MunkaügyTB-Bér-Nyugdíj-Munkaügy

Éves szabadságok kiadása, szabadság átvitele 2015.

Tetszik vagy nem tetszik, de igen nagyon komoly sebességgel közeledik az év vége, amelynek nyomán a maradék kis szabadságunk kivételének tervezgetése legalább olyan fontos, mint a nyolcfogásos, diétás karácsonyi ebéd megtervezése. 🙂

A Munka Törvénykönyvének főszabálya szerint a szabadságot ? értve ezalatt az alap- és a különböző jogcímeken járó pótszabadságokat ? annak esedékessége évében kell kiadni, ennek megfelelően a 2015. évre vonatkozó szabadság kiadásának legkésőbbi jogszerű időpontja 2015. december 31.

A szabadság kiadása a foglalkoztató kötelezettsége, még akkor is, ha a munkavállaló kérését figyelembe veszi. A foglalkoztató jogszabályt sért, ha a szabadságot nem, vagy nem megfelelően adja ki a tárgyévben. (Ez akkor is borzasztóan nagy munkaügyi bírsággal járhat, ha csak egy emberke esetében fordul elő.)

Csak a törvény által nevesített néhány esetben vihető át jogszerűen a szabadság egy része a tárgyévet követő évre:

– Amennyiben a szabadság igénybevétele még a tárgyévben megkezdődik, és az megszakítás nélkül a tárgyévet követő évben is folytatódik, akkor a következő évben kiadott legfeljebb öt munkanap szabadság még a tárgyévben kiadott szabadságnak tekintendő.

– Amennyiben a munkaviszony október elsején, vagy azt követően kezdődött, a tárgyévre időarányosan járó szabadság a következő év március 31. napjáig adható ki.

A foglalkoztatott részéről felmerülő akadályoztatás esetén (hosszabb ideig tartó, vagy év végi megbetegedés, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, stb.) az akadály megszűnését (újra munkába állás) követő hatvan napon belül kell kiadni az esedékessége évében ki nem adott szabadságot.

A foglalkoztató és a foglalkoztatott megállapodhat, (csak) az életkor szerint járó pótszabadság tárgyévet követő évben történő kiadásáról. A megállapodás során ezen pótszabadság teljes mértéke átvihető a következő évre.
(A felek naptári évenként kötelesek ezt a megállapodást ismételten megkötni, ha ezzel a lehetőséggel élni kívánnak.)

– Amennyiben a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok indokolja, egyúttal ezt kollektív szerződés lehetővé teszi, a szabadság kiadása a tárgyévet követő év március 31. napjáig átvihető.
(A feltételek fennállása esetén is csak maximum a szabadság egynegyede adható ki az esedékességet követő év március 31-ig, a kollektív szerződés hatálya alatt nem álló munkáltatóknál a szabadság átvitelének lehetősége fel sem merülhet. )

Emlékeztetőül a 2015. december havi hivatalos munkaszüneti napok/áthelyezések:

  • 2015. december 12. szombat munkanap (december 24. ledolgozása)
  • 2015. december 24. csütörtök, Szenteste, pihenőnap (december 12-én kell ledolgozni)
  • 2015. december 25. péntek, Karácsony
  • 2015. december 26. szombat, Karácsony másnapja
Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb