Adó | Járulék | Illeték

Legfontosabb 2017. évi adóváltozások dióhéjban, távirati stílusban

[print_link]  [email_link]

Nincsen olyan év vége, hogy ne legyen változás a gazdálkodási körülményekben a következő év elejétől, így gyorsan összeállítottuk a 2017. január 01-től hatályba lévő lényegesebb adóváltozásokat, dióhéjban összefoglalva, távirati stílusban, a teljesség igénye nélkül.
Elhiheti mindenki, hogy az állandó változásokat nem mi generáljuk, évek óta a stabil, előre tervezhető gazdálkodási jogszabálykörnyezetért küzdünk, amiből nem azt a következtetést kell levonni, hogy a “mi jó Édesmamánk”…

Személyi jövedelemadó (SZJA) és egyéni járulékok
Az SZJA kulcs (15 %), és az egyéni járulék-kulcsok mértéke (nyugdíjjárulék 10 %, egészségbizosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5%) nem változik.

Családi kedvezmény
Az adóalap kedvezmény mértéke 2017-ben 2 gyermek esetén gyermekenként 83.330,- Ft/hóról 100.000 Ft/hóra növekszik (ez adóban 12.500 Ft helyett 15.000 Ft-ot jelent).
A kedvezmény 1 gyermek esetén továbbra is 66.670 Ft/hó, 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként 220.000 Ft/hó.

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO), egészségügyi hozzájárulás (EHO)
Mindkettő 27%-ról 22%-ra csökken.

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
A kedvezmények számítása változik; az eddigi 13,5% (Karrier Híd, közfoglalkoztatottak kedvezménye) és 14,5%-os (FEOR-9, 25 éven aluliak, 55 éven felüliek, tartósan álláskereső 3. évben, anyasági ellátás utáni 3. évben, anyasági ellátás minimum 3 gyermek utáni 4-5. évben, szabad vállalkozási zóna 3. évben, doktorjelölt foglalkoztatása, mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak) kedvezmény a mértéke a szocho adó kulcsának 50%-a (2017-ben 11%). Az eddigi 27%-os kedvezmény (megváltozott munkaképességű vállalkozók, 25 éven aluli pályakezdők, tartósan álláskereső 1-2. évben, anyasági ellátás utáni 1-2. évben, anyasági ellátás minimum 3 gyermek utáni 1-3. évben, szabad vállalkozási zóna 1-2. évben, kutatók foglalkoztatása, Rehab-kártya) a szocho adó kulcsával (2017-ben 22%) egyezik meg.

A részmunkaidősök kedvezménye változatlanul 7%.

Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA)
A KATA választására jogosító bevételi értékhatár 12 millió forint összeghatárban került meghatározásra (8millió forinttól az áfa is belép, de az áfa nem része a KATA 12milliós értékhatárának).

Kata ellátási alap
2017-től a kata utáni ellátási alap emelkedik, 50.000 Ft-os tételes adó esetén 81.300,- Ft-ról 90.000,- Ft-ra, 75.000,-Ft-os tételes adó esetén 136.250,- Ft-ról 150.000 Ft-ra emelkedik.

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
Nem szűnt meg és nem is változott.

Társasági adó (TAO)
Egységesen az adóalap 9 %-a.

Vállalkozói szja
A szja szerint adózó egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap 9%-át fizeti adóelőlegként (TAO-val összhangban), és marad 15% az egyéb jövedelmek után.

Általános Forgalmi Adó (ÁFA)
Az ÁFA alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik.
Az átmeneti szabályozás szerint a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 milliós nettó árbevételt el nem érő adóalanyok is élhetnek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. Amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben lépte túl, de a 8 millió forintos értékhatáron belül maradt, az is választhatja az alanyi adómentességet.

Tételes áfabevallás 100.000 Ft fölött, vagy az összes számlára
2016-ban akkor kellett tételes áfa bevallást is készíteni, ha az egy bevallási időszakban az egy cégtől érkező számlák áfa tartalma elérte az 1 millió forintot.
2017. január 1-jétől a belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. Az átmeneti rendelkezések szerint az a számla is teljesíti az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még 2016 évben bocsátottak ki, de abban 2017. évi teljesítési időpont szerepel, 1 millió Ft-ot el nem érő áthárított adót tartalmaz, de nem szerepel rajta a vevő adószáma.

Nettó 370.370,- forint a határ ? e fölött kell a 27 százalékos kulccsal számolva 100.00,-Ft áfát fizetni, az ennél magasabb összegű számláknak már a tételes bevallásba is be kell kerülniük 2017-ben. Ebből következik, hogy a 100.000,- Ft ÁFA-t tartalmazó számlákon kötelező feltüntetni a vevő adószámát is.
Mi minden esetben javasoljuk a vevő adószámának a feltüntetését!

Csökkenő az ÁFA:

  • baromfihús, a friss tej és a madártojás áfája 5%-ra csökken,
  • internet-hozzáférési szolgáltatás áfája 18%-ra csökken,
  • étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás áfája 18%-ra, majd 2018-tól 5%-ra csökken.

Az ÁFA törvényhez kapcsolódik a készpénzfizetés korlátozása is, ez már 2016-ban is így volt:
A termékértékesítés vagy szolgáltatás estén – egy szerződést és egy hónapot figyelembe véve – a készpénzfizetés 1.500.000,- értékben lett korlátozva. Többlet készpénzfizetés esetén a kifizetést teljesítőt és az elfogadót is 20%-os adóbírsággal sújták.

Adózás rendje (Art.)
A módosítása bevezeti a támogató eljárást, amelynek keretében a NAV egyre több esetben önellenőrzésre szólíthatja fel az adózót bírságolás helyett. Emellett a támogató eljárás keretében az adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.

Járulékok

Egyéni és társas vállalkozók minimális járuléka 2017-ben:

Nyugdíj járulék: a minimálbér illetőleg garantált bérminimum 10,0 %-a
Egészségbiztosítási járulék: a minimálbér illetőleg garantált bérminimum x 1,500 8,5 %-a
Szociális hozzájárulási adó: a minimálbér illetőleg garantált bérminimum x 1,125 22,0 %-a (mérséklődött a 27 %-ról)

Kiegészítő tevékenységként vállalkozó egészségbiztosítási járulékra 7.050,- Ft helyett havi 7.110,- Ft

A 2017 évi minimálbér és garantált bérminimum (szakmunkásbér) nagy mértékben emelkedett, ami magával vonzza a vállalkozók járulékfizetésének jelentős mértékű növekedését is.

Minimálbér Garantált bérminimum
2016. 2017. 2018. 2016. 2017. 2018.
Havi bér 111 000 127 500 138 000 129 000 161 000 180 500
Heti bér 25 550 29 310 31 730 29 690 37 020 41 500
Napi bér 5 110 5 870 6 350 5 940 7 410 8 300
Órabér 639 733 794 742 926 1 038
Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatottak esetén:
Minimálbér Garantált bérminimum
2016. 2017. 2018. 2016. 2017. 2018.
Heti bér 21 725 24 914 26 971 25 840 32 207 36 105
Napi bér 4 345 4 990 5 398 5 168 6 447 7 221
Órabér 543 623 675 646 806 903

A minimálbér és garantált minimálbér 2017. évi járulékai:

2016. 2017. 2017.
minimálbér 111 000 127 500 161000
garantált bérminimum
kötelezettség összege különbség kötelezettség összege
kötelezettség kötelezettség alapja (a garantált bérmini-mum százalékában) 2016. 2017. 2017.
10 % nyugdíjjárulék 100,00 11 100 12 750 1 650 16 100
4  % egészségbiztosítási járulék 150,00 6 660 7 650 990 9 660
3  % egészségbiztosítási járulék 150,00 4 995 5 738 743 7 245
1,5  % munkaerő-piaci járulék 150,00 2 498 2 869 371 3 623
27  % szociális hozzájárulás (2016.12.31-ig) 112,50 33 716 31 556 -2 160 39 848
Egyéni vállalkozó minimális terhe (Ft) 58 970 60 563 1 593 76 475
1,5  % szakképzési hozzájárulás 112,50 1 873 2 152 278 2 717
Társas vállalkozó minimális terhe (Ft) 60 843 62 714 1 871 79 192
22  % szociális hozzájárulás (2017.01.01-től) 112,50
15  % személyi jövedelemadó 100,00 16 650 19 125 2 475 24 150
Elszámolt költség egyéni vállalkozó 169 970 188 063 18 093 237 475
társas vállalkozó 171 843 190 214 18 371 240 192
Befizetés az államkasszába* egyéni vállalkozó 75 620 79 688 4 068 100 625
társas vállalkozó 77 493 81 839 4 346 103 342
* a vállalkozói kivét esetén

Munkaerő mobilitás támogatása
A gépkocsival történő munkába járás költségtérítése 9,- Ft/km-ről 15,- Ft/km-re emelkedik, valamint a munkásszállás fogalmát újra definiálták, és ahhoz adókedvezményt kapcsolnak.

Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások
2017-ben a béren kívüli juttatások köre szűkült. A SZÉP kártya maradt béren kívüli juttatásként, változatlan keretösszegekkel.
Új lehetőség, hogy évi 100ezer forintot pénzbeni juttatásként lehet adni, ami béren kívüli juttatásnak számít. A 100 ezer forintos pénzbeni juttatás és a SZÉP kártya juttatás együttes korlátja (rekreációs keret) 450 ezer forint.

Számos juttatás (Erzsébet utalvány, önkéntes pénztári befizetés, helyi utazási bérlet stb.) ami 2016-ban béren kívüli juttatásnak számított, 2017-ben egyes meghatározott juttatásnak számít. Pénzbeni bérenkívüli juttatás esetén a 100 ezer forint illetőleg évközi kilépés esetén annak időarányos része feletti összeg összevonandó jövedelemnek számít, amit után szja-t, egyéni járulékokat, szocho-t, szakképzési hozzájárulást kell fizetni.

Az szja és az eho alapja 2017-ben a juttatás értékének 1.18-szorosa (2016-ban 1.19 volt a szorzó).

Kamarai regisztrációs díj
Nem változott, minden évben, 2017-ben is, 5.000,- Ft, március 31-ig fizetendő.

Foglalkozás-egészségügy
Nem változott, minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára.

Munkanap áthelyezések
2017-ben nem nem lesznek munkanap áthelyezések.

A változások bemutatásának összeállításában köszönjük szépen Baloghy Gábor és Limberidisz Éva segítségét!

További kérdéseivel forduljon könyvelőhöz, vagy adótanácsadóhoz! Ezt az adórendszert nem kizárólag önnek írták elő, minden eset különböző, mert az ördög a részletekben lakozik! Ne adja át a “jó tanácsát” másnak, mert lehet, hogy őt oldalba vágja a Hatóság! Ne fogadjon el mástól úgy gazdálkodásra vonatkozó tanácsot, hogy a konkrét ügyben előtte ne keresné fel panaszával könyvelőjét, hozzáértő szakember véleményét!
Bármennyire is utálja a papírmunkát, a könyvelőket – ez pontosan olyan szükséges rossz a jóért, mint amikor a fogorvosához kell fordulnia; rendszeresen, mielőtt még nagyobb baj történne.
Húst a hentestől, kenyeret a péktől, halat a halastól, cipőt a cipőboltból szoktunk vásárolni. A könyvelő a könyveléshez ért, a szomszéd kofa nem biztos. Az újságírók, tv bemondók sem könyvelők!

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

Egy hozzászólás

"Vissza a tetejére" gomb