Adó | Járulék | IlletékHelyi iparűzési adó (HIPA)

Az iparűzési adó 2010-ben megváltozott rendszere

A 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleg kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kellett teljesítenie az adózóknak az önkormányzat által kibocsátott fizetési meghagyás alapján. De hogyan tovább?

Március 15.

Az állami adóhatóság a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Abban az esetben, ha ezt az előleget az adózó nem fizeti meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi.

Május 31.

2010. március 15-én fizetendő előlegen túl a 2009. évről szóló bevallást, és az adókülönbözet elszámolását is 2010. május 31-ig az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

Szeptember 15

A 2010. szeptember 15-én határidős adóelőleget már az állami adóhatóság felé kell befizetni.

December 20.

A 2010. évi feltöltési kötelezettséget, annak bevallásával (1046) együtt szintén az állami adóhatóság felé kell teljesíteni 2010. december 20-ig. (Eddig a helyi adó feltöltési kötelezettséghez bevallási kötelezettség nem tartozott!!!!)

Bejelentési kötelezettség

Azok az adózók, akik 2010. január 1. után kezdik meg a tevékenységüket, átalakulással jönnek létre illetve azon adózók, amelyek évközben bevezetett helyi iparűzési adó kötelezettséggel érintettek, a bejelentkezést a 10THIPA, az előleg-bevallást a 1045 nyomtatványon az APEH felé kell teljesíteniük a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül.

Az adózók a helyi iparűzési adókötelezettség megszűnése esetén a tevékenység megszűnésétől számított 15 napon belül a 10THIPA nyomtatvány benyújtásával bejelentési kötelezettségüknek, míg 30 napon belül a 1044-es záróbevallás beküldésével bevallási kötelezettségüknek tudnak eleget tenni az állami adóhatóság felé.

Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató adózókat esetében az állami adóhatósághoz a 2010. január l-jén és azt követően keletkezett ideiglenes jellegű adókötelezettség keletkezését kell bejelenteni.

A bejelentési és változás bejelentési kötelezettségek teljesítésére az állami adóhatóság 2010. január l-jétől a ?THIPA jelű adatlapot rendszeresítette.  Amennyiben az iparűzési adóköteles tevékenységet az adózó ideiglenesen végzi, és a folyamatos tevékenység kezdete 2010. január 1-e előtti, az állami adóhatóság felé ? ideiglenes tevékenységre vonatkozó adatok tekintetében ? bejelentési kötelezettsége nincs.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenységet folytatók adókötelezettségüket a 1044. számú ?Bevallás a helyi iparűzési adóról? nyomtatványon tehetnek eleget. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. számú melléklet B) fejezet 2/A.c) pontja  értelmében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  után fizetendő adóról a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni, és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni. Amennyiben a tevékenység befejezésének napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le és az adó megfizetése is ezen a napon esedékes.

Az állami adóhatóság felé történő helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget telephelyek számától és helyétől függetlenül az alábbi számlaszámra kell teljesíteni:

APEH Helyi iparűzési adó beszedési számla: 10032000-06057691

 

(Forrás: Adónavigátor Kft. )

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb