Adó | Járulék | IlletékKATASzemélyi jövedelemadó

A gyermeket nevelő magánszemélyek 2021. évi személyi jövedelemadó visszatérítése

Veszélyhelyzeti adóvisszatérítés katásoknak, ekhosoknak is

2021. szeptember 30-án megjelent a Magyar Közlöny 179. száma, amelyben – szinte kétség sem fér hozzá – a legnagyobb érdeklődésre A Kormány 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről kormányrendelet váltja ki.

Még nem érdemes hívni a bérszámfejtést, avagy a könyvelőirodákat, hiszen a könyvelők, a programozók nem a vásárcsarnoki pletykák alapján dolgoznak, hanem a hivatalos jogszabályi előírásokat figyelembe véve módosítják programjaikat, végzik el a próbaszámításokat, mérik fel a hatásokat, rendszerezik az új tennivalókat, továbbá a rendelet előírása szerint az állami adó- és vámhatóság 2021. október 31-ig honlapján kell, hogy közzétegye a nyilatkozatok megtételének rendjére vonatkozó tájékoztatását.

Ha a magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe az összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét a meghatározott értékhatárig nem köteles megfizetni .
A kedvezmény összege legfeljebb a 2020. év december hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének az adó Szja tv. szerinti százaléka (15 %), ezer forintra kerekítve.
A kedvezmény összege ezer forint, ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki abban az esetben, ha a rendeletben (viszonylag hosszasan) felsorolt feltételek fennállnak.

Ha a magánszemély a kedvezményre jogosult, és bármely okból az állami adó- és vámhatóság a kedvezményre előleget nem utalt ki, a kedvezmény kiutalását az állami adó- és vámhatóság
a) a bevallás benyújtását,
b) ha a bevallás kijavítása szükséges, a bevallás kijavítását vagy
c) a bevallási tervezet javítását, kiegészítését
követően, a visszatérítendő adóra vonatkozó szabályok szerint teljesíti, ha a magánszemély ezt bevallásában, bevallási tervezetében kéri.

A rendelet kitér az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő magánszemélyek kedvezményére, de a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók kedvezményére is.
Ez utóbbi különösen azért is érdekes, mert a kata kiváltja – többek között – az szja összegét is.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (Katv.) szerinti bejelentett kisadózó, ha a 2021. év bármely napján az Szja tv. szerint családi kedvezményre lett volna jogosult, akkor a 2021. évre a kisadózó vállalkozást a Katv. 8. §-a szerinti összegben terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A visszatérítés összegének kiszámításakor a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meg nem fizetett tételes adó összege nem vehető figyelembe.

A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton, vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozat alapján abban az esetben is elkészíti a kisadózó bevallási tervezetét, ha a kisadózó egyébként személyi jövedelemadó bevallásra nem lenne köteles.

Figyelem! Egy ismertető cikk nem helyettesíti a rendelet alapos ismeretét, csak az általános tájékoztatás nyújtása, a figyelem felhívása a cél.

Az adott kedvezmények érvényesítéséhez számtalan feltételnek kell megfelelni, és néha még a szakembernek sem egyszerű feladat kibogozni a változó előírások garmadájából, hogy kinek, mikor, mennyi és hogyan jár vissza, ha egyáltalán valamennyi visszajár.

Mindezek alapján a munkaadóknak – véleményünk szerint – jól felfogott érdekük az, hogy csillapítsák a munkavállalóik “bevásárlási hangulatát”; hívják fel a figyelmet arra, hogy ne vásárolják el előre azt a kedvezményt, ami nem is biztos, hogy jár, meg nem is annyi jár. A bérszámfejtőkön, könyvelőkön, programozókon biztosan nem fog múlni, ők erejükön felül is ki fogják deríteni, személyre szabottan, hogy kit illet kedvezmény és kit nem, és kinek mennyi is aza bizonyos kedvezmény – csak hagyjanak nekik időt dolgozni… 😉

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb