Adó | Járulék | IlletékKATAKIVATB-Bér-Nyugdíj-Munkaügy

Átmeneti kedvezmények egységes szerkezetben (TEÁOR szerint rendezés)

Járulékkedvezmények és kata-kedvezmény a veszélyhelyzetben a vállalkozások egy részének

Nem egyszerű figyelemmel követni a Magyar Közlönyben megjelenő változásokat, amelyet Kormányunk nyilvánosságra hoz. Most az alap kormányrendeletet, és az azt módosító további két rendeletet “vasalta össze” kedves szaktársnőnk, Mondli Katalin, aki ugyancsak a Könyvelő Klub tagja, ahol több, mint 12ezer szaktársunk gondolkozik azon, hogy a vállalkozások könyvvitelében hogyan fognak megjelenni a rendelkezések, bár a könyvelők azok, akik minden ágazat által érintettek, és mégsem kapnak semmi támogatást, de hősiesen küzdenek az élvonalban, hogy a vállalkozások gazdasági élete se kerüljön még nagyobb veszélybe.[szerk.]

NEM FIZET tételes adót a

KATA adózási módú EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,  BT 2020. III-VI. HÓ

  FELTÉTEL, HOGY A TÉNYLEGES BEVÉTEL 2019 IX-2020 II ÁTLAGÁBAN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZZON A LEGTÖBB, DE LEGALÁBB 30%.    
    SZAKKÉPZÉSI.H.J. SZOC. H.J ADÓ, KIVA MENTESSÉG ÉS LEVONÁSOS JÁR. KEDVEZMÉNY    
Megnevezés TEÁOR Megnevezés TEÁOR  
    x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).” 0121  
    p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), 0119 (14) A (10) bekezdés p) és q) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is –
termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből
vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.
    q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), 0129 (14) A (10) bekezdés p) és q) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban
a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a a virágok – ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is –
termesztéséből, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből
vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.
    „o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), 0130 „(13) A (10) bekezdés o) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak.
    t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), 0170 (16) A (10) bekezdés t) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f) pontjának.
    u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), 1101 (17) A (10) bekezdés u) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha az általa gyártott ital a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről,
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy
9. pontja szerinti szeszes ital.
    v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02), 1102  
    w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és 1105 (18) A (10) bekezdés w) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a gyártó megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontjában
foglaltaknak.”
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321), 4321      
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), 4322      
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332), 4332      
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333), 4333      
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334), 4334      
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391), 4391      
    r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), 4622  
    s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), 4776 (15) A (10) bekezdés s) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti
rendelkezések, ha a tevékenységet végző a (10) bekezdés s) pontjában szereplő tevékenységek közül kizárólag
dísznövény kiskereskedelemmel foglalkozik.
1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 4932 a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), 4932  
    n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30) 5030  
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510) 5510 b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 55  
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520), 5520 b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 55  
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590), 5590 b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 55  
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629), 5629 c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), 56  
    g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 59  
    i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 5813  
    j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) 5814  
    k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60). 60  
    „l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79), 79  
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230), 8230 h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 8230  
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551), 8551      
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610), 8610      
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621), 8621      
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622), 8622      
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623), 8623      
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690), 8690      
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és 8810      
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001), 9001 d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 90  
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002), 9002 d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 90  
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200), 9200 f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 92  
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313), 9313 e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 93  
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319), 9319 e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 93  
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602), 9602      
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604), 9604 m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) 9604 „(12) A (10) bekezdés m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak
ALKALMAZOTTAKRA, TANULÓKRA NEM KATÁS TAGOKRA NEM VONATKOZIK!!!!   NEM KELL MEGFIZETNI A MUNKÁLTATÓNAK A SZAKK.H.J.-T (1,5%), SZOCADÓ-T (17,5%), A REHAB.H.J.-BÓL 1/3-OT AKINEK KELLENE FIZETNI!!!    
         
    NEM KELL A DOLGOZÓTÓL LEVONNI AZ EBA (3+1,5%), NYUGDÍJJÁR. (10%), AZ EBA 4%-BÓL A 7.710 Ft-OT MEGHALADÓ ÖSSZEGET.    
         
NEM KELL MEGFIZETNI A TURIZM. FEJL. H.J.-T (EBBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 4%-A!) III-VI. HÓNAPOKBAN SZERZETT BEVÉTELRE!        
MINDEN MÁS VÁLTOZATLAN! ÁFA, SZJA, TAO, INNOV.H.J. STB.STB.      
Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb