Adó | Járulék | IlletékÁltalános forgalmi adó

Lakóingatlan áfa 5 % 2016. január 01-től

A javaslatból, rekordsebességgel, 25 óra alatt, elfogadott törvény lett: a 2015, évi CCXII. törvény kihirdetve a Magyar Közlöny 201. évi 197. számában, a lakóingatlan áfa tartalmának öt százalékra történő csökkentéséről. A rendelkezés 4 évre szól.

Annak megfelelően, ahogyan azt a tegnapi híradásokból hallhattuk, a mai napon benyújtásra került a T/8196 számú törvénytervezet, melynek elfogadása esetén a lakóingatlan áfa összege 2016. január 01-től kezdődően 5 százalékban kerül meghatározásra az eddigi 27%-kal szemben.

Az áfa törvény V. fejezete rendelkezik az (általános forgalmi) adó mértékéről, amelyen belül a 82. § (2) bekezdése azt mondja:

A 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka.

Az említett törvénytervezet 24. §-a pedig arról rendelkezik, hogy

Az Áfa tv. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

És az említett 2. sz. melléklet szerint:

“Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 50. és 51. sorral egészül ki:”

Sorszám Megnevezés
50. A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek hasznos összes alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert
51. A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek hasznos összes alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert

Természetesen, a hatályba lépésről is rendelkezik a tervezet:

300. § A 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázatnak az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi ? törvénnyel megállapított 50. és 51. sorát azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a 84. § szerint megállapított időpont 2016. január 1-jére vagy azt követő napra esik.

Mit fog ez jelenteni magyarul, ha elfogadják (és miért ne tennék?) a tervezetet? (Ugyebár, a táblázatban van még fontos kitétel: “86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó…”)

Eddig 27 %-os áfa terhelte azokat a beépítetlen ingatlanokat (ingatlanrészeket), amelyeknek az első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, illetve az első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év – ezek , amennyiben a teljesítés időpontja 2016. január 01-re, vagy azt követő napokra esik, áfája 5 %-os lesz.

Magyarán, ha egy társasházban a jelzett időpontot követően vásárolnánk egy 150 nm hasznos alapterületet el nem érő lakást, vagy egy új építésű családi házat vásárolnánk, amelynek a hasznos alapterülete nem éri el a 300 nm-t, akkor már “csak” öt százalékos általános forgalmi adó terhelné. Tehát, egy 12,7 millió forint vételárú, új társasházi lakást 2,2milió forinttal olcsóbban lehet megvenni 2016-tól. Valljuk be őszintén; nem csekély a megtakarítás, ez az összeg tekintélyesnek tűnik.

Ne feledjük, hogy az építőanyag áfája változatlan maradt, de ezzel együtt mégis megfontolandó, hogy kalákában érdemes-e építeni, vagy építőipari vállalkozásra érdemes-e bízni az új otthonunk építését.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb