontot? Érdemes megfellebbeznem? Köszönettel várom válaszukat.

  1. Kedves Pajerich Mihály!

   Megnéztük: a mi válaszunk teljesen korrekt és tényszerű volt, de ön egy nagyon fontos momentumot nem vett figyelembe belőle, nevezetesen azt, hogy ön vállalkozó, önmaga munkaviszonyát (lévén olyan nincs) nem tudta megszüntetni a törvény által előírt módon, ebből kifolyólag nem is jogosult – sajnos, és valóban – a korhatár előtti ellátás igénybevételére. 🙁

   Első alkalommal 2009-ben érdeklődött honlapunkon, amikor az előzőekre felhívtuk a figyelmét:

   Korengedményes nyugdíjra jogosult lenne, de csak akkor, ha munkavállaló lenne. Még az idei év december 31-ig köthető meg és nyújtható be a megállapodás (jogvesztő határidő), de csak munkaadó és munkavállaló állapodhat meg, vállalkozó nem.

   Második alkalommal 2012. januárjában érdeklődött, amikor válaszunkban egy korábbi (2012-es) írásunkat ajánlottuk figyelmébe, amelyben az ONYF-től állásfoglalást kértünk, és kaptunk nagyon gyorsan. Az írásban az ONYF is példát hozott fel, amely éppen a kritikus időszakban születetteknek adott útmutatást.

   A 2012. áprilisi, ismételt kérdésére adott, válaszunkban – kérésének megfelelően – a törvényi helyet megadtuk, és kértük hogy olvassa vissza a megelőző, az esetéről szóló válaszainkat.

   Mivel időközben a korhatár előtti ellátás intézményét ilyen módon megszüntették, önnek még – sajnos – a nyugdíjhoz kell dolgoznia (várakoznia): Öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2014. II. félév).

 32. Tisztelt Könyvelői Iroda ! Szeretném megtudni,hogy 1953-ban születtem a ledolgozott éveim száma 36 Három gyereket szültem Romániában .Románia nem számította be a gyereknevelést,sem az iskolai éveket,Összesen 36 évet hoztak ki az itt ledolgozott éveimmel együtt.Mikor mehetek el nyugdíjba mivel egészségem hanyatlóban van és munkanélküli lettem.Kérem szíves válaszukat.

 33. Tudnak-e valamit arról, hogy a visszamenőleges törvénykezéssel szinte megbénított beteg emberek helyzete ma milyen?
  Hol tart a felülvizsgálat, mely beteget/betegségeket minősítenek egészségessé?
  Mely esetekben alkalmazzák a “tollvonással elveszem” elvet?
  Miután a beteg emberek feje felett döntenek bizonyos kívülállók, vajon mikor várható, hogy a betegeket is megkérdezzék a körülményeik befolyásolhatóságáról?

 34. Jót nevettem válaszukon.
  A születési dátum 1963.
  Szerintem is 10 év.
  De azért igazságtalannak tartom, hogy aki nem volt gyesen, gyeden, gyerekkedvezmény nem jár neki.

 35. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Elnézést kérek türelmetlenségemért, ez gyakorlatlanságomból és figyelmetlenségemből fakad.

  Második levelemet, “mit rontottam el?” azért küldtem, mert tévedésből azt hittem,hogy első levelem talán nem is érkezett meg.

  Köszönöm szíves válaszukat, további munkájukhoz jó egészséget,türelmet és kitartást kívánok.

  Tisztelettel: Kovács Sándor

 36. Érdeklődés

  Tisztelt Cím!
  Érdeklődnék, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíj melletti kereset keretösszegébe mi tartozik?
  A kérdésem a bízási díj, illetve a tiszteletdíj,mivel, hogy ez nem járulékköteles jövedelem, ez beletartozik e az éves 1674000 ft-os keretösszegbe?
  Hol találok erre vonatkozón tv-t?
  Várom válaszát

 37. Szeretném tudni, hogy aki nem volt Gyeden- anyagi okokból- és három gyereket felnevelt, jelenleg 30 év elismert munkaviszonnyal rendelkezik, mikor mehet legkorábban nyugdíjba?

  1. Kedves Csogaka!

   Gondolatolvasó telepatikus részlegünk baromira dolgozik azon, hogy vajon mikori a születésének dátuma…. 🙂

   A jelek szerint 10 év múlva… 🙁

 38. T.Cím! Érdeklődöm,hogy korhatár előtti ellátáskor dolgozhatok-e?És mennyi ideig? Tisztelettel: Tasi Ferencné

  1. Kedves Tasi Ferencné!

   Igen, dolgozhat korhatár előtti ellátás mellet, ameddig csak egészséggel bírja. Csak a
   – keresetkorlát, a
   – visszafoglalkoztatási tilalom, és a
   – foglalkoztatás szabályait kell betartani.

 39. Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Szeretném megtudni a nyugdíjba vonulás feltételeit, mert ahány oldalt elolvasok, mindegyiken mást írnak.
  Kérdéseim a következők lennének?
  – Az aktuális jogszabályok alapján mi számít bele a szolgálati időbe (munkaviszony, iskola, GYES stb.)?
  – 1957-ben születtem és idén elérem a 40 év szolgálati időt (persze ha mindent beleszámolnak!), milyen lehetőségeim vannak? Gondolok itt arra, hogy előrehozott, kedvezményes vagy egyáltalán milyen nyugdíjlehetőségeim vannak?
  – Egyáltalán milyen nyugdíjellátások vannak? Mint már említettem, már zavaros az egész, mert ahány oldal, annyi féle verzió!!!
  – Ha idén vagy jövőre sikerülne valamilyen formában nyugdíjba mennem, teljes vagy csökkentett összegű nyugdíjat kapnék?

  Várom válaszukat!
  Tisztelettel: Szilágyi Bíró Antalné

  1. Kedves Szilágyi-Bíró Antalné!

   A mai napig is egyedülálló mélységben feldolgoztuk a hatálybalépés napján – 2011. újév első napján – honlapunkon a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségeit, valamint állásfoglalást kértünk és kaptunk az ONYF-től a még nyitottnak tűnő, nem teljesen egyértelmű kérdésekről. A kiegészítést, a választ ugyancsak közzétettük a honlapunkon. 256 illetve 292 hozzászólásban foglalkoztunk a magyarázatokkal, a nem egyértelmű kérdésekkel, jogszabályhely-értelmezésekkel.
   [Az anyag feldolgozása előtt, 4-5 részletező írásban végigkísértük a törvényalkotás alakulási folyamatát is – a megadott hivatkozásoknál, az írások végén lévő Kapcsolódó anyagok résznél szintén olvashatják az érdeklődők.]

   Mindazokra kérdésekre amelyeket ön feltett, a válaszokat egyértelműen megtalálja az adott hivatkozásainkat követve.

   Öregségi nyugdíjra 65 éves korban lesz jogosult, a szolgálati idő nem azonos a jogosultsági idővel!

   Az előrehozott, a csökkentett összegű előrehozott nyugdíjba vonulási lehetőség – általános esetekben – 2012.01.01-től megszűnt. A korhatár előtti ellátásokról is olvashat tőlünk alapos összefoglalót.

 40. Tisztelt Könyvelőiroda!

  Az előző felvetésem, illetve kérdésem nem talált válaszra.
  Vagy talán majd egyszer mégis?

  Üdvözlettel: Kovács Sándor

  1. Kedves Kovács Sándor!

   10:08-kor tette fel kérdését (amire a választ egy kis keresgélést követően ön is megtalálhatta volna honlapunkon), és 13:54-kor már “reklamálja is a választ… 😉

   Nem tudjuk, hogy melyik magyar hivatalhoz szokott, hol adnak választ ilyen rövid időn belül, de tőlünk ennyi telik.. 🙁

   Igaz, nekünk nem ez a dolgunk, mi csak ingyenesen, lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni; van amikor 10 percen belül, van amikor 1-2 napon belül, igaz, előfordul, hogy csak egy héten belül.
   Majd, ha bennünket is úgy megfizetnek, mint egy hasonló munkát végző állami tisztviselőt, meg kifizetik az adónkat, járulékunkat, jubileumi jutalmunkat, szabadságunkat, pótszabadságunkat, utazási kedvezményünket, cafetériánkat, és csak ez lesz a dolgunk, akkor megígérjük, hogy mi is azonnal – 30-90 napon belül – válaszolni fogunk mindenkinek. Éééés…, természetesen, azt is megígérjük, hogy válaszunkért akkor nem vállalunk felelősséget, hivatalos nyelvezeten adjuk meg, jó sok, nyakatekert jogszabályi helyet fogunk idézni. Persze, nem éjjel-nappal, szombat, vasár- és ünnepnap, hanem szigorúan reggel 8-tól 16-ig (és ebédszünetben, kávészünetben, értekezletidőben, körömfestési időben, továbbképzéskor nem). 🙂 🙂

"Vissza a tetejére" gomb