Adó | Járulék | IlletékEgyszerűsített vállalkozói adó (EVA)Helyi iparűzési adó (HIPA)Társasági adó

Időben szólunk: feltöltési kötelezettség 2011. december 20.!

feltöltési kötelezettség 2011Feltöltési kötelezettség magyarul annyit jelent, hogy az állam a közösségi feladatainak ellátására szolgáló jussát szeretné a tárgyévben a zsebében tudni.

A feltöltési kötelezettség nem magyarul annyit tesz, hogy

A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő adó – ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap – e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül számított adóalap alapján megállapított adó összegével azonos. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az előbb idézett jogszabályi részlet a társasági adó tekintetében rendelkezik, de nem szabad elfeledkezni a helyi iparűzési adóról sem. Az Art. 32. § (1)  bekezdése alapján:

Az adózónak a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie.

A feltöltési kötelezettséget nem elegendő teljesíteni (befizetni), hanem arról bevallást is kell benyújtani december 20-ig, mind a társasági adó, mind a helyi iparűzési adó vonatkozásában!

És mi a helyzet az eva hatálya alá tartozó vállalkozásoknál?

Az eva hatálya alá tartozókra a feltöltési kötelezettség bevételi értékhatár nélkül vonatkozik!

Az eva valamennyi alanyának (gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak is) ki kell egészíteniük az eva-előleget a várható eva összegére!

Hangsúlyozzuk, hogy a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az eva feltöltési kötelezettség mértéke az éves várható adó 100 százaléka, azaz a teljes évi várható adónak december 20-ig be kell érkeznie a megfelelő adófolyószámlákra!

Amennyiben az adóhatóságok az éves bevallásokat követően érzékelik, hogy a ténylegesen bevallott adó, és a feltöltési kötelezettség határidőig beérkezett adó különbözete eléri, vagy meghaladja a mínusz tíz százalékot (azaz kilencven százaléknál kevesebb a feltöltéssel együtt megfizetett adó), automatikusan mulasztási bírsággal sújtja az érintett vállalkozásokat.

A mulasztási bírság alapja a befizetett adóelőleg és a fizetendő adó kilencven százalékának különbözete, mértéke legfeljebb a bírságalap 20 %-ig terjedhet.

Összefoglalva, hogy kinek kell fizetni és bevallani:

– kettős könyvvitelt vezető adózóknak, akiknek

– éves szintre számított árbevétele meghaladja a 100 millió forintot, valamint

– az összes eva alanynak, bevétel mértékétől függetlenül

 

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb