Adó | Járulék | Illeték

Néhány fontos információ az új online típusú pénztárgépekről

online pénztárgép/taxaméterKözismert tény, hogy jelenleg még egyetlen pénztárgép gyártó sem rendelkezik engedélyezett új típusú pénztárgéppel, és azok piaci megjelenéséről sincs konkrét információnk.

Ettől függetlenül a jogalkotók már megteremtették a lehetőséget a pénztárgép beszerzésre, valamint a támogatásra vonatkozó igény regisztrációjára.

1. Üzembe helyezési kód igénylése

 A NAV honlapján található PTGREG adatlapon meg kell igényelni minden egyes darab új online típusú pénztárgépre az üzembe helyezési kódot, függetlenül attól, hogy jogosult e az 50.000 Ft támogatásra, vagy sem.

A PTGREG adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek (üzemeltetők) elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Papír alapú adatlapot a NAV ügyfélszolgálatain igényelhet.

A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére, a kérelem postai úton történő megküldése esetén pedig a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre.

Fontos: Elektronikus úton történő igénylés esetén, az elektronikus tárhelyre érkező, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot ki kell nyomtatni és el kell menteni, mert 30 nap után törlődik a tárhelyről (célszerű a tartós tárhelyre is átmenteni a beérkező választ).

A támogatási jogosultság megítélésében segítséget nyújt az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet, továbbá az ezzel kapcsolatos, a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló NAV közlemény, valamint a PTGREG kitöltési útmutató.

Kitöltéssel kapcsolatos segítség:

A kitöltéssel kapcsolatos részletekről mindenképpen tájékozódjon a PTGREG adatlap kitöltési útmutatójában!

  • A főlap (D) blokkjában mindenképpen javasoljuk bejelölni a hozzájárulást, hogy a NAV átadja a távközlési szolgáltató részére a távközlési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (adószám, név, székhely, üzemeltetési hely). Ezen adatok távközlési szolgáltatók felé történő átadására a távközlés szerződés gyorsabb és hiánytalan megkötése érdekében van szükség.
  • Amennyiben Ön nem jogosult a támogatásra, úgy a főlapon kívül a PTGREG-01 lapot kell kitöltenie.
  • Amennyiben Ön jogosult támogatásra, úgy a PTGREG-TAM-01 lap megfelelő kitöltése után a PTGREG-TAM-02 lap kitöltése szükséges.
  • Amennyiben Önnek több pénztárgép beszerzésre van szüksége, mint amennyire támogatást igénybe tud venni, akkor minden lapot ki kell töltenie azzal, hogy a PTGREG-TAM-02 lapon csak azt a mennyiséget kell szerepeltetni, amire támogatást tud igénybe venni (max. 5db), a PTGREG-01 lapon pedig már csak a fennmaradó mennyiséget kell szerepeltetni, amire már nem vonatkozik a támogatás.
  • PTGREG-01 lap (A) blokkjában szerepeltetni kell azt a nem támogatásos pénztárgép összmennyiséget, ami régi gépek lecserélésére és azon felül esetlegesen további gépek beszerzésre vonatkozik. Ebből a mennyiségből a (C) blokkban fel kell sorolni a lecserélendő gépek adómemóriájának AP számát az a) oszlopban. (Az ott szereplő AEE AP száma a későbbiekre vonatkozik, amikor már rendelkezik online típusú, AEE-s pénztárgéppel, és annak valamilyen okból cserélni kell az AEE-jét.)
  • Azokra a pénztárgépekre vonatkozóan (max. 5db), amelyekre igénybe veheti a támogatást, a PTGREG-TAM-02 lapot kell kitölteni, megadva a lecserélendő pénztárgép AP számát és típusát a (B) blokkban.
  • Az AP szám a nyugta és napi zárás alján található, AP jel utáni 9 jegyű szám.
  • A PTGREG-01 valamint PTGREG-TAM-02 lapot üzemeltetési helyenként (telephelyenként) kell kitölteni, azaz annyi ilyen lapot, amennyi üzemeltetési hellyel (telephellyel rendelkezik). Ezeken a lapokon üzembe helyezési kódot gépenként kell igényelni, azaz minden darab pénztárgép egyedi üzembe helyezési kódot kap a NAV-tól.
  • Ha Ön mozgó árus, a székhelyét szíveskedjen feltüntetni üzemeltetési címként.

Határidők:

2013. december 15.

A támogatás iránti kérelem, üzemeltető általi benyújtásának végső határideje, mely határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

2013. december 31.

Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőbb ezen időpontig át kell adnia az eladónak. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Továbbá a támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépeket legkésőbb eddig az időpontig üzembe is kell helyezni.

2. Pénztárgép beszerzés, vásárlás, üzembe helyezés

Fontos: Mivel jelenleg még nincs MKEH forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép, így még nem vásárolható és nem rendelhető ilyen típusú pénztárgép!

Amennyiben Önnek szüksége lesz új pénztárgépre, lehetősége van azt nálunk előjegyezni.

A regisztráció alapján a pénztárgépek piacin történő megjelenését követően azonnal tudunk ajánlatot tenni és a megfelelő modell kiválasztását követően szállítani.

Kérjük, hogy igénybejelentését írásban, telefaxon, vagy email útján juttassa el hozzánk, vagy a töltse ki és küldje el az alábbi űrlapot!

A pénztárgép megvásárlásához, üzembe helyezéséhez szükség lesz az 1. pontban szereplő üzembe helyezési kódra ? gépenként ? ezért azt hozza magával pénztárgép vásárláskor. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizzük, majd a támogatás mértékével csökkentett áron értékesítjük önnek a pénztárgépet.

Az üzembehelyezési kód pénztárgépben történő rögzítését követően az adóügyi ellenőrző egység kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet.

3. Szolgáltatási szerződés és karbantartási szerződés kötése

A pénztárgépekbe épített SIM chipek biztosítják a pénztárgép AEE-je és a NAV szervere közötti kommunikációt, zárt rendszeren (tehát nem meglévő pl. vezetékes vagy mobil interneten keresztül csatlakozik a gép a NAV szerveréhez, hanem a beépített, nem cserélhető SIM chippel). A SIM chip képes arra a Rendelet értelmében, hogy csatlakozni tudjon bármelyik mobil szolgáltató hálózatára (belföldi roaming) ? kizárólag magyarországi mobilhálózatokra.

 A pénztárgépben működő SIM chipre, azaz mobil adatkapcsolatra vonatkozóan, a pénztárgép vásárlásakor szolgáltatási szerződés megkötése szükséges (kivéve, ha egyedi mentességgel rendelkezik a NAV kapcsolatra vonatkozóan). A mobil adatkapcsolat szolgáltatásra vonatkozó havidíj megállapítása még nem történt meg.

A Rendeletben előírt éves felülvizsgálatra vonatkozóan karbantartási szerződés megkötése szükséges, szintén a pénztárgép vásárlásakor.

Végezetül, egy még meg nem erősített rövid hír:

Szeptemberig ráér a pénztárgépcsere

Varga Mihály miniszter úr javasolni szándékozik a kormánynak a június 30-i határidő meghosszabbítását a kiskasszák, vagyis a pénztárgépek online bekötésére. Kéthónapos, szeptember 1-ig szóló haladékot kapnának. Sok érintett szakmai szövetség jelezte, hogy az eredeti határidő alatt lehetetlen az átállás.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

"Vissza a tetejére" gomb