Adó | Járulék | Illeték

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállással kapcsolatos, egyes átmeneti szabályokról

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglalt előírások teljesítésének elősegítése érdekében a NAV az alábbiakban foglalja össze az online pénztárgépekre történő átállással kapcsolatos teendőket.

1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany a 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet hatálybalépését, vagyis 2013. november 16-át követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:

a) az adózónak rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, a forgalmazó által visszaigazolt szerződéssel, megrendeléssel, vagy

b) amennyiben az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó szerződést, megrendelést a forgalmazó 2013. november 16-ig még nem igazolta vissza, úgy

  • ba) az adózónak ? amennyiben a pénztárgépet nem közvetlenül a forgalmazótól rendelte meg ? rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó olyan szerződéssel vagy megrendeléssel, amely kapcsán a pénztárgép értékesítője (a továbbiakban: eladó) 2013. november 25.1 napjáig ? a forgalmazó által visszaigazoltan ? igazolja, hogy a  szerződést, megrendelést, továbbította a forgalmazóhoz, vagy

  • bb) az adózónak ? amennyiben a pénztárgépet közvetlenül a forgalmazótól rendelte meg ? rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, a forgalmazó által legkésőbb 2013. november 25. napjáig visszaigazolt szerződéssel, megrendeléssel, vagy

c) amennyiben az adózó az a) pont szerinti megrendeléssel, szerződéssel, vagy a b) pont szerinti megrendeléssel, szerződéssel és igazolásokkal nem rendelkezik, úgy a NAV honlapjáról is elérhető, erre a célra kialakított internetes felületen (eBEV szolgáltatás) online pénztárgépre vonatkozó megrendelést kell leadnia. (Az eBEV szolgáltatás elérési útmutatója az alábbi linkre kattintva ismerhető meg: megrendelési felület)

A fentiek alapján tehát, amennyiben az adózó 2013. november 16-át megelőzően megkötött, online pénztárgépre vonatkozó szerződéssel, megrendeléssel rendelkezik, úgy az alábbi két körülményt kell ellenőrizni:

A) Ellenőriznie szükséges azt, hogy a megrendelés, szerződés érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik-e.

B) Ellenőriznie szükséges azt is, hogy a megrendelést, szerződést a forgalmazó visszaigazolta-e.

Ad A)

Annak ellenőrzésére, hogy a szerződés, illetve megrendelés érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozik-e, a NAV internetes honlapján, az ?online pénztárgépek? menüpont alatt, az ?MKEH által engedélyezett pénztárgép típusok adatai? linken vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) honlapján van lehetőség. Az MKEH honlapján az ?Érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezők jegyzéke? tartalmazza az érvényes fogalmazási engedéllyel rendelkezők listáját.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a menüpont alatt megjelenő táblázat utolsó oszlopában kerül feltüntetésre, hogy az engedéllyel rendelkező pénztárgép forgalomba hozatala megkezdhető-e vagy sem. Amennyiben nem, úgy az ilyen típusra leadott megrendelések nem felelnek meg a rendeletben rögzített követelményeknek. Kérjük, hogy e tárgykörben fokozott odafigyeléssel járjanak el!

Ad B)

Abban az esetben, ha a megrendelést, szerződést a forgalmazó 2013. november 16-ig (rendelet hatályba lépéséig) nem igazolta vissza és a pénztárgépet az üzemeltető a forgalmazótól rendelte, úgy szükséges az is, hogy a megrendelést, szerződést a forgalmazó 2013. november 25-ig visszaigazolja. Ha az említett feltételeknek megfelelő pénztárgépet az üzemeltető nem közvetlenül a forgalmazótól rendelte, úgy 2013. november 25-ig rendelkeznie kell az eladó azon ? forgalmazó által visszaigazolt ? igazolásával, hogy az eladó a nála megrendelt pénztárgép leszállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtette, vagyis a pénztárgépet a forgalmazótól megrendelte.

Amennyiben

– az adózó online pénztárgépre vonatkozó, 2013. november 16-át megelőzően megkötött szerződéssel, megrendeléssel nem rendelkezik, vagy

– a szerződés, megrendelés érvényes forgalmazási engedéllyel nem rendelkező és/vagy ténylegesen forgalomba nem hozható pénztárgépre vonatkozik, vagy

– az adózó 2013. november 25-ig nem szerezte be az előbbiekben említett igazolásokat (eladó igazolása, és/vagy forgalmazói visszaigazolás)

úgy az adózó köteles a rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, az erre a célra kialakított internetes felületen (eBEV szolgáltatás) online pénztárgépet megrendelni.

Az előzőeken túl természetesen továbbra is feltétel, hogy az adózó üzembe helyezési kóddal rendelkezzen, amelyet a PTGREG adatlap kitöltésével igényelhet a NAV-tól.

2. Azok a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyok, akiknek (amelyeknek) új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel abban az esetben tehetnek eleget, ha megfelelnek az 1. pont a), b) vagy c) alpontjában foglalt feltételeknek.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy amennyiben az adózó a megrendelt pénztárgépet nem veszi át, az üzembe helyezést egyéb módon akadályozza vagy azt nem teszi lehetővé, úgy az adott pénztárgépre vonatkozó szerződése, megrendelése a továbbiakban már nem fogja mentesíteni az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép használata alól.

3. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a forgalmazóknak az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül adatot kell szolgáltatniuk valamennyi, a rendelet hatályba lépése előtt leadott megrendelésről. Az adózó a rá vonatkozóan bejelentett adatokhoz a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül hozzáférhet (eBEV szolgáltatás).

A forgalmazói adatszolgáltatás alapján a NAV pontos információkkal fog rendelkezni arról, hogy mely adózók rendeltek olyan pénztárgépet, melyek nem felelnek meg a rendeleti előírásoknak, azaz mely adózóknak áll fenn továbbra is nem teljesített kötelezettsége.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a NAV ellenőrizni és szigorúan szankcionálni fogja azon adózókat, akik nem teljesítik az új típusú pénztárgépek beszerzésére és beüzemelésére vonatkozó kötelezettségüket.

Budapest, 2013. november 18.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] A jogszabály szerinti határidő 2013. november 24. jár le, figyelemmel ugyanakkor arra, hogy az munkaszüneti nap, így a határidő az azt követő első munkanap jár le, vagyis 2013. november 25-én.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb