Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)Számvitel

Ex-evások nyitómérlege 2012.

EVA nyitómérlegA téma szinte minden évben visszatér. 2011 végén viszont sokan döntöttek úgy, hogy kilépnek az evából. Ha van olyan bt vagy kkt ügyfelünk, aki tavaly év végén az eva hatálya alól kijelentkezett, és a bevételi nyilvántartás alól visszatért a számviteli törvény hatálya alá, akkor nyitó mérleget kell készíteni, melyet könyvvizsgálóval is ellenőriztetni kell. Mire figyeljünk, ha még nem vagyunk készen teljesen ezzel a feladattal?

Természetesen, a nyitómérleg készítési kötelezettség minden olyan esetben kötelező, amikor a bevételi nyilvántartásból a számviteli törvény hatálya alá visszakerül az adózó. Így, ha az evás ügyfelünk az idén pl. a végelszámolás mellett dönt, akkor automatikusan megszűnik az eva alanyisága.

A szűkszavúan rendelkező számviteli törvény mindösszesen annyit mond, hogy a nyitómérlegben szereplő minden eszközt, forrást tényleges leltárfelvétel alapján készített leltárakkal kell alátámasztani.

A nyitómérlegben:

 • az eszközöket piaci értéken,
 • a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő összegben,
 • a céltartalékokat számított, a számviteli törvény előírásai alapján meghatározott összegben,
 • a saját tökét az eszközök és a céltartalékokkal növelt kötelezettségek különbözetének összegében kell kimutatni.

Néhány szempont a nyitómérleggel kapcsolatban

 • a nyitómérlegben mérleg szerinti eredmény nem szerepelhet. Ha esetleg a korábbi évek eredményét nem vették ki osztalékként (ami nagy hiba, hiszen az evás osztalék adómentes volt), akkor azt az eredménytartalékban kell szerepeltetni.
 • a nyitómérlegben értékelési tartalék nem szerepelhet. Ha a könyv szerinti érték feletti eszközzel rendelkezik a társaság, akkor az első számviteli beszámolóban azt már fel lehet értékelni. Ekkor lehet először értékelési tartalék.
 • a jegyzett tőke összege a cégbíróságon bejegyzett (fordulónapi) összeggel kell hogy megegyezzen. Ettől semmilyen esetben nem lehet eltérni.
 • Ha van, akkor a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét a számviteli törvény szabályai szerint kell szerepeltetni.
 • A társaság tulajdonában levő befektetett eszközök értékcsökkenését az evás időszak alatt is el kellett számolni, és ennek következtében a nyitó mérlegbe a piaci értéken kell szerepeltetni.

A nyitómérleg összeállításakor mindig tartsuk szem előtt, hogy ha az evás időszak alatt is beszámolót kellett volna készíteni, akkor most vajon az milyen adatokat tartalmazna. Mert a nyitómérlegünkben is ennek kell lenni.

A legegyszerűbb esetben a nyitómérlegben az alábbi tételek szerepelnek

 • jegyzett tőke soron a cégbíróság által jegyzett alaptőke
 • pénzeszközök között a bankszámla év végi záró egyenlege,
 • pénztárban az év végén leltározott érték (lehet, hogy ezt a többi tétel különbségeként fogjuk meghatározni?.),
 • vevők és szállítók között az év végéig ki nem egyenlített számlák
 • kötelezettségek között a NAV-folyószámlán levő tartozás
 • alapítókkal szembeni kötelezettségként a megelőző évre jóváhagyott, és osztalékelőlegként még ki nem fizetett rész. (ha minden évben jóváhagyták az osztalékot, akkor mérleg szerinti eredmény nem volt, így eredménytartalék sem lesz.
[Közzétéve az Adónavigátor Kft. engedélyével]
Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb