Általános forgalmi adó

Tervezet az időszakos elszámolásra vonatkozó áfa-törvény módosítására

időszaki teljesítések elszámolásának áfa változásaEzúton tájékoztatom Önöket az Áfa törvény tervezett módosításáról, ami alapján az időszakos elszámolású ügyletek új teljesítési időpontja kapcsán változás várható. A tervezet a T/168. számú törvényjavaslattal került a Parlament elé.

Idén tavasszal a Nemzetgazdasági Minisztériumnak jeleztük az áfa törvény évközi változásával kapcsolatos aggályunkat és kértük annak mielőbbi módosítását, vállalkozások számára kedvezőbbé tételét.

2014. június 4-én benyújtásra került a Parlament elé a T/168. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról, melynek 6. § értelmében módosulna az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az időszaki elszámolások teljesítési időpontjára vonatkozó 58. § (1) bekezdése változásának hatálybalépése.

A jelenlegi, még hatályban lévő szabályozás értelmében 2014. július 1-jétől az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának főszabályként – a korábbi fizetési esedékesség helyett – az elszámolási időszak utolsó napja számítana. A 2013. évi CC. törvény által elfogadott új szabályozást olyan, 2014. június 30. után kezdődő elszámolási időszakra kellene először alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

A tervezett módosítás értelmében ugyanakkor az új teljesítési időpont szabályok csak olyan 2014. december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén válnának először alkalmazhatóvá, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont.

Amennyiben a Javaslat vonatkozó rendelkezése elfogadásra kerül, a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó módosítás határideje 2014. július 1-jéről 2015. január 1-jére tolódik.

A Javaslat elfogadásával az érintett adózók számára megfelelő idő állna rendelkezésre a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, a számlázási rendszerek átállításához, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséhez.

Kérem, fenti változásra hívják fel a vállalkozások figyelmét!

Forrás: Kamara

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb