Adó | Járulék | IlletékÁltalános forgalmi adó

NAV közlemény: Véghatáridő az online pénztárgépek bevezetésére

Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgéppel kapcsolatos NGM rendeletek módosításáról szóló 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet [1] véghatáridőt határozott meg az online pénztárgépek bevezetésére.

I. Hagyományos pénztárgépek (ideértve az elektronikus naplóval nem rendelkező, valamint az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépeket is) ? a II. pontban foglalt kivétellel ? 2014. augusztus 31-ét követően nem üzemeltethetőek.

Előzőekre tekintettel, minden olyan pénztárgép használatra kötelezettnek, aki/amely még nem online pénztárgépet üzemeltet, intézkedést kell tennie az előírásoknak megfelelő online pénztárgép (beszerzése és) üzembe helyezése érdekében. 2014. augusztus 31-étől önmagában az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződés vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendelés megléte nem mentesíti az adóalanyt az online pénztárgép tényleges használata, valamint a használat hiányából adódó jogkövetkezmények alól.

Fontos! Ha az online pénztárgép üzembe helyezésre került, az üzemeltető köteles az üzlet eladóteréből a hagyományos pénztárgépet eltávolítani.

II.  A 2014. augusztus 31-ei véghatáridő alól két kivétel van:

1. 2015. január 1-jéig üzemeltetheti a hagyományos pénztárgépet a pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra.

2. 2014. december 31-ig ? átmenetileg ? jogosult üzemeltetni a hagyományos pénztárgépet az üzemeltető abban az esetben, ha

 • az üzembe helyezett online pénztárgép meghibásodik;
 • a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, melynek tényét a szerviz ? akár a 48/2013. (XI. 15. ) NGM rendelet 42. § (1) bekezdése szerinti bejelentéstől számított 8 napos határidő lehártát megelőzően ? rögzíti a pénztárgépnaplóban;
 • nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne;
 • az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyzi a pénztárgépnaplóba, továbbá amennyiben a pénztárgép javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép helyett más pénztárgép üzembe helyezését kéri valamely szerviztől (bejelentés), a bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és időpontjával, továbbá a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz által közölt egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával, és
 • a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.

(A 2. pontban ismertetett feltételek közül kivétel nélkül valamennyinek teljesülnie kell ahhoz, hogy az online pénztárgép meghibásodása megalapozza a hagyományos pénztárgép átmeneti üzemeltetését.)

Az üzemeltetőnek az online pénztárgépbe a javítás befejezését követően (első tételként) a hagyományos pénztárgéppel bizonylatolt bevételeket is be kell ütnie külön megjelöléssel vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett. (A kézi nyugtán vagy egyéb nyilvántartásban szükséges az értékesített termékeket/szolgáltatásokat adómértékenként megbontani és a pénztárgépben az összegeket ennek megfelelően a tényleges áfa-gyűjtő alá rögzíteni, tekintettel arra, hogy ennek hiányában az adóalany áfa bevallási kötelezettségének nem tud majd jogszerűen eleget tenni.)

Az üzemeltető köteles a hagyományos pénztárgép adómemóriáját 2013. január 1-je és a pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában ? a használatból történő kivonást követő két hónapon belül ? kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.

III. A szerviznek az online pénztárgép javítási célú átvételéről, valamint a javítás befejezését követő visszaadásáról adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére az átvételt illetve visszaadást követő 3 munkanapon belül, a PTGTAX jelű nyomtatvány alkalmazásával.

A forgalmazó a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépekről ? külön közleményben ? meghatározott módon és formában köteles adatot szolgáltatni a NAV részére.

Fontos változás, hogy a tevékenységét 2014. augusztus 31-ét követően kezdő, pénztárgép használatra kötelezett adóalany, illetve a 2014. augusztus 31-ét követően pénztárgép használati kötelezettséggel járó tevékenységet kezdő adóalany nyugtakibocsátási kötelezettségének ? már a tevékenysége kezdetétől ? kizárólag online pénztárgéppel tehet eleget.

Egyúttal tájékoztatjuk az adózókat, hogy a NAV honlapján az online pénztárgép megrendelés céljára kialakított internetes felületen (eBEV szolgáltatás) 2014. augusztus 15-től nem adható le megrendelés, és 2014. augusztus 31-e után a felület nem lesz elérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] A nemzetgazdasági miniszter 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervízelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

 1. Tisztelt Könyvelőzóna.hu !
  Segítségüket szeretném kérni, hogy a pénztárgép internetes kapcsolatára “Speciális informatikai szolgáltatás nem pc alapú” jogcímen fizetett számlát hova kell könyvelni, illetve az áfája visszaigényelhető?

  1. Kedves Kiss Anett!

   Az új típusú, online adatkapcsolatra alkalmas pénztárgép online üzemmódjához nem internet kapcsolatra van szükség, hanem egyfajta mobil adatkapcsolatra.
   Az áfa törvény 124. §-ban – többek között – ezt olvashatjuk:

   … nem vonható le:
   a) a távbeszélő-szolgáltatást (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),
   b) a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ 64.20.13),
   c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ 64.20.16-ból)
   terhelő előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.

   Ebből az is következik, hogy sem az internet szolgáltatás, sem a “speciális informatikai szolgáltatás” áfájának levonásba helyezése nem tiltott dolog.

   Könyvelni az 52-es, igénybe vett szolgáltatások, számlára könyveljük. Mi csináltunk egy 5292-es “Telefon, rádiótelefon, fax, internet” megnevezésű gyűjtőszámlát, ami alá bontottuk az egyes szolgáltatásokat.
   Ha akarjuk akkor betesszük az 529204-es, internet számlára, de lehet újabb alábontás is 529205-ös, adatkapcsolat elnevezéssel.

   1. Köszönöm szépen a gyors segítséget 🙂

"Vissza a tetejére" gomb