Adó | Járulék | IlletékSzemélyi jövedelemadóTermészetbeni juttatás

Iskolakezdési támogatás 2011.

iskolakezdésEgészen bizonyosnak tűnik, hogy az iskolakezdés nem vált ki egyforma örömöt a három félből: a tanuló, a szülő és a pedagógus nem biztos, hogy örömében a földhöz csapkodja sapkáját…

A szülőnek még a talpa is ökölbe szorul, ha arra gondol, hogy új cipő, új ruha, új iskolatáska, új füzetek, új könyvek. Nem váratlan kiadások, hiszen a tanévzáró óta folyik a gyűjtögetés, menet közben a beszerzés, de nem kicsiny tétel ez a mai világban, akár csak egy vagy kettő gyerek, ha akad a háznál.

A segítséggel a munkáltató kedvező adózással adhat a munkavállalónak hasznos értéket erre az esetre, mely szinte minden család életét megnehezíti. Az odafigyelés, és az utalvány lehetőségével minden munkáltató komoly lépéseket tehet annak irányába, hogy a munkavállaló érezze és értékelje a megbecsülést !

A támogatás nyújtásának (adózási szempontból szabályszerűen)  alapvetően két formája létezhet:

1. Munkaadó nevére kért számlára történő vásárlás

2. Munkaadó által természetben juttatott termék átadás

3. Munkaadó által vásárolt iskolakezdési utalvány juttatás

Mindegyik esetben közösek a juttatás szabályai és vonzatai:

  • évente egy alkalommal, július 02. – október 30. közötti időszakban (tanévkezdés szeptember 1., megelőző hatvan nap: július 02., követő 60 nap: október 30.) lehet igénybe venni,
  • közoktatásban részt vevő gyermekenként (általános és középiskola) és szülőnként/gyámonként (közös háztartásban együtt élők!) a minimálbér 30 %-ig terjedő mértékben kedvezményes adózással (2011. ben 23.400,- Ft/gyermek/szülő),
  • felhasználható ruházati termékek, taneszközök és tankönyvek vásárlására, beszerzésére
  • szülői nyilatkozat a munkaadó felé a jogosultságról (kifizetés és elszámolhatóság feltétele). A nyilatkozat valóságtartalmáért a nyilatkozattevő a felelős!

A juttatás kedvezményezett béren kívüli juttatás, amely után a kifizető fizet személyi jövedelemadót, de más közteher (járulék-, eho-) kötelezettség nem terheli.

Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész

Iskolakezdési támogatásnak minősül az juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot), vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa.

Amennyiben a munkaadó úgy dönt, hogy a 23.400,- Ft-nál nagyobb összeggel támogatja a beiskolázást, akkor ezt megteheti, de ebben az esetben a minimálbér 30 %-a feletti rész után a nem kedvezményes adózás szabályai szerint kell adóznia ( a felettes rész 1,19-szorosa után a munkáltatónak a 16 százalék személyi jövedelemadón felül 27 százalék egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége is keletkezik).

Az iskolakezdési támogatás juttatás nem kötelezettsége a munkaadónak, az teljesen a munkaadó döntésén alapuló juttatási forma!

[Nem található a letöltés]

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

  1. njagi: Faterom ledolgozott 40 évet, kapott két infarktust, leszázalékolták. Tudod mennyi volt az első nyugdíja? 27.000.- Ft , vicc…

  2. Pánikoltam. Igen. Láttam a tv-ben kirívó történeteket a rokkantakról. Bevettem egy nyugtatót, mert mesélték, milyen borzalmas a felülvizsgálat. Féltem, nagyon, hisz nem vagyok alkalmas munkavégzésre. Nagyon korrekt volt a felülvizsgáló orvosszakértő, homlok egyenesen megcáfolta a rémtörténeteket. Illedelmes, semmi megalázás nem történt! Nem szabad hinni a szóbeszédnek.

"Vissza a tetejére" gomb