Számvitel

Baleseti adó könyvelése 2012.

baleseti adó 2012Kedves partnerünk, az Adónavigátor honlapján jelent meg állandó szerzőnk, Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna vitára ingerlő kérdése arról, hogy ki, hova könyveli a 2012-ben megjelent új adót, a baleseti adót. Érvek és ellenérvek hangzottak el könyvelő kollégáktól arról, hogy a baleseti adó

  • 53. Egyéb szolgáltatások közé sorolandó, mivel a biztosítási díjba bele tartozó tétel, vagy
  • 86. Egyéb ráfordítás – mint egy külön adónem, vagy
  • Mindkét megoldás helyes

A 2011. évi CIII. törvény alapján 2012. január 1-től baleseti adót kell fizetni. Az adóról a biztosítóknak kell elszámolni, az adóhatóság felé, ezért ők szedik be a kötelező felelősségbiztosítás díjával együtt. A törvény szerint az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel.

Az egyik válaszoló így foglalta össze pár sorban a véleményét: 

Kövezzetek meg, de nem mindegy? 
5-ös vagy 8-as. Mind a kettő csökkenti az eredményt és nem adóalap növelő. 
Persze, ha meglesz a pontos szakmai állásfoglalás akkor úgy fogjuk könyvelni.

Tegyük a szívünkre a kezünket kollégák; hányszor alkuszunk meg így magunkkal, a szakmával? Csak a NAV-nak és egyéb hatóságnak megfelelni, csak baj ne legyen belőle, a hatás ugyanaz – és puff, valahova odakönyveljük, különösen akkor járunk így, ha újdonságról van szó, ha túl összetett a feladat, ha nincs idő utánajárni valaminek (gondoskodnak róla nagyjaink, hogy ne egyszerűsödjön az életünk – ugye elég, ha csak a tegnapi 1208-as mellé a 1212-es bevallásra gondolunk..).

A baleseti adó esetében azonban van időnk, és Kecskés Csaba kedves Adónavigátor-olvasó (és reméljük, bennünket is olvas, és jelentkezik, hogy rendesen meghivatkozhassuk) levezetését teljesen a magunkévá tehetjük, és egységesen könyvelhetjük ezt az újabb népsarcoló adót:

Teljesen egyértelmű, hogy 86.

Mit is mond a számviteli tv? 

78.§ (4) Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni. 

Azaz: ha a biztosítási díj része, akkor 53, ha nem része, akkor 86. 

Mit is mond a NETA (a baleseti adó a NETA tv. része)? 

11/A. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség UTÁN baleseti adót (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában a baleseti adó: adó) kell fizetni. 

11/B. § Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel. 

11/C. § (1) Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve a Kgfb. tv. szerint megállapított fedezetlenségi díjat is (a továbbiakban együtt: biztosítási díj). 

11/E. § (3) A biztosítónak az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban az adó alanyának a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie. 

No, mi is következik ezekből: 

11/A: a KGFB díj után és nem annak részeként kell megfizetni 

11/B: az adó alanya nem a szolgáltató, hanem mi magunk vagyunk. Ezért nem célszerű a jövedéki adóhoz, energiaadóhoz, cégautóadóhoz hasonlítani ezt az adónemet, sokkal inkább az idegenforgalmi adóhoz kell, mert az is így viselkedik, ott is mi vagyunk az adó alanyai, csak nem mi vagyunk az adóbeszedésre kötelezettek. 

11/C: az adó alapja a biztosítási díj, azaz ha az adó a biztosítási díj része lenne, akkor a baleseti adó után is meg kéne fizetni a baleseti adót. De ilyet a törvény nem ír. 

11/E: díjrészlettel EGYÜTT kell beszedni, azaz nem a részeként

Mindezekből adódóan egyértelmű, hogy csak a 86 lehet a megoldás, mint az IFA esetében is. 

A biztosító köteles a baleseti adót feltüntetni külön a számláján. 

A törvényben sosem a logika a mérvadó, hanem annak betűje, ezt el kell fogadnunk. 

[Szerkesztő megjegyzése: Kecskés Csabától származó idézetben a kiemelések, aláhúzások, színezések, tagolások a szerkesztőtől származnak]

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb