Adó | Járulék | Illeték

Nyugta helyett számla 2015

konyvelozonahu_számla és nyugta 2015-tőlÉv elején nagy port kavart a pénztárgépet nem üzemelőkre kivetett adatszolgáltatási kötelezettség. Aztán március 1-jétől sok cég mentességet kapott, de ez a mentesség csak átmeneti. Nézzük mi a teendő január 1-jétől!

Előzmény

Az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet új 9/A.§-ának értelmében a nyugta helyett számlát adó cégeket úgy kell tekinteni, mintha nyugtakibocsátási kötelezettségüknek gépi nyugtakibocsátással tennének eleget.

Ha nekik nincs pénztárgépük, akkor a nyugta helyett kibocsátott számlákról adatot kell szolgáltatniuk.
Nem kell adatot szolgáltatni tehát az olyan számlák után, melyet nem nyugta helyett állítunk ki, hanem a törvény eleve számlakibocsátást ír elő. Ezért van az, hogy ha pl. adóalanynak állítunk ki számlát, akkor arról nem kell adatszolgáltatást küldeni.

Február 28-án jött egy fordulat. Azok a cégek, akik 2013. szeptember 1-jét megelőzően is kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget bizonylat-kibocsátási kötelezettségüknek, 2015. január 1-jéig mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

A többieknek maradt az adatszolgáltatás, ráadásul heti rendszerességgel.

2015. január 1-jétől

Az érintett rendelet 9/A. és 9/B.§-ai hatályon kívül helyeződnek, és belép a 9/C.§.

Az továbbra is igaz, hogy azokról a számlákról nem kell adatot szolgáltatni, amikor a számla kibocsátása nem nyugtaadás helyett történt.

Azonban két fontos változás lesz januártól:

1.

2015. január 1-jét követően az adóalany a pénztárgéphasználat-köteles tevékenységei után kibocsátott számláiról már akkor is köteles lesz adatot szolgáltatnia, ha egyébként nyugtát is kiállít.

Eddig ugyanis azt mondta a rendelet, hogy ha ?kizárólag? számla kibocsátása történik, akkor kell adatot szolgáltatni.
Januártól elmarad a ?kizárólag? szó, azaz ha nyugta mellett számlakibocsátás történik, akkor is kell adatszolgáltatást küldeni.

2.
A heti rendszerességet felváltja a havi ciklus. Így szól a rendelet: a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton kell megküldeni az állami adóhatóságnak.

A cikk forrása: Adónavigátor Kft.

Továbbiak

Kapcsolódó bejegyzések

ozzászólás

  1. Kedves Ruszin Zsolt!

   Köszönjük szépen a villámgyors választ; felkerestük az oldalt, és idézzük:

   Megkérdeztük, tisztázódott:

   Egyes állításokkal szemben nem kell a számlákról 2015-től adatot szolgáltatni a következő esetekben:
   – ha online pénztárgépbe beütött bevételről számla is készül
   – adóalany számára történt számlakiállításról
   – “kötelező” számlakiállítás esetén (900.000 forint felett)

   A fentiekből az következik, hogy a csak a magánszemélyek (nem adóalanyok) felé történő értékesítés esetén az online pénztárgép használatának mellőzésével kiállított számláról kell adatot szolgáltatni.

   Az adóhatóság teljes válaszát az alábbiakban közöljük.

   E-iktatószám: e-276884

   Tisztelt Ügyfelünk!

   Tájékoztatjuk, hogy a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2015. január 1. napján hatályos 9/C. §-a alapján:
   “A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét AZ ÁFA TV. 166. § (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINT számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevo nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követo hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.?

   Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát minden olyan esetben fennáll, amikor az Áfa tv. 166. § (2) bekezdése megvalósul. E bekezdés szerint Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban eloírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése].

   Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség akkor, ha a számla kiállítása kötelező, tehát akkor, amikor nem az Áfa tv. 166. § (2) bekezdés alapján történik a számla kibocsátás, hanem azt az Áfa tv. kötelezően előírja:
   Az Áfa tv. 165. § (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben (tehát kötelező a számla), ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása
   a) egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik;
   b) az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

   Ezekben az esetekben tehát nem kell adatot szolgáltatni a számlakibocsátásról.

   Nem kell adatot szolgáltatni a számláról akkor sem, ha ugyanazon ügyletről számla és online pénztárgéppel nyugta is készült.

   Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minosülnek, kötelezo jogi erovel nem bírnak.

   Üdvözlettel:
   Nemzeti Adó- és Vámhivatal
   Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
   Tájékoztatási Főosztály

 1. Az 1-es pontban leírt következtetés hamis.
  A NAV e-276884 számú tájékoztatása szerint , idézem:

  “Nem kell adatot szolgáltatni a számláról akkor sem, ha ugyanazon ügyletről számla és online pénztárgéppel nyugta is készült. “

  1. Köszönjük szépen Zsolt!

   Hol érhető el ez a tájékoztató?

"Vissza a tetejére" gomb